معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی برد داگ (Bird Dog)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی برد داگ (Bird Dog)

برد داگ (سگ پرنده) یک بازی کارتی نوین و نیازمند تفکر است. این بازی برای سه بازیکن طراحی شده است. برد داگ در سال ۲۰۱۷ ابداع شده است.

برد داگ (سگ پرنده) یک بازی کارتی نوین و نیازمند تفکر است. این بازی برای سه بازیکن طراحی شده‌ است. در برد داگ با ویژگی‌های بازی‌های هارتز، اسپیدز و اوکر رو به رو هستیم. بازی با به دست آوردن‌ جفت کارت‌های تصویر در هر دست انجام می‌شود. برد داگ در سال ۲۰۱۷ ابداع شده‌ است. همراه بیو کازینو باشید تا نحوه انجام این بازی را یاد بگیرید.

بیایید نگاهی به این بازی بیندازیم.

تعداد بازیکنان: سه نفر

کارت‌ها: دک اوکر، ۹ تا آس

هدف بازی: اولین بازیکنی باشید که ۱۱ امتیاز کسب می‌کند.

چگونگی کسب امتیاز

امتیاز با برنده شدن جفت کارت‌های صورت (سرباز با سرباز، بی بی با بی بی، شاه با شاه) به دست می‌آید. هر کارت تصویر فقط یک بار قابل استفاده است. این بدان معناست که سه کارت سرباز یک جفت را ایجاد کرده و چهار سرباز دو جفت را ایجاد می‌کنند.

تقسیم کارت

هفت کارت در جهت عقربه‌های ساعت به هر بازیکن داده‌ می‌شود. سه کارت باقی می‌ماند. کارت بالایی سه کارت باقی مانده‌ رو به بالا برگردانده‌ می‌شود.

تعیین حکم و برد داگ

خال نشان داده‌ شده کارت رو شده‌، حکم بالقوه برای دست است.  کارت همرنگ و هم مقدار کارت رو به بالا، بالاترین کارت بالقوه در دست است. این کارت از این پس با عنوان برد داگ نامیده‌ می‌شود. برای مثال اگر ۱۰ خشت به عنوان کارت تعیین کننده‌ حکم بالقوه رو شده‌ باشد، ۱۰ دل برد داگ بالقوه خواهد بود. بازیکن سمت چپ دیلر اولین نوبت برای اعلام، ایجاد حکم و شروع دست را در اختیار دارد. اگر تمایلی به اعلام نداشته باشد، می‌تواند پاس بدهد. امکان اعلام کردن در جهت عقربه‌های ساعت دور میز می‌چرخد.

اگر هر سه بازیکن پاس بدهند، کارت رو به بالا رو به پایین شده‌ و کارت بعدی رو به بالا می‌شود. بار دیگر بازیکن سمت چپ دیلر اولین فرصت برای اعلام و ایجاد حکم را در اختیار دارد. اگر هر سه بازیکن دوباره پاس بدهند، کارت رو به بالا، رو به پایین می‌شود. در ادامه آخرین کارت انباشت سه تایی رو به بالا برگردانده‌ شده‌ و خال حکم و برد داگ را ایجاد می‌کند. کارت‌های برگردانده‌ نشده‌‌ یا کارت‌های رو به پایین شده، در ادامه دست به صورت رو به پايین باقی می‌مانند. کارتی که خال حکم را تعیین می‌کند در سراسر دست قابل مشاهده است. برد داگ بالاترین کارت در دست است و خال خود را حفظ می‌کند.

روند بازی

هدف: به دست آوردن‌ جفت کارت تصویر

وقتی بازیکنی در یک تریک برنده می‌شود، تمامی کارت‌های موجود در آن تریک را به دست می‌آورد. اگر یک کارت تصویر (سرباز، بی بی، شاه – آس کارت تصویر نیست) به دست بیاید، برای ادامه دست به عنوان مرجع رو به بالا در مقابل بازیکن قرار داده‌ می‌شود. کارت‌های غیر تصویر از دیدرس حذف می‌شوند. اگر بازیکنی دو کارت تصویر با ارزش یکسان به دست آورد، هر دو کارت را برای نشان دادن‌ یک جفت قابلدر دید سایرین قرار می‌دهد. این دو کارت نمی‌توانند برای ایجاد یک جفت دیگر استفاده شوند. به عنوان مثال، اگر کارت تصویر سومی‌ با همان ارزش به دست بیاید، به صورت رو به بالا اما جدا از جفت مورد نظر قرار می‌گیرد.

هدایت

بازیکن سمت چپ دیلر دست را آغاز می‌کند. وی یک کارت بازی می‌کند. بازیکن می‌تواند هر کارتی که تمایل دارد، از جمله حکم را بازی کنند. بازی در جهت عقربه‌های ساعت دور میز ادامه می‌یابد. هدایت هر تریک بر عهده بازیکنیست که در تریک قبلی برنده‌ شده‌ است.

پیروی از خال

هر بازیکن باید از خالی که در ابتدای تریک نشان داده‌ شده‌ است پیروی کند. اگر بازیکن هیچ کارتی از خال اصلی نداشته باشد، می‌تواند هر کارتی را که تمایل دارد بازی کند. برد داگ خال خود را حفظ کرده و بر همین اساس بازی می‌شود.

کسب تریک

هر تریک توسط بازیکنی که یکی از موارد پیش رو را بازی کند برنده خواهد شد. بالاترین کارت خال اصلی، یا در صورت بازی با حکم، بالاترین کارت حکم، و در صورت یازی با برد داگ، کارت برد داگ برنده خواهد بود. این بازیکن هر سه کارت بازی شده‌ در این تریک بود به دست می‌آورد. وی هر کارت چهره‌ای را که روبه دست آورده‌ به صورت رو به بالا در مقابل خود قرار می‌دهد. در ادامه همین بازیکن هدایت‌گر تریک بعدی خواهد شد.

تکمیل یک دست

یک دست زمانی به پایان می‌رسد که تمام ‌کارت‌های موجود به عنوان بخشی از یک تریک بازی شوند. در کل هفت تریک در بازی وجود دارد.

امتیازدهی

هر جفت به دست آمده در طول دست یک امتیاز ارزش دارد.

برنده شدن یک دست و کسب امتیاز پاداش

برنده دست بازیکنیست که بیش‌ترین تعداد جفت کارت تصویر (سرباز، بی بی، شاه) را در سراسر دست به دست آورده باشد. اگر آن بازیکن پیش از دست، حکم را اعلام نکرده باشد یک امتیاز پاداش کسب می‌کند. اگر فرد حکم را اعلام کرده یا تساوی برقرار باشد، هیچ امتیاز پاداشی به فرد تعلق نمی‌گیرد.

نیل شدن

هر بازیکن پس از تعیین حکم و قبل از بازی اولین کارت، این فرصت را دارد که نیل (Nil) شود. بازیکن سمت چپ دیلر اولین نوبت را در اختیار دارد. در ادامه این فرصت در جهت عقربه‌های ساعت در اطراف میز ادامه می‌یابد. اگر بازیکنی تمایل داشته باشد نیل شود، تعهد می‌دهد که هیچ تریکی را در طول دست برنده نخواهد شد. این وضعیت سه امتیاز به همراه دارد. اگر نیل موفقیت آمیز باشد، بازیکن نیل شده سه امتیاز کسب می‌کند. اگر نیل با شکست رو به رو شود، آن بازیکن سه امتیاز از دست خواهد داد. امتیازدهی به صورت معمول و بر اساس هر جفت تصویری که در سراسر دست به دست آمده، ادامه می‌یابد.

برنده شدن در بازی

اولین بازیکنی که ۱۱ امتیاز کسب کند برنده بازی است. اگر دو بازیکن در یک دست به عدد ۱۱ برسند، دست دیگری با وجود هر سه بازیکن انجام می‌شود. بازیکنی که بعد از این دست بالاترین امتیاز را در اختیار داشته باشد برنده نهایی خواهد شد.