معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی تاکسی باهاما (Bahama Taxi)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی تاکسی باهاما (Bahama Taxi)

تاکسی باهاما یک بازی سوار و پیاده کردن برای ۲-۴ بازیکن است. این بازی توسط بارتون سولکوزکی (Bartosz Sułkowski) ابداع شده است.

معرفی

تاکسی باهاما یک بازی سوار و پیاده کردن برای ۲-۴ بازیکن است. این بازی توسط بارتون سولکوزکی (Bartosz Sułkowski) ابداع شده‌ است. در تاکسی باهاما یک تخته مخصوص با ۵۲ مقصد و کارت‌های یک دک استاندارد به کار گرفته‌‌ می‌شوند. کارت‌های بازی امکان سوار و پیاده شدن مسافران را در بر دارند. همراه بیو کازینو باشید تا نحوه انجام این بازی را یاد بگیرید.

تاکسی باهاما: ۲ تا ۴ بازیکن

توضیحات و قوانین

حرکت الزامی: تمامی‌ بازیکنان موظفند که در نوبت خود یک فاصله را طی کنند. بازیکنان نمی‌توانند به طور نامحدود فضایی را بر روی تخته اشغال کنند. این رویکرد مانع از رسیدن‌ بازی به بن بستی خواهد شد که پیشرفت در آن غیرممکن است. استثنا موجود در نسخه‌‌ ۴ نفره بدین صورت است که پیاده واقع بر روی فضای ۵، توسط ۳ پیاده دیگر احاطه شده باشد. در چنین وضعیتی قادر به حرکت مجاز نخواهد بود و نوبت آن بازیکن نادیده گرفته‌ خواهد شد.

مسافران خدا: فرض کنید بازیکن A فضایی را اشغال کرده و یک بازیکن دیگر مسافری را سوار می‌کند. مسافر جدید در فضای بازیکن A قرار داشته و بازیکن A در تاکسی خود جای خالی دارد. در چنین وضعیتی این مسافر به عنوان مسافری از طرف خدا شناخته می‌شود. دو قانون برای مدیریت این وضعیت وجود دارد:

 • قانون ممنوعیت مسافران خدا: مسافر در حین عبور توسط تاکسی دیده‌ می‌شود. دیگر برای توقف خیلی دیر شده‌ است. بنابراین تاکسی باید در نوبت بعدی خود یک فضا جا به جا شده‌ و برای سوار کردن‌ آن مسافر به فضای مربوطه بازگردد.
 • قانون مسافران خدا: بازیکن A بلافاصله در شروع نوبت خود مسافر را سوار می‌‌کند؛ مگر اینکه تمایلی به این کار نداشته و یا در تاکسی خود جای خالی نداشته باشد. پس از سوار کردن‌، در صورتی که کارت در دسترس باشد، یک مسافر جدید توسط دک کشیدن‌ ایجاد شده‌ و بازیکن حرکت خود را انجام می‌دهد.

سایر قوانین

تحویل اجباری: بازیکنانی که به فضای دارای مسافر نقل مکان می‌کنند، باید در صورت داشتن جای خالی آن مسافر را تحویل بگیرند. در این وضعیت آن‌ها نمی‌‌توانند مسافر را رد کنند.

تخته آینه‌ای: مسافران را می‌توان در مقصد یا مبدا سوار کرد.

تنظیم تغییر شیفت: در شروع بازی، کارت‌های موقعیت را مطابق معمول کشیده‌ و هر پیاده را در مکانی مطابق با آن کارت قرار دهید. در ادامه کارت دوم را کشیده‌ و آن را در یکی از موقعیت‌های شروع تاکسی بازیکن قرار دهید. حال ۲ مسافر دیگر (جفت کارت) بکشید و تاکسی را پر کنید. بازی با داشتن یک تاکسی کامل شروع خواهد شد.

تنظیم کارت‌های شروع که به عنوان مقاصد استفاده‌ می‌‌شوند: در شروع بازی، کارت‌های موقعیت را مطابق معمول کشیده‌ و هر پیاده را در مکانی مطابق با آن کارت قرار دهید. در ادامه به جای دور انداختن‌ کارت، آن را به عنوان مقصد قرار داده‌ و یک کارت مبدأ بکشید. این کارت را در بالای هر کارت شروع قرار داده‌ و روند را به طور معمول ادامه دهید.

تاکسی باهاما: ۵ تا ۸ بازیکن

قوانین تاکسی باهاما با ۵ تا ۸ بازیکن تا حدی مشابه با نسخه معمولی و با تفاوت‌های زیر است.

تجهیزات مورد نیاز

در این نسخه از یک تخته تاکسی باهاما، ۲ دک کارت و ۸ پیاده با اشکال منحصر به فرد در رنگ یا اشکال مختلف استفاده می‌شود. پیاده‌ها می‌توانند در فضاهای موجود در تخته جا به جا شوند.

توضیحات

موارد زیر قوانینی هستند که به صراحت در نسخه‌ استاندارد تاکسی باهاما بیان نشده‌اند؛ با این حال می‌توانند توسط بازیکنان به کار گرفته‌ شوند.

حرکت الزامی: تمامی بازیکنان موظفند در نوبت خود یک فاصله را طی کنند. بازیکنان نمی‌توانند به طور نامحدود فضایی را بر روی تخته اشغال کنند؛ این مانع از رسیدن‌ بازی به بن بستی خواهد شد که پیشرفت در آن غیرممکن است. استثنا موجود بدین صورت است که پیاده واقع بر روی یکی از فضاهای موجود، توسط ۳ یا چند پیاده دیگر احاطه شده‌ باشد. بدین ترتیب قادر به حرکت مجاز نخواهد بود. در این وضعیت نوبت آن بازیکن نادیده گرفته‌ می‌شود.

مسافران خدا: فرض کنید بازیکن A فضایی را اشغال کرده و یک بازیکن دیگر مسافری را سوار می‌‌کند. مسافر جدید در فضای بازیکن A قرار داشته و بازیکن A در تاکسی خود جای خالی دارد. در چنین وضعیتی این مسافر به عنوان مسافری از طرف خدا شناخته می‌شود. دو قانون برای مدیریت این وضعیت وجود دارد:

 • قانون ممنوعیت مسافران خدا: مسافر در حین عبور توسط تاکسی دیده‌ می‌شود. دیگر برای توقف خیلی دیر شده‌ است؛ بنابراین تاکسی باید در نوبت بعدی خود یک فضا جا به جا شده‌ و برای سوار کردن‌ آن مسافر به فضای مربوطه بازگردد.
 • قانون مسافران خدا: بازیکن A بلافاصله در شروع نوبت خود مسافر را سوار می‌‌کند؛ مگر اینکه تمایلی به این کار نداشته و یا در تاکسی خود جای خالی نداشته باشد. پس از سوار کردن‌، در صورتی که کارت در دسترس باشد، یک مسافر جدید توسط دک کشیدن‌ ایجاد شده‌ و بازیکن حرکت خود را انجام می‌دهد.

سوار و پیاده کردن دوبل: وقتی بازیکنی در تاکسی خود فضای خالی داشته و دو مسافر در نقطه مبدا حضور داشته باشند (برای مثال ۲ آس پیک)، این وضعیت به عنوان پیکاپ (سوار کردن) دوبل شناخته می‌‌شود. چند قانون برای سازگاری با این وضعیت وجود دارد:

 • دو مسافر باید با هم سوار شوند: در این قانون بازیکن باید فضای لازم را در کابین تاکسی خود در اختیار داشته باشد تا بتواند هر دو مسافر را  بر اساس قوانين سوار کند. وی نمی‌تواند یکی از مسافران را به نفع دیگری رد کند. استثنا: اگر محدودیت مسافر کمتر از ۲ باشد.
 • سوار کردن جداگانه دو مسافر: در این قانون بازیکنان می‌‌توانند یک مسافر را سوار و دیگری را رها کنند.

وقتی بازیکنی دو مسافر که  نقطه مقصد یکسانی دارند را در در تاکسی خود داشته‌‌ باشد (به عنوان مثال کارت پایین هر دو سرنشین آس پیک است)، چند قانون برای سازگاری با این وضعیت به وجود خواهد آمد:

 • پیاده کردن دو مسافر به صورت جداگانه انجام شود: بازیکن باید یکی از مسافران را برای پیاده کردن و کسب امتیاز انتخاب کند. بدین ترتیب در نوبت خود حرکت مجاز را انجام داده‌ و در نوبت بعدی به همان فضای قبلی بازمی‌گردد تا مسافر دوم را پیاده کند.
 • پیاده کردن دو مسافر باید به طور همزمان انجام شود: بازیکنی که دو مسافر دارد هر دو را به طور همزمان پیاده کرده و کسب امتیاز می‌کند.

مسافران کنسل شده‌‌: مسافر کنسل شده‌ مسافری است که کارت‌هایش دقیقاً دارای رتبه و ارزش یکسانی هستند (برای مثال آس پیک به آس پیک). چند روش برای مدیریت این وضعیت وجود دارد:

 • یک مسافر کنسل شده‌ یک امتیاز به همراه دارد. سوار و پیاده کردن همزمان، یک مسافر جدید ایجاد می‌کند.
 • یک مسافر کنسل شده‌ صفر امتیاز به همراه دارد. سوار و پیاده کردن همزمان، یک مسافر جدید ایجاد می‌کند.
 • یک مسافر کنسل شده‌ دو امتیاز به همراه دارد. بازیکن با سوار کردن، یک مسافر جدید ایجاد می‌کند. وی در نوبت خود یک فاصله جا به جا می‌شود. در ادامه و در نوبت بعدی به نقطه سوار کردن برگشته تا مسافر را پیاده کرده و امتیاز بگیرد.

تاکسی باهاما: ۲ کابین

قوانین: تاکسی باهاما ۲ کابین مانند تاکسی باهاما معمول ولی با تفاوت‌های زیر است. هر بازیکن ۲ تاکسی مختلف را کنترل خواهد کرد. برای تعیین ترتیب باید سکه بیندازید. اگر سکه شیر بیاید، بازیکنان در نوبت خود هر دو کابین را کنترل می‌کنند. اگر سکه خط باشد، بازیکنان یک کابین را کنترل خواهند کرد؛ سپس در نوبت بعدی، کابین دوم را حرکت خواهند داد. کابین‌ها تنها ۳ مسافر را در خود جای می‌‌دهند، بنابراین باید دقت زیادی برای تعیین نواحی و این که کدام بازیکن در کدام تاکسی قرار داشته باشد اتخاذ شود.

تعویض مسافر: اگر تاکسی‌های بازیکنان در مکان‌های مجاور یکدیگر باشند، بازیکن در ابتدای نوبت خود می‌‌تواند مسافران را از یک کابین به کابین دیگر منتقل کند. این روند تا زمانی امکان پذیر است که تعویض، قانون محدودیت مسافر را نقض نکند. در ادامه فرد می‌تواند حرکت خود را انجام دهد.

بدون تعویض مسافر: بازیکنان بازی را به طور معمول انجام می‌دهند. تعویض مسافر ممنوع است.

تاکسی باهاما: مقصد نامشخص

در این نسخه تا زمانی که مسافری سوار نشود، کارت مقصد تقسیم نمی‌شود. هنگامی ‌که مسافر سوار شد، یک کارت مقصد کشیده‌ می‌شود تا نشان دهد که آن مسافر به کجا خواهد رفت.

تاکسی باهاما: انداختن تاس

در این نسخه یک تاس ۶ وجهی پیش از هر دور انداخته‌ می‌شود.

 • اگر عدد رو شده‌ تاس ۱-۳ باشد، بازیکن همان تعداد حرکت را انجام می‌‌دهد.
 • اگر عدد چرخانده‌ شده‌ ۴ باشد، بازیکن باید ۴ حرکت را به سمت دورترین مقصد موجود طی کند. اگر تاکسی خالی باشد، نوبت از روی بازیکن رد می‌‌شود.
 • اگر تاس ۵ بیاید، بازیکن ۱ حرکت معمول را انجام داده‌ و نوبت رقیب بعدی وی نادیده‌ گرفته‌ می‌‌شود.
 • اگر ۶ بیاید، نوبت بازیکن رد می‌‌شود.

تاکسی باهاما: دست ۴ کارتی

تجهیزات مورد نیاز: دارندگان کارت

در این نسخه‌ به بازیکنان ۴ کارت داده‌ می‌شود. پس از برداشتن مسافر، بازیکن می‌‌تواند مبدأ یا مقصد آن مسافر را به مقصد یا مبدا موجود در هر یک از ۴ کارتی که در دست دارد، تغییر دهد. اطلاعات دست خصوصی است و کارت‌ها باید تا زمان استفاده‌ در یک نگهدارنده کارت قرار داده‌ شوند. اگر مقصد یا مبدأ تغییر کند، بازیکن کارت اصلی را در انباشت دور ریز انداخته و کارت جدید را از دارنده کارت می‌‌گیرد. وی این کارت را به صورت رو به بالا زیر کارت مبدا برای آن مسافر قرار می‌‌دهد. دست‌ها مجددا پر نمی‌‌شوند. کارت‌هایی که در پایان بازی در دست باقی می‌‌مانند، ارزشی نخواهند داشت.

کالای قاچاق باهاما

در این نسخه ۲ نفره، به جای تاکسی، هر بازیکن یک پیاده قاچاقچی و یک پیاده به نمایندگی از یک افسر پلیس را کنترل می‌کند. کارت‌های ۳ از دک کنار گذاشته می‌شوند. بازیکنان به صورت قرمز و سیاه بازی می‌کنند. بازیکن افسر پلیس خود را در یکی از رنگ‌های ۳ و قاچاقچی خود را در روی دیگری قرار می‌دهد. برای تعیین ترتیب باید سکه بیندازید. اگر سکه شیر بیاید، بازیکنان در نوبت خود هم قاچاقچی و هم افسر پلیس را حرکت می‌دهند. اگر سکه خط بیاید، بازیکنان قاچاقچی را حرکت داده و سپس در نوبت بعدی موجود، افسر پلیس را حرکت می‌دهند.

در نسخه معمول ۸ جفت کارت به عنوان مسافر تقسیم می‌شوند. در این نسخه این کارت‌ها نشان دهنده کالاهای قاچاق هستند. یک پیاده قاچاقچی می‌تواند با گرفتن و تحویل کالای قاچاق به طور معمول امتیاز بگیرد. وی همچنین می‌تواند مسیر قاچاقچی دیگر را مسدود کند. با این حال اگر قاچاقچی توسط افسر پلیس حریف دستگیر شود، تمام کالای قاچاق خود را از دست خواهد داد. اگر یک افسر پلیس یک قاچاقچی را دستگیر کرده یا توسط یک قاچاقچی که کالای قاچاق ندارد دستگیر شود، با کالای قاچاق بازیکن رقیب پاداش خواهد گرفت. اگر آن بازیکن کالای قاچاق نداشته باشد هیچ اتفاقی نیفتاده و بازی به روال عادی ادامه می‌یابد. افسر پلیس نمی‌تواند کالای قاچاق را حمل کند؛ وی تنها می‌تواند قاچاقچی را دستگیر کرده یا جلوی افسر پلیس رقیب را بگیرد.

دستگیری زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که یک حرکت مجاز باعث شود افسر پلیس همان فضایی را اشغال کند که قاچاقچی رقیب اشغال کرده است. با این حال فاصله گرفتن به منزله دستگیری نیست. پیاده باید برای دستگیری به همان فضایی منتقل شود که توسط پیاده دستگیر شده اشغال شده است. در ادامه مالک قطعه دستگیر شده باید آن را در نوبت بعدی خود به فضای مجاور منتقل کند.

دیگر جنبه‌ها و قوانین موجود در نسخه‌های ذکر شده مانند تاکسی باهاما است. پس از سوار شدن آخرین مسافر، بازی به پایان می‌رسد. مسافران سرگردان امتیازی به همراه نخواهند داشت. بازیکنی که بیشترین امتیاز را در اختیار داشته باشد برنده نهایی خواهد بود.