بازی 8های دیوانه (Crazy Eights)

معرفی بازی 8های دیوانه (Crazy Eights)

8های دیوانه (Crazy Eights) یک بازی برای 2  یا تعداد بیشتری بازیکن می‌باشد. هدف این بازی این است که بازیکنان کارت‌های دست خود را تمام کنند.

مقدمه

8های دیوانه (Crazy Eights) یک بازی برای 2  یا تعداد بیشتری بازیکن می‌باشد. هدف این بازی این است که بازیکنان کارت‌های درون دست خود را تمام کنند. تمام کردن کارت‌ها از طریق دور انداختن (دیسکارد: discard) کارت‌ها، بر روی توده‌ی کارت‌های دور انداخته شده (discard pile) انجام می‌شود. بازیکنان باید کارت خود را با یک عدد یا با خال کارت دیسکارد شده‌ی قبلی، مطابقت دهند (مچ کنند: match). این بازی با قوانینی کمی متفاوت به عنوان بازی 7 خبیث در ایران بازی می‌شود.

انواع مختلفی از بازی 8 های دیوانه وجود دارد و نام‌های جایگزین زیادی نیز به این بازی نسبت داده می‌شود. این بازی گاهی اوقات با نام‌های کریتس (Crates)، سوئیچ (Switch)، رامی سوئدی (Swedish Rummy)، تک کارت (Last One) یا راک اوی (Rockaway) شناخته می‌شود.

 در زبان آلمانی این بازی را مائو مائو (Mau-Mau) می‌نامند. در زبان سوئدی بازی هشت‌های دیوانه را چوسپ (Tschausepp) می‌نامند. و در زبان هلندی آن را پستن (Pesten) می‌گویند. برخی بریتانیایی‌های نیز این بازی را بلک جک صدا می‌کنند. که نباید بلک جک صدا شود. زیرا می‌تواند باعث اشتباه گرفتن این بازی با بازی کارتی معروف آمریکایی به نام بلک جک (Blackjack) شود.

اساس بازی

برای انجام این بازی از یک دسته ورق استاندارد 52تایی استفاده می‌شود. البته اگر تعداد بازیکنان بیشتر باشد، می‌توان از دو دسته ورق استاندارد 52تایی استفاده کرد. این دو دسته کارت باید ابتدا بر زده شده (shuffle) و با هم قاطی شوند، سپس مورد استفاده قرار بگیرند.

دیلر بصورت یکی یکی کارت‌ها را بین بازیکنان پخش می‌کند. به هر بازیکن باید 5 کارت داده شود. اگر تعداد بازیکنان 2 نفر باشد، هر کدام باید 7 کارت دریافت کنند.

هر چه از کارت‌ها در دست دیلر باقی ماند، باید بصورت رو به پایین بر روی میز بعنوان موجودی (استاک: stock) قرار بگیرد. بازیکنان در طول بازی گاهی اوقات باید کارت بردارند (دراو کنند: draw). این کارت‌ها را از همین موجودی یا استاک برمی‌دارند. بالاترین کارت استاک باید بصورت رو به بالا در کنار استاک قرار بگیرد. این کارت رو به بالا، توده‌ی کارت‌های دور انداخته شده (discard pile) را تشکیل می‌دهد. پس از این بازیکنان هر کارتی را که خواستند دور بیندازند، باید بر روی این دیسکارد پایل بگذارند.

شروع بازی

بازی از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌شود و بصورت ساعتگرد ادامه پیدا می‌کند. در این بازی، هر بازیکنی باید در نوبت خود، یا یک کارت رو به بالا که بر روی دیسکارد پایل قرار گرفته است و یا یک کارت رو به پایین که بر روی استاک قرار گرفته است، بازی کند. بازی‌های زیر می‌توانند از سمت بازیکنان انجام شوند:

  1. اگر کارت بالای دیسکارد پایل، کارت شماره 8 نباشد: شما باید با یک کارت که با شماره‌ی کارت قبلی یا خال کارت قبلی مطابقت داشته باشد، بازی کنید. برای مثال اگر کارت بالای دیسکارد پای، شاه دل باشد، شما یا باید با یک شاه (شاه پیک، شاه گشنیز، شاه خشت) و یا یک کارت دیگر دل (کارت‌های آس تا 10 دل یا سرباز دل یا بی بی دل) بازی کنید.
  2. کارت شماره 8 می‌تواند بر روی هر کارت دیگری بازی کند. و بازیکنی که با شماره 8 بر روی یک کارت روی دیسکارد پایل بازی کرده است، باید یک خال (خشت یا پیک یا گشنیز یا دل) را به عنوان زمینه‌ی بازی اعلام کند.
  3. اگر کارتی که در بالای دیسکارد پایل قرار دارد، کارت شماره 8 باشد، شما باید یا با یک کارت شماره 8 دیگر بازی کنید، یا با کارتی که دارای خالی است که نفر قبلی که کارت 8 بازی کرده بود به عنوان زمینه‌ی بازی آن را اعلام کرده بود، بازی کنید.

قوانین

اگر کارتی را که ابتدای بازی، دیلر به عنوان اولین کارت دیسکارد پایل در وسط میز قرار داده بود، کارت شماره 8 باشد، اینطور باید بازی ادامه پیدا کند که گویا دیلر آن 8 را بر روی دیسکارد پایل قرار داده است. دیلر باید به دست خود یک نگاه کند و زمینه‌ی بازی را اعلام نماید. و اولین بازیکن (نفر سمت چپ دیلر)، یا باید یک کارت با شماره 8 را وارد بازی کند یا یک کارت با خال زمینه‌ی بازی.

بازیکنی که فقط یک کارت در دستش باقی مانده است، باید به بازیکنان دیگر با گفتن “کارت آخر” این موضوع را اعلام کند. بازیکن اگر قبل از اینکه بازیکن بعد او نوبتش را شروع نکرده است، اعلام نکند که آخرین کارت را در دستش دارد، باید به عنوان جریمه دو کارت را از روی استاک بردارد.

اولین بازیکنی که کارت‌هایش را تمام کند، برنده بازی خواهد بود. و بازیکنان دیگر، بر اساس کارت‌هایی که در دستانشان باقی مانده است، امتیاز پنالتی دریافت خواهند کرد. 50 امتیاز برای هر کارت 8 که در دستانشان دارند، 10 امتیاز برای هر کارت تصویردار، و برای کارت‌هایی که دارای  اعداد هستند، به اندازه عددی که دارند، امتیاز می‌گیرند. (یعنی برای هر کارت آس 1 امتیاز، برای کارت شماره 2، 2 امتیاز الی آخر.)

اگر کارت‌های داخل استاک تمام شود، کارت‌های بازی شده بجز بالاترین کارت، بر زده می‌شوند و بصورت رو به پایین بعنوان استاک بر روی میز قرار می‌گیرند. سپس بازی ادامه پیدا خواهد کرد.

کارت‌های خاص

جدای از کارت‌های شماره 8، برخی کارت‌ها نیز یک سری اثرات خاص را در طول بازی دارند. در ادامه قوانین مربوط به کارت‌های خاص در بازی 8های دیوانه را به شما خواهیم گفت.

پریدن (Skip)

اگر یک بازیکن کارت بی بی بازی کند، بازیکن بعد او نوبتش را از دست خواهد داد. و بازی به نفر بعدی می‌رسد. اگر بازی 2 نفره باشد، نفر دوم یک نوبت را از دست خواهد داد. و بازیکنی که با کارت بی بی بازی کرده است، یکبار دیگر بازی خواهد کرد.

تغییر جهت بازی (Reverse direction)

اگر یک بازیکن کارت آس (تک) بازی کند، جهت انجام بازی تغییر می‌کند. یعنی اگر بازی بصورت ساعتگرد در حال انجام بود، پس از این کارت آس، بصورت پادساعتگرد انجام خواهد شد و بالعکس. در بازی دو نفره، کارت آس هیچ تاثیری نخواهد داشت.

کارت کشیدن (Draw cards)

اگر یک بازیکن کارت شماره 2 بازی کند، بازیکن بعدی یا باید 2 کارت از استاک بکشد یا باید با کارت شماره 2 بازی کند. کارت شماره 8 در این مورد نمی‌شود بازی کرد. اگر چندین کارت 2 با بازیکن‌های پشت سر هم بازی شود، اولین بازیکنی که دیگر کارت شماره 2 نداشته باشد، به ازای هر کارت شماره 2 که پیش از او پشت سر هم بازی شده است، باید 2 کارت از استاک بکشد. کارت‌هایی که به عنوان جریمه برداشته است، در همان نوبت او نمی‌توانند بازی شوند.

پس از اینکه بازیکن کارت‌هایی را که به عنوان جریمه از استاک باید بکشد را برداشت، نوبت بازی به بازیکن بعدی می‌رسد. بازیکن بعدی حالا به حالت عادی، بازی می‌کند. کارت روی دیسکارد پایل، کارت شماره 2 است، پس بازیکن یا باید یک 2 دیگر بازی کند، یا یک کارت 8 (در این صورت می‌تواند زمینه‌ی بازی را عوض کند.)، یا با کارتی که دارای خال یکسان با 2 روی دیسکارد پایل است، بازی کند.

کارت‌ خاص در شروع بازی

اگر کارتی را که ابتدای بازی، دیلر به عنوان اولین کارت دیسکارد پایل در وسط میز قرار داده بود، یکی از کارت‌های خاص باشد، اینطور باید بازی ادامه پیدا کند که گویا دیلر آن کارت خاص را بر روی دیسکارد پایل قرار داده است. برای مثال اگر آن کارت، کارت آس باشد، بازی بجای ساعتگرد بصورت پادساعتگرد شکل خواهد گرفت. بنابراین بازیکنی که در سمت راست دیلر نشسته‌ است، شروع‌کننده بازی خواهد بود. یا اگر آن کارت، کارت شماره 2 باشد، اولین بازیکن باید یا با کارت 2 بازی کند یا 2 کارت از استاک بکشد. یا اگر آن کارت، کارت بی بی باشد، بازیکنی که در سمت چپ بازیکن سمت چپ دیلر نشسته است، شروع کننده بازی خواهد بود.

کارت خاص در پایان بازی

اگر بازیکنی که برنده بازی می‌شود، به عنوان آخرین کارت با یک کارت خاص بازی کند، آن تاثیر خاصی که کارت می‌تواند بگذارد در این حالت نادیده گرفته می‌شود. برای مثال اگر کارتی که بر روی دیسکارد پایل قرار دارد، کارت 10 پیک باشد و بازیکن بعدی فقط یک کارت در دستانش داشته باشد و آن کارت، کارت 2 پیک باشد، کارت 2 پیک خود را بر روی 10 پیک می‌گذارد و برنده بازی می‌شود. سپس امتیاز دست‌ها حساب می‌شود. اما هیچ بازیکنی به ازای 2 پیکی که وسط گذاشته شده است، کارتی از استاک نمی‌کشد.

انواع مختلف بازی 8های دیوانه

بازی 8های دیوانه یکی از راحت‌ترین بازی‌ها از لحاظ اضافه کردن قوانین جدید و ساخت انواع مختلف از بازی می‌باشد. به ویژه از طریق، تغییر در تاثیرات کارت‌های خاص. برای مثال استفاده از یک کارت متفاوت برای یک تاثیر خاص. برای مثال بجای بی بی، کارت سرباز باعث می‌شود بازی از بازیکن بعدی بپرد. یا کارت شماره 4 بجای کارت آس، باعث تغییر جهت انجام بازی خواهد شد.

در برخی مواقع نیز یک سری کارت‌های خاص با تاثیرات خاص به قوانین بازی اضافه می‎شوند. برای مثال، بین بازیکنان توافق می‌شود که کارت بی بی پیک، باعث می‌شود که از بازیکن بعدی درخواست شود تا 5 کارت بکشد.

بر این اساس می‌توان گفت هر گروهی که بازی 8های دیوانه را انجام می‌دهند، یک سری قوانین خاص خود را دارند که باید در ابتدای بازی با کل گروه در میان گذاشته شود. حتی شاید به ندرت 2 گروهی پیدا شوند که بازی 8های دیوانه را دقیقا به شکل هم انجام دهند.

تفاوت بازی‌ها در پخش کردن کارت

تعداد کارت‌هایی که دیلر به هر بازیکن می‌دهد ممکن است زمینه‌ساز ایجاد تفاوت بین دو نوع از این بازی باشد. برای مثال، در برخی از بازی‌ها، در ابتدای بازی هر بازیکن 8 کارت دریافت می‌کند.

تفاوت بازی‌ها در کشیدن کارت‌ها

در یک بازی عادی، شما می‌توانید همیشه از نوبتتان برای کشیدن یک کارت استفاده کنید. اگرچه که برخی افراد اینگونه بازی می‌کنند که اگر بازیکنی نتواند بازی دیگری انجام دهد، می‌تواند کارت بکشد. اگر شما بتوانید بازی کنید، باید حتما بازی‌تان را انجام دهدی و قادر به کشیدن هیچ کارتی نیستید.

همچنین در برخی از بازی‌ها اجازه داده می‌شود که اگر بازیکن یک کارت را کشید و امکان بازی کردن با آن کارت را داشت در همان نوبت بازی خود را انجام دهد. برای مثال فرض کنید 3 گشنیز بر روی دیسکارد پایل قرار دارد. و شما در دستتان نه کارت 3 دارد، نه کارت گشنیز و نه کارت 8. بنابراین شما مجبور هستید از استاک یک کارت بکشید. پس از کشیدن کارت، می‌بینید که کارت کشیده شده کارت 4 گشنیز یا 3 دل یا یک 8 از هر خالی است. در یک بازی عادی شما در هر صورت باید آن کارت را در دستتان قرار دهید و نوبت به بازی بازیکن بعدی می‌رسد. اما در این نوع از بازی، شما می‌توانید پس از دیدن آن کارت خاص که امکان قرار گرفتن بر روی دیسکارد پایل را دارد، کارت را دیسکارد کنید و سپس بازی به بازیکن بعدی انتقال پیدا کند.

تفاوت بازی‌ها در تغییر زمینه بازی

کارت خاصی که می‌تواند زمینه بازی را تغییر دهد، همیشه کارت 8 است، حداقل در مکان‌هایی که این بازی 8‌های دیوانه خطاب می‌شود.

اما در بسیاری از کشورها، بازی معادلی با این بازی وجود دارد که با نام متفاوتی رایج است و کارت متفاوتی نیز به عنوان تغییردهنده زمینه بازی به کار می‌رود. برای مثال در بریتانیا، در بازی سوئیچ که نسخه بریتانیایی بازی 8های دیوانه می‌باشد، کارت تغییردهنده زمینه، کارت آس می‌باشد. در برخی از انواع دیگر نیز، کارت سرباز یا کارت هفت این کار را انجام می‌دهند. همچون 7 خبیث در ایران که کارت سرباز همچون 8 عمل می‌کند و کارت 7 همچون کارت 2.

در برخی نیز فقط زمانی می‌شود یک کارت شماره 8 را بازی کرد که یا کارت بالای دیسکارد پایل، 8 باشد یا کارتی با خال یکسان با کارت 8 دست ما باشد.

در برخی از بازی‌ها نیز شما در هر زمانی می‌توانید با کارت 8 بازی کنید. اما تفاوت آن با بازی اصلی این است که شما با استفاده از کارت 8 نمی‌توانید زمینه بازی را تغییر دهید. یعنی بازیکن بعدی شما یا باید با 8 بازی کند یا با کارتی که با خال کارت 8 شما که بیرون انداختید یکسان باشد.

در برخی نیز شما در هر زمانی می‌توانید با کارت 8 بازی کنید. اما تفاوت آن با بازی اصلی این است که شما با استفاده از کارت 8 نمی‌توانید در هر زمانی زمینه بازی را تغییر دهید. بلکه برای تغییر زمینه بازی یک شرط برای شما وجود دارد. شما فقط در صورتی می‌توانید با 8، زمینه را تغییر دهید که خال کارت هشتی که دیسکارد کرده‌اید با کارت قبلی که روی دیسکارد پایل بود یکسان بوده باشد. یا کارت قبلی نیز 8 بوده باشد.

در برخی نیز، کارت سرباز یا کارت آس، توانایی تغییر زمینه بازی را دارد.

تفاوت بازی‌ها در چندین کارت برابر

در برخی از بازی‌ها به بازیکن اجازه داده می‌شود که با دو کارت یا چند کارت برابر (از نظر ارزشی) که در دست دارد، همزمان بازی کند. یعنی اگر یکی از کارت‌ها بتواند طبق قوانین بازی بر روی دیسکارد پایل قرار بگیرد، تمام کارت‌های مساوی با او نیز، همراه با آن کارت بر روی دیسکارد پایل می‌روند.

برای مثال اگر بالاترین کارت دردیسکارد پایل، کارت 5 خشت باشد، بازیکن بعدی می‌تواند 9 خشت را بازی کند. از آنجایی که در دستش 9 گشنیز و 9 دل نیز دارد، می‌تواند آن‌ها را همراه با 9 خشت بر روی دیسکارد پایل بگذارد. بازیکن بعدی نیز یا باید با کارت 9 بازی کند یا با دل.

اگر کارت‌های مساوی، کارت‌های خاصی باشند، تمام تاثیرات خاص با هم اتفاق می‌افتند.

 برای مثال اگر یک کارت آس، جهت انجام بازی را تغییر می‌دهد، دو تا کارت آس دو بار این کار را انجام می‌دهند، بنابراین مسیر بازی بدون تغییر باقی می‌ماند.

یا اگر کارت بی بی باعث می‌شود، بازی از بازیکن بعدی بپرد، دوتا کارت بی بی باعث می‌شود از دو بازیکن بعدی بازی بپرد (اگر بازی دونفره باشد، و شما دوتا کارت بی بی استفاده کنید، باعث می‌شود بازی یکبار از روی حریفتان بپرد و یکبار از روی شما و در نهایت دوباره نوبت حریفتان شود که بازی کند.).

اگر کارت 2 باعث می‌شود که بازیکن بعدی در صورت نداشتن کارت شماره 2، 2 کارت از استاک بردارد، یک جفت کارت شماره 2 باعث می‌شود نفر بعدی در صورت نداشتن کارت شماره 2، 4 کارت از استاک بردارد.

تفاوت بازی‌ها در کارت آخر (تک کارت)

در برخی گروه‌ها، کلمات خاصی وجود دارد که بازیکنی که تنها یک کارت در دستانش دارد باید آن‌ها را بگوید. برای مثال برخی می‌گویند “تک کارت”، برخی می‌گویند “تک برگ”، برخی می‌گویند “کارت آخر” و … .

از آن طرف، در برخی از بازی‌ها لازم نیست بازیکنی که آخرین کارت را دارد به دیگر بازیکنان در این مورد هشدار دهد.

تفاوت بازی‌ها در تمام شدن کارت‌های استاک

زمانی که کارت‌های داخل استاک تمام می‌شوند، در بازی عادی گفتیم کارت‌های دیسکارد پایل، به غیر از بالاترین کارت، باید بر زده شوند و بجای استاک بصورت رو به پایین قرار بگیرند. اما در برخی از بازی‌ها چنین قانونی وجود ندارد و در صورت تمام شدن کارت‌های استاک، توده استاک همانطور بدون کارت می‌ماند. و دیگر بازیکنی در طول بازی کارت نخواهد کشید. صرفا اگر بازیکنی کارت برای بازی نداشت، کاری نخواهد کرد و بازی به نفر بعدی خواهد رسید.

اگر تمام بازیکنان نتوانند کاری انجام دهند و بازی از تمام آن‌ها عبور کند، در این صورت بازی بلاک شده است. بازی متوقف می‌شود و افراد امتیاز کارت‌ها درون دستشان را محاسبه می‌کنند. من فکر می‌کنم که در عمل این نسخه از بازی به ندرت انجام می‌شود.

شمارش معکوس 8های دیوانه (Crazy Eights Countdown)

این نوع از بازی 8های دیوانه در آمریکای شمالی محبوب شده است. هر بازیکنی را بازی را با داشتن 8 امتیاز شروع می‌کند. دیلر به هر بازیکن 8 کارت می‌دهد. زمانی که یک بازیکن تمام کارت‌های دستش را تمام می‌کند، پایان بازی نمی‌رسد. در عوض، بازیکنی که کارت‌های دست خود را تمام کرده است از 8 امتیازی که دارد، 1 امتیاز کم می‌‌کند. و فوراً دیلر به بازیکن یک دست جدید با کارت‌هایی به تعداد امتیاز جدیدش به او می‌دهد. بازیکنان دیگر نیز کارت‌هایی که دارند را در دست خود نگاه می‌دارند و بازی ادامه پیدا می‌کند. برنده بازی شخصی است که امتیازاتش زودتر به صفر برسد.

در ابتدای بازی، هر بازیکنی دارای امتیاز 8 است و کارت 8 برای تمامی بازیکنان قدرت تغییر زمینه را دارد. کارت 8 در این حالت وایلد کارت بازیکنان نام دارد. اما پس از آن، هر بازیکنی می‌تواند وایلد کارت مخصوص خود را داشته باشد. هر زمانی که یک بازیکن کارت‌هایش را تمام کند، وایلد کارتش نیز تغییر می‌کند. یعنی ابتدا وایلد کارت او می‌شود کارت شماره 7 سپس کارت شماره 6 و  الی آخر تا کارت آس (زمانی که امتیازش به 1 می‌رسد.) یعنی با این وایلد کارت‌های جدید، بازیکن قادر است که زمینه بازی را تغییر دهد. سپس امتیازشان صفر می‌شود و بازی را می‎‌برند.

تغییر وایلد کارت برای بازیکنان، چندین موقعیت جدید را معرفی می‌کند و بازیکنان نیاز دارند که بر چگونه حل این مسئله با هم به توافق برسند. قوانینی که در ادامه آمده است در این رابطه به شما برای انجام بازی شمارش معکوس 8های دیوانه پیشنهاد می‌شود.

پیشنهادات

  1. زمانی که یک وایلد کارت بازی می‌شود، بازیکن زمینه را تغییر می‌دهد. کارت بعدی که بازی می‌شود باید یا یک کارت از همان خال باشد یا وایلد کارت خود بازیکن بعدی. برای مثال امتیاز من 6 است. من 6 پیک بازی می‌کنم و زمینه را به دل تغییر می‌دهم. اگر امتیاز بازیکن بعدی 7 باشد، او می‌تواند با کارت 7 خودش بازی کند تا زمینه را تغییر دهد، یا یک کارت بکشد. بازیکن بعدی اما اجازه ندارد که 6 خشت بازی کند، با اینکه 6 خشت دارای عددی برابر با کارت من است.
  2. زمانی که وایلد کارت یک بازیکن، یک کارت خاص باشد، بازیکن زمینه را تغییر می‌دهد و آن کارت نیز همچنین تاثیر خاص خود را همچون چیزی که در ادامه خواهیم گفت، خواهد گذاشت.

وایلد کارت / پرش:

بازی از بازیکن بعدی می‌پرد و بازیکن دیگر باید یا با کارتی بازی کند که خالش زمینه بازی است یا باید با وایلد کارت خود بازی کند. برای مثال فرض کنید در بازی ما، قانون این است که با کارت 4، بازی از بازیکن بعدی می‌پرد. همچنین وایلد کارت من، کارت شماره 4 است. من با کارت 4 گشنیز بازی می‌کنم و زمینه را نیز به خشت تغییر می‌دهم. بازی از بازیکن بعدی می‌پرد و بازیکن بعد او یا باید خشت بازی کند یا کارت وایلد خودش را.

وایلد کارت / تغییر جهت بازی

جهت بازی تغییر خواهد کرد. سپس بازیکن بعدی باید یا با کارتی بازی کند که خالش زمینه بازی است، یا باید با وایلد کارت خود بازی کند. برای مثال در نظر بگیرید که کارت آس، جهت بازی را تغییر می‌دهد. امتیاز من هم در این لحظه از بازی، 1 است. ما در حال بازی بصورت ساعتگرد هستیم. سپس من آس دل بازی می‌کنم. همچنین زمینه را به پیک تغییر می‌دهم. جهت بازی تغییر می‌کند و پادساعتگرد می‌شود. بازیکنی که در سمت راست من نشسته است، باید یا با پیک بازی کند یا با یکی از وایلد کارت‌های خودش.

وایلد کارت / کشیدن دو کارت

بازیکن بعدی یا باید 2 کارت از استاک بکشد. یا باید کارت شماره 2 خال زمینه بازی را بازی کند. برای مثال بازیکنان آ، ب و ث، به ترتیب 2، 5 و 6 امتیاز دارند. بازیکن آ، 2 خشت بازی می‌کند و زمینه بازی را به گشنیز تغییر می‌دهد. بازیکن ب یا باید 2 گشنیز بازی کند یا باید دوتا کارت بکشد. اگر بازیکن ب، 2 گشنیز بازی کند، بازیکن ث باید یا گشنیز بازی کند، یا یکی از وایلد کارت‌هایش را که کارت‌های شماره 6 هستند بازی کند یا یک کارت از استاک بکشد.

یک مثال دیگر: بازیکن آ 2 خشت بازی می‌کند و زمینه بازی را نیز خشت می‌کند.در نظر بگیرید که ما فقط با یک دسته کارت بازی می‌کنیم. بازیکن ب مجبور است که دو کارت از استاک بکشد و بازیکن ث می‌تواند یا یک کارت خشت بازی کند یا یکی از وایلد کارت‌هایش را. اگر بازی با دو دسته کارت 52 تایی در حال انجام باشد، بازیکن ب تنها در صورتی می‌تواند 2 کارت از استاک نکشد که با کارت 2 خشت بازی کند.

نسخه‌های مختلف بازی شمارش معکوس 8های دیوانه

یک نوع از بازی شمارش معکوس 8های دیوانه وجود دارد که در آن کارت سرباز باعث می‌شود بازی از بازیکن بعدی بپرد. کارت‌های شماره 2 باعث می‌شوند، بازیکن بعدی 2 کارت بکشد یا یک کارت 2 دیگر بازی کند. کارت بی بی پیک باعث می‌شود بازیکن بعدی 5 کارت از استاک بکشد. چندین کارت مساوی همراه با هم می‌توانند بازی شوند. هیچ کارتی باعث تغییر جهت بازی نمی‌شود.  در بازی معمولی 8های دیوانه، اگر کارت‌های مساوی، کارت‌های خاصی باشند، تمام تاثیرات خاص با هم اتفاق می‌افتند. اما در این بازی، فقط آخرین کارتی که بر روی دیسکارد پایل قرار گرفته است تاثیر خود را بر بازی خواهد گذاشت.

در برخی از نسخه‌های این بازی، گروه‌ها به بازیکنان اجازه می‌دهند که کارت‌هایی که دارای رنک برابر هستند را بر روی وایلد کارت بازی کنند، حتی اگر از خال زمینه کارت نباشد.

برای مثال فرض کنید، یک بازیکن با وایلد کارت 5 دل خود بازی کرده است. سپس زمینه بازی را خشت نموده است. بازیکن بعدی می‌تواند بجای بازی با کارت‌های خشت با 5 گشنیز بازی کند. با اینکه 5 گشنیز دارای خال خشت نیست. این قانون شایع‌ترین علت مشاجره در این بازی است. بنابراین بهتر است از قبل با یکدیگر توافق کنید که قوانین خانه شما این مدل بازی را مجاز می‌داند یا خیر.