بازی وانداتا

معرفی بازی وانداتا (vandatta)

بازی وانداتا (vandatta)، نسخه سوئدی بازی معروف هشت‌های دیوانه می‌باشد. در بازی وانداتا هدف بازیکنان این است که کارت‌های خود را تمام کنند.

مقدمه

بازی وانداتا (vandatta)، نسخه سوئدی بازی معروف هشت‌های دیوانه می‌باشد. همچون دیگر نسخه‌های مشابه، در بازی وانداتا نیز هدف بازیکنان این است که کارت‌های دست خود را تمام کنند. ابتدا بهتر است با این چند اصطلاح آشنا شوید تا ادامه بازی را به شما توضیح دهیم.

دیسکارد کردن کارت: دور انداختن کارت. یعنی کارت‌ را از دست کارت‌های خود خارج کرده و بر روی میز قرار دهیم.

  • دیسکارد پایل: کارت‌هایی که دور انداخته شده‌اند. توده کارت‌های دور انداخته شده.
  • استاک: موجودی. کارت‌هایی که بازیکنان می‌توانند از روی آن کارت بردارند.
  • دراو کردن کارت: کشیدن کارت از استاک.

گفتیم هدف بازیکنان در این بازی این است که کارت‌های دست خود را تمام کنند. آن‌ها این کار را از طریق دیسکارد کردن کارت‌های خود بر روی دیسکارد پایل انجام می‌دهند.

کارتی که آن‌ها اجازه دارند دیسکارد کنند، کارتی است که یا از نظر ارزشی یا از نظر خال با بالاترین کارت دیسکارد پایل مطابقت داشته باشد.

برای مثال اگر بالاترین کارت دیسکارد پایل، 3 پیک است، بازیکن می‌تواند یا یکی از کارت‌های 3 گشنیز، 3 خشت یا 3 دل را دیسکارد کند (که از نظر ارزشی با 3 پیک مطابقت دارند)، یا یکی از کار‌ت‌های آس پیک، 2 پیک، 4 پیک، …، 10 پیک، سرباز پیک، بی بی پیک یا شاه پیک را دیسکارد کند (که از نظر خال با 3 پیک مطابقت دارند.)

بازیکنان و کارت‌ها

برای انجام این بازی از یک دسته کارت 52تایی استفاده می‌شود. بازی وانداتا بهتر است با 3 الی 5 بازیکن بازی شود. اما بازی با 2 بازیکن نیز امکان پذیر است. از آن‌ طرف اگر می‌خواهید با بیش از 5 بازیکن، این بازی را انجام دهید، بهتر است از دو دسته کارت 52تایی استفاده کنید. قبل از بازی، این دو دسته کارت را به خوبی با هم بر بزنید.

پخش‌ کردن کارت‌ها و انجام بازی بصورت ساعتگرد انجام می‌شود.

پخش کردن کارت

دیلر بصورت ساعتگرد شروع به پخش کردن کارت می‌کند. کارت‌ها را بصورت یکی یکی به بازیکنان می‌دهد، تا زمانی که هر بازیکن 7 کارت داشته باشد، پخش کردن کارت ادامه پیدا می‌کند.

پس از تمام شدن پخش کردن کارت‌، کارت‌هایی که در دست دیلر باقی می‌مانند، باید استاک را تشکیل دهند.

دیلر کارت‌ها را بصورت رو به پایین در وسط میز، بعنوان استاک قرار می‌دهد. سپس بالاترین کارت استاک را برداشته، رو به بالا می‌کند و آن را بعنوان اولین کارت دیسکارد شده در کنار استاک، در دیسکارد پایل می‌گذارد.

  • اگر کارت رو به بالا شده 8 باشد، کارت 8 را دیلر برمی‌دارد در بین کارت‌های استاک می‌گذارد، و کارت بعدی را که در بالاتر از همه قرار دارد، رو به بالا می‌کند و در دیسکارد پایل می‌گذارد.
  • اگر کارت رو به بالا شده، کارت آس باشد، در دیسکارد پایل به عنوان اولین کارت باقی می‌ماند. اما تمامی بازیکنان باید فورا یک کارت اضافی از استاک دراو کنند.

شروع بازی وانداتا

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، بازی را شروع می‌کند. و در اطراف میز، به صورت ساعتگرد هر بار نوبت به یک بازیکن می‌رسد.

کارت‌های شماره ۸ و کارت‌های شماره ۱ یا همان آس‌ها کارت‌های خاص هستند. کارت‌های دیگر همگی کارت‌های معمولی به حساب می‌آیند.

اگر کارتی که در بالای دیسکارد پایل قرار دارد یک کارت معمولی باشد، شما چند گزینه برای انجام دادن بازی دارید.

گزینه‌ها برای انجام بازی وانداتا

1: یک کارت معمولی از همان رتبه یا از همان خال بر روی آن کارت قرار دهید.

2: چندین کارت معمولی که همگی دارای رتبه برابر هستند را بازی کنید. کارت اول باید از نظر خال یا از نظر رتبه با بالا‌ترین کارت دیسکارد پایل مطابقت داشته باشد. آخرین کارتی که بر روی دیسکارد پایل قرار می‌گیرد، مشخص می‌کند که بازیکن بعدی باید چگونه بازی کند.

3: شما می‌توانید کارت آس را از همان خال بازی کنید. اگر شما از کارت آس برای بازی کردن استفاده کنید، تمام بازیکنان دیگر مجبور می‌شوند هر کدام یک کارت از روی استاک بردارند. سپس شما که کارت آس را بازی کرده‌اید، یک نوبت دیگر بازی می‌کنید.

4: کارت شماره هشت از هر خال را می‌توانید بازی کنید، اصلا لازم نیست که خال کارت هشتی که استفاده می‌کنید، با خال بالاترین کارت دیسکال پایل مطابقت داشته باشند. سپس شما با استفاده از آن کارت شماره ۸ می‌توانید مشخص کنید که بازیکن بعدی باید چه خال کارتی بازی کند. یعنی شما زمینه بازی را مشخص می‌کنید. لازم نیست خالی که شما مشخص می‌کنید برابر با خال کارت ۸ شما باشد. یعنی ممکن است کارت شما ۸ دل باشد، اما شما زمینه را به پیک تغییر دهید.

5: اگر شما نمی‌توانید با هیچکدام از این کارت‌هایتان بازی کنید، باید از روی استاک یک کارت بردارید و آن را به کارت‌های داخل دستتان اضافه کنید. بعد از اینکه این کار را انجام دادید، می‌توانید یکی از گزینه‌های یک تا چهار را که پیش از این گفتیم انجام دهید. یا اینکه یک کارت دیگر بردارید. شما ممکن است در نوبت خودتان تا سه کارت از استاک بکشید. پس از برداشتن سومین کارت از استاک یا شما باید یک کارت دیگر بازی کنید یا اینکه از نوبت شما عبور می‌کند.

بالاترین کارت دیسکارد

اگر بالاترین کارتی که در دیسکارد پال قرار دارد کارت آس باشد، شما باید یک آس دیگر بازی کنید. پس از اینکه شما یک آس دیگر بازی کردید تمام بازیکنان دیگر مجبور‌ند یک کارت از روی استاک بردارند و شما یک نوبت دیگر بازی خواهید کرد. یا اینکه یک یا بیشتر کارت معمولی بازی می‌کنید، طبق گزینه‌های یک و دوی بالا. یا اینکه یک کارت می‌کشید، طبق گزینه پنج بالا. همچنین شما نمی‌توانید کارت هشت را بر روی کارت آس بازی کنید.

اگر بالا‌ترین کارت دیسکال پایل کارت شماره هشت باشد، بازیکن بعدی می‌تواند یک کارت معمولی در همان خال را که بازیکن قبلی به عنوان زمینه بازی معرفی کرده است، بازی کند. شما نمی‌توانید با کارت شماره هشت یا کارت آس در این مرحله بازی کنید و آن را مستقیما روی کارت شماره هشت قرار دهید. اگر شما نتوانید یا نخواهید یک کارت معمولی بازی کنید، شما باید طبق گزینه پنج بالا از استاک یک کارت بکشید، تا زمانی که شما یک کارتی را بالاخره بازی کنید.

اما اگر پس از برداشتن کارت هم نتوانید بازی کنید یا نخواهید بازی کنید پس از برداشتن سه کارت می‌توانید نوبت‌تان را به نفر بعدی واگذار کنید.

پایان بازی

اولین کسی کارت‌های داخل دستش را تمام می‌کند، برنده بازی است. اگرچه که اگر یک بازیکن آخرین کارت داخل دستش شماره هشت یا کارت آس باشد، نمی‌تواند برنده شود. اگر آخرین کارتی که دست شماست کارت آس یا کارت هشت است، زمانی که نوبت به بازیتان می‌رسد باید یک کارت از استاک بکشید.

اگر آخرین کارتی که در دست شما مانده است، یک کارت معمولی است یا اینکه تمام کارت‌های شما کارت‌های معمولی با رتبه‌های برابر هستند، شما باید به بازیکنان دیگر در این مورد هشدار دهید که شما می‌توانید در نوبت بعدی که به شما می‌رسد برنده شوید.

اما این اعلام را باید با گفتن کلمه “لپن” انجام دهید. پس از آن، اگر شما نتوانید برنده شوید شما باید سه کارت به عنوان جریمه بردارید.

امتیاز دهی در بازی وانداتا

طبیعی است که بازی وانداتا را بازیکنان برای امتیازات بازی کنند. زمانی که یک بازیکن برنده می‌شود، بازیکنان دیگر به عنوان جریمه برای کارت‌هایی که در دستشان قرار دارند، امتیاز جریمه یا امتیاز پنالتی دریافت می‌کنند.

کارت‌های شماره هشت به هر بازیکن ده امتیاز می‌دهد. کارت‌های آس به هر بازیکن پنج امتیاز جریمه می‌دهند. کارت‌های دیگر به هر بازیکن به عنوان جریمه یک امتیاز می‌دهند.

بازیکنی که کمترین امتیاز را بعد از تعداد دست‌های توافق شده بازی داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

انواع بازی

 برخی بازیکنان درخواست می‌کنند که زمانی که چندین کارت را به صورت یک مرتبه یک بازیکن بازی می‌کند، اولین کارتی که بازیکن استفاده می‌کند باید از همان خال کارت بالای دیسکارد پایل باشد. نه اینکه از نظر رتبه باهم برابر باشند.

برای مثال اگر کارت بالای دیسکار پایل نُه پیک باشد، شما می‌توانید یک کارت پیک را بازی کنید. مثلا چهار پیک و چهار خشت. اما شما نمی‌توانید نُه گشنیز و نُه خشت بازی کنید.

در برخی از بازی‌ها اجازه داده نمی‌شود که روی کارت آس یک کارت آس بازی شود. یعنی اگر بازیکن کارت آس بازی کرد، بازیکن بعدی یا باید یک کارت معمولی بازی کند یا یک کارتی که خالش با خال آن کارت آس مطابقت داشته باشد.

در برخی از بازی‌ها هم گفتن کلمه لپن (lappen) فقط زمانی درخواست می‌شود، که شما فقط یک کارت معمولی در دستانتان داشته باشید. یعنی اگر در دستتان چندین کارت با رتبه یکسان باشد، می‌توانید از آن‌ها برای برنده شدن استفاده کنید، بدون اینکه هشدار قبلی را به بازیکن‌ها بدهید.