معرفی، نقد و بررسی بازی کارتی جوکر (Joker)

معرفی، نقد و بررسی بازی کارتی جوکر (Joker)

جوکر یک بازی ورق سبک تریک است که در در گرجستان محبوب است. این بازی با یک بسته 36 کارتی انجام می‌شود که دوکارت جوکر دارد.

جوکر (Joker-ჯოკერი) یک بازی با ورق است که در گرجستان انجام می‌شود. در این بازی هر بازیکن تلاش می‌کند تا تعداد تریک‌های کسب شده‌ را به طور دقیق پیش بینی کند. این بازی ارتباط نزدیکی با بازی‌های Oh Hell!، Romanian Whist و دیگر گزینه‌های مشابه دارد. تفاوت کلیدی در این است که در جوکر از یک بسته 36 کارتی که شامل دو جوکر است استفاده‌‌ می‌شود. این دو کارت می‌توانند به‌عنوان کارت‌های بالا یا کارت‌های پایین به انتخاب بازیکن استفاده شوند.

در ادامه این مقاله به معرفی و بررسی بازی کارتی جوکر خواهیم پرداخت. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان و کارت‌ها در بازی جوکر

در جوکر از یک دسته استاندارد 36 کارتی استفاده می‌شود. در این دک جوکرها جایگزین دو کارت 6 سیاه شده‌اند. کارت‌های باقی‌مانده در هر خال از بالا به پایین به صورت آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، (6) رتبه‌بندی می‌شوند.

به طور معمول چهار بازیکن در بازی وجود دارند که هر کدام برای خودشان بازی می‌کنند. امکان بازی با 3، 5 یا 6 نفر نیز وجود دارد. نکات مربوطه لازم در قسمت انواع نسخه‌ها توضیح داده‌ شده‌ است.

تقسیم کارت و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است و نوبت دیل به سمت چپ می‌چرخد.

تقسیم کارت

یک بازی کامل شامل 4 ست است که تعداد کارت‌های متفاوتی در آن‌ها به هر بازیکن داده‌ می‌شود.

 • در ست اول 8 دست وجود دارد. در دست اول فقط 1 کارت به هر بازیکن داده‌‌ می‌شود. در دومی 2 کارت، سپس 3، 4 و به همین ترتیب تا 8 کارت به هر نفر در دست هشتم.
 • در ست دوم 4 دست با دادن‌ 9 کارت به هر بازیکن انجام می‌شود.
 • در ست سوم دوباره 8 دست وجود دارد. 8 کارت در دست اول، 7 کارت در دست دوم، 6، 5 و به همین ترتیب تا در 1 کارت در دست آخر به هر بازیکن داده‌ می‌شود.
 • ست چهارم مانند ست دوم است: 4 دست با دادن‌ 9 کارت به هر بازیکن.

بنابراین در کل 24 دست وجود دارد. قبل از هر دست، دیلر کارت‌ها را بر می‌زند و بازیکن سمت راست دیلر کات می‌کند. در ادامه دیلر تعداد کارت معین شده‌ را یکی یکی به بازیکنان می‌دهد. کارت بعدی رو به بالا چرخانده می‌شود تا خال حکم را نشان دهد. کارت‌های باقی مانده‌ کنار گذاشته‌‌ می‌شوند.

در ست‌های دوم و چهارم، زمانی که پس از دادن‌‌ 9 کارت به بازیکنان کارتی باقی نمانده‌‌ است، آخرین کارت دیلر رو به بالا داده‌ می‌شود تا خال حکم مشخص شود.

اگر کارت نشانگر حکم جوکر باشد، دست بدون حکم بازی می‌شود.

پیشنهاد دادن‌ (مناقصه)

با شروع از بازیکن سمت چپ دیلر، و ادامه دادن‌ در جهت عقربه‌های ساعت، هر یک از بازیکنان باید تعداد تریک‌هایی را که قصد برنده‌ شدنش را دارند، بیان کنند. پیشنهاد “0” تریک را نیز می‌توان با گفتن‌ “پاس” مشخص کرد.

مجموع تریک‌های پیشنهاد شده‌ توسط بازیکنان نباید با تعداد کارت‌های داده‌ شده‌ برابر باشد. این تضمین می‌کند که پیشنهاد دست کم یک بازیکن با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین دیلر، که آخرین بازیکن است، مجاز به دادن‌ پیشنهاد عددی که کل پیشنهادات تریک‌ها را با تعداد پیشنهادات ممکن موجود برابر کند، نیست. به عنوان مثال، اگر به هر بازیکن دو کارت داده‌‌ شده‌‌ باشد و دو پاس و یک پیشنهاد “1” وجود داشته‌ باشد، دیلر مجاز به دادن‌ پیشنهاد “1” نیست. وی باید “0” یا “2” را پیشنهاد دهد.

نحوه انجام بازی جوکر

بازیکنی که در سمت چپ دیلر قرار دارد هدایت‌گر اولین تریک خواهد بود. پس از آن برنده هر تریک، آغازگر تریک بعدی می‌شود.

هر کارتی می‌تواند به بازی هدایت شود. سایر بازیکنان نیز به نوبه خود در صورت توانایی (یا بازی با جوکر) باید از این روش پیروی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده‌ ندارد باید یک حکم (یا یک جوکر) بازی کند. بازیکنی که نه کارت خال هدایت شده‌ را دارد و نه حکم، می‌تواند هر کارتی را که می‌خواهد بازی کند. این تریک توسط بالاترین حکم در آن برنده‌ می‌شود؛ یا اگر فاقد حکم باشد، با بالاترین کارت خال هدایت شده‌ برنده‌ می‌شود.

جوکر می‌تواند در هر تریکی بازی شود. شخصی که آن را بازی می‌کند باید بالا یا پایین بودن آن را اعلام کند. اگر‌ جوکر هدایت‌گر تریک شود، بازیکن همچنین باید خالی را که دنبال می‌شود مشخص کند.

 • اگر جوکر به بازی هدایت شود و به عنوان بالا اعلام شود، دیگر بازیکنان باید بالاترین کارت خود را از خال مشخص شده‌ (یا جوکر دیگر) بازی کنند.

       . اگر خال مشخص شده‌ حکم باشد، بازیکنی که حکم ندارد می‌تواند هر کارتی را بازی کند (که الزاماً یک کارت بالاتر نیست).

       .اگر‌ خال غیر حکم مشخص شده‌ باشد، بازیکنی که هیچ کارتی از این خال ندارد و با جوکر دیگری بازی نمی‌کند، باید در صورت امکان حکم بازی کند (هر حکمی، نه لزوماً بالاتر)؛ یا در صورتی که حکم و کارتی از خال مشخص شده‌ ندارد می‌تواند هر کارتی را بازی کند.

 • اگر جوکر به بازی هدایت شود و به عنوان کارت پایین اعلام شود، سایر بازیکنان باید در صورت امکان با کارت‌هایی از خال مشخص شده‌ توسط لیدر بازی کنند (آن‌ها مجبور نیستند پایین‌ترین کارت خود را بازی کنند)؛ یا اگر نمی‌توانند از آن پیروی کنند، در صورت امکان باید حکم بازی کنند. به مانند دیگر مواقع، دارنده جوکر دیگر می‌تواند آن را به جای پیروی از خال بازی کند.

جوکری که به عنوان بالا بازی می‌شود همیشه برنده تریک است، مگر در دو مورد:

 1. بازیکن بعدی جوکر دیگر را به عنوان کارت بالا در همان تریک بازی می‌کند: اگر دو جوکر در یک رتبه باشند، نفر دوم برنده می‌شود.
 2. جوکری به عنوان کارت بالا و غیر حکم به بازی هدایت شده‌ و بازیکن دیگر که هیچ کارتی از خال مشخص شده‌ ندارد، یک حکم بازی می‌کند. در این صورت بالاترین حکم برنده تریک است و جوکر را شکست می‌دهد.

جوکری که به عنوان کارت پایین بازی می‌کند همیشه تریک را از دست می‌دهد، مگر در یک مورد: اگر جوکر به یک تریک به عنوان کارت پایین هدایت شود و هیچ کس دیگری با خال مشخص شده‌ یا یک حکم یا یک جوکر بالا بازی نکند، جوکر هدایت شده‌ به طور پیش‌فرض برنده‌ تریک می‌شود.

امتیازدهی

بازیکنی که تعداد دقیق تریک‌هایی را که پیشنهاد داده‌ است برنده‌ می‌شود، برای هر تریک 50 امتیاز کسب می‌کند. علاوه بر این 50 امتیاز به عنوان پاداش نیز برنده می‌شود.

بازیکنی که تریک‌های بیشتر یا کمتری از آنچه پیشنهاد داده‌ است برنده می‌شود، به ازای هر تریکی که برنده‌ شده‌ است، 10 امتیاز کسب می‌کند.

بازیکنی که برنده شدن‌ تمامی تریک‌ها را پیشنهاد داده‌ و موفق می‌شود، 100 امتیاز به ازای هر تریک کسب می‌کند.

برای بازیکنی که پیشنهاداتش در تمامی دست‌های یکی از چهار ست موفق شود، پاداش وجود دارد. این بازیکن یک امتیاز اضافی برابر با بالاترین مقداری که در یک دست در طول ست به ثمر رسانده‌ است، برنده‌ می‌شود. این گاهی اوقات در ست‌های چهارگانه اتفاق می‌افتد، یعنی ست دوم و چهارم. در ست‌های اول و سوم به دلیل طولانی بودن وقوع این امر نادر است.

مثال‌ها

بازیکنی که پاس بدهد و تمامی تریک‌ها را ببازد 50 امتیاز کسب می‌کند. بازیکنی‌ که پاس می‌دهد ولی دو تریک را برنده می‌شود 20 امتیاز می‌گیرد. بازیکنی که یک یا چند تریک را پیشنهاد داده‌ ولی هیچکدام را کسب نمی‌کند هیچ امتیازی به ثمر نمی‌رساند.

در یک دیل 4 کارتی:

 • بازیکنی که 3 را پیشنهاد داده‌ و سه تریک را می‌برد دقیقاً 200 امتیاز (3×50 + 50) کسب می‌کند.
 • بازیکنی که 3 تریک را پیشنهاد داده‌ ولی 4 تا را برنده می‌شود 40 امتیاز می‌گیرد.
 • بازیکنی که 4 تریک را پیشنهاد داده‌ ولی 3 تا از آن‌ها را برنده می‌شود 30 امتیاز می‌گیرد.
 • بازیکنی که 4 تریک را پیشنهاد می‌دهد و هر 4 تا را می‌برد، امتیاز 400 (4×100) را کسب می‌کند.

انواع نسخه‌های بازی جوکر

برخی افراد به جای استفاده‌ از جوکرها، با یک بسته استاندارد 36 کارتی شامل شش‌های سیاه بازی می‌کنند. این افراد از کارت‌های شش سیاه به عنوان جوکر استفاده می‌کنند.

برخی با یک بسته 38 کارتی شامل شش سیاه و دو جوکر بازی می‌کنند. در این مورد، شش‌های سیاه مانند شش‌های معمولی یعنی پایین‌ترین کارت‌های خالشان عمل می‌کنند. در این نسخه، خال حکم در ست‌های دوم و چهارم با نشان دادن یکی از دو کارت دیل نشده‌ مشخص می‌شود، نه یکی از کارت‌های دیلر.

اگرچه بهترین حالت بازی جوکر برای 4 بازیکن است، اما امکان بازی برای افراد بیشتر یا کمتر نیز وجود دارد.

 • در صورت وجود سه بازیکن، ست‌های اول و سوم شامل 11 دیل خواهد بود. هر کدام از 1 به 11 کارت افزایش یافته‌ و از 11 به 1 کاهش می‌یابند. ست‌های دوم و چهارم دارای 3 دیل 12 کارتی هستند.
 • در صورت وجود پنج بازیکن، ست‌های اول و سوم شامل 6 دیل خواهد بود. هر کدام از 1 به 6 کارت افزایش یافته‌ و از 6 به 1 کاهش می‌یابند. ست‌های دوم و چهارم دارای 5 دیل 7 کارتی هستند.
 • در صورت وجود شش بازیکن، ست‌های اول و سوم شامل 5 دیل خواهد بود.هر کدام از 1 به 5 کارت افزایش یافته‌ و از 5 به 1 کاهش می‌یابند. ست‌های دوم و چهارم دارای 6 دیل 6 کارتی هستند.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در دست‌هایی که همه کارت‌ها دیل می‌شوند، به جای نمایش دادن یکی از کارت‌های دیلر، دست بدون حکم بازی ‌شود. برخی دیگر در این مورد به بازیکنان اجازه می‌دهند که پس از مشاهده سه کارت اولی که به آن‌ها داده شد، بازیکن سمت چپ دیلر (که اول پیشنهاد می‌دهد و بازی می‌کند) خال حکم را انتخاب کند (یا بدون حکم).

در برخی از گروه‌ها برای بازیکنی که 1 تریک یا بیشتر را پیشنهاد می‌دهد اما هیچ کدام را برنده نمی‌شود، جریمه‌ای به نام هیست (hist) وجود دارد. در ست‌های 1 و 3 مجازات از دست دادن‌ 200 امتیاز است. در‌ ست‌های 2 و 4 مجازات از دست دادن‌ 500 امتیاز است. کلمه هیست از واژه گرجی هیشتی (ხიშტი) به معنای سرنیزه گرفته‌ شده‌ است.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که اگر همه پیشنهادات یک بازیکن در یکی از ست‌ها موفقیت آمیز باشد، نه تنها بالاترین امتیاز آن بازیکن در آن ست دو برابر می‌شود، بلکه بازیکنان دیگر نیز باید بالاترین امتیاز خود در آن ست را پاک کنند.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که اگر کارتی که برای تعیین حکم بازی می‌شود جوکر باشد، بازیکنی که در سمت چپ دیلر است، پس از نگاه کردن به دست خود، می‌تواند دست را بدون حکم بازی کند؛ یا این که برای امتیاز دو برابری درخواست دیل مجدد کند. اگر دوباره یک جوکر برای حکم در دست دیل شده جدید برگردانده شود، بازیکن اول می‌تواند برای امتیاز دوبرابر بدون حکم بازی کند یا این که برای امتیاز سه‌برابری تقاضای دیل مجدد کند و به همین ترتیب. دو برابر کردن، سه برابر کردن، چهار برابر کردن و غیره برای تمامی امتیازها اعمال می‌شود، به جز امتیاز پاس موفقیت آمیز بدون برنده شدن هیچ تریکی که همیشه تنها 50 امتیاز کسب می‌کند.

زمانی که یک جوکر به عنوان یک خال غیرحکم بالا به بازی هدایت می‌شود و بازیکن دیگری یک حکم بازی کند، ممکن است در قانون برنده شدن این تریک تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. در بازی روسی مشابهی به نام Расписной покер، اگرچه بازیکنانی که نمی‌توانند از خال پیروی کنند باید حکم بازی کنند، برخی ممکن است به نحوی بازی کنند که جوکر هدایت شده همچنان برنده این تریک باشد. ممکن است برخی از بازیکنان جوکر در گرجستان نیز از این قانون پیروی کنند.

مطالب مرتبط: معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی اشناپسن (Schnapsen)

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی سدما (Sedma)