معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی زوانزیگ اب (Zwanzig ab)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی زوانزیگ اب (Zwanzig ab)

بازی زوانزیگ اب توسط چهار نفر و با یک بسته 32 کارتی انجام می‌شود. هدف این است که اولین نفری باشید که به امتیاز صفر می‌رسد.

اولین مواجهه ما با بازی زوانزیگ اب در صفحه وب رالف بروستد (Ralf Brostedt) بوده است. این پلتفرم شامل قوانین و نسخه کامپیوتری رایگان بازی است. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد این بازی ارائه می‌دهیم. پس همراه بیو کازینو باشید.

بازیکنان، کارت‌ها و هدف

نام بازی به معنای “20 پایین (20 down)” است. این بازی توسط چهار نفر و با یک بسته 32 کارتی انجام می‌شود. ورق‌های هر خال از بالا به پایین عبارتند از A-10-K-Q-J-9-8-7. هر بازیکن بازی را با امتیاز 20 شروع می‌کند. هدف این است که اولین نفری باشید که به امتیاز صفر می‌رسد.

تقسیم کارت، تبادل کارت و ایجاد حکم

بازی در جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود. دیلر دو کارت به هر بازیکن می‌دهد. بازیکن سمت چپ دیلر باید بر اساس دو کارت خود یک خال حکم انتخاب کند. در ادامه دیلر به هر فرد سه کارت دیگر می‌دهد؛ به نحوی که هر بازیکن پنج کارت داشته باشد.

با شروع از بازیکن سمت چپ دیلر، هر بازیکن می‌تواند حداکثر سه کارت را (همه به یکباره) کنار بگذارد و به تعداد مساوی کارت جایگزین از دیلر دریافت کند. بازیکنی که از دست اولیه خود راضی باشد نیازی به دور انداختن کارت ندارد.

خارج شدن

حال بازیکنان اگر نمی‌خواهند ریسک عدم دریافت تریک را به جان بخرند می‌توانند از بازی خارج شوند. هر بازیکن در نوبت خود تصمیم می‌گیرد که در بازی بماند یا خارج شود. با این حال:

  • بازیکن سمت چپ دیلر که حکم را انتخاب کرده است، باید در بازی باقی بماند (بنابراین بازیکن مقابل دیلر اولین انتخاب را در اختیار دارد).
  • اگر خشت حکم باشد، تمامی افراد باید در بازی باقی بمانند.

بازی

کارت‌ها در پنج تریک بازی می‌شوند. بازیکن سمت چپ دیلر هدایت‌گر اولین تریک است. بازیکنان باید در صورت امکان از خال کارت هدایت شده پیروی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده ندارد باید در صورت امکان حکم بازی کند.

امتیازدهی و پایان بازی

امتیازدهی به شرح زیر است:

  • بازیکنان برای هر تریکی که برنده می‌شوند یک امتیاز از امتیاز خود کسر می‌کنند.
  • بازیکنی که در بازی باقی می‌ماند اما هیچ تریکی کسب نمی‌کند پنج امتیاز به عنوان جریمه اضافه می‌کند.
  • اگر دل‌ حکم باشد، تمامی امتیازات فوق دو برابر می‌شوند.
  • بازیکنی که از بازی خارج می‌شود نه برنده می‌شود و نه چیزی را از دست می‌دهد.

اگر تمامی بازیکنان به غیر از حاکم از بازی خارج شوند، وی به طور پیش فرض برنده هر پنج تریک محسوب می‌شود. در این روند 5 امتیاز (اگر دل‌ حکم باشد 10 امتیاز) از مجموع امتیاز وی کسر می‌شود.

اگر بعد از هشت دور بازی امتیاز هیچ کسی به صفر نرسید، قوانین تغییر می‌کنند. دور نهم با دل‌ به عنوان حکم انجام می‌شود (بنابراین بازیکن سمت چپ دیلر هیچ حق انتخابی برای خال حکم ندارد). هیچ کس اجازه خارج شدن در این دور از بازی را ندارد. از آنجایی که دل‌ حکم است، امتیازات دو برابر می‌شوند.

برنده اولین بازیکنیست که امتیازش به صفر یا کمتر از آن می‌رسد. اگر دو یا چند بازیکن در یک دست به امتیاز صفر یا کمتر برسند، بازیکنی که بیشترین امتیاز منفی را داشته باشد برنده خواهد شد. اگر چند نفر در پایین‌ترین امتیاز با هم برابر باشند، تقسیم کارت‌های بیشتر تا زمانی که تنها یک نفر پیروز میدان شود، صورت می‌گیرد.

انواع

آلفرد جاگر به قوانین مختلف زیر از بازی زوانزیگ اب اشاره کرده است:

در برخی نسخه‌ها ترتیب کارت‌ها در خال حکم از بالا به پایین به صورت J-9-A-10-K-Q-8-7 است. در سایر خال‌ها ترتیب به صورت A-10-K-Q-J-9-8-7 است. این روند مشابه با بازی جس (Jass) است.

تقسیم کارت اولیه سه کارت برای هر بازیکن است. بازیکن سمت چپ دیلر چندین گزینه در اختیار دارد:

  1. انتخاب حکم بر اساس سه کارت اول
  2. فراخوانی “بعدی”، در این صورت کارت چهارم بازیکن رو به بالا تقسیم شده و خال آن به طور خودکار حکم است.
  3. انتخاب حکم به صورت “بلایند” (قبل از دیدن سه کارت). در این صورت تمامی امتیازات این تقسیم کارت دو برابر می‌شوند.
  4. درخواست تقسیم کارت مجدد در صورتی که تمامی کارت‌ها 7 و 8 باشند. بدین ترتیب تمامی کارت‌ها دور انداخته شده و همان دیلر دوباره تقسیم کارت را بر عهده می‌گیرد.

وقتی حکم انتخاب شد، تقسیم کارت تکمیل می‌شود. بدین ترتیب هر بازیکن 5 کارت خواهد داشت.

بازیکنان باید قبل از مبادله کارت تصمیم بگیرند که در این دور از بازی می‌مانند یا خارج می‌شوند. تنها افرادی که متعهد به ماندن هستند می‌توانند حداکثر سه کارت را کنار گذاشته و کارت جایگزین دریافت کنند.

خال حکمی که تمامی افراد را ملزم به باقی ماندن در بازی می‌کند گشنیز است، نه خشت.

در هر تقسیم کارت باید حداقل دو بازیکن فعال وجود داشته‌ باشد؛ بنابراین اگر تمامی افراد به جز حاکم خارج شده‌ باشند، دیلر ملزم به باقی ماندن در بازی خواهد شد.

یک بازیکن نمی‌تواند از دو تقسیم کارت متوالی انصراف دهد. هر فردی که از بازی خارج شود مجبور است در تقسیم کارت بعدی باقی بماند.

بازیکنی که امتیازش 5 یا کمتر باشد نمی‌تواند خارج شود.

پایان بندی خاصی در بازی وجود ندارد. بازی تا زمانی به طول می‌انجامد که امتیاز یک نفر به صفر یا کمتر برسد.