بازی گلف

معرفی بازی کارتی گلف (Golf)

بازی گلف کارتی با 2 بازیکن یا بیشتر بازی می‌شود. در این بازی، همچون بازی توپی گلف، باید تا جایی که می‌شود در پی امتیاز کمتر بود.

مقدمه

بازی کارتی گلف (Golf)، یک بازی با ورق است که توسط 2 بازیکن یا بیشتر بازی می‌شود. در این بازی، بازیکن باید تا جایی که می‌تواند به دنبال امتیاز (score) کمتر باشد، دقیقا به همان شکل که در بازی توپی گلف مرسوم است.

در بازی کارتی گلف (Golf)، در جلوی هر بازیکن یک چیدمان به شکل مربع یا مستطیل از کارت‌های مختلف قرار گرفته است. بازیکنان نیز با کشیدن (drawing) کارت‌های جدید و جایگزین کردن آن‌ها به جای کارت‌های ناخواسته در چیدمان، سعی می‌کنند امتیاز خود را بهبود ببخشند. کارت‌های قدیمی پس از جایگزین شدن با کارت‌های جدید، دور انداخته می‌شوند (discard).

به هر بار پخش کردن کارت (deal)، به چشم یک حفره‌ی بازی گلف نگاه می‌شود. و در بسیاری از نسخه‌های بازی کارتی گلف، کل بازی از 9 تا 18 مرتبه پخش کردن کارت تشکیل می‌شود. همانطور که زمین‌های گلف توپی، معمولا بین 9 تا 18 حفره دارند.

بازی گلف می‌تواند با یک دسته کارت 52تایی استاندارد، 2 جوکر (یعنی در کل، تمام 54 ورق) و 2 تا 4 بازیکن بازی شود. اما اگر شما بخواهید با بازیکنانی بیش از 4 بازیکنف گلف کارتی را بازی کنید، باید از دسته دوم ورق استاندارد نیز استفاده نمایید.

تاریخچه بازی گلف

اگرچه بازی با ورق گلف در آمریکای شمالی، بریتانیا و شاید سایر کشورهای انگلیسی زبان بسیار گسترده است، اما به ندرت نام آن در کتاب‌های بازی با کارت یافت می‌شود. گلف همچنین گاهی اوقات به عنوان پولکای لهستانی یا پوکر لهستانی شناخته می‌شود. بازی ۴ کارته‌ی گلف توسط برخی از بازیکنان به عنوان Turtle، بازی ۶ کارته‌ی آن با عنوان Hara Kiri و بازی ۹ کارته‌ی آن با عنوان Crazy Nines شناخته می‌شود. بازی گلف توضیح داده شده در این صفحه هیچ ارتباطی با بازی Solitaire (Patience) با همین نام ندارد.

نحوه کلی بازی گلف

هر بازیکن در جلوی خود یک سری کارت دارد که همگی رو به پایین و مخفی هستند. بازیکن می‌تواند این کارت‌ها بصورت پی در پی با کارت‌های جدیدی که از استاک برمی‌دارد تعویض کند یا برخی از کارت‌ها را دور بیندازد.

بازی گلف 6 کارته

در این قسمت به توضیح نحوه بازی گلف با 6 کارت و 4 بازیکن می‌پردازیم.

پخش کارت‌ها در بازی گلف 6 کارته

به هر بازیکن 6 کارت داده می‌شود. دیلر کارت‌ها را بصورت یکی یکی و بصورت ساعتگرد و رو به پایین به بازیکنان می‌دهد. پس از اینکه بازیکن به خودش و بازیکنان دیگر، هر کدام 6 کارت داد، بالاترین کارت در دسته کارتی که در دستش مانده را بر می‌دارد و برعکس می‌کند و در کنار دست‌ها بازیکنان وسط میز می‌گذارد. به این کارت، کارت بیرون انداخته شده یا دیسکارد (discard) می‌گوییم. در مراحلی بعدی بازیکن هر کارتی را که بیرون می‌اندازد بر روی این کارت می‌گذارد و به این قسمت دیسکارد پایل (discard pile) می‌گویند. بقیه کارت‌ها را نیز بصورت رو به پایین در کنار دیسکارد پایل قرار می‌دهد. به این دسته کارت، استاک می‌گویند.

بازیکنان اجازه ندارند به کارت‌های خود نگاه ‌کنند. کارت‌های هر بازیکن باید در دو ردیف 6 کارته ست شوند.

هدف بازی در 6 کارته

همانطور که گفته شد، هدف هر بازیکن در این بازی این است که کمترین امتیاز را به دست بیاورد. هر کارتی که در بازی وجود دارد، یک امتیاز مشخص دارد.  برای مثال، ست کردن دو کارت مشابه در یک ستون صفر امتیاز دارد و این یک هدف ایده‌آل در بازی می‌باشد.

شروع بازی در 6 کارته

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، بازی را شروع می‌کند. این بازیکن بازی را بدین شکل شروع می‌کند که دو کارت از کارت‌هایی که دارد را برعکس می‌کند و بصورت رو به بالا قرار می‌دهد.

این نکته را در نظر داشته باشید که هر بازیکن در هر دور بازی فقط در اولین نوبتش می‌تواند دوتا از کارت‌ها را برعکس کرده و رو به بالا قرار دهد و این موضوعی نیست که برای هر نوبت برقرار باشد.

سپس بازیکن این گزینه را دارد که یکی از کارت‌هایش را که رو به بالا قرار داده است، با کارتی که در وسط میز قرار گرفته است، تعویض کند.

وی همچنین این گزینه را دارد که بالاترین کارتی که روی استاک قرار دارد را بردارد یا در اصطلاح دراو کند.

جایگزین کردن کارت‌ها در 6 کارته

اگر او بالاترین کارت روی استاک را بردارد، این گزینه را دارد که آن کارت را جایگزین یکی از کارت‌های خودش کند یا اینکه آن را بیرون بیندازد. اگر بازیکن تصیم بگیرد که یکی از کارت‌هایش را جایگزین کند، پس از جایگزین کردن، او کارت قدیمی را که کارت جدید جایگزینش شده، بر روی کارت‌ رو به بالای وسط میز می‌گذارد. سپس نوبت بازی به بازیکن بعدی می‌رسد.

بازیکن بعدی نیز دوتا از کارت‌هایش را برعکس می‌کند و رو به بالا قرار می‌دهد. سپس او نیز همچون بازیکن قبلی‌اش این گزینه را دارد که یک کارت از کارت‌های بیرون انداخته شده را از بالای دیسکارد پایل بردارد یا یک کارت را از روی استاک بردارد و با یکی از کارت‌هایش تعویض کند. سپس کارتی را که در چیدمان جلویش، تعویض شده است را برمی‌دارد و آن را بر روی دیسکارد پایل می‌گذارد.

بازی به نفر بعدی و بعدی نیز می‌رسد و هر 4 بازیکن بازی‌های خود را انجام می‌دهند.

تمام شدن بازی در 6 کارته

وقتی تمام کارت‌های یک بازیکن، برعکس شوند و رو به بالا قرار بگیرند، یعنی دور بازی برای آن بازیکن تمام شده است.

پس از این که کارت‌های یک بازیکن همگی رو به بالا قرار گرفتند، بازیکنان دیگر یک دور دیگر بازی می‌کنند و یکی از کارت‌هایشان را دلبخواه رو به بالا می‌کنند.

پس از تمام شدن این یک دور، دیگری هر کارتی که رو به پایین بود، باید رو به بالا شود.

سپس امتیاز بازیکنان با توجه به این کارت‌های محاسبه می‌شود.

کسب امتیاز در 6 کارته

به امتیازاتی که در این بازی کسب می‌شوند، دقت کنید.

تطبیق دادن کارت‌ها در یک ستون0 امتیاز
جوکر-2 امتیاز (2 امتیاز منفی)
شاه0 امتیاز
آس1 امتیاز
کارت‌های شماره 2 تا 10امتیاز مطابق با عدد روی کارت. برای مثال کارت شماره 5، 5 امتیاز دارد. کارت شماره 8،  8 امتیاز دارد و الی … .
سرباز / بی بی10 امتیاز

مثال از کسب امتیاز در بازی گلف 6 کارته

برای مثال، بازیکنی که دارای کارت‌های زیر می‌باشد، 9 امتیاز می‌گیرد. زیرا طبق قانون تطبیق دادن کارت‌ها در یک ستون، ستون وسط و سمت راست، هر دو صفر امتیاز دارند. (البته دو شاه حتی اگر در یک ستون نبودند، باز هم امتیاز صفر داشتند.) 2 و 7 نیز، به ترتیب 2 امتیاز و 7 امتیاز کسب می‌کنند که می‌شود 9 امتیاز.

مثال از کسب امتیاز در بازی گلف 6 کارته

همچنین اگر یک بازیکن دارای کارت‌های زیر باشد، امتیازات او بدین شکل محاسبه می‌گردد:

ردیف سمت چپ، به دلیل تطبیق دادن کارت‌ها در یک ستون: صفر امتیاز

کارت شاه: صفر امتیاز

کارت جوکر: منفی 2 امتیاز

کارت 4: 4 امتیاز

کارت 8: 8 امتیاز

امتیاز کل: 10 امتیاز

پس از جمع امتیازات تمام بازیکنان، بازیکنی برنده‌ی یک دور از بازی است که کمترین امتیاز را به دست آورده باشد.

سپس بازی برای 9 دور ادامه می‌یابد و در نهایت امتیازات تمام دورها برای هر بازیکن، با یکدیگر جمع و در نهایت محاسبه می‌شود. در نهایت بازیکنی که دارای مجموع امتیازات کمتر باشد، برنده بازی خواهد بود.

مرور قوانین در بازی گلف 6 کارته

 • کارتی که بازیکن از بین کارت‌های خود برای تعویض انتخاب می‌کند، حتما باید دیسکارد شده و بر روی کارت‌های دیسکارد قبلی قرار بگیرد.
 • اگر دسته کارت‌های استاک، تمام شوند و دیگر دسته کارتی نباشد که بازیکن از روی آن کارت بکشد، از کارت‌ای دیسکارد شده استفاده می‌شود. بدین صورت که به غیر از بالاترین کارت دیسکارد، باقی کارت‌های دیسکارد پایل را بر زده و بجای استاک قرار می‌دهیم. حال بازیکنان می‌توانند از استاک جدید، کارت دراو کنند. بالاترین کارت دیسکارد نیز همچنان در دیسکارد پایل بعنوان کارت دیسکارد باقی می‌ماند.
 • وقتی دو کارت‌ جوکر در یک ستون، تطبیق پیدا کنند، امتیاز منفی 4 (4-) به بازیکن تعلق می‌گیرد.

مثال از بازی گلف 6 کارته

دیلر شروع به پخش کردن کارت‌ها می‌کند. بصورت ساعتگرد و یکی یکی به هر بازیکن کارت‌ می‌دهد تا کارت‌های هر بازیکن به 6 عدد برسد. بالاترین کارت باقیمانده در دستش را در دیسکارد پایل و باقی دستش را در استاک قرار می‌دهد. کارت‌های تمام بازیکنان رو به پایین هستند و حتی خودشان هم کارت‌هایشان را نمی‌بینند. هر بازیکن 6 کارت خود را در دو ردیف 3 ستونه مرتب می‌کند.

دور اول مثال از بازی گلف 6 کارته

بازیکن 1 در نوبت خودش، دو کارت را برعکس می‌کند. این دو کارت، کارت 6 خشت و کارت 2 پیک هستند. او می‌تواند از کارت روی دیسکارد پایل (که رو به بالا است و ارزش آن دیده می‌شود و دارای ارزش 9 پیک می‌باشد) استفاده کند یا از روی استاک (که تمامی کارت‌ها رو پایین هستند و ارزش آن‌ها مشخص نیست) یک کارت بردارد. از آنجایی که کارت 9 پیک، به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد کارت روی استاک را که مشخص نیست بردارد. دقت کنید بازیکنی در این بازی برنده است که، امتیاز کمتری داشته باشد.

کارتی که از روی استاک برداشته را نگاه می‌کند و می‌بیند که 10 دل است. این کارت نیز به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد کارت را روی دیسکارد پایل قرار دهد و با کارت‌هایش جایگزین نکند.

دور دوم مثال از بازی گلف 6 کارته

فرض کنیم بازی یک دور برای تمام بازیکنان اجرا شود و دوباره نوبت به بازیکن 1 برسد. در حال حاضر کارت روی دیسکارد پایل، شاه دل است. کارت‌های رو به بالای بازیکن نیز، کارت 6 خشت و کارت 2 پیک هستند.

شاه دل همانطور که گفته شد، دارای امتیاز صفر است که مطلوب بازیکن می‌باشد. بنابراین این بار ترجیح می‌دهد از همین شاه دل استفاده کند. وی شاه دل را با یکی از کارت‌های رو به پایین خود تعویض می‌کند و کارت تعویض شده را که 4 دل است بر روی دیسکارد پایل قرار می‌دهد.

دور سوم مثال از بازی گلف 6 کارته

دوباره فرض کنید، بازی یک دور دیگر ادامه پیدا می‌کند و برای دور سوم، نوبت به بازیکن 1 می‌رسد. در حال حاضر کارت روی دیسکارد پایل، 7 گشنیز است. کارت‌های رو به بالای بازیکن نیز، کارت 6 خشت و کارت 2 پیک و شاه دل هستند.

از آنجایی که کارت 7 گشنیز، به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد کارت روی استاک را که مشخص نیست بردارد. کارت روی استاک را وقتی برمی‌دارد، نگاه می‌‌کند و می‌بیند که آس پیک است.

آس پیک امتیاز 1 دارد و امتیاز پایینی است و مطلوب بازیکن می‌باشد. بنابراین با یکی از کارت‌های رو به پایین خود تعویض می‌کند. کارت تعویض شده را نیز بر روی دیسکارد پایل قرار می‌دهد. کارت تعویض شده 7 پیک می‌باشد.

دور چهارم مثال از بازی گلف 6 کارته

دوباره فرض کنید، بازی یک دور دیگر ادامه پیدا می‌کند و برای دور چهارم، نوبت به بازیکن 1 می‌رسد. در حال حاضر کارت روی دیسکارد پایل، 7 خشت است. کارت‌های رو به بالای بازیکن نیز، کارت 6 خشت و کارت 2 پیک و شاه دل و آس پیک هستند.

از آنجایی که کارت 7 خشت، به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد کارت روی استاک را که مشخص نیست بردارد. کارت روی استاک را وقتی برمی‌دارد، نگاه می‌‌کند و می‌بیند که 5 گشنیز است.

5 گشنیز کارت بی اهمیتی به نظر می‌رسد و شاید انتظار داشته باشید که بازیکن آن را در بین کارت‌های خود قرار ندهد. اما اگر دقت کنید، می‌بینید که بازیکن بعدی او، در کارت‌های رو به بالایش یک 5 دارد. اگر بازیکن شماره 1، 5 را بر روی دیسکارد پایل قرار دهد، بازیکن بعدی او با 5 روی پایل، می‌تواند یک ستون 0 بسازد که به ضرر بازیکن 1 است. (بازیکنان در رقابت با یکدیگر هستند.)

بنابراین بازیکن تصمیم می‌گیرد کارت 5 گشنیز را جایگزین 6 خشت خود کند. و 6 خشت را بر روی دیسکارد پایل بگذارد.

دور پنجم مثال از بازی گلف 6 کارته

دوباره فرض کنید، بازی یک دور دیگر ادامه پیدا می‌کند و برای دور پنجم، نوبت به بازیکن 1 می‌رسد. در حال حاضر کارت روی دیسکارد پایل، بی بی خشت است. کارت‌های رو به بالای بازیکن نیز، کارت 5 گشنیز و کارت 2 پیک و شاه دل و آس پیک هستند.

بی بی در این بازی 10 امتیاز دارد و اصلا مناسب نیست. بنابراین طبیعتا بازیکن ترجیح می‌دهد یک کارت از استاک بردارد. کارتی که از روی استاک برمی‌دارد، کارت 2 دل است.

بازیکن با این کارت می‌تواند همراه با 2 پیک، یک ستون با صفر امتیاز بسازد. بنابراین این کارت را جایگزین کارت بالای کارت 2 پیک می‌کند. کارت جایگزین شده را که سرباز خشت است بر روی دیسکارد پایل قرار می‌دهد.

دور ششم مثال از بازی گلف 6 کارته

دوباره فرض کنید، بازی یک دور دیگر ادامه پیدا می‌کند و برای دور ششم، نوبت به بازیکن 1 می‌رسد. در حال حاضر کارت روی دیسکارد پایل، 8 دل است. کارت‌های رو به بالای بازیکن نیز، کارت 5 گشنیز و کارت 2 پیک و شاه دل و آس پیک و 2 دل هستند.

از آنجایی که کارت 8 دل، به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد کارت روی استاک را که مشخص نیست بردارد. کارت روی استاک را وقتی برمی‌دارد، نگاه می‌‌کند و می‌بیند که 9 دل است.

9 دل نیز به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد آن را روی دیسکارد پایل قرار دهد.

دور هفتم مثال از بازی گلف 6 کارته

دوباره فرض کنید، بازی یک دور دیگر ادامه پیدا می‌کند و برای دور هفتم، نوبت به بازیکن 1 می‌رسد. در حال حاضر کارت روی دیسکارد پایل، بی بی گشنیز است. کارت‌های رو به بالای بازیکن نیز، کارت 5 گشنیز و کارت 2 پیک و شاه دل و آس پیک و 2 دل هستند.

از آنجایی که کارت بی بی گشنیز، به صفر شدن امتیازات یک ستون کمکی نمی‌کند و از طرفی امتیاز بالایی هم دارد، بازیکن از آن صرف نظر کرده و ترجیح می‌دهد کارت روی استاک را که مشخص نیست بردارد. کارت روی استاک را وقتی برمی‌دارد، نگاه می‌‌کند و می‌بیند که جوکر است.

جوکر در بازی کارتی گلف، کارت خوبی است و منفی 2 (2-) امتیاز دارد. بنابراین بازیکن تصمیم می‌گیرد آن را جایگزین تک کارت رو به پایین خود کند. کارت جایگزین شده را که شاه پیک است، بر روی دیسکارد پایل قرار می‌دهد.

جمع امتیازات بازیکن مثال از بازی گلف 6 کارته

بازیکن در این بازی به ازای تطبیق یک ستون با 2 کارت 2، صفر امتیاز، داشتن کارت شاه، صفر امتیاز، داشتن جوکر منفی 2 امتیاز، به ازای کارت آس 1 امتیاز و به ازای کارت 5، 5 امتیاز کسب می‌کند. در مجموع او 4 امتیاز خواهد داشت: (5+1-2+0+0)= 4.

انواع بازی گلف 6 کارته

بازی گلف 6 کارته، نسخه‌های مختلفی دارد. هر نسخه‌ای از بازی یک سری ویژگی‌های خاص دارد. در ادامه در رابطه با این ورژن‌ها صحبت خواهیم کرد.

انواع بازی گلف 6 کارته: کارت‌ها

در برخی از نسخه‌های بازی گلف 6 کارته، از 2 دسته کارت استفاده می‌شود. فرقی ندارند تعداد بازیکن 2، 3 یا 4 نفر باشد. این موضوع کمی این نسخه را با نسخه اصلی بازی متفاوت می‌کند. همچنین شانس بازیکنان را برای تمام کردن کارت‌هایشان کاهش می‌دهد.

در برخی از این بازی‌ها فقط از کارت‌های جوکر و کارت‌های شماره 2 استفاده می‌شود. که در این حالت کارت شماره 2، دو امتیاز خواهد داشت و کارت جوکر، منفی 2 امتیاز (2-).

انواع بازی گلف 6 کارته: رو به بالا بودن کارت‌ها در ابتدای بازی

در یک نسخه از بازی گلف 6 کارته، باید دو کارت از یک ستون رو به بالا باشند. در یک نسخه دیگر، نباید دو کارت از یک ستون رو به بالا باشند. در یک نسخه از بازی هم باید یک کارت از ستون داخلی رو به بالا باشد و یک کارت از ستون خارجی.

در یک نسخه از بازی هم، بعد از اینکه بازیکن دوتا از کارت‌هایش را رو به بالا کرد، می‌تواند آن‌ها را بازآرایی نماید. البته نباید به هیچ یک از کارت‌های رو به پایین نگاه کند. بنابراین بازیکن می‌تواند هر کارتی از کارت‌های رو به بالای خود را هر جایی که می‌خواهد بگذارد.

در یک نسخه از این بازی نیز، در ابتدای بازی، هیچ کارتی رو به بالا نیست. اما در عوض بازیکن می‌تواند به یک ردیف سه کارته از نزدیک‌ترین کارت‎‌های خود نگاه بیندازد و آن‌ها را بصورت رو به پایین جایگزین کند.

انواع بازی گلف 6 کارته: رو به بالا بودن کارت‌ها در حین بازی

در یک نسخه از بازی، شما می‌توانید در یک از نوبت‌هایتان، تنها یک کارت از بین کارت‌های رو به پایین‌تان را به رو به بالا، تغییر وضعیت دهید.

در یک نسخه از بازی نیز، اگر شما یک کارت را از استاک دراو کنید و تصمیم بگیرید که در عوض جایگزین کردن در چیدمان کارت‌هایتان، آن را دیسکارد کنید، شما باید همچنین یکی از کارت‌های رو به پایین‌تان را رو به بالا کنید، مگر اینکه شما فقط یک کارت رو به پایین داشته باشید. در چنین موردی باید کارت را همانطور رو به پایین رها کنید.

انواع بازی گلف 6 کارته: پایان بازی

در یک نسخه از بازی، شما می‌توانید در نوبتتان با رو به بالا کردن تمامی کارت‌هایتان، بازی را به پایان برسانید.

در بسیاری از نسخه‌های بازی گلف 6 کارته، پس از اینکه آخرین کارت یک بازیکن نمایان شد، تمام بازیکنان دیگر یک نوبت دیگر بازی خواهند کرد، سپس امتیاز دست‌ها محاسبه خواهد شد.

انواع بازی گلف 6 کارته: کسب امتیاز

در یک نسخه از بازی، برای چهار کارت مساوی که در دو ستون چیده شوند، امتیاز منفی به بازیکن داده خواهد شد. برای مثال منفی 10 (10-) امتیاز. مثلا فرض کنید، در چیدمان بازیکن، 2 ستون، هر کدام دارای 2 هفت باشند.

زمانی که 2 یا تعداد بیشتر دسته کارت 52 تایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این امتیاز منفی بیشتر خواهد بود. برای مثال برای شش کارت مساوی که در سه ستون 2 کارته چیده شوند، منفی 20 (20-) امتیاز به بازیکن داده خواهد شد. در این نوع از بازی، اگر با دو دسته کارت بازی شود، یک بلاک از 6 کارت مساوی باید منفی 40 امتیاز بگیرد. زیرا چیدمان بازیکن از دو مربع تودرتوی منفی 20 تشکیل شده است.

در یک نسخه از بازی، یک جفت کارت مساوی در هر جای چیدمان که قرار گرفته باشند، امتیاز صفر دریافت خواهند کرد. آن‌ها لازم نیست حتما در یک ستون باشند.

در یک ورژن از بازی گلف 6 کارت، از دو جوکر هم استفاده می‌شود. که این دو جوکر می‌توانند، منفی پنج، منفی 3، منفی 2 یا صفر امتیاز داشته باشند. در این ورژن، کارت‌ها شماره 2، +2 امتیاز خواهند داشت. در برخی بازی‌ها نیز سرباز یک چشم، صفر امتیاز، ارزش دارد.

اگر دو کارت با شماره 2 یا 2 جوکر، همراه با هم در یک ستون ظاهر شوند، برخی بازیکنان اجازه می‌دهند که آن‌ها امتیاز منفی خود را حفظ کنند. یعنی منفی 4 برای ستون، اگر هر کارت، منفی 2 امتیاز داشته باشد.

انواع بازی گلف 6 کارته: پایان بازی

بازی می‌تواند بجای 9 بار پخش کردن کارت، تا 18 بار پخش کردن کارت ادامه پیدا کند.

در برخی از بازی‌ها، هنگامی که چهار کارت در دو ستون مرتب می‌شوند، بازیکن ارزش منفی بالاتری را به دست می‌آورد. به عنوان مثال هنگام بازی با دو دسته کارت، چهار جوکر در دو ستون -۲۰ امتیاز (منفی 20).

گلف 4 کارته

برای بازی گلف 4 کارته، یک دسته ورق استاندارد 52 کارته مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعداد بازیکنان نیز می‌تواند از 2 بازیکن تا 8 بازیکن یا بیشتر باشد. البته بهتر است با 4 بازیکن بازی شود. اگر قرار باشد بیش از 8 بازیکن، این بازی را انجام دهند با از دو دسته ورق استاندارد 52 کارته استفاده شود.

دیلر به هر بازیکن، بصورت یکجا 4 کارت می‌دهد. بازیکنان 4 کارت خود را به شکل دو ردیف دو ستونه (مربعی شکل) می‌چینند. کارت‌ها باید رو به پایین باشند. کارت‌های باقیمانده‌ی پخش نشده بصورت رو به پایین در وسط میز قرار می‌گیرد (استاک). بالاترین کارت از کارت‌های باقیمانده‌ی پخش نشده نیز بصورت رو به بالا در کنار استاک قرار می‌گیرد (دیسکارد پایل).

قبل از شروع بازی، بازیکنان می‌توانند یکبار به دو کارت نزدیک به خودشان یعنی ردیف پایین، یک نگاه بیندازند. این دو کارت نباید به بازیکنان دیگر نشان داده شوند. پس از این دیگر بازیکنان حق ندارند تا زمانی که در حین بازی کارتی را دور بیندازند یا تا آخر بازی، به کارت‌های خود نگاه کنند.

بازی گلف 4 کارته

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است بازی را شروع می‌کند. دور بازی بصورت ساعتگرد انجام می‌شود. وقتی نوبت به بازی شما برسد، شما یا باید بالاترین کارت را از روی استاک بردارید یا بالاترین کارت از روی دیسکارد پایل یا اینکه بازی را ناک (knock) کنید.

قوانین 4 کارته

 • اگر شما یک کارت بکشید، می‌توانید آن را با یکی از 4 کارتتان جایگزین نمایید. اما شما اجازه ندارید قبل از تصمیم گیری برای جایگزین کردن کارت، به هیچ کدام از کارت‌هایتان نگاه کنید. پس از تصمیم‌گیری شما کارت برداشته شده را با کارت مورد نظرتان تعویض می‌کنید. کارت برداشته‌شده را باید بصورت رو به پایین در بین کارت‌هایتان بگذارید. حتما یادتان نگه دارید که کارتی که گذاشتید چه کارتی بود. همچنین کارتی که قبلا در آن موقعیت بود را بصورت رو به بالا، بر روی دیسکارد پایل می‌گذارید. سپس نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد.
 • اگر شما یک کارت را از استاک بکشید و تصمیم بگیرید که نمی‌خواهید از آن بعنوان یکی از کارت‌هایتان استفاده کنید، شما می‌توانید به سادگی کارت کشیده‌شده را دیسکارد کرده و بصورت رو به بالا بر روی دیسکارد پایل قرار دهید. سپس نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد. از آن طرف اگر شما بخواهید از دیسکارد پایل یک کارت را بکشید، دیگر نمی‌توانید آن را به دیسکارد پایل برگردانید. حتما باید آن را با یکی از کارت‌هایتان تعویض کنید.
 • اگر شما بازی را ناک کنید، شما هیچ کاری را در نوبت خود انجام نمی‌دهید. در این صورت، هر یک از بازیکنان دیگر، نسبت به شما یک دور بیشتر بازی خواهند کرد. در این دور، آن‌ها یا کارت از روی استاک یا از روی دیسکارد پایل دراو می‌کنند اما نمی‌توانند ناک کنند. و سپس بازی تمام می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر شما به هر کدام از کارت‌های رو به پایین‌تان نگاه کنید، آن کارت باید دیسکارد شود و با کارتی که شما دراو کرده‌اید جایگزین شود. هیچ راهی وجود ندارد که شما ارزش یک کارت رو به پایین را چک کنید و آن کارت را در موقعیت خودش ترک نمایید.

کسب امتیاز در گلف 4 کارته

در پایان بازی، تمام کارت‌هایی که روبروی بازیکنان هستند، رو به بالا قرار می‌گیرند و بر اساس امتیازات زیر، هر بازیکن امتیازش محاسبه می‌شود.

 • هر کارت عادی که دارای ارزش عددی است، همان امتیاز را کسب می‌کند (آس=1، کارت شماره 2= 2 و …)
 • سرباز و بی بی 10 امتیاز دارند.
 • شاه صفر امتیاز دارد.

بازیکنی که پس از 9 دور بازی، مجموع امتیازاتش نسبت به تمامی بازیکنان کمتر باشد، برنده بازی است.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته

بازی گلف 4 کارته خودش یکی از انواع بازی گلف کارتی است. اما از آن طرف به انواع مختلفی نیز تقسیم می‌شود که در ادامه به شما معرفی می‌کنیم.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته: نگاه کردن به کارت

در یک نسخه از بازی گلف 4 کارته، شما می‌توانید 2 کارت از بین 4 کارتتان را قبل از شروع بازی انتخاب کرده و نگاه کنید. الزامی نیست که آن 2 کارت، نزدیک‌ترین کارت‌ها به شما باشند. در برخی از بازی‌ها هم شما می‌توانید فقط به یکی از 4 کارتتان در شروع بازی نگاه کنید.

در یک نسخه از بازی نیز، شما قادرید به هر یک از کارت‌هایتان نگاه کنید. اما در ازای هر کارتی که مقدار آن را می‌بینید در انتهای بازی، 1 امتیاز به مجموع امتیازات شما اضافه خواهد شد. دقت داشته باشید که در این بازی، بازیکنی که پس از 9 دور بازی، مجموع امتیازاتش نسبت به تمامی بازیکنان کمتر باشد، برنده‌ی بازی است.

در یک نسخه از بازی هم شما این گزینه را دارید که به دو کارتی که در اول بازی به آن‌ها نگاه کرده‌اید یا به جایگزین‌هایشان، به دفعات دلخوان نگاه بیندازید.

در یک نسخه از بازی هم، بازیکن می‌تواند دو کارتی که به آن‌ها نگاه کرده است را در دستش بگیرد. البته بازیکنان دیگر قادر به دیدن این کارت‌ها نیستند.

در یک نسخه از بازی هم، هر چهار کارت را بازیکن در دستش نگه می‌دارد. بنابراین دیگر لازم نیست اطلاعات 2 کارت را در ذهنتان نگه دارید. یا حدس‌های غیرمطمئن در مورد 2 کارت دیگر که ندید‌ه‌اید بزنید.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته: جایگزین کردن کارت‌ها

در یک نسخه از بازی گلف 4 کارته، دو کارتی را که شما در اول بازی ندید‌ه‌اید، در طول بازی فقط یکبار می‌توانید با کارت‌های دیگر جایگزین کنید. اما 2 کارت دیگر را که در شروع بازی دیده‌اید، می‌توانید به دفعات دلخوان جایگزین کنید.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته: رو به بالا کردن کارت‌ها؛ تمام کردن بازی

این نوع از بازی گلف، مشخصه‌ی بازی‌های گلف 6 کارته و بیشتر است. اما گاهی اوقات در بازی گلف 4 کارته نیز به کار گرفته می‌شود. هر زمانی که یک کارت جایگزین شد، رو به بالا می‌شود. کارت جدید که جایگزین شده است رو به بالا در چیدمان قرار می‌گیرد. زمانی که تمام کارت‌های متعلق به یک بازیکن رو به بالا شدند، بازی پس از اینکه بازیکنان دیگر یه دور دیگر بازی کردند، به اتمام می‌رسد.

در یک نسخه از بازی، در اول بازی تمام کارت‌ها رو به پایین هستند و فقط یک کارت رو به بالا است و آن کارت امکان جایگزین شدن را ندارد. اگر شما یکی از کارت‌های رو به پایین را جایگزین کنید، آن کارت رو به بالا می‌شود. اگر شما یک کارت را از استاک بردارید و آن را دیسکارد کنید، شما باید یکی از کارت‌هایتان را رو به بالا کنید و این کارت متعاقبا نمی‌تواند جایگزین شود. نتیجه این کار این است که در هر دور بازی، یک کارت بیشتر از کارت‌های شما رونمایی می‌شود. بازی زمانی که کارت‌های تمام بازیکنان رو شود، به پایان می‌رسد.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته: روش‌های جایگزین کسب امتیاز کارت‌ها

در یک نسخه از بازی، اگر کارت‌های شما شامل دو کارت مساوی باشد (برای مثال 2 کارت با ارزش‌های 9)، امتیاز برای این جفت کارت صفر محاسبه می‌شود. اگر سه کارت مساوی در کارت‌های شما وجود داشته باشد، فقط دوتای آن‌ها امتیازشان صفر محاسبه می‌شود و کارت سوم به حالت عادی، محاسبه امتیاز می‌شود. اگر 4 کارت هم ارزش در بین کارت‌های شما وجود داشته باشد، کل چیدمان شما امتیاز صفر خواهد گرفت.

در یک نسخه از بازی، اگر دو کارت مساوی همزمان با هم در یک ستون یا در یک ردیف باشند، امتیاز صفر خواهند گرفت. و کارت‌هایی که بصورت مورب و روبروی هم هستند، صفر محاسبه نمی‌شوند.

در یک نسخه از بازی، بی بی‌ها بجای 10 امتیاز 12، 13 یا 20 امتیاز دارند. در یک نسخه نیز، بی بی پیک 40 امتیاز دارد در حالیکه بقیه کارت‌ها 10 امتیاز دارند. در همین نسخه، کارت‌های شماره 8، 0 امتیاز دارند.

در یک نسخه نیز، کارت سرباز با هر کارتی جفت می‌شود و امتیاز هر دوی آن‌ها صفر می‌شود.

در یک نسخه، سرباز‌ها و شاه‌ها امتیاز صفر دارند. در یک نسخه نیز سرباز‌ها صفر، بی بی‌ها 12 و شاه‌ها 13 امتیاز دارند.

در یک نسخه از بازی که سربازها 20 امتیاز می‌گیرند، وقتی یک سرباز دیسکارد می‌شود، بازیکن بعدی یک دور از بازی را از دست می‌دهد. بازی به نفر بعد از بعدی می‌رسد.

در برخی نسخ بازی، جوکرها به دسته کارت بازی اضافه می‌شوند. امتیاز جوکر منفی 5 است. بنابراین امتیاز کل چیدمان می‌تواند منفی بشود.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته: امتیاز خاص برای ناکر (knocker)

در یک نسخه از بازی گلف 4 نفره، زمانی که یک بازیکن بازی را ناک می‌کند اما مشخص می‌شود که کمترین امتیاز را ندارد، مجازات می‌شود. یکی سری نکات در این مورد وجود دارد.

 • امتیاز بازیکن 10 تا افزایش می‌یابد.
 • امتیاز ناکر برای دستش دوبرابر می‌شود و 5 امتیاز هم اضافه می‌شود.
 • ناکر امتیازی اضافی برابر با بالاترین امتیاز آن دست که یکی از بازیکنان دریافت کرده‌اند، دریافت می‌کند.

اگر امتیاز ناکر کمترین امتیاز بین بازیکنان باشد، در برخی نشخق به ناکر مزایایی کاهشی داده می‌شود.

 • در برخی نسخ، اگر امتیاز ناکر کمترین امتیاز باشد، امتیازش را صفر می‌کنند.
 • بنابر دیگر بازیکنان، اگر امتیاز ناکر کمترین امتیاز بین بازیکنان باشد، امتیاز ناکر به تعداد بازیکنان کاهش پیدا می‌کند. اما در غیر اینصورت، امتیاز ناکر دوبرابر می‌شود. برای مثال اگر مجموع امتیاز ناکر 3 امتیاز باشد، و بازی 4 نفره باشد، پس از ناک کردن مشخص شود که امتیاز ناکر کمترین امتیاز بین بازیکنان است، امتیاز او منهای 4 شده و به منفی یک تبدیل می‌شود. اما اگر مشخص شود که کمترین امتیاز نیست، 3 ضربدر 2 شده، و در نهایت امتیازش 6 می‌شود.

در برخی بازی‌ها با یک پات بازی می‌کنند. در این پات، تمام بازیکنان در ابتدای بازی، مقداری پول اضافه می‌کنند. اگر امتیاز ناکر، کمترین امتیاز باشد، مبلغ داخل پات، برای ناکر می‌شود. اما اگر امتیاز ناکر، کمترین امتیاز نباشد، ناکر باید مبلغ داخل پات را دوبرابر کند.

انواع مختلف بازی گلف 4 کارته: طول بازی

اگر شما بخواهید یک بازی طولانی‌تر داشته باشید، شما می‌توانید بجای 9 دور پخش کردن کارت، 18 دور کارت پخش کنید.

همچنین می‌توانید در عوض اینکه بر روی یک تعداد ثابت بازی، بازیکنان موافقت کنند، می‌توانند توافق کنند که اگر بازیکنی به فلان امتیاز رسید، بازی را پایان دهید. پس از اینکه به امتیاز مشخص‌شده رسید، بازیکنی که کمترین امتیاز را آن لحظه دارد، برنده مشخص می‌شود.

گلف با کارت قدرتمند (پاور کارت)

در برخی نسخه‌های بازی گلف 4 کارته، چندین کارت به عنوان کارت قدرتمند نشانه‌گذاری می‌شوند. این کارت‌ها زمانی که از استاک کشیده می‌شوند، تاثیرات خاصی را بر بازی می‌گذارند. این کارت‌های قدرتمند یا همان پاورکارت‌ها، دارای اسامی همچون کامبیو (Cambio)، پابلو (Pablo)، کابو (Cabo)، کاکتوس (Cactus) می‌باشند. کابو (Cabo) در سال 2010 ظاهر شد و کامبیو (Cambio)در سال 2019.

اساس بازی در بازی گلف پاور کارت

اساس بازی گلف با پاورکارت، همچون بازی عادی گلف چهار کارته است. هر بازیکن بازی را با 4 کارت شروع می‌کند. این 4 کارت رو به پایین هستند و روبرویشان بر روی میز بصورت یک مربع چیدمان‌ریزی شده‌اند. یعنی در دو ردیف دو ستونه. همچنین بازیکنان در ابتدای بازی می‌توانند به شکل خصوصی تنها به 2 کارت از بین کارت‌هایشان نگاه بیندازند. اما بازیکنان دیگر نمی‌توانند هیچ کارتی از کارت‌های بازیکنان دیگر را در ابتدای بازی و تا زمانی که رو پایین هستند، ببینند.

یک نوبت بازی، با کشیدن یک کارت از روی استاک یا از روی دیسکارد پایل شروع می‌شود و با دیسکارد کردن یک کارت رو به بالا در دیسکارد پایل تمام می‌شود.

کارتی که کشیده شده است، می‌تواند برای جایگزین کردن یکی از کارت‌های بازیکن که در ابتدای بازی به آن نگاه انداخته نشده است استفاده شود. طبق معمول هدف این نسخه از بازی گلف نیز، دستیابی به یک چیدمان بندی با امتیاز پایین است.

پاورکارت‌ها

تعدادی از کارت‌ها بعنوان کارت‌های قدرت یا پاورکارت، نشانه‌گذاری می‌شوند. اگر یکی از این کارت‌های نشانه‌گذاری‌شده، از استاک رو به پایین کشیده شود، می‌توان از آن به عنوان یک کارت معمولی استفاده کرد، یا می‌توان از قدرت ویژه‌ی آن استفاده کرد و پس از آن باید آن را دور انداخت (دیسکارد کرد).

کارت قدرت دور انداخته شده را نمی‌توان دوباره به عنوان کارت قدرت استفاده کرد. اگر توسط بازیکن دور بعدی از دیسکارد پایل خارج شود، فقط می‌تواند به عنوان یک کارت معمولی مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از پاورکارت‌ها ممکن است باعث شوند، بازیکن یک کارت به دست بیاورد یا یک کارت از دست بدهد. بنابراین در برخی نسخه‌ها، بازیکنان ممکن است بازی را با بیشتر یا کمتر از چهار کارت رو به پایین به پایان برسانند.

توضیحاتی درباره چندین نسخه از این نوع بازی پاورکارت وجود دارد و به نظر می‌رسد که منشاء آن‌ها اسپانیایی یا آمریکایی لاتین بوده است. کلمه اسپانیایی cambio به معنی مبادله است که یکی از قدرت‌های احتمالی است. تفاوت اصلی نسخه‌ها در ویژگی‌های کارت‌های ویژه، مقادیر امتیاز کارت‌ها و نحوه پایان بازی است.

بازی مالزیایی پاورکارت

در ادامه، شکل ساده‌ای از این بازی را که در مالزی با استفاده از یک بسته کارت استاندارد ۵۲ کارته به علاوه دو جوکر انجام می‌شود، توصیف می‌کنیم.

کارت‌ها در بازی مالزیایی پاورکارت

ارزش کارت‌ها: از کارت آس تا کارت شماره 10 به اندازه عددی که دارند، ارزش خواهند داشت. یعنی کارت آس 1 امتیاز، کارت شماره دو، 2 امتیاز الی …. . کارت‌های دارای تصویر یعنی بی بی و شاه و سرباز و 2 جوکر، کارت‌های قدرت هستند و هر کدام 10 امتیاز محسوب می‌شوند. اما همانطور که گفته شد، بجای اینکه این امتیازها برای کارت‌های قدرت در نظر گرفته شود، بازیکن می‌تواند از قدرت آن‌ها استفاده کند. در ادامه قدرت هر یک از این کارت‌ها را به شما خواهیم گفت.

سرباز: شما می‌توانید بصورت خصوصی به یکی از کارت‌های خودتان نگاه‌ کنید.

بی بی: شما می‌توانید بصورت خصوصی به یکی از کارت‌هایی که به یکی از رقبایتان تعلق دارد، نگاه‌ کنید.

شاه: شما می‌توانید یکی از کارت‌هایتان را با یکی از کارت‌های یکی از رقبایتان تعویض کنید. البته بدون اینکه به هیچ کدام از کارت‌ها نگاه بندازید.

جوکر: شما می‌توانید از یکی از حریف‌هایتان بخواهید کارت‌های خود را بر بزند. بدین ترتیب او دیگر ندانند کدام پوزیشن کدام کارت است.

همچنین در این نسخه از بازی دیگر ناک کردن بازی وجود ندارد. زمانی بازی تمام می‌شود که کارت‌ها دیسکارد پایل و استاک تمام شوند. در نهایت بازیکنی که کمترین امتیاز را دریافت کرده است، برنده بازی می‌شود.

بازی پابلو (pablo) پاور کارت

این بازی با یک بسته ۵۲ کارته به علاوه دو جوکر انجام می‌شود. در بازی پابلو، هفت و هشت کارت قدرت هستند.

ارزش کارت‌ها در بازی پابلو پاور کارت

ارزش کارت‌ها: از کارت آس تا کارت شماره 10 به اندازه عددی که دارند، ارزش خواهند داشت. یعنی کارت آس 1 امتیاز، کارت شماره دو، 2 امتیاز الی …. . کارت‌های دارای تصویر یعنی بی بی و شاه و سرباز 10 امتیاز و 2 جوکر هر کدان منفی 5 امتیاز. کارت‌های قدرت هستند کارت‌های هفت و هشت هستند.

یک بازیکن می‌تواند از کارت کشیده شده، برای جایگزینی دو یا چند کارت با رتبه‌ی برابر در چیدمان خود استفاده کند. اگر این کار موفقیت‌آمیز باشد، کارت‌های برابر همگی دور انداخته (دیسکارد) می‌شوند و چیدمان بازیکن دارای کارت‌های کمتری نسبت به قبل خواهد بود.

اگر کارت‌هایی که بازیکن سعی می‌کند تعویض کند با هم برابر نباشند، همراه با کارتی که قرار بود آن‌ها را جایگزین کند، در چیدمان باقی می‌مانند. بازیکن در آن نوبت هیچ کارتی را دور نمی‌اندازد و چیدمان بازیکن اکنون نسبت به قبل، یک کارت بیشتر دارد.

کارت شماره 7 در بازی پابلو پاور کارت

بازیکنی که از استاک، کارت 7 را می‌کشد، می‌تواند با حریفانش مبادله کند. بازیکن یک کارت در چیدمان حریف را با یک کارت در چیدمان خود مبادله می‌کند.

بازیکن کارت حریف را انتخاب می‌کند، سپس به طور خصوصی به آن نگاه می‌کند، سپس مبادله را بدون نگاه به کارتی که در ازای آن به حریف داده می‌شود، انجام می‌دهد. سپس کارت شماره هفت بر روی دیسکارد پایل، دور انداخته می‌شود.

کارت شماره 8 در بازی پابلو پاور کارت

بازیکنی که از استاک، کارت شماره 8 را می‌کشد، می‌تواند به صورت خصوصی به هر یک از کارت‌ها نگاه کند. چه کارت‌هایی که در چیدمان خود بازیکن قرار دارند و چه کارت‌هایی که در چیدمان حریف قرار دارند. سپس کارت شماره هشت دیسکارد می‌شود.

پایان بازی در بازی پابلو پاور کارت

برای پایان یافتن یک دور بازی، یکی از بازیکنان در پایان نوبت خود می‌گوید “پابلو”. پس از اینکه بازیکن این را گفت، تمام بازیکنان دیگر یک نوبت دیگر بازی می‌کنند، سپس بازی به پایان می‌رسد.

حالا اگر بازیکنی که با گفتن پابلو، دور بازی را به پایان رسانده است، کمترین امتیاز را بین بازیکنان داشته باشد، منفی 10 (10-) امتیاز دیگر کسب خواهد کرد. یعنی کل امتیازاتش منهای 10 خواهد شد.

اما اگر بازیکنی که با گفتن پابلو، دور بازی را به پایان رسانده است، کمترین امتیاز را بین بازیکنان نداشته باشد، امتیازش با امتیاز بازیکنی که بالاترین امتیاز را در آن دور کسب کرده است، جمع می‌شود.در هر صورت، همه بازیکنان دیگر، ارزش کارت‌های خود را نشان می‌دهند.

از طرفی اگر بازیکنی که با گفتن پابلو، دور بازی را به پایان رسانده است، در کمترین امتیاز با یک بازیکن دیگر با هم شریک باشند، هر کدام امتیاز خود را خواهند گرفت و جریمه یا تشویقی در میان نخواهد بود.

به دفعات بیشتری کارت پخش می‌شود، تا بالاخره امتیاز یک بازیکن به 100 یا بیشتر برسد. پس از آن در این مرحله، بازیکنی که کمترین امتیاز را بدست آورده است، برنده بازی خواهد بود.

بازی گلف کومبیا (Cumbia) پاورکارت

بازی گلف کومبیا با یک بسته کارت 52تایی و بدون جوکر بازی می‌شود. در ادامه در رابطه با این بازی، توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم داد.

کارت‌ها در بازی کومبیا

در رابطه با ارزش کارت‌ها باید بگوییم:

کارت 2 خشت، منفی 10 (10-) امتیاز دارد. شاه قرمز (یعنی یا دل یا خشت) منفی 5 (5-) امتیاز دارد. شاه سیاه (یعنی یا پیک یا گشنیز) صفر امتیاز دارد. بی بی‌ها 12 امتیاز دارند. سربازها 11 امتیاز دارند. باقی کارت‌ها به اندازه‌ی عددی که دارند، امتیاز می‌گیرند. یعنی کارت شماره 3، 3 امتیاز دارد، کارت شماره 8، 8 امتیاز دارد، الی آخر.

کارت‌های شماره 4، 5، 6، 7، 10 و سرباز کارت‌های قدرت یا پاور کارت در بازی کومبیا می‌باشند. این کارت‌ها نمی‌توانند در چیدمان کارت‌های بازیکنان قرار بگیرند. بازیکن یا باید قدرتی را با توجه به آن کارت از خود نشان دهد یا آن کارت را دیسکارد کند. در ادامه قدرت‌هایی که این کارت‌ها به بازیکنان می‌دهند را به شما معرفی خواهیم کرد.

کارت‌های قدرت در بازی کومبیا

کارت 4 یا 5: بازیکن به یکی از کارت‌های خودش بصورت شخصی و بدون اینکه دیگران کارت را ببینند، نگاه می‌کند.

کارت 6 یا 7: بازیکن به یکی از کارت‌های یکی از حریفان بصورت شخصی و بدون اینکه دیگران کارت را ببینند، نگاه می‌کند.

کارت شماره 10: بازیکن بدون اینکه کارتی را نگاه کند، دوتا از کارت‌های یکی از حریفانش را با هم تعویض می‌کند.

کارت سرباز: بازیکن به یکی از کارت‌های خودش بصورت شخصی و بدون اینکه دیگران کارت را ببینند، نگاه می‌کند. همچنین بازیکن به یکی از کارت‌های یکی از حریفان بصورت شخصی و بدون اینکه دیگران کارت را ببینند، نگاه می‌کند. و در آخر اگر بخواهد می‌تواند این دو کارت را با هم تعویض کند.

قوانین مربوط به مطابقت در بازی کومبیا

هر زمانی که یک کارت دور انداخته شود، هر بازیکنی می‌تواند از هر چیدمان مقابل هر بازیکنی یا چیدمان مقابل خودش، یک کارت را برای مطابقت دادن با کارت دیسکارد شده بردارد. سپس آن را دیسکارد کند. بازیکن نباید به آن کارت در ابتدا نگاه کند. اگر آن کارت واقعا مطابقت داشت و آن کارت از یکی از چیدمان‌های حریفان برداشته شده بود، بازیکنی که کارت را دیسکارد کرده است یک کارت را بدون اینکه به آن نگاه کند از چیدمان خودش به چیدمان رقیبش می‌برد. در این صورت، این بازیکن همیشه یک کارت از چیدمانش کم خواهد شد.

اما اگر کارت دیسکارد شده، مطابقت نداشت، بازیکنی که کارت را دیسکارد کرده بود در چیدمانی که از آن آمده بود، دوباره قرار می‌دهد. اگر این کارت از چیدمان یک رقیب آمده باشد، بازیکن با 10 امتیاز جریمه خواهد شد.

در این مطابقت سازی باید دقت داشت که کارت‌هایی که با هم از نظر ارزشی برابر هستند، با یکدیگر مطابقت داده می‌شوند. همچنین یک شاه قرمز با یک شاه سیاه مطابقت داده نمی‌شود. همچنین 2 خشت، با هیچ 2 دیگری مطابقت داده نمی‌شود.

فقط یک کارت اضافه می‌تواند بعنوان کارت مطابقت‌داده‌شده بر روی دیسکارد پایل، دیسکارد شود.

پایان بازی در بازی کومبیا

برای پایان یافتن یک دور بازی، یکی از بازیکنان در هر زمانی از نوبت خود می‌گوید “کومبیا”. پس از اینکه بازیکن این را گفت، تمام بازیکنان دیگر یک نوبت دیگر بازی می‌کنند، سپس بازی به پایان می‌رسد.

هیچ بونس خاصی به بازیکنی که دور را به اتمام رسانده است و امتیازش کمترین امتیاز است، تعلق نمی‌گیرد.

پس از اینکه یک تعداد مشخص و توافق شده، کارت پخش شد، برای مثال پس از 7 بار پخش شدن کارت، بازیکنی که کمترین مجموع امتیاز را کسب کرده است، برنده بازی خواهد بود.

بازی گلف کابو (Cabo) پاورکارت

بازی گلف کابو با یک بسته کارت 52تایی و بدون جوکر بازی می‌شود. در ادامه در رابطه با این بازی، توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم داد.

کارت‌های در بازی کابو

ارزش کارت‌ها: کارت شاه خشت 0 امتیاز، شاه‌های دیگر (شاه پیک، شاه گشنیز و شاه دل)، 13 امتیاز، بی بی‌ها 12 امتیاز، سربازها 11 امتیاز، از آن تا 10 نیز، هر کارتی به اندازه‌ی عددی که دارد امتیاز کسب می‌کند. آس 1 امتیاز، کارت 2، 2 امتیاز الی آخر.

کارت های ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ و سرباز و بی‌بی کارت‌های قدرت هستند که توانایی‌های خاصی دارند. می‌شود از این توانایی‌ها به شرح زیر استفاده کرد.

کارت ۷یا ۸: با استفاده از کارت ۷ یا ۸ شما می‌توانید یکی از کارت‌های خود را نگاه کنید و سپس آن را برگردانید.

کارت ۹ یا ۱۰: شما می‌توانید با استفاده از کارت ۹ یا ۱۰ یکی از کارت‌های یک شخص دیگر را نگاه کنید و سپس آن را برگردانید.

کارت سرباز یا بی‌بی: با استفاده از کارت سرباز یا بی‌بی شما می‌توانید جای هر دو کارتی را که روی میز قرار دارند، عوض کنید.

قوانین کابو

در هر دور، بجای اینکه شما یک کارت دراو شده را در چیدمان خود قرار دهید یا در صورت دارای قدرت بودن، از قدرت آن استفاده کنید، شما می‌توانید آن را با هر کارت یا کارتی در چیدمان یا چیدمان‌های روی میز مطابقت (match) دهید یا در اصطلاح مَچ کنید. تمامی شاه‌ها با هم مچ می‌شوند، شاه خشت نیز از این قائده مستثنی نیست و با دیگر کارت‌ها مچ می‌شود. تمامی کارت‌هایی که با هم مچ می‌شوند، در کنار کارتی که برای مچ کردن دراو شده بود، دیسکارد خواهند شد. هر کارتی که از چیدمان‌های حریفانتان مچ کرده‌اید و دیسکارد کرده‌اید را می‌توانید جای خالی‌شان را با کارت‌های چیدمان خودتان پر کنید. البته نباید به کارت‌های خودتان که قرار است جایگزین کنید، نگاه بیندازید.

اگر شما قصد داشته باشید که یک کارت را مچ کنید، اما مشخص شود که آن کارت‌ها با هم برابر نیستند و قابلیت مچ شدن هم ندارند، آن کارت در جایگاه خود باقی می‌ماند و به عنوان جریمه، به ازای هر شکستی که در مچ کردن کارت‌ها دارید، باید یک کارت از استاک بردارید و آن را بدون اینکه به آن نگاه کنید به چیدمان کارت‌های خود اضافه نمایید.

پایان بازی در بازی کابو

برای پایان یافتن یک دور بازی، یکی از بازیکنان در هر زمانی از نوبت خود می‌گوید “کابو”. پس از اینکه بازیکن این را گفت، تمام بازیکنان دیگر یک نوبت دیگر بازی می‌کنند، سپس بازی به پایان می‌رسد. در این حالت بازیکنان باید ببینند بر اساس چیدمان کارت‌هایی که در مقابلشان دارند، چه اندازه امتیاز کسب کرده‌اند.

همچنین اگر بازیکنی بتواند از شر تمام کارت‌های خود خلاص شود، یا دیگری کارتی برای دراو کردن باقی نمانده باشد، بازی به اتمام می‌رسد.

بازی گلف کاکتوس (Cactus) پاورکارت

بازی گلف کاکتوس که یکی از انواع بازی گلف می‌باشد از ونکوور کانادا آمده است. این بازی با یک دسته کارت استاندارد 52 تایی بازی می‌شود. جوکر در این نوع از بازی گلف مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین در بهترین حالت این بازی، با 2 بازیکن انجام می‌شود. البته 3 بازیکن و بیشتر نیز می‌توانند این بازی را بازی کنند.

در پایان پخش کردن کارت‌ها هیچ کارتی به صورت رو به بالا قرار نمی‌گیرد. یعنی دیسکارد پایل خالی خواهد بود. در ابتدای بازی اولین بازیکن باید حتما از استاک کارت بکشد و امکان اینکه از دیسکارد پایل کارتی را بردارد وجود ندارد. پس از آن زمانی که بالاخره یکی از بازیکنان یکی از کارت‌های خود را دیسکارد کند و در دیسکارد پایل قرار دهد، دیسکارد پایل نیز دارای کارت خواهد شد و بازیکنان می‌توانند از آن کارت بکشند.

ارزش کارت‌ها در بازی کاکتوس (Cactus)

 کارت آس: ۱ امتیاز

کارت شاه: صفر امتیاز

کارت بی‌بی: ۱۰ امتیاز

کارت سرباز: ۱۰ امتیاز

کارت‌های دیگر نیز مطابق با عددی که دارند امتیاز میگیرند. برای مثال کارت شماره سه ۳ امتیاز دارد. کارت شماره چهار ۴ امتیاز دارد الی اخر.

کارت‌های قدرت در بازی کاکتوس (Cactus)

کارت‌های قدرت کارت‌های ۶, ۷ , ۸, ۹ , ۱۰، سرباز و بی‌بی هستند.

کارت ۶ یا ۷ یا ۸: قدرت کارت ۶ , ۷ یا ۸ این است که بازیکن می‌تواند به صورت خصوصی یعنی بدون اینکه بازیکن دیگری ببیند یکی از کارت‌های خودش را نگاه کند.

کارت ۹ یا ۱۰ یا سرباز: کارت ۹ , ۱۰ و سرباز دارای این قدرت هستند که بازیکن می‌تواند به صورت خصوصی به یکی از کارت‌های حریف خود نگاه کند.

کارت بی‌بی: بازیکن می‌تواند یکی از کارت‌های خودش را با یکی از کارت‌های حریفش تعویض کند بدون اینکه به هیچکدام از کارت‌ها نگاه کند.

کارت‌های آس شاه ۲ , ۳ , ۴ , ۵ هیچگونه قدرت و هیچ توانایی خاصی ندارند.

بازیکن می‌تواند در نوبت خود، از پاورکارت دیسکارد شده که بر روی دیسکارد پایل بصورت رو به بالا قرار دارد، استفاده کند. البته به شرطی که بازیکن قبلی از قدرت آن استفاده نکرده باشد. در این صورت، نوبت بازیکن شامل برداشتن کارت قدرت، استفاده از قدرت آن و سپس دیسکارد کردن همان کارت می‌شود. برای مثال اگر بازیکن A یک کارت شما را 2 را از دسته کارت‌های استاک بردارد و آن را با کارت سرباز در بین چیدمان کارت‌های خودش تعویض کند، پس از او بازیکن B، می‌تواند نوبت خود را به این صورت بگذراند که کارت سرباز را از روی دیسکارد پایل بردارد، و قدرتی که دارد، یعنی بازیکن می‌تواند به صورت خصوصی به یکی از کارت‌های حریف خود نگاه کند، را بر بازی خود اعمال کند.

پایان دور بازی در بازی کاکتوس (Cactus)

یک راند بازی زمانی به پایان می‌رسد که یکی از بازیکنان در اخر نوبت خودش بگوید “کاکتوس”. حریفان بازیکنی که کاکتوس را گفته است، یک دور دیگر می‌توانند بازی کنند.

اگر شما کلمه کاکتوس را بگویید و بعد از اینکه بازیکنان اخرین نوبت خود را بازی کردند، چیدمان کارت‌های شما کمترین امتیاز را داشته باشد، شما هیچ امتیازی نمی‌گیرید.

اگر هر حریفی امتیاز برابر با شما یا کمتر از شما داشته باشد، شما باید امتیاز چیدمان خود را با ۱۰ امتیاز اضافی به عنوان جریمه جمع ببندید و امتیازی که جدید بدست آمده به عنوان امتیاز شما محاسبه خواهد شد.

اگر حریف شما کلمه کاکتوس را بگوید و پس از اینکه شما نوبت اخر بازی را خود را بازی کردید، چیدمان شما امتیاز بالاتری از شخصی باشد که کلمه کاکتوس را گفته است شما ارزش چیدمان خود را باید به عنوان امتیاز خود بپذیرید. اما اگر ارزش امتیاز چیدمان شما برابر یا کمتر از امتیاز آن فرد باشد شما هیچ امتیازی نخواهید گرفت.

برنده هر دور از بازی در دور بعدی اولین بازیکنی است که بازی را انجام می‌دهد، برنده بازی کسی است که کمترین امتیاز را کسب کند.

اگر دوتا از حریف‌های شخصی که کاکتوس را صدا زده است همزمان با هم دارای کمترین امتیاز بین بازیکنان باشند، آن‌ها باید تعداد کارت را دراو کنند، تا اینکه تصمیم بگیرند چه کسی دور بعدی را شروع کند.

مچ کردن کارت در بازی کاکتوس (Cactus)

در هر لحظه‌ای از بازی صرف نظر از اینکه نوبت کدام بازیکن است یک بازیکن میتواند یک کارت خود را که با بالاترین کارت در دیسکارد پایل مچ است یعنی مطابقت دارد، دیسکارد کند. سریعترین بازیکنی که کارت خود را دیسکارد کند، نسبت به بازیکنان دیگر ارجحیت دارد (الویت دارد) و این کار او به عنوان نوبت او محسوب نمی‎شود. یعنی بازیکن در نوبت خود می‌تواند کارش را انجام دهد.

اگر یک بازیکن دچار اشتباه شود و قصد داشته باشد، و یک کارتی را دیسکار کند که با بالاترین کارت روی دیسکارد پایل مطابقت ندارد می‌تواند کارتش را برگرداند، اما مجبور است دو کارت اضافی را دراو کند.

پایان بازی در بازی کاکتوس (Cactus)

چندین دور از بازی انجام می‌شود تا اینکه یکی از بازیکنان به امتیاز ۱۰۰ برسد. زمانی که یک بازیکن به امتیاز ۱۰۰ رسید، بازیکنی که کمترین امتیاز را کسب کرده است، برنده‌ی بازی خواهد شد. در بازی‌هایی که بیشتر از دو بازیکن وجود دارند، ممکن است بین دو بازیکن مساوی رخ دهد و هر دو کمترین مقدار باشند. برای مثال هر دو ۴۱ امتیاز داشته باشند و ۴۱ کمترین امتیاز بین بازیکنان باشد. در چنین موردی باید چند دور بیشتر بازی انجام شود، تا اینکه بالاخره بازی فقط یک برنده داشته باشد.

بازی گلف 8 کارته

این بازی بسیار شبیه به بازی گلف شش کارته است. اما چیدمان مقابل هر بازیکنريال ۴ ستون دو کارته دارد. یعنی به جای اینکه ستون ۳ کارته باشد ۲ کارته است.

ما در این مطلب یک نسخه از بازی را که با دو دسته کارت ۵۲ ورقه‌ای استاندارد همراه با ۴ جوکر بازی می‌شود، توضیح می‌دهیم. یعنی در کل در این بازی ۱۰۸کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر تعداد بازیکنان بیشتر از ۴ بازیکن باشد، تعداد دسته‌های کارت بیشتر یا تعداد جوکر‌های بیشتر می‌توانند به بازی اضافه شوند. دیلر ۸ کارت را به صورت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد، بازیکن باید این کارت‌ها را به همان شکل به صورت رو به پایین در ۴ ردیف ۲ تایی منظم کند. پس از دادن 8 کارت به تمام بازیکنان، دیلر کارت بعدی را به صورت رو به بالا بر روی میز قرار می‌دهد تا دیسکارد پایل نیز تشکیل شود. بقیه کارت‌های از دست باقی مانده را هم نیز به صورت رو به پایین به عنوان استاک در کنار دیسکارد پایل قرار میدهد.

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است بازی را شروع می‌کند. دور باز به صورت ساعتگرد خواهد بود. هربازیکن اولین نوبت خود را با رو به بالا کردن دو کارت در یک ستون در چیدمانش شروع می‌کند.

بازیکن بازی را با کشیدن یک کارت از روی استاک که رو به پایین است، یا یک کارت از روی دیسکار پایل که رو به بالا است ادامه دهد. سپس بازیکن سه گزینه پیش رو دارد.

گزینه‌های بازیکن در بازی گلف 8 کارته

 • گزینه اول: بازیکن از کارتی که دراو کرده است میتواند برای جایگزین کردن یکی از کارت‌های رو به بالا در چیدمانش استفاده کند. و کارتی را که کارت دیگر جایگزین آن شده است به صورت رو به بالا بر روی دیسکار پایل دیسکارد کند.
 • گزینه دوم: بازیکن از کارتی که دراو کرده است، می‌تواند برای جایگزین کردن یکی از کارت‌های رو به پایین در چیدمانش استفاده کند. کارتی که رو به پایین انتخاب شده است بدون نگاه کردن بازیکن به آن انتخاب می‌شود. پس از اینکه کار جایگزین کردن انجام شد، بازیکن می‌تواند کارت را رو به بالا کند و آن را روی دیسکارد پایل دیسکارد نماید. حتی اگر بازیکن آن کارت را بعد از دیدن دوست داشته باشد نگه دارد، نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید حتما آن را دیسکارد کند.
 • گزینه سوم: بازیکن کارتی را که از استاک رو به پایین دراو کرده باشد، می‌تواند آن را به صورت رو به بالا بر روی دیسکارد پایل دیسکارد کند. سپس می‌تواند یکی از کارت‌های رو به پایین چیدمان خود را رو به بالا کند.

قوانین دیگر در 8 کارته

پس از اینکه تمام بازیکنان یک نوبت خود را گذراندند، تمامی آن‌ها ۲ یا ۳ کارت رو به بالا در چیدمان خود خواهند داشت. بازی به صورت ساعت گرد ادامه پیدا میکند. حالا هر نوبت شامل دراو کردن یک کارت از روی دیسکارد پایل یا دیسکارد پایل و استفاده از آن بر اساس یکی از سه گزینه‌های بالا خواهد بود.

بازیکنی که در چیدمانش فقط یک کارت رو به پایین دارد، یک گزینه دیگر هم خواهد داشت. او می‌تواند یک کارت را از روی استاک دراو کند و آن را دیسکارد کند، بدون اینکه اخرین کارت چیدمان خود را تغییر دهد.

پس از اینکه یک بازیکن اخرین کارت چیدمان خود را رو به بالا کرد، هر یک از بازیکنان دیگر یک دور دیگر بازی خواهند کرد، سپس تمام کارت‌های رو به پایین داخل چیدمان بازیکنان دیگر باید رو به بالا شوند.

امتیازات در بازی گلف 8 نفره

و چیدمان‌ها به شرح زیر امتیاز خواهند گرفت:

جوکرها: هر کدام منفی ۵ امتیاز

شاه‌ها: صفر امتیاز

بی‌بی‌ها و سربازها: هرکدام ۱۰ امتیاز

آس‌ها: ۱ امتیاز

کارت‌های عادی بین ۲ تا۱۰: برابر با عددی که دارند امتیاز می‌گیرند.

جفت شدن دو کارت در یک ستون: ۰ امتیاز

هر دوکارت مساوی در هر دو ستونی: منفی ۱۰ امتیاز

در این بازی ممکن است امتیاز یک بازیکن منفی شود.

۹ بار پخش کردن کارت در بازی انجام می‌شود و بازیکنی که کمترین امتیاز را داشته باشد برنده بازی خواهد بود.

بازی گلف 9 کارته

این بازی همچنین بعنوان نه‌های دیوانه (Crazy Nines) یا به شکل ساده با نام نه‌ها (Nines) شناخته می‌شود. بازی گلف 9 کارته می‌تواند با یک دسته ورق 52 کارته یا دو دسته ورق 52 کارته بازی شود.

هر بازیکن 9 کارت دریافت می‌کند. این 9 کارت باید در سه ردیف سه تایی چیده شوند و چیدمان بازیکن شکل بگیرد. همچنین در ابتدای بازی، سه کارت از این 9 کارت برای هر بازیکن رو به بالا خواهد شد.

طر امتیازگیری و مکانیسم بازی بازیکنان، ضرورتاً شبیه به بازی گلف 6 کارته خواهد بود. تنها تفاوتش این است که یک جفت کارت برابر با هم امتیاز صفر نخواهند گرفت. در عوض یک ستون 3 کارته با کارت‌های مساوی امتیاز صفر خواهند گرفت.

انواع مختلف بازی گلف 9 کارته

 • در یک نسخه از این بازی، تنها دو کارت در در ابتدای بازی رو به بالا خواهند شد.
 • در یک نسخه از بازی کارت‌های شماره 2، +2 امتیاز می‌گیرند بجای منفی 2 و جوکرها منفی 2 امتیاز می‌گیرند.
 • در یک نسخه از بازی بی بی‌ها 12 امتیاز می‌گیرند بجای 10 امتیاز.
 • در یک نسخه از بازی یک ستون سه کارت از کارت‌های مساوی یا یک ردیف 3 کارته از کارت‌های مساوی یا یک قطر مربع از کارت‌های مساوی، امتیاز صفر خواهند گرفت.
 • در یک نسخه از بازی اگر یک مربع 4 کارته از 4 کارت مساوی تشکیل شود، بازیکن به ازای آن‌ها، منفی 25 امتیاز می‌گیرد.
 • در یک نسخه از این بازی، در ابتدای بازی هیچ کارتی رو به بالا نخواهد شد. بی‌بی‌ها دارای امتیاز صفر خواهند بود. شاه‌ها دارای امتیاز 10 و جوکرها دارای امتیاز منفی 2 خواهند بود. اگر یک ردیف یا یک ستون، از سه کارت مساوی تشکیل شود، آن ستون یا ردیف به محض تشکیل شدن حذف خواهد شد.
 • در یک نسخه دیگر از بازی گلف 9 کارته، هر جفت کارت مساوی که چه بصورت افقی و چه به صورت عمودی در کنار هم قرار بگیرند، امتیاز صفر را حاصل خواهند کرد.

بازی گلف 10 کارته

برای این بازی حداقل 2 دسته کارت 52تایی نیاز است. به هر بازیکن باید 10 کارت داده شود. بازیکنان باید 10 کارت خود را در 5 ستون و دو ردیف مرتب کنند. در هر نوبت هر بازیکن، 2 کارت رو به بالا می‌شوند. قوانین بازی شبیه به بازی گلف 6 کارته خواهد بود.