بازی جین رامی

آموزش بازی جین رامی (Gin Rummy)

جین رامی یکی از پرطرفدار‌ترین از انواع بازی رامی است. این بازی معمولاٌ با دو بازیکن بازی می‌شود که هر کدام 10 کارت دارند.

جین رامی یکی از پرطرفدار‌ترین از انواع بازی رامی است. این بازی معمولاٌ با دو بازیکن بازی می‌شود که هر کدام 10 کارت دارند. در اینجا مقاله‌ای از دیوید پارلت در مورد تاریخچه جین رامی را خواهید خواند. این مقاله ابتدا در سایت رسمی بازی منتشر شده است.

توجه: در بین برخی از بازیکنان نام جین رامی به بازی شرح داده شده در زیر اشاره ندارد؛ بلکه به بازی‌ای گفته می‌شود که در این وب سایت رام 500 نامیده می‌شود.

کارت بازی

آموزش بازی gin rummy
آموزش بازی gin rummy

یک دست کارت معمولی 52 تایی برای این بازی استفاده ‌می‌شود. رتبه بندی کارت‌ها به این ترتیب است: آس، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سرباز، بی‌بی، شاه.

ارزش کارت‌ها به این ترتیب است:
کارت‌های عکس‌دار (سرباز، بی‌بی و شاه) 10 امتیاز
آس 1 امتیاز
کارت‌های شماره دار به اندازه عدد خود ارزش دارند.

تقسیم کارت

اولین پخش کننده کارت به صورت اتفاقی و با کشیدن کارت از میان کارت‌های برخورده شده انتخاب می‌شود. بازیکنی که پایین ترین کارت را بکشد پخش کننده یا دیلر خواهد بود. پس از آن، در دست‌های بعدی دیلر، بازنده دست قبل است. این حالت می‌تواند در قوانین مختلف و بر اساس توافق بین طرفین تغییر کند.

در یک بازی حرفه‌ای هر دو بازیکن باید کارت‌ها را بر بزنند. کسی که دیلر نیست آخرین بر را می‌زند. به هر بازیکن 10 کارت داده می‌شود. کارت بیست و یکم به عنوان کارت خارج شده برای شروع بازی برگردانده می‌شود. باقی مانده کارت‌ها نیز رو به پایین کنار آن گذاشته می‌شوند تا صندوق ذخیره بازی را تشکیل دهند. حال بازیکن‌ها دست خود را نگاه می‌کنند و کارت‌ها را مرتب می‌کنند.

هدف بازی

هدف در این بازی جمع کردن دستی است که در آن همه یا بیشتر کارت‌ها ست و یا ردیف شده باشند. ارزش کارت‌های باقی مانده و ردیف نشده باید تا حد ممکن کم باشد.

ردیف در واقع مجموعه‌ای از 3 یا چهار کارت هم خال است که به ترتیب قرار گرفته باشند. مثل 4، 5، 6 دل یا 7،8،9،10 پیک و …

گروه یا سِت 3 یا 4 کارت هم ارزش است. مثل 7 پیک و 7 دل و 7 خشت.

یک کارت در هر زمان تنها می‌تواند به یک مجموعه تعلق داشته باشد. یک کارت نمی‌تواند هم‌زمان هم در ست قرار بگیرد و هم در ردیف. به عنوان مثال ممکن است دست شما شامل 7 خشت، 7 دل، 7 پیک، 8 دل و 9 دل شود. در این صورت شما می‌توانید از 7 دل برای یک ردیف از کارت‌های دل پشت هم یا یک ست از اعداد 7 استفاده کنید. هر دوی آن‌ها با هم ممکن نیستند. برای داشتن یک ست و یک ردیف با هم شما نیاز به یک کارت ششم دارید. مثلاٌ یک 7 خاج یا یک 10 دل.

به یاد داشته باشید که در جین رامی آس در واقع عدد یک است. بنابراین آس، 2، 3 یک ترتیب درست است اما آس، شاه، بی‌بی خیر.

بازی

بازی جین رامی gin rummy
بازی جین رامی gin rummy

بازی به صورت عادی شامل دو بخش است.

کشیدن کارت

 • با کشیدن یکی از کارت‌ها از کارت‌های صندوق یا کارت‌های خارج شده بازی را آغاز می‌کنید. کارت کشیده شده را به دست خود اضافه ‌کنید. کارت‌های خارج شده رو با بیرون گذاشته‌ شده‌اند. بنابراین شما می‌توانید از قبل کارت را ببینید. کارت‌های صندوق رو به پایین گذاشته شده‌اند و قبل از این که آن را به دست خود اضافه کنید قابل دیدن نیستند. با برداشتن کارت از کارت‌های خارج شده بازکنان نیز نخواهند دانست شما صاحب چه کارتی شده‌اید.

انداختن کارت

 • برای این‌که نوبت بازی خود را کامل کنید باید یک کارت از دست شما خارج شود. این کارت به کارت‌های خارج شده از بازی که رو به بالا گذاشته می‌شوند اضافه می‌شود. اگر در ابتدای بازی از کارت‌های خارج از بازی کارتی کشیده‌اید، باید یک کارت متفاوت را به آن برگردانید. برداشتن کارت بالایی از کارت‌های خارج از بازی و بازگرداندن همان کارت در همان دور از بازی مجاز نیست. با این حال انداختن کارتی که در دور قبل برداشته‌اید، مجاز است.

در اولین دور بازی، کشیدن کارت با روش ویژه‌ای انجام می‌شود. ابتدا، بازیکنی که دیلر نیست تصمیم می‌گیرد که کارت برگردانده‌‌ شده را بردارد یا خیر. اگر آن بازیکن کارت را نخواست، دیلر می‌تواند کارت را بردارد. اگر هردو بازیکن کارت را نخواستند، بازیکنی که دیلر نیست می‌تواند از صندوق یک کارت جدید بر‌دارد. هر بازیکنی که کارت را بگیرد باید با انداختن یکی از کارت‌های دست خود بازی را ادامه دهد. سپس نوبت بازی بازیکن دیگر خواهد بود.

ناک کردن

اگر با برداشتن یک کارت بتوانید یک ست یا ردیف با کارت‌های خود درست کنید می‌توانید بازی را در نوبت خود خاتمه دهید. برای این کار یک کارت را در کارت‌های خارج شده انداخته و دست خود را نشان می‌دهید. سعی کنید پیش از آن دست خود را تا حد امکان مرتب کنید. برای این کار کافی است کارت‌های خود را بر اساس ترکیب‌های ست (کارت‌های هم ارزش) یا ردیف (کارت‌های پشت سر هم) بچینید. به کارت‌های باقی مانده که در هیچ ترکیبی قرار ندارند کارت‌های نامنطبق یا دد وود (شاخه خشک) گفته می‌شود.

مجموع ارزش این کارت‌ها باید 10 یا کمتر باشد. پایان بازی به این روش ناک کردن نام دارد. ظاهراٌ دلیل این نام گذاری این است که در گذشته بازکنان پیروزی خود را با زدن روی میز اعلام می‌کردند. امروزه رایج است که تنها کارت‌ها را رو به بیرون نمایش دهند. ناک کردن بدون کارت غیر منطبق جین شدن نام دارد. جین شدن دارای امتیاز اضافه در بازی است. توجه داشته باشد بیشتر دست‌هایی که جین می‌شوند 3 ترکیب مختلف از 4، 3 و 3 کارت هستند. با این وجود جین شدن با دو ردیف 5 تایی نیز ممکن و کاملاٌ قانونی است.

بازیکنی که شرط لازم داشتن کمتر از 10 کارت‌ نامنطبق را داشته باشد می‌تواند هر دور از بازی را ناک کند. ناک کردن حتی در دور اول هم ممکن است. هیچ بازیکنی مجبور به ناک کردن نیست. بازیکنان می‌توانند برای کسب امتیاز بهتر به بازی ادامه دهند. بازیکن رقیب هم باید دست خود را رو به بیرون نمایش داده و تا جایی می‌شود کارت‌های خود را به صورت ست یا ردیف مرتب کند. اگر ناک کننده جین نشده باشد، بازیکن ناک شده می‌تواند کارت‌های غیر منطبق خود را خارج کند. کارت‌های خارج شده به ست و ردیف های چیده شده توسط برنده اضافه می‌شوند.

این کارت‌ها یا به کارت‌های هم ارزش به صورت ست اضافه می‌شوند و یا در امتداد کارت‌های پشت سر هم در ردیف قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که کارت‌ها نمی‌توانند به کارت‌های نامنطبق  بازیکن برنده اضافه شوند. مثلاٌ فرض کنید بازیکن برنده یک جفت 2 به عنوان کارت نا منطبق داشته باشد و بازنده نیز یک 2. در این صورت کارت 2 بازنده نمی‌تواند به آن جفت اضافه شود و یک ست تشکیل دهد. اگر بازیکن برنده جین شود، بازنده نمی‌تواند هیچ کارتی را از دست خود خارج کند.

توجه داشته باشید که ناک کننده نمی‌تواند کارتی به ست یا ردیف‌های بازنده اضافه کند.

بازی در یک حالت دیگر نیز می‌تواند به پایان برسد. اگر کارت‌های صندوق به 2 عدد کاهش پیدا کنند و بازیکنی که آخرین کارت را کشیده نیز بدون ناک کردن یک کارت از دست خود خارج کند. در این حالت آن دست از بازی لغو می‌شود. امتیازی به کسی تعلق نمی‌گیرد و دیلر قبلی در جای خود باقی خواهد ماند. یک روش دیگر نیز برای بازی وجود دارد. بعد از این‌که یک بازیکن کارت سوم را برداشت و کارت دیگری را انداخت، بازیکن دیگر آن کارت را بر می‌دارد. هدف این است که بازیکن دوم بتواند به وسیله این کارت جین شود یا کارت دیگری انداخته و ناک کند. اما اگر این بازیکن هم موفق نشود آن دست لغو خواهد شد.

محاسبه امتیازات

هر بازیکن ارزش کل کارت‌های غیر منطبق خود را یادداشت می‌کند. اگر عدد بازیکن ناک کننده کمتر باشد، تفاوت دو عدد به عنوان امتیاز برای او ثبت خواهد شد. اگر ناک کننده جین نشده باشد، یا مجموع کارت‌های نامنطبق او مساوی یا کمتر از حریف باشد، بازیکن ناک کننده آندرکات (بریده) شده است. در این حالت حریف تفاوت دو عدد را به علاوه 10 امتیاز برای خود ثبت می‌کند.

بازیکنی که جین شود 20 امتیاز جایزه به همراه مجموع کارت‌های نامنطبق حریف را امتیاز خواهد گرفت. بازیکنی که جین شود هرگز بریده نمی‌شود. حتی اگر حریف هیچ کارت نامنطبقی نداشته باشد بازیکنی که جین شود 20 امتیاز جایزه را خواهد گرفت. بازیکن حریف هیچ امتیازی در این حالت نمی‌گیرد. بازی در دورهای دیگر تا جایی که امتیاز یکی از بازیکن‌ها به 100 یا بیشتر برسد ادامه پیدا می‌کند. بازیکن برنده 100 امتیاز جایزه نیز می‌گیرد. اگر بازنده هیچ امتیازی نداشته باشد، برنده به جای صد، 200 امتیاز جایزه خواهد گرفت.

هر بازیکن به ازای هر دست برد، 20 امتیاز جداگانه هم خواهد گرفت. به این امتیاز پاداش لاین یا باکس گفته می‌شود. این امتیازات اضافه در شمارش 100 امتیاز لازم برای برد در بازی لحاظ نمی‌شوند. پس از آن که تمام امتیازات شمرده شدند بازیکنی که امتیاز کمتری دارد، نسبتی از تفاوت دو امتیاز را به برنده پول خواهد داد.

انواع مختلف این بازی

بسیاری از افراد برنده هر دور بازی را دیلر دور بعد می‌دانند. بعضی دیلر را در هر دور تغییر می‌دهند.

بعضی بازی را به شکل متفاوتی آغاز می‌کنند. دیلر 10 کارت و بازیکن حریف 11 کارت دریافت می‌کنند. هیچ کارتی برگردانده نمی‌شود. اولین نوبت بازی با بازیکنی است که 11 کارت دارد و باید یک کارت را از دست خود خارج کند و به صورت رو قرار دهد. پس از آن دیلر نوبت خود را به صورت عادی بازی می‌کند. هر بازیکن باید یکی از کارت های وسط زمین یا کارتی که به رو گذاشته شده است را انتخاب کند و یکی از کارت های خود را با یکی از کارت های رو شده عوض کند.

قوانین سنتی بازی، بازیکنان را از برداشتن کارت انداخته شده توسط بازیکن دیگر منع می‌کنند. همچنین انداختن کارتی که به تازگی برداشته شده نیز ممنوع است. مشکل می‌توان تصور کرد مجاز بودن این دو کار بتواند در بازی تاثیر مثبتی داشته باشد. قوانین انجمن جین رامی، اجازه این کار را در شرایط به خصوصی می‌دهند. اما بازیکنی که در ابتدا کارت را انداخته است، مجاز به گرفتن مجدد آن نیست مگر اینکه آن دست را ناک کند.

قوانین  Game Colony آن را در یک وضعیت خاص مجاز می‌دانند : ” اقدام برای پنجاهمین کارت “، وقتی بازیکنی سومین کارت آخر صندوق ذخیره را می‌گیرد و بدون ناک می‌اندازد. در این حالت دو کارت دیگر در صندوق باقی مانده‌اند. بازیکن دیگر یک فرصت نهایی برای انداختن و ناک کردن را دارد. در این شرایط کارت کشیده شده می‌تواند انداخته شود. اگر این کارت دست بازیکن را بهتر نکند او کارت را برمی‌گرداند تا ناک کند.

برخی بازکنان پاداش جین شدن را به جای بیست، 25 در نظر می‌گیرند. امتیاز بریدن هم به جای ده، 20 شمرده می‌شود. امیتاز باکس برای بردن هر دور هم 25 در نظر گرفته می‌شود. در برخی بازی‌ها اگر بازنده در کل بازی موفق به کسب امتیاز نشود، کل امتیاز برنده دو برابر می‌شود. در حالت عادی تنها امتیاز از 100 به 200 افزایش پیدا می‌کند.

جین اوکلاهاما

در این نوع محبوب از بازی، ارزش اولین کارت خارج از بازی، حداکثر مقدار کارت‌های نامنطبق را تعیین می‌کند. ناک کردن نیز بر اساس همین عدد روی می‌دهد. کارت‌های عکس دار همچنان 10 امتیاز دارند. به این ترتیب اگر یک 7 در دست شما باشد برای ناک کردن باید شمارش خود را به 7 یا کمتر تقلیل دهید. کارت اصلی رو به بالا که بازی با آن شروع می‌شود یک پیک است. امتیاز نهایی آن دور (شامل بریدن و جین شدن) دو برابر محاسبه می‌شود.

امتیاز نهایی برای برد در وکلاهاما جین معمولا به جای صد، 150 در نظر گرفته می‌شود. در یک نوع دیگر بازی، اگر آس در دست کسی باشد، تنها در صورتی می‌تواند ناک کند که جین هم بشود. در یک نوع دیگر، اگر حریف بازیکن ناک کننده را ببرد، یک باکس به امتیازات او اضافه می‌شود. به علاوه بازیکنی که جین می‌شود 2 باکس پاداش می‌گیرد. این باکس‌های اضافی در صفحه امتیازات ثبت می‌شوند. آن‌ها در جمع امتیازات تعیین کننده برنده بازی محاسبه نمی‌شوند. این باکس‌ها در پایان بازی هر کدام به 20 تا 25 امتیاز تبدیل می‌شوند. امتیاز باکس عدی پیروزی در هر دور نیز به این مجموع اضافه می‌شود. اگر کارت بالا یک پیک باشد برای بریدن دو باکس پاداش و برای جین شدن 4 باکس پاداش دریافت می‌کنید.

بازی با 3 یا 4 بازیکن

وقتی 3 بازیکن جین رامی بازی می‌کنند، دیلر کارت‌های دو بازیکن دیگر را پخش می‌کند اما خود در بازی شرکت نمی‌کند. بازنده هر دور، دیلر دور بعد است. در نتیجه دور بعد بین دیلر دور قبل و برنده بازی می‌شود. 4 بازیکن می‌توانند در تیم‌های دو نفره بازی کنند. در این حالت هر بازیکن تیم یک بازی جداگانه با یک بازیکن تیم دیگر برگذار می‌کند. جای حریف‌ها عوض می‌شود اما بازیکنان در هر تیم ثابت باقی می‌مانند. در پایان هر دست اگر هر دو بازیکن یک تیم برنده شوند، تیم مجموع امتیازات هر دو را کسب می‌کند. اگر از هر تیم یک بازیکن برنده شود، تیم با امتیاز بالاتر، تفاوت دو امتیاز را به عنوان امتیاز خود ثبت می‌کند. اولین تیمی که جمع امتیاز آن به 125 امتیاز یا بیشتر برسد برنده است.

صفحات دیگر جین رامی

 • صفحه Gin Rummy Tournaments  مربوط به انجمن جین رامی، اطلاعات مربوط به مسابقات جین رامی را در اختیار شما قرار می‌دهد، از جمله مسابقات زنده لاس وگاس. این سایت همچنین اطلاعات مربوط به قوانین هر مسابقه را نیز در خود جای داده است.
 • صفحه جین رامی در  Rummy-Games.com قوانین بسیاری از انواع جین رامی را شامل می‌شود. علاوه بر این نقد و بررسی نرم افزار جین رامی و بازی‌های آنلاین را در این سایت پیدا کنید.
 • چند نمونه مختلف از بازی جین رامی در سایت هاوارد فوسدیک آموزش داده شده‌اند.
 • قوانین جین رامی در سایت Card Games Heaven نیز در دسترس هستند.
 • جیم یکی از اعضای تریپلزگیمز یک آموزش مقدماتی ویدئویی از بازی فراهم کرده است.
 • مجموعه کاملی از قوانین جین رامی به زبان آلمانی را می‌توانید در صفحه جین رامی رولند شایچر پیدا کنید.
 • Rummy.ch یک سایت آلمانی زبان است که قوانین مربوط به جین رامی و بسیاری دیگر از بازی‌های رامی را ارائه می‌دهد. به علاوه مقالاتی در مورد استراتژی و بررسی سایت‌های آنلاین رامی و یک انجمن گفت و گو در مورد بازی نیز در این سایت در دسترس شما هستند.

نرم افزار و سرورها

نرم افزار جین رامی

 • نرم افزار کلاسیک جین رامی مالکوم بین برای ویندوز از طریق Card Games Galore در دسترس است.
 • برنامه مجانی جین رامی را می‌توانید از Meggiesoft Games دریافت کنید.
 • مجموعه بازی‌های کارتی HOYLE برای ویندوز یا Mac OS X شامل یک برنامه جین رامی به همراه بسیاری دیگر از بازی‌های محبوب کارتی است.
 • نرم افزار حرفه‌ای  جین رامی از طریق سایت Recreasoft در دسترس است.
 • Special KSoftware دارای نرم افزاری برای اجرای بازی  جین رامی است. این نرم افزار در آدرس https://www.specialksoftware.com/ موجود است.
 • Best Gin Rummy محصول   KuralSoft یک نرم افزار iOS است که با آن می‌توانید  جین رامی را در برابر یک حریف کامپیوتر بازی کنید.
 • Blyts یک نسخه مجانی جین رامی را در برای iOS ، اندروید و مرورگر وب منتشر کرده است.

سرورهای بازی آنلاین جین رامی

تنوع

استریت جین (Straight gin)

در استریت جین، بازیکنان تا زمانی که یک نفر جین شود ملزم به بازی هستند. ناکینک در این روش مجاز نیست. هنگامی که بازیکنی در بازی جین رامی ناکینگ می‌کند به این معنی است که او دست خود را به حداکثر امتیاز مجاز با مقدار کارت کاهش داده است. این بدان معناست که برای مثال اگر کارت ناک هفت باشد، پس فردی که ناکینگ می‌کند هفت امتیاز یا کمتر در دست دارد. دیگر قوانین و امتیازدهی همانند بازی جین رام استاندارد است.

جین ماهجونگ (Mahjong gin)

در این بازی برخلاف استریت جین، ناکینگ مجاز نیست. با این حال، می‌توان بیش از یک کارت از دسته کارت‌ها برداشت. اگر بیش از یک کارت برداشته شده باشد، از کارتی که پایین‌ترین موقعیت را دارد باید در دست استفاده شود. به عنوان مثال : در وضعیتی مانند (بالاترین) 8 ♠ 3 ♥ 5 ♥ (پایین‌ترین)، 8، پایین‌ترین کارت است و باید در دست استفاده شود. کارت‌ها بر روی میز بازی نمایش داده می‌شوند. حریفان می‌توانند با کارتی هم خال از آن برای استریت کردن استفاده کنند یا با حالت سه عدد از یک ورق (تری اف ا کایند) امتیاز بگیرند. بعد از این که بازیکن جین شد، امتیازها اضافه می‌شوند. کارت‌های روی میز جمع شده از امتیاز کارت‌های موجود در دست کم می‌شوند. بازیکنی که جین کند 25 امتیاز دیگر دریافت می‌کند. 2 تا 9 = 5 امتیاز – 10 تا شاه  = 5 امتیاز – آس = 15 امتیاز.

جین اوکلاهما (Oklahoma gin)

در این نسخه از جین رامی، مقدار اولین کارت برای تعیین حداکثر میزان ناک بازیکن استفاده می‌شود. اگر کارت بالایی پیک باشد، شمارش دو برابر می‌شود. بنابراین اگر کارت اول 4 بود‌، شما می‌توانید ناک کنید یا با امتیاز 4 یا کمتر در دست خود پیش بروید. اگر کارت 4 پیک بود دو برابر امتیاز خواهید گرفت. در این وضعیت شما می‌توانید تا زمانی که یک خال یا جفت قرار دهید ناک کردن را ادامه دهید.

نسخه دیگری از این روش به خصوص در مسابقات‌ وجود دارد. در این حالت از دومین دست کارت برای تعیین مقدار ناک استفاده می‌شود. کارت ناک از پایین دست بر روی کارت‌ها قرار داده می‌شود. قوانین فوق اعمال شده اما به هر دو بازیکن ده کارت داده می‌شود. برنده دست آخر، اولین نفری است که از روی دسته کارت برمی‌دارد.

جین هالیوود (Hollywood gin)

تفاوت این روش در میزان امتیازدهی است نه در تغییر قوانین بازی جین. در جین هالیوود، امتیاز گیری از ترکیب سه بازی به صورت هم زمان است. اولین برد بازیکن در ستون بازی اول ثبت می‌شود. دومین برد بازیکن در ستون‌های بازی اول و بازی دوم ثبت می‌شود. سومین برد وی در ستون هر سه بازی ثبت خواهد شد. بازی تا پایان هر سه بازی ادامه دارد.

جین تدسکو (Tedesco gin)

این بازی شبیه به جین اوکلاهماست؛ با این تفاوت که از آس‌ها که می‌توان در بالا یا پایین دست استفاده کرد. برای مثال می‌توان چینشی مانند K ♠ A ♠ 2 ♠ ایجاد کرد. اگر با یک آس بدون این که در ترکیب قرار بگیرد گرفتار شدید، 15 امتیاز به ضرر شما خواهد شد. هالیوود در بازی رو در رو یا با تیم‌های دو نفره در سه بازی و با امتیاز 200 انجام می‌گیرد. تیم‌های سه نفره با 300 امتیاز و 25 امتیاز بیشتر در صورتی که هر سه نفر برنده شوند بازی می‌کنند؛ 50 امتیاز برای تیم چهار نفره و غیره. این نوع از بازی جین پیچیده‌تر و برای بازیکنان سطوح مختلف است.

سینگل مچ (Single-match)

هنگامی که قرار است یک مسابقه سینگل مچ انجام شود بازیکنان تا زمانی که یک بازیکن 100 امتیاز یا بیشتر کسب کند به دور بازی ادامه می‌دهند. این بازیکن برنده مسابقه است.

مولتی مچ (Multi-match)

در بازی‌های مولتی مچ، امتیاز بازی در آغاز هر راند صفر می‌شود. امتیازات بازی تا رسیدن به امتیاز از پیش تعیین شده برد، برای مثال 500 یا بالاتر جمع می‌شوند. هر مسابقه انفرادی زمانی پایان می‌یابد که یک بازیکن 100 امتیاز در مسابقه کسب کند. در پایان، امتیاز مسابقات بازیکنان و امتیاز بازی آن‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شود :

 • 25 امتیاز بازی برای هر راند برد فردی
 • 100 امتیاز بازی برای برنده مسابقه
 • 100 امتیاز اضافی برای برنده مسابقه در صورتی که حریف هیچ راندی را برنده نشده باشد.