معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی ساسکوپ (Saskop)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی ساسکوپ (Saskop)

ساسکوپ یک بازی تیمی استونیایی برای چهار بازیکن است. ساسکوپ متعلق به گروه بازی‌های شاپفکوپف (Schafkopf) می‌باشد.

معرفی بازی

ساسکوپ یا ساسکو (Sasku) یک بازی تیمی استونیایی برای چهار بازیکن است. ساسکوپ متعلق به گروه بازی‌های شاپفکوپف (Schafkopf) بوده و گاهی اوقات با عنوان لامباپه‌آ (Lambapea) شناخته می‌‌شود. این عنوان مانند واژه آلمانی شاپکوپف به معنای سر گوسفند بوده و در واقع توهینی ساده مشابه با واژه انگلیسی بلاکهد (blockhead) است.

مانند سایر بازی‌های شاپفکوپف، ساسکوپ یک بازی تریک است. در این بازی برخی از کارت‌های تصویر حکم‌های دائمی محسوب می‌شوند. در ساسکوپ، همه کارت‌های تصویر (نه تنها سرباز و بی بی، بلکه کارت‌های شاه) حکم هستند. با این حال بالاترین حکم، مانند برخی دیگر از بازی‌های استونیایی، کارت ۶ خال حکم منتخب است.

بازی با بخش مناقصه شروع می‌‌شود. در این روند مشخص می‌شود که چه کسی طولانی‌ترین خال حکم را دارد. در اصل این بازیکن حق دارد این خال را به عنوان حکم انتخاب کند. با این حال خال خشت وضعیت ویژه‌ای دارد. خال خشت در صورت پاس دادن‌ تمامی افراد، خال پیش فرض حکم است. خشت همواره می‌تواند اعلام شده‌ و پیشنهاد نهایی را لغو کند؛ حتی اگر طولانی‌ترین خال موجود نباشد. زمانی که خشت اعلام می‌شود، ارزش بازی دو برابر خواهد شد.

به نقل از اریک هرمان: “این بازی برای افرادی که قصد دارند بازی را با صورت‌هایی آرام و در اصطلاح پوکرفیس انجام بدهند گزینه مناسبی نیست. ایجاد یک فضای پر انرژی در این بازی حائز اهمیت است. به همین دلیل من واقعاً به ساسکوپ علاقه مندم. بخش زیادی از بازی به عنصر شانس بستگی دارد؛ با این حال مانند هر بازی کارتی دیگری یک بازیکن ماهر می‌تواند از کارت‌های خود نتایج بهتری نسبت به یک بازیکن آماتور دریافت کند. ما این بازی را با اعضای خانواده و به صورتی پر جنب و جوش انجام می‌دادیم.”

همراه بیو کازینو باشید تا نحوه انجام این بازی را یاد بگیرید.

بازیکنان و کارت‌ها

ساسکوپ برای چهار بازیکن و به صورت دو تیم ثابت دو در برابر دو طراحی شده‌ است. هر بازیکن در مقابل هم‌تیمی خود می‌نشیند. تقسیم کارت و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است.

این بازی با یک بسته‌ ۳۶ کارتی فرانسوی انجام می‌شود. پایین‌ترین کارت در هر خال ۶ است.

در هر تقسیم کارت یک خال حکم وجود دارد که با مناقصه انتخاب می‌شود. بالاترین حکم همواره عدد ۶ است. پس از آن چهار کارت شاه قرار دارند که حکم‌های دائمی هستند. رتبه بندی این کارت‌ها بر اساس خال بدین صورت است: گشنیز (بالاترین)، پیک، دل، خشت (پایین‌ترین). پس از شاه، چهار کارت بی بی با همان ترتیب خال رتبه بندی می‌شوند. در ادامه چهار کارت سرباز قرار دارد. در زیر سرباز خشت، کارت‌های باقیمانده از خال حکم قرار دارند. این کارت‌ها به ترتیب به صورت آس، ۱۰، ۹، ۸، و ۷ (پایین‌ترین) قرار دارند. بنابراین ۱۸ کارت حکم در بازی وجود دارد (نیمی‌از کارت‌های موجود در بسته‌). به عنوان مثال اگر دل‌ حکم باشد، ترتیب بندی بدین صورت است:

۶ دل، شاه گشنیز، شاه پیک، شاه دل، شاه خشت، بی بی گشنیز، بی بی پیک، بی بی دل، بی بی خشت، سرباز گشنیز، سرباز پیک، سرباز دل، سرباز خشت، آس دل، ۱۰ دل، ۹ دل، ۸ دل، ۷ دل

سه خال غیر حکم هرکدام فقط ۶ کارت دارند. این کارت‌ها به ترتیب به صورت آس (بالا)، ۱۰، ۹ ، ۸، ۷، ۶ (پایین) رتبه بندی می‌شوند.

کارت‌ها دارای مقادیر امتیازی به شرح زیر هستند:

هر شاه ۴ امتیاز، هر بی بی ۳ امتیاز، هر سرباز ۲ امتیاز، هر آس ۱۱ امتیاز، هر ده ۱۰ امتیاز، کارت‌های ۹،۸،۷ و ۶ هر کدام ۰ امتیاز

ارزش کل کارت‌های موجود در بسته‌ ۱۲۰ امتیاز است. هدف هر تیم، جمع آوری بیش از نیمی از این امتیازات در تریک‌های کسب شده‌ است.

تقسیم کارت

کل بسته‌ تقسیم می‌شود. به هر بازیکن ۹ کارت داده‌ می‌شود. دیلر اول با هر روش مناسبی انتخاب می‌شود. نوبت تقسیم کارت پس از هر دست به سمت چپ می‌چرخد.

دیلر کارت‌ها را بر زده‌ و رقیب سمت راست آن‌ها را کات می‌کند. در حین کارت، همین فرد حق دارد نحوه تقسیم کارت‌ها را نیز مشخص کند.

 • اگر کارت‌ها به طور معمول و بدون نظر کاتر تقسیم‌ شوند، باید در دسته‌های ۳ تایی توزیع شوند. این معمول‌ترین روش ممکن است.
 • در عوض شاید کاتر بخواهد که کارت‌ها به صورت یکی یکی و در جهت عقربه‌های ساعت تقسیم شوند.
 • ممکن است کاتر تمایل داشته‌ باشد که هر بار ۹ کارت به هر بازیکن داده‌ شود. بدین ترتیب ۹ کارت به اولین بازیکن در سمت چپ دیلر داده‌ می‌شود. ۹ کارت بعدی به هم‌تیمی‌دیلر، ۹ کارت بعدی به کاتر و ۹ مورد آخر در اختیار دیلر قرار می‌گیرند.
 • کاتر می‌تواند “پوشش تا من” را انتخاب کند. بدین ترتیب ۹ کارت اول در اختیار بازیکن سمت چپ دیلر قرار می‌گیرد. ۹ کارت بعدی هم به هم‌تیمی دیلر داده‌ می‌شوند. ۹ کارت بعدی در اختیار دیلر و کارت‌های آخر در اختیار کاتر قرار می‌گیرند.
 • ·         “تا x” گزینه‌ایست که بر طبق آن X کارت خاصیست که توسط کاتر انتخاب می‌شود. کارت‌ها باید به صورت رو به بالا تا رونمایی کارت مشخص شده‌ تقسیم شوند. کارت‌ها یکی یکی به صورت انباشت در اختیار هر بازیکن قرار داده‌ می‌شود. ۹ کارت اول به بازیکن سمت چپ دیلر، ۹ کارت بعدی به هم‌تیمی دیلر، ۹ کارت بعدی به کاتر و ۹ کارت آخر به دیلر داده‌ می‌شود. پس از ظاهر شدن کارت عنوان شده‌ توسط کاتر، کارت‌های باقی مانده‌ به صورت رو به پایین تقسیم می‌شوند.

پس از تقسیم کارت، هر بازیکنی که فقط یک کارت تصویر دارد (شاه، بی بی یا سرباز) می‌‌تواند آن را به صورت رو به بالا بر روی میز بگذارد. هم‌تیمی‌بازیکن این کارت را برداشته در عوض یک کارت را به صورت رو به پایین به وی پاس می‌دهد.

در اصطلاح به بازیکنی که هیچ کارت تصویری دریافت نمی‌کند  گفته‌ می‌شود که “سقف” دارد. برخی اجازه می‌‌دهند تا در صورت امکان هنگامیکه رقبا حواسشان نیست این فرد با قرار دادن‌ نوک انگشتان خود در کنار هم به شکل سقف، به هم‌تیمی‌خود وضعیتش را اعلام کند. وجود چنین سیگنالی به طور کلی قابل درک است، با این حال در برخی از گروه‌ها غیرقانونی تلقی شده‌ و در صورت کشف با جریمه رو به رو خواهد شد.

مناقصه

با شروع از بازیکن به سمت چپ دیلر و ادامه در جهت عقربه‌های ساعت، بازیکنان برای تعیین خال حکم پیشنهاد می‌‌دهند. در پیشنهادها هیچ خال خاصی ذکر نمی‌شود بلکه تنها اعداد ۵ تا ۹ را که بیانگر طول خال پیشنهادی مناقصه (شامل تصاویر) است را بیان می‌کنند. هر پیشنهاد باید بالاتر از پیشنهاد قبل از خود باشد. بازیکنی که مایل به پیشنهاد دادن‌ نیست می‌تواند پاس بدهد. بازیکنی که پاس داده‌ است نمی‌تواند در طول قرارداد فعلی دوباره پیشنهادی را مطرح کند.

به منظور پیشنهاد دادن‌، بازیکن باید خال حکم احتمالی را با حداقل تعداد کارت مطرح شده‌ در پیشنهاد در اختیار داشته‌ باشد. ۵ حداقل پیشنهاد ممکن است؛ بنابراین برای اینکه مجاز به حضور در مناقصه باشید، باید حداقل پنج کارت بالقوه حکم در اختیار داشته باشید. با این حال، بازیکن مجبور نیست طول بلندترین خال خود را پیشنهاد بدهد. افراد می‌توانند تعداد کمتری را پیشنهاد دهند. به عنوان مثال، بازیکنی که دستش شاه پیک، بی بی گشنیز، سرباز پیک، سرباز دل، آس گشنیز، ۱۰ گشنیز، ۷ گشنیز، ۱۰ خشت، ۹ خشت است در صورتی که گشنیز حکم باشد ۷ حکم بالقوه دارد (۴ تصویر به علاوه ۴ گشنیز). بنابراین وی مجاز به دادن‌ پیشنهاد ۵،۶ یا ۷ خواهد بود.

در هر تقسیم کارت، حداقل یک بازیکن دارای حداقل ۵ کارت حکم بالقوه خواهد بود؛ بنابراین یک فرد می‌تواند پیشنهاد بدهد. با این وجود گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که هر چهار بازیکن پاس را انتخاب کنند. در این صورت خشت‌ به طور خودکار خال حکم است.

اگر حداقل یک بازیکن پیشنهادی را مطرح کند، مناقصه برای هر تعداد دور لازم و تا زمانی که سه بازیکن پاس بدهند ادامه می‌‌یابد. پس از آن آخرین و بالاترین پیشنهاد دهنده حکم را اعلام می‌‌کند. وی باید حداقل به اندازه پیشنهاد خود کارت حکم داشته باشد.

اگر خال حکم اعلام شده‌ خشت نباشد، هر بازیکن دیگری، از جمله هم‌تیمی‌پیشنهاد دهنده نهایی، مجاز است پیشنهاد نهایی را رد کرده و خال حکم را به خشت تغییر دهد. این کار حتی می‌‌تواند توسط بازیکنی که در مزایده شرکت نکرده است، صرف نظر از تعداد کارت‌های حکمی که دارد، انجام شود.

تأثیر این قانون این است که بازیکن دارای خشت‌های قدرتمند گاهی مواقع آن‌ها را به سرعت پیشنهاد نمی‌‌دهد، بلکه منتظر می‌‌ماند تا سر رسیدن‌ پیشنهاد نهایی، نقاط قوت سایر بازیکنان را دریابد. در این وضعیت خطر پاس دادن‌ تمامی افراد وجود دارد. همچنین بازیکنی که از قدرت زیاد رقبای خود در کسب تمامی تریک‌ها می‌ترسد (نتیجه‌ای که به نام “لامباپه‌آ” شناخته‌ می‌شود و فرد را بلافاصله برنده نهایی بازی اعلام می‌کند) ممکن است با دادن‌ پیشنهاد خشت از این وضعیت اجتناب کند؛ حتی اگر انتظار برد نداشته باشد.

هر بازیکنی که به طور قطع قصد انتخاب خشت را به عنوان حکم دارد، می‌‌تواند در هر زمانی پس از تقسیم کارت با اعلام خشت به عنوان حکم، مناقصه را خاتمه دهد.

نحوه انجام بازی

پس از مشخص شدن خال حکم، بازی شروع خواهد شد. بازیکن سمت چپ دیلر هدایت‌گر اولین تریک است. هر یک از بازیکنان دیگر به نوبه خود یک کارت بازی می‌کنند. این تریک توسط بالاترین حکم موجود در آن برنده می‌شود. در صورتی که هیچ حکمی بازی نشده‌ باشد تریک با بالاترین کارت از خال هدایت شده‌ برنده‌ می‌شود. برنده هر تریک هدایت‌گر تریک بعدیست. قوانین بازی به شرح زیر است.

 • هر کارتی می‌تواند به تریک هدایت شود.
 • بازیکنان باید در صورت امکان از خال بازی شده‌ پیروی کنند. افراد باید در نظر داشته‌ باشند که تمامی کارت‌های تصویر متعلق به خال حکم هستند و نه به خال‌هایی که بر روی آن‌ها چاپ شده‌ است.
 • بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده‌ در اختیار ندارد باید در صورت امکان یک حکم بازی کند.
 • بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده‌ و هیچ حکمی ندارد، می‌‌تواند هر کارتی را بازی کند.
 • با توجه به قوانین فوق، هر بازیکن باید در صورت توانایی کارتی را بازی کند که بالاترین کارتی را که تا به حال بازی کرده است شکست می‌دهد.

برخی از پیامدهای این قوانین:

 • اگر یک حکم (یا کارت خال حکم یا هر کارت تصویری) به تریک هدایت شود، باید در صورت امکان حکم بازی کنید. در عین حال باید در صورت توانایی کارتی بالاتر از حکمی که تاکنون بازی شده‌ است را به کار ببرید. در صورتی که نمی‌توانید بالاترین حکم این تریک شکست دهید، در صورت داشتن حکم همچنان باید این کارت را بازی کنید.
 • اگر یک غیر حکم (یک کارت خال غیر حکم و غیر تصویر) به تریک هدایت شود، باید در صورت امکان کارتی از همان خال (و در صورت توانایی بالاتر از کارت بازی شده‌) بازی کنید. به عنوان مثال فرض کنید که خشت‌ بوده و ۸ گشنیز به تریک هدایت می‌شود. بازیکن دوم ۱۰ گشنیز را بازی می‌کند. بازیکن سوم ۶ گشنیز را بازی می‌کند. اگر آس گشنیز دارید باید آن را بازی کنید، زیرا ۱۰ را شکست می‌دهد. اگر آس نداشته ولی همچنان گشنیز دارید (برای مثال اگر ۹ و ۷ دارید) می‌‌توانید یکی از این کارت‌‌ها را بازی کنید. اگر هیچ کارت گشنیزی ندارید (به استثنای تصاویر گشنیز که حکم هستند)، باید یک حکم بازی کنید؛ حتی اگر هم‌تیمی شما در حال حاضر برنده تریک باشد. به عنوان مثال، شما می‌‌توانید ۷ خشت یا سرباز گشنیز یا بی بی پیک را بازی کنید.
 • فرض کنید که ۸ گشنیز به تریک هدایت می‌‌شود. بازیکن دوم ۱۰ گشنیز را بازی می‌‌کند. بازیکن سوم، بدون گشنیز است و حکم سرباز گشنیز را به کار می‌گیرد. اگر گشنیز دارید باید این کارت را بازی کنید. اگر تنها کارت گشنیز شما آس است، باید آن را بازی کرده و یک تریک ۲۳ امتیازی را در اختیار رقبا قرار دهید. اگر به عنوان مثال آس گشنیز و ۷ گشنیز دارید، می‌‌توانید ۷ خود را بازی کرده و آس خود را برای بعد ذخیره کنید؛ به این دلیل که هیچ یک از کارت‌ها حکم بازیکن سوم را نمی‌‌زند. اگر هیچ کارت گشنیزی ندارید، باید حکم بازی کرده و در صورت امکان، سرباز بازیکن سوم را شکست دهید. به عنوان مثال، اگر تنها حکم‌های موجود در دست شما آس خشت، سرباز خشت، شاه دل باشند، باید شاه را بازی کرده و تریک را به دست آورید؛ به این دلیل که این کارت تنها حکم شماست که سرباز رقیب را شکست می‌‌دهد. اگر تنها حکم‌های شما سرباز و آس هستند، باید یکی از این‌ها را بازی کنید؛ حتی اگر هیچ کدام برنده تریک نباشند. اگر هیچ کارت گشنیز و حکمی ندارید، می‌توانید هر کارتی را که تمایل دارید بازی کنید؛ ترجیحا کارتی بی ارزش، زیرا رقبای شما برنده این تریک هستند.

یکی از اعضای هر تیم، تریک‌هایی را که تیمش به دست آورده‌ است، تا پایان بازی ذخیره می‌کند. در پایان ارزش کارت‌های گرفته شده توسط هر تیم شمارش و محاسبه می‌‌شوند.

سیگنال‌ها

دو نوع موقعیت در حین بازی وجود دارد که در آن اعضای هر تیم اجازه دارند با کلمه یا اشاره با هم ارتباط برقرار کنند.

 • پلک زدن: اگر دومین بازیکن حاضر در تریک هستید، ممکن است گزینه‌های متعددی را برای انتخاب در اختیار داشته باشید. انتخاب شما ممکن است بستگی به کارت‌هایی داشته باشد که هم‌تیمیتان در دست دارد (فردی که آخرین نفر در تریک است). اگر انتظار دارید که هم‌تیمی‌ شما برنده تریک شود، یک کارت ارزشمند بازی کنید. در غیر این صورت یک کارت بی ارزش بازی کنید. در چنین حالتی، قبل از انتخاب بازی خود می‌توانید برای راهنمایی به هم‌تیمیتان نگاه کنید. اگر هم‌تیمی‌ شما پلک زد، نشانه این است که انتظار دارد برنده تریک باشد. اگر یک کارت غیر حکم به تریک هدایت شود، پلک زدن می‌تواند نشان دهنده این باشد که هم‌تیمی‌ شما آس خال مربوطه را دارد؛ یا شاید هیچ کارتی از آن خال نداشته باشد ولی قصد دارد حکم بازی کند. اگر یک حکم به تریک هدایت شود، پلک زدن هم‌تیمی شما نشان دهنده این است که وی یک حکم بالا دارد که می‌تواند با استفاده از آن برنده باشد. برعکس، اگر هم‌تیمی‌ شما پلک نزند، نشان دهنده این است که انتظار ندارد در این تریک برنده شود. رقبا ممکن است این سیگنال را مشاهده کرده و از اطلاعات موجود به نفع خود استفاده کنند.
 • اورژانسی: اگر به دنبال هم‌تیمی خود بازی می‌کنید و تنها حکم باقیمانده در دست شما آس یا ده است، می‌توانید با گفتن “اورژانس” (به استونیایی هادا “häda”)، این موضوع را به هم‌تیمی خود اطلاع دهید. این درخواست از هم‌تیمی شما نشان دهنده این است که بالاترین حکم خود را بازی کنند؛ که بر اساس آن می‌توانید آس یا ۱۰ خود را حفظ کنید.

امتیازدهی

هنگامیکه هر ۹ تریک بازی شد، هر تیم امتیاز کارتی را که در تریک‌ها دریافت کرده است محاسبه می‌کند. در مجموع ۱۲۰ امتیاز کارت در بسته وجود دارد. تیمی که بیشترین امتیاز را داشته باشد (بیش از ۶۰ امتیاز) یک یا چند استروک (خط) برنده می‌شود. اولین تیمی که ۱۶ استروک کسب کند، برنده بازی خواهد بود.

برگه امتیازدهی دارای یک ستون برای هر تیم است. دو استروک اول برای یک تیم به صورت خطوط عمودی، و دو استروک بعدی به صورت خطوط افقی بر روی آن‌ها ترسیم می‌شوند؛ به طوری که در امتیاز چهار استروک‌ها به این صورت خواهند بود: #. استروک‌های بعدی نیز به همین ترتیب ثبت می‌شوند؛ به طوری که امتیاز برنده ۱۶ استروک به این صورت خواهد بود: ####. به طور معمول یک سری از بازی مابین افراد انجام می‌شود؛ بنابراین وقتی یک تیم به امتیاز ۱۶ برسد، یک خط افقی روی برگه امتیازدهی ترسیم می‌شود. بازی بعدی زیر این خط امتیازدهی خواهد شد.

اگر یکی از بازیکنان حکم را انتخاب کرده باشد، تعداد استروک‌های علامت‌گذاری شده توسط تیم برنده به خال حکم و تعداد امتیازات کارت بستگی دارد. این روند به شرح زیر است:

امتیاز کارت کسب شده توسط تیم تعیین کننده حکمامتیاز کارت کسب شده توسط رقیب تعیین کننده حکمخال حکمخشتگشنیز، پیک، دل
تمامی تریک‌هابدون تریکبرد تعیین کننده حکمکل بازیکل بازی
۹۱-۱۲۰۰-۲۹برد تعیین کننده حکم۶ استروک۴ استروک
۶۱-۹۰۳۰-۵۹برد تعیین کننده حکم۴ استروک۲ استروک
۶۰۶۰تساوی – تقسیم کارت مجددتساوی – تقسیم کارت مجددتساوی – تقسیم کارت مجدد
۳۰-۵۹۶۱-۹۰برد رقیب تعیین کننده حکم۶ استروک۴ استروک
۰-۲۹۹۱-۱۲۰برد رقیب تعیین کننده حکم۸ استروک۶ استروک
بدون تریکتمامی تریک‌هابرد رقیب تعیین کننده حکمکل بازیکل بازی

اگر یک تیم تمامی ۹ تریک را برنده شود، بدون در نظر گرفتن خال حکم و اینکه چه کسی آن را انتخاب کرده است، کل بازی را برنده خواهد شد (در واقع ۱۶ استروک می‌گیرد). این وضعیت به عنوان لامباپه‌آ (سر گوسفند) شناخته شده و نتیجه شرم‌آوری برای تیم بازنده تلقی می‌‌شود. بازی ۱۶-۰ که در آن یک تیم هیچ استروکی برای خود به ثمر نمی‌رساند نیز برای بازنده‌ها شرم آور تلقی می‌شود.

اگر نتیجه مساوی باشد، با گرفتن ۶۰ امتیاز توسط هر تیم، کارت‌ها بر زده شده و مجددا توسط همان دیلر تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب دست دوباره بازی می‌شود. در این تقسیم مجدد بخش مناقصه وجود ندارد و خال حکم مانند دست مساوی شده است. بازی مجدد مشابه با دست مساوی صورت گرفته و همان تیم قبلی به عنوان تعیین کننده حکم در نظر گرفته می‌شود.

اگر هر چهار بازیکن پاس بدهند، به طوری که خال حکم به طور پیش فرض خشت باشد، تیم برنده فقط ۱ استروک کسب می‌کند؛ حتی اگر بیش از ۹۰ امتیاز کارت بگیرد. با این حال، اگر یک تیم تمامی تریک‌ها را در یک دست پاس داده شده برنده شود، نتیجه یک لامباپه‌آ تلقی می‌شود. برنده‌ کل بازی را از آن خود می‌کند. در صورت تساوی، دست مانند بالا و با ۱ امتیاز برای برندگان امتیازدهی می‌شود.

انواع

به نقل از منابع انواع مختلفی از این بازی وجود دارد. اطلاعات مربوط به بازی را با ما در میان بگذارید.