معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی بیسکو بوبو (Bisko Bobo)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی بیسکو بوبو (Bisko Bobo)

بیسکو بوبو یک بازی کارتی در هم و بر هم، با پیچ و خم‌های زیاد در طول مسیر است. هیچ زمانی یک برنده از پیش تعیین شده در بازی وجود نخواهد داشت.

معرفی

بیسکو بوبو یک بازی کارتی در هم و بر هم، با پیچ و خم‌های زیاد در طول مسیر است. هیچ زمانی یک برنده از پیش تعیین شده‌ در بازی وجود نخواهد داشت. کافیست ضرب المثل بیسکو را به خاطر بیاورید: “بیسک همیشه هم بیسک نیست”. همراه بیو کازینو باشید تا نحوه انجام این بازی را یاد بگیرید.

بازیکنان و کارت‌ها

بازی را می‌توان با ۲-۶ نفر به انجام رساند. حضور افراد با تعداد زوج در بازی توصیه می‌شود؛ با این حال با حضور سه بازیکن نیز بازی می‌تواند بسیار جذاب باشد. بیسکو بوبو با کارت‌های معمول بازی‌های ورق انجام می‌شود. دک باید به کارت‌های بالا و پایین تقسیم شود. بازی تنها با استفاده از کارت‌های بالا انجام می‌شود. کارت‌های پایین تنها برای مرحله بینگو-بانگو به کار گرفته‌ می‌شوند. تقسیم بندی دک به تعداد بازیکنان بستگی دارد.

بازیکنانکارت‌های بالاکارت‌های پایین
۲ یا ۳آس، شاه، بی بی، سرباز، ده۹۸۷۶۵۴۳۲
۴آس، شاه، بی بی، سرباز، ده، نه۸۷۶۵۴۳۲
۵آس، شاه، بی بی، سرباز، ده، نه، هشت۷۶۵۴۳۲
۶آس، شاه، بی بی، سرباز، ده، نه، هشت، هفت۶۵۴۳۲

بیسک

هدف بازی داشتن بالاترین امتیاز بیسک (Bisk) است. مقادیر امتیازی به ترتیب صعودی عبارتند از:

 • بیسکو (۲ کارت از یک خال)
 • دو بیسک (دو بیسکو)
 • تری بیسک (یک بیسک ۳ کارته از خال یکسان)
 • فول بیسک (یک تری بیسک و یک بیسکو)
 • کواد بیسک (یک بیسک ۴ کارته از خال یکسان)
 • سه بیسک (سه بیسکو)
 • دوبل تری بیسک (دو تری بیسک)
 • بیگ فول بیسک (یک کواد بیسک و یک بیسکو)
 • کین بیسک (پنج کارت از یک خال)
 • هگز بیکس (شش کارت از یک خال)

چند مورد آخر بسیار نادر هستند.

اگر دو بازیکن یک نوع بیسک داشته باشند، بازیکنی که خال بهتری دارد برنده خواهد شد. خال‌ها به ترتیب صعودی به صورت گشنیز، دل، خشت و پیک رتبه بندی می‌شوند. در بیسک با بیش از یک خال، ابتدا بالاترین خال و سپس خال پایین را مقایسه کنید. اگر در خال‌ها تساوی وجود داشته باشد، آنگاه بیسکی که بالاترین کارت را در بالاترین خال دارد، برنده خواهد شد. در این وضعیت آس به عنوان کارت بالا در نظر گرفته‌ می‌شود.

مثال‌ها:

 • شاه گشنیز-سرباز گشنیز-۱۰ گشنیز، آس پیک-شاه پیک-آس دل-شاه دل را شکست می‌دهد (بیسک بهتر)
 • بی بی پیک-۱۰پیک، شاه خشت-بی بی خشت را شکست می‌دهد (خال بهتر)
 • سرباز خشت-۱۰ خشت‌-بی بی دل، سرباز دل-آس خشت-بی بی خشت-آس گشنیز-شاه گشنیز را شکست می‌دهد (دومین خال بهتر است).
 • آس دل-۱۰ دل-سرباز گشنیز-ده گشنیز، شاه دل-بی بی دل-آس گشنیز-شاه گشنیز را شکست می‌دهد (بهترین دل)

شروع بیسک

دیلر یک کارت را به صورت رو به بالا و در جهت عقربه‌های ساعت در اختیار هر بازیکن قرار می‌دهد. این مرحله در اصطلاح با عنوان باز کردن بیسک (Opening Bisk) شناخته می‌شود. در ادامه دیلر کارت دیگری را به هر بازیکن می‌دهد. سپس یک کارت را به صورت رو به پایین در وسط میز بازی قرار می‌دهد. این کارت وت بیسک (Wet Bisk) نام داشته‌ و کاربرد آن در ادامه توضیح داده‌ خواهد شد.

اگر دو کارت شما از یک خال باشند، یک بیسک در اختیار دارید. اگر آن‌ها متفاوت باشند، یک تاک (Tuck) در اختیار دارید. شما باید کارت دوم را به طرفین چرخانده و آن را در زیر کارت اول قرار دهید. ممکن است در طول بازی چندین کارت عمودی و چندین کارت “تاک” شده‌ به پهلو به دست آورید. برای اینکه برای تمامی افراد واضح باشد که هر کارت چیست، چیدمان به صورت زیر خواهد بود.

بازی کارتی بیسکو بوبو

ریسکی بیسک (Risky-Bisk)

اکنون وارد فاز دوم بازی خواهیم شد. این مرحله با عنوان ریسکی بیسک (Risky-Bisk) شناخته می‌شود. به هر بازیکن یک کارت اضافی به یکی از دو روش زیر داده‌ می‌شود.

یکی از این روش‌ها جینگو (Jingo)  دیگری فلینگو (Flingo) ست.

بازیکنی که در مرحله باز کردن بیسک را در اختیار می‌گیرد، باید جینگو دریافت کند. بازیکنی که تاک را در اختیار می‌گیرد می‌تواند فلینگو یا جینگو را انتخاب کند. این روند به ترتیب و در جهت عقربه‌های ساعت، با شروع از سمت چپ دیلر انجام می‌شود. محدودیت انتخاب بدین صورت است که نباید تنها یک بازیکن در بازی جینگو را دریافت کند. این بدان معناست که:

 • اگر شما دیلر هستید و خودتان تقسیم کارت را انجام داده‌اید، و سایرین همگی فلینگو را انتخاب کرده‌اند، باید فلینگو را انتخاب کنید.
 • اگر شما دیلر هستید و تنها یک بازیکن دیگر جینگو را انتخاب کرده است، باید جینگو را انتخاب کنید.
 • اگر بازیکن دوم تا آخر هستید (سمت راست دیلر) و تمامی بازیکنان قبل از شما فلینگو را انتخاب کرده‌ و دیلر بیسکو دارد، باید جینگو را انتخاب کنید. به این دلیل که دیلر مجبور است جینگو را انتخاب کند.

اگر بازیکن فلینگو را انتخاب کند، کارت او به صورت رو به بالا بر روی میز پرتاب می‌شود. اگر خال این کارت با کارت غیر تاک دست آغازین آن‌ها مطابقت داشته باشد، اکنون یک بیسکو خواهند داشت. این بازیکن به دلیل انتخاب فلینگو، برای حرکت شجاعانه خود بلافاصله یک کارت رو به بالا دریافت می‌کند. اگر کارت پرتاب شده با کارت غیر تاک مطابقت نداشته باشد، هیچ کارت پاداشی به این فرد تعلق نخواهد گرفت.

دیگر گزینه ممکن برای انتخاب جینگو است. اگر بازیکنی جینگو را انتخاب کند، کارت خود را به صورت رو به پایین نگه داشته و در مواقع لزوم به آن نگاه می‌کند.

کارت‌های فلینگو یا جینگو به محض انتخاب بازیکن تقسیم می‌شوند. بنابراین می‌توانید قبل از انتخاب خود، نتیجه فلینگوی حریف دست راست خود را ببینید.

بینگو بانگو – Bingo Bango

هنگامی که تمامی بازیکنان جینگو یا فلینگو را انتخاب کردند، مرحله جدیدی پدید می‌آید که به آن بینگو بانگو می‌گویند. در این مرحله به هر بازیکنی که جینگو را انتخاب کرده است، یک کارت رو به بالا از دسته کارت‌های رو به پایین تعلق می‌گیرد. روند بازی از شخصی که بالاترین کارت بینگو بانگو را دارد آغاز شده و به ترتیب نزولی ادامه پیدا می‌کند. هر بازیکن این شانس را دارد که کارت جینگو خود را با کارت جینگو بازیکنی که کارت بینگو-بانگو پایین‌تر را دارد تعویض کند. اگر دو یا چند بازیکن کارت‌های بینگو بانگو هم رتبه را در اختیار داشته دارند، تصمیم گیری بر اساس خال صورت خواهد گرفت. در این وضعیت رتبه بندی به صورت پیک (بالا)، خشت، دل، گشنیز (پایین) است.

شما نمی‌توانید با بازیکنی که بینگو بانگو بالاتر از شما را در اختیار دارد مبادله کنید. هیچ بازیکنی نمی‌تواند بیش از یک بار مبادله کند. بنابراین اگر شخصی پیش از این با شما مبادله کرده باشد، نمی‌توانید کارت خود را تعویض کنید. در عین حال شما نمی‌توانید با بازیکنی که کارت جینگوی خود را به تازگی تعویض کرده است، مبادله کنید. بازیکنی که بر اساس چنین محدودیت‌هایی انتخاب می‌شود، نمی‌تواند از مبادله با شما امتناع کند.

پس از انجام تمامی معاملات، کارت‌های بینگو بانگو کنار گذاشته می‌شوند. حال هر بازیکن جینگو، کارت خود را به صورت رو به بالا قرار می‌دهد. افراد می‌توانند انتخاب کنند که برای رسیدن به بوبو (Bobo) کارت را در ردیف بیسکو قرار دهند یا در موقعیت تاک. توجه داشته باشید که تنها در صورتی می‌توانید کارت را در ردیف تاک قرار دهید که امکان دستیابی به یک بوبو فوری را فراهم می‌کند. این به معنی دو کارت تاک از یک خال است

توجه داشته باشید که تنها کارت‌هایی که می‌تواند تاک شوند موارد زیر هستند:

 • کارت دوم بیسک آغازین (اگر خال آن با کارت اول تفاوت داشته باشد)،
 • کارتی که در پایان مرحله بینگو بانگو به یک بازیکن جینگو تعلق داشته باشد.

سایر کارت‌هایی که به بازیکن داده می‌شود باید در ردیف بیسکو قرار بگیرند.

بدتایم بیسک – Bedtime Bisk

مرحله سوم بازی بدتایم بیسک (ساعت خواب بیسک) نام دارد و بخشی حیاتی از نتیجه کلی است. به هر بازیکن یک کارت اضافی به صورت رو به بالا تعلق می‌گیرد. با این حال اگر در مرحله  بیسک آغازین به بیسکو رسیده باشید، دو کارت دریافت می‌کنید. توجه داشته باشید کارت‌هایی که در این مرحله دریافت می‌کنید نمی‌توانند در بخش بوبو شما قرار بگیرند.

فلیپد بیسک – Flipped Bisk

آخرین و مهم‌ترین مرحله از بازی فلیپد بیسک (بیسک برگردانده شده) نام دارد. در این مرحله تنها کاری که باید انجام دهید چرخاندن وت بیسک، یعنی آخرین و حیاتی‌ترین کارت موجود در بازی است. ارزش وت بیسک به دست هر فرد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان به هر بازیکن یک بیسک، یا یک بیسک با ارزش بالاتر داد.

با تمامی این موارد هنوز هم پیچ نهایی در راه است. اگر وت بیسک سرباز باشد، کارت‌های شما بلافاصله برعکس می‌شوند. در این وضعیت بوبو شما تبدیل به بیسکو شده و بیسکو شما تبدیل به بوبو خواهد شد. این پیچ نهایی ثابت می‌کند که شما نباید از بوبوها غافل شوید. حتی با داشتن تنها یک کارت در بوبو (این کارت می‌تواند از ابتدا کارت شما باشد)، ممکن است برنده بازی شما باشید.

نتیجه

 • اگر وت بیسک سرباز نباشد، هر بازیکن کارت‌های عمودی (بیسکو) خود را با وت بیسک ترکیب می‌کند.
 • اگر وت بیسک سرباز باشد، هر بازیکن کارت‌های تاک (بوبو) خود را با وت بیسک ترکیب می‌کند.

دارنده بهترین ترکیب برنده بازی خواهد شد.

اگر حتی یک نفر هم بیسک نداشته باشد، دارنده بالاترین خال برنده خواهد شد. اگر بیش از یک بازیکن خال بالای مشابهی را داشته باشند، بالاترین کارت آن خال برنده بازی خواهد شد.

اکنون که قوانین بیسکو بوبو را فرا گرفته و بر آن مسلط شده‌اید، دوستان خود را فراخوانده و با انجام این بازی کارتی جذاب سرگرم شوید. به یاد داشته باشید، “بیسک همیشه هم بیسک نیست!”