بازی کارت آخر

معرفی بازی کارت آخر (Last One)

بازی کارت آخر یکی از نسخه‌های بازی هشت‌های دیوانه می‎باشد که در دهه 1980 در ایالت واشنگتن ایالات متحده اختراع شده است.

مقدمه

بازی کارت آخر یکی از نسخه‌های بازی هشت‌های دیوانه می‎باشد که در دهه 1980 در ایالت واشنگتن ایالات متحده اختراع شده است.

برای انجام این بازی، از یک دسته کارت 52تایی استاندارد به همراه 2 جوکر استفاده می‌شود. دیلر به هر بازیکنی تعداد مساوی کارت می‌دهد. تعداد کارت‌ها می‌تواند به انتخاب دیلر بین 4 کارت تا 8 کارت باشد. اگر تمام بازیکنان موافق باشند، امکان دادن 9 کارت به هر بازیکن نیز وجود دارد.

بعد از پخش کردن کارت‌ها، بالاترین کارتی که در دست دیلر است بعنوان کارت دورانداخته شده (دیسکارد شده) در روی میز به عنوان توده کارت‌های دور انداخته‌شده (دیسکارد پایل: discard pile) به صورت رو به بالا قرار می‌گیرد. باقی کارت‌های باقی مانده در دست دیلر نیز بعنوان کارت‌های موجودی (استاک)، بصورت رو به پایین در کنار دیسکارد پایل قرار می‌گیرند.

بازی در ابتدا بصورت پادساعتگرد انجام می‌شود. و باید انگار فرض کرد که کارت رو به بالای داخل دیسکارد پایل را دیلر بازی کرده است. بنابراین نوبت بازیکن سمت چپ دیلر خواهد بود که بازی را ادامه دهد. مگر اینکه کارتی که در دیسکارد پایل است یک کارت با اثر خاص باشد. در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم.

بصورت نرمال در بازیکنی در نوبت خودش باید یک کارت را که از نظر عددی یا از نظر خال با کارت قبلی داخل دیسکارد پایل مطابقت دارد، دیسکارد کند. یا اینکه اگر چنین امکانی نداشت از استاک یک کارت را بکشد. هدف بازی این است که در انتها هیچ کارتی در دست باقی نماند.

کارت‌های خاص

یک سری کارت‌های خاص، اثرات خاصی در بازی دارند که در ادامه توضیح می‌دهیم.

کارت شماره 2اگر یک بازیکن کارت شماره 2 بازی کند، بازیکن بعدی باید کارت‌هایی از استاک بکشد و اجازه ندارد کارتی را بازی کند.
کارت شماره 3اگر یک بازیکن کارت شماره 3 بازی کند، در همان نوبت بازی، می‌تواند هر کارتی را بر روی آن کارت بازی کند. این کار پشته‌سازی (stacking) نامیده می‌شود.
کارت شماره 4بازی کردن با کارت شماره 4، باعث ایجاد در اصطلاح ستیزه در بازی می‌شود. بازیکن شماره 4 حمله‌کننده نام می‌گیرد و بازیکن بعدی او مدافع. اگر بازیکن مدافع یا هر بازیکن دیگر، کارت شماره 5 همان خال وسط زمین را داشته باشد آن را می‌تواند بازی کند. بازیکنی که با کارت 5 بازی می‌کند به حمله‌کننده تبدیل می‌شود. حمله‌کننده‌ی قبلی تبدیل به مدافع می‌شود. پس از بازیکنی که 5 را بازی کرده است، هر بازیکنی می‌تواند با کارت شماره 6 از همان خال بازی کند. و بازی اینگونه ادامه پیدا می‌کند. تا زمانی که دیگر شخصی کارتی برای ادامه نداشته باشد. در این حالت بازیکنی که در نقش مدافع قرار دارد باید به اندازه‌ی عدد کارتی که در وسط زمین است از استاک کارت بردارد. مثال: بازیکن آ، 4 دل بازی می‌کند. بازیکن ب، 5 دل بازی می‌کند. هیچ بازیکنی 6 دل بازی نمی‌کند. بازیکن آ باید 5 کارت را از استاک بردارد. سپ بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است می‌تواند بازی را ادامه دهد.
کارت 5، 6، 7تاثیر خاصی ندارند. بجز زمانی که قسمتی از ستیزه شروع شده با کارت 4 باشند.
کارت شماره 88 بر روی هر کارتی می‌تواند بازی شود. بازیکن با 8، زمینه را تغییر می‌دهد و بازیکن بعدی باید زمینه‌ی جدید را در نظر بگیرد.
سربازبازی از نفر بعدی می‌پرد.
آستغییر جهت بازی

قوانین دیگر

اگر بازیکنی کارت جوکر بازی کند، می‌تواند آن را بعنوان هر کارت دیگری معرفی کند. یعنی جوکر بگذارد و بگوید این 8 خشت است.

بازیکنی تنها یک کارت در دستش مانده است باید بگوید کارت آخر. زمانی که یک بازیکن تمام کارت‌های دستش را تمام کند، بازی پایان می‌یابد.

تنبیه بازیکنی که هر گونه خطایی کرده باشد یا فراموش کرده باشد که اعلام کند کارت آخر، برداشتن یک کارت از استاک است.

در پایان بازی، هر کسی که بیشتر از یک کارت در دستش داشته باشد، به ازای کارتی که در دستش دارد، امتیاز پنالتی (جریمه) دریافت می‌کند.

  • کارت‌های دارای چهره (بی بی، سرباز، شاه) و کارت شماره 10: 10
  • کارت‌های آس: 15
  • کارت‌های 8: 25
  • جوکرها: 40
  • کارت‌های دیگر به اندازه عددی که دارند، مثلا کارت 2، 2 امتیاز، کارت 3، 3 امتیاز الی آخر… .

هر بازیکنی که امتیازهای پنالتی‌اش به هدف مورد توافق بین بازیکنان که از قبل انجام شده است، برسد یا از آن فراتر رود. از بازی حذف می‌شود. به حذف شدن بازیکن از بازی، رفتن باستو (going busto) می‌گویند. آخرین بازیکنی که باقی مانده، برنده است.