معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی تلفونکن (Telefunken)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی تلفونکن (Telefunken)

تلفونکن یک بازی رامی قراردادی است که در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی از محبوبیت برخوردار است. در این مقاله به آموزش آن می‌پردازیم.

معرفی بازی

تلفونکن یک بازی رامی قراردادی (contract rummy) است که در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی، به ویژه ونزوئلا، اکوادور، پرو و بولیوی و همچنین تا حدودی کلمبیا از محبوبیت برخوردار است. به نقل از منابع عنوان آلمانی بازی مدیون این واقعیت است که در زمان جنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی آورده‌ شده‌ است؛ در آن دوران بسیاری از یهودیان آلمانی و نازی‌ها به آمریکای جنوبی گریختند. در آلمان واژه فونکن (funken) به معنای پخش کردن است. تلفونکن نام یک شرکت رادیویی و تلویزیونی آلمانی بوده است. هیچ ارتباط آشکاری مابین این بازی و پخش برنامه‌ از طریق رسانه‌ها وجود ندارد؛ با این حال شاید افرادی که بازی را به آمریکای جنوبی وارد کرده‌اند با شرکت تلفونکن ارتباط داشته باشند. تا جایی که اطلاع دارم تلفونکن دیگر در آلمان بازی نمی‌شود، اگرچه سایر انواع رامی قرارداد ‌در آنجا از محبوبیت برخوردار هستند.

این صفحه تا حدودی بر اساس اطلاعات ارائه‌‌ شده‌‌ توسط سیندی باسور، لی بییرمان، اسکار کاریلو، لورا نوریتز د کارا، ماریا لویزا هرناندز رون، تی دی مولیکین، بیل اسمید و جورج ویتیگ گردآوری شده‌ است. در این صفحه ابتدا نسخه‌ای از تلفونکن که در ونزوئلا بازی می‌شود را برای شما شرح خواهیم داد. در بخش انواع، جزئیات نسخه‌‌های مختلف بازی در اکوادور، پرو (دو نسخه) و بولیوی و یک نسخه مربوط به آمریکای شمالی به نام “رامی کشاورز” برای شما شرح داده‌ خواهد شد. همراه بیو کازینو باشید.

بازیکنان، کارت‌ها و هدف بازی

تلفونکن معمولا توسط چهار نفر و با استفاده‌ از یک بسته‌ کارت دوبل با چهار جوکر (در مجموع 108 کارت) بازی می‌شود. یک منبع چیپ یا توکن (7 عدد برای هر بازیکن) نیز مورد نیاز است.

مانند دیگر بازی‌های رامی، هدف جمع‌آوری مجموعه‌هایی (ست) از کارت‌های هم رتبه و یا دنباله‌هایی (ران) از کارت‌های متوالی در یک خال است که می‌توان آن‌ها را با هم ترکیب کرد. این روند با کشیدن‌ و دور انداختن‌ کارت صورت می‌گیرد. از آنجایی که این یک بازی رامی قرارداد است، اولین ترکیب شما در هر تقسیم کارت باید از چیدمان خاصی (قرارداد-کانترکت) تشکیل شود. پس از آن می‌توانید با افزودن کارت‌های دیگر به ترکیبات خود یا سایر بازیکنان، از شر کارت‌های اضافی خود خلاص شوید؛ یا حتی (در این بازی) چیدمان‌هایی تازه را با هدف خلاص شدن از شر تمامی کارت‌های خود تشکیل دهید. در نهایت بازیکنان به ازای هر کارتی که در دستشان باقی مانده است امتیاز جریمه دریافت خواهند کرد.

ادغام و قراردادها

دو نوع چیدمان برای ایجاد ترکیب در این بازی امکان پذیر است:

 1. مجموعه‌ای از سه یا چند کارت هم رتبه – مجموعه‌ای از 3 کارت مساوی که به عنوان یک تریو (trio) شناخته می‌شود؛ یک مجموعه از 4 کارت مساوی کوارتتو (cuarteto) و مجموعه متشکل از 5 کارت مساوی کینتتو (quintet) نام دارد.
 2. ران متشکل از سه یا چند کارت متوالی از یک خال – این ترکیب به عنوان سکیدیا (sequidilla) شناخته می‌شود. در یک ران، آس می‌تواند به عنوان کارت بالا یا پایین محسوب شود، (Q-K-A) یا (A-2-3). با این حال نمی‌توان از این کارت در وسط یک ران استفاده کرد (K-A-2 معتبر نیست).

جوکر را می‌توان به عنوان جایگزینی برای هر کارت دیگری استفاده کرد؛ با این حال نمی‌توان در هر ست یا ران از بیش از یک جوکر بهره برد.

هر بازی تلفونکن شامل هفت تقسیم کارت است. قراردادهای مربوط به هر تقسیم کارت به شرح زیر است:

 • تقسیم کارت 1: یک مجموعه متشکل از 3 کارت (تریو)، که باید خالص باشد (limpio) – هیچ جوکری را نمی‌توان در این ترکیب استفاده کرد. کارت‌ها باید از سه خال متفاوت باشند.
 • تقسیم کارت 2: دو ست 3 تایی (2 تریو)
 • تقسیم کارت 3: یک ست 4 تایی (کوارتتو)
 • تقسیم کارت 4: دو ست 4 تایی (2 کوارتتو)
 • تقسیم کارت 5: یک ست 5 تایی (کینتتو)
 • تقسیم کارت 6: دو ست 5 تایی (2 کینتتو) – تمامی بازیکنان قبل از شروع بازی کارت می‌سوزانند.
 • تقسیم کارت 7: یک ست 3 تایی (تریو) و یک ران (سکیدیا) متشکل از 7 کارت یا بیشتر – بازیکن باید در این نوبت از بازی بیرون برود.

نکته: تنها در تقسیم کارت اول است که مجموعه 3 تایی مورد نیاز برای قرارداد باید خالص باشد. در تقسیم کارت‌های بعدی می‌توان از کارت‌های یکسان و جوکر برای تکمیل یک مجموعه بهره برد.

تقسیم کارت

قبل از اولین تقسیم کارت، به هر بازیکن هفت چیپ داده‌ می‌شود. از این چیپ‌ها برای “خرید” کارت استفاده می‌شود.

تقسیم کارت و بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت است. دیلر اول به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. نوبت تقسیم کارت پس از هر دست به سمت راست می‌چرخد. دیلر کارت‌ها را بر‌ زده‌ و بر روی میز قرار می‌دهد. بازیکن سمت چپ وی با برداشتن‌ بخشی از کارت‌های بالای بسته‌، آن‌ها را کات می‌کند. برای وضوح بیشتر، این دو بخش از کارت‌ها را قسمت بالای بسته‌ و قسمت پایینی می‌نامیم. کاتر به سه کارت پایین قسمت بالایی نگاه می‌کند. در صورتی که هر کدام از آن‌ها جوکر باشند آن‌ها را برداشته‌، به سایر بازیکنان نشان داده‌ و به عنوان بخشی از دست خود نگه می‌دارد. در ادامه بقیه قسمت بالای بسته‌ را به صورت رو به پایین بر روی میز و در کنار قسمت پایینی قرار می‌دهد.

دیلر قسمت پایین بسته‌ را برداشته‌ و هر بار یک کارت از آن را دور میز تقسیم می‌کند؛ وی این روند را تا زمانی ادامه می‌دهد که هر بازیکن 11 کارت داشته باشد. اگر بازیکن سمت چپ دیلر جوکر گرفته‌ باشد، کارت‌های کمتری در تقسیم کارت به وی تعلق خواهد گرفت. در ادامه دیلر کارت بعدی را به صورت رو به بالا چرخانده و آن را بر روی میز قرار می‌دهد. این کارت آغازگر انباشت دورریز است.

اگر دیلر بتواند تقسیم کارت را کامل کرده‌ و یک کارت را بدون تمام کردن‌ قسمت پایین بسته‌ رو به بالا کند، ولی هنوز تعدادی کارت باقی مانده‌ باشد، این کارت‌های باقیمانده رو به پایین در بالای قسمت بالایی قرار می‌گیرند. انباشتی که در این روند شکل می‌گیرد، استوک کشیدن‌ است که بازیکنان در طول بازی از آن کارت می‌کشند. اگر کارت‌های دیلر تمام شود، قسمت بالایی را بر‌داشته و با استفاده از آن تقسیم کارت را ادامه می‌دهد.

هر کارتی که باقی می‌ماند به صورت رو به پایین در کنار کارت رو به بالا بر میز قرار داده‌ می‌شود. اگر بازیکن سمت چپ دیلر بتواند تعداد دقیق کارت‌های مورد نیاز برای تقسیم کارت را کات کند (45 کارت برای چهار بازیکن اگر هیچ جوکری توسط کاتر گرفته‌ نشده‌ باشد)، کاتر با یک چیپ اضافی پاداش می‌گیرد. وی می‌تواند در ادامه از این چیپ برای خرید کارت از انباشت دورریز بهره ببرد.

سوزاندن‌ پیش از بازی

در دور 6، هرفردی می‌تواند پس از تقسیم کامل کارت‌ها هر تعداد کارتی را که تمایل دارد از دست خود به صورت رو به پایین دور بیندازد. دیلر این کارت‌ها را جمع آوری کرده و آن‌ها را بر می‌زند. در ادامه هر تعداد کارتی را که لازم است بر اساس تعداد کارت‌های دور ریز بازیکنان، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

بازی

بازیکن سمت راست دیلر بازی را آغاز می‌کند. بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در اطراف میز ادامه می‌یابد. یک دور معمولی از بازی شامل مراحل زیر است:

 • کشیدن‌ یک کارت از استوک رو به پایین؛
 • ادغام اختیاری برخی از کارت‌ها با قرار دادن‌ آن‌ها به صورت رو به بالا در مقابل خود (یا اضافه کردن‌ کارت به ترکیب قبلی خود یا سایر بازیکنان).
 • دور انداختن یک کارت به صورت رو به بالا در بالای انباشت دورریز.

کشیدن‌ کارت

تنها در نوبت اول تقسیم کارت، بازیکن سمت راست دیلر مجاز است به جای برداشتن‌ از استوک، کارت رو به بالایی را که دیلر نمایش داده‌ است در اختیار بگیرد. وی می‌تواند این کار را بدون پرداخت چیپ و بدون گرفتن‌ هیچ کارت اضافی انجام دهد.

در ادامه نوبت هر بازیکن با کشیدن‌ کارت از بالای استوک شروع می‌شود. بازیکنی که می‌خواهد کارت بالای دور ریز را در اختیار بگیرد باید این کارت را “خریداری” کند. هزینه این کارت پرداخت یک چیپ و دریافت یک کارت اضافی از استوک است. به بخش “خرید” مراجعه کنید.

ادغام (ترکیب)

پس از کشیدن‌ کارت شما می‌توانید مجموعه‌ها و دنباله‌های موجود در دست خود را ترکیب کرده‌ و آن‌ها را به صورت رو به بالا بر روی میز بازی کنید.

اگر پیش از این ادغامی انجام نداده‌اید، در اولین نوبت خود باید کارت‌های دقیق مورد نیاز برای قرارداد را در تقسیم کارت فعلی بر روی میز قرار دهید. در صورت تمایل می‌‌توانید به صورت همزمان مجموعه‌های اضافی از سه کارت‌ یا بیشتر، یا سه یا چند کارت متوالی از یک خال را کنار بگذارید. همچنین می‌توانید ست‌ها و ران‌های سایر بازیکنان را با افزودن کارت گسترش دهید. با این حال، شما نمی‌توانید مجموعه‌هایی را که بخشی از قراردادتان هستند تا نوبت بعدی خود گسترش دهید.

اگر پیش از این در نوبت خود کارت‌های قرارداد را ادغام کرده‌اید:

 • می‌توانید ست‌ها و ران‌های خود یا سایر بازیکنان را گسترش دهید.
 • همچنین می‌توانید مجموعه‌های اضافی از سه یا چند کارت هم رتبه یا ران‌هایی متشکل از سه یا چند کارت متوالی از یک خال را کنار بگذارید.
 • اگر دو کارت هم رتبه از دست خود را به بقیه ست اضافه کنید، می‌توانید یک جوکر موجود در مجموعه‌ای که توسط خودتان یا بازیکن دیگری ترکیب شده‌ است را در اختیار بگیرید.
 • ممکن است شما جوکر موجود در یک ران را در اختیار نگیرید، با این حال اگر جوکر در یک انتهای ران باشد و کارتی را داشته باشید که نشان دهنده آن است، می‌توانید جوکر را با کارت واقعی جایگزین کنید. در ادامه هم جوکر را به انتهای ران حرکت دهید. به عنوان مثال، اگر روی میز تریوی جوکر، شش خشت، هفت خشت قرار داشته باشد و شما

پنج خشت را در اختیار داشته باشید، می‌توانید جوکر را با پنج خشت خود جایگزین کنید. درادامه جوکر را برای نشان دادن‌ هشت خشت حرکت داده‌ و 9 خشت موجود در دست خود را به این ترکیب اضافه کنید. در چنین وضعیتی جوکر دیگر در پایان ران قرار ندارد، بنابراین نمی‌تواند دوباره حرکت کند، حتی توسط بازیکنی که 8 خشت را در دست دارد.

نکته در مورد تقسیم کارت 1: سه گانه خالص مورد نیاز برای قرارداد تقسیم کارت اول از سایر ترکیبات مجزا می‌شود. این کار با قرار دادن‌ یک کارت موجود در آن به صورت ضربدری انجام می‌شود. این سه کارت را می‌توان با اضافه کردن یک کارت مساوی از خال چهارم به چهار کارت افزایش داد. در این وضعیت ترکیب کامل می‌شود و نمی‌توان به آن کارتی را اضافه کرد.

سوزاندن‌ کارت

برای پایان دادن‌ به نوبت خود، باید یکی از کارت‌های موجود در دست خود را به صورت رو به بالا در بالای انباشت دورریز قرار دهید.

خرید کارت

هر بازیکنی که هنوز در قرارداد فعلی کارتی را ادغام نکرده‌ است، می‌تواند کارتی را که در پایان نوبت یک بازیکن دور انداخته‌ شده‌ است، خریداری کند. اگر دو یا چند بازیکن قصد داشته‌ باشند یک کارت دور ریز را خریداری کنند، بازیکن سمت راست فردی که کارت را دور انداخته‌ است بالاترین اولویت را دارد؛ پس از وی بازیکن بعدی در سمت راست در اولویت است. این روند به همین ترتیب در خلاف جهت عقربه‌های ساعت دور میز ادامه می‌یابد.

هزینه خرید کارت پرداخت یک چیپ است. در این روند کارت دورریز را برداشته و یک کارت از بالای استوک می‌کشید. در ادامه هر دو کارت را به دست خود اضافه کنید. بازیکنی که نوبت بازی با وی است طبق معمول کارت می‌کشد. اگر در نوبت خود کارت دورریز را خریداری می‌کنید باید دو کارت از استوک بکشید؛ یکی برای خرید و دیگری برای شروع نوبت معمولتان.

پس از ادغام دیگر مجاز به خرید کارت از انباشت دور ریز نخواهید بود.

نکته: شما تنها هفت چیپ برای کل بازی در اختیار دارید. وقتی از تمامی آن‌ها استفاده کردید دیگر نمی‌توانید کارتی را خریداری کنید. به این ترتیب عاقلانه است که تعدادی از این چیپ‌ها را برای تقسیم کارت هفت که سخت‌ترین مرحله موجود در بازی است ذخیره کنید.

پایان بازی

بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که یکی از بازیکنان با خالی کردن دست خود “بیرون” برود. این کار را می‌توان با ادغام کردن همه کارت‌ها یا با ترکیب کردن تمامی آن‌ها به جز یک کارت و دور انداختن کارت نهایی انجام داد. در این زمان بازی متوقف شده‌ و دست امتیازدهی می‌شود.

گاهی مواقع استوک قبل از پایان بازی تمام می‌شود. در این مواقع انباشت دورریز به صورت رو به پایین برگردانده‌ می‌شود. این کارت‌ها بر زده‌ شده‌ و یک استوک جدید را تشکیل می‌دهند. پس از این روند بازی ادامه می‌یابد.

نکته در تقسیم کارت 7: در این تقسیم کارت، تا زمانی که نتوانید در همان نوبت بیرون بروید، مجاز به خواباندن هیچ کارتی نیستید. شما باید مجموعه‌ای متشکل از سه کارت، یک دنباله هفت کارتی یا بیشتر، به اضافه هر تعداد ست و یا ران اضافی که برای استفاده از تمامی کارت‌هایتان، یا تمامی آن‌ها به جز یک کارت لازم است را کنار بگذارید. نتیجه این است که در این تقسیم کارت فقط یک بازیکن می‌تواند کارت بخواباند.

امتیازدهی

امتیاز مجموع به صورت امتیار جریمه برای هر بازیکن ثبت می‌شود. در پایان هر تقسیم کارت، هر یک از بازیکنان بر اساس جدول زیر، ارزش کارت‌های باقی‌مانده در دست خود را محاسبه می‌کنند.

2 – 9 . . . ارزش اسمی
10 – شاه . . . 10 امتیاز
آس . . . 11 امتیاز
جوکر . . . 15 امتیاز

بازیکنی که بدون کارت از بازی خارج می‌شود برای تقسیم کارت صفر امتیاز می‌گیرد.

برنده هر یک از هفت تقسیم کارت برنده یک سهام کوچک است. بازیکنی که در پایان تقسیم کارت هفتم کمترین امتیاز مجموع را در اختیار داشته باشد برنده سهام بزرگ‌تر خواهد شد.

انواع

نسخه‌های زیادی از این بازی وجود دارد. برای مثال:

تعداد چیپ‌هایی که در شروع به هر بازیکن داده‌ می‌شود می‌تواند متفاوت باشد. برخی به هر بازیکن 12 یا 13 چیپ می‌دهند.

و برخی به بازیکنی که تعداد دقیق کارت‌های مورد نیاز برای تقسیم کارت را کاهش می‌دهد، با کسر تعدادی امتیاز (25 یا 50) از امتیاز او، به جای دادن‌ یک چیپ اضافی به او پاداش می‌دهند.

برخی بدون “سوزاندن” در شروع تقسیم کارت 6 بازی می‌کنند.

از سوی دیگر، در برخی نسخه‌ها در شروع تقسیم کارت چهارم یک بخش دور انداختن و در شروع تقسیم کارت ششم دو بخش دور انداختن انجام می‌شود. تمامی افراد می‌توانند هر تعداد کارتی را که تمایل دارند کنار بگذارند. دیلر این‌ کارت‌ها را بر زده و بین بازیکنان توزیع می‌کند. در ادامه بازیکنان می‌توانند برای بار دوم هر تعداد کارتی را که تمایل دارند دور بیندازند. دیلر این کارت‌ها را بر زده و دوباره توزیع می‌کند؛ به نحوی که تمامی بازیکنان 11 کارت داشته باشند.

تلفونکن در اکوادور

در اکوادور معمولاً از ترتیب متفاوتی از قراردادها استفاده می‌شود:

 1. 1 ست خالص 3تایی؛ بدون خرید
 2. 2 ست 3 تایی؛ یکی خالص
 3. 1 ست 4 تایی
 4. 2 ست 4 تایی
 5. 1 ست 5 تایی
 6. 1 ست 3 تایی و 1 دنباله 4 تایی (چوکا)
 7. 1 دنباله 7 تایی (اسکالرا)

هر بازیکن با 12 چیپ برای خرید کار خود را آغاز می‌کند. بازیکنی که یک کارت می‌خرد باید دو کارت از استوک بکشد. اگر در ابتدای نوبت خود خرید می‌کنید، باید به طور کلی 3 کارت از استوک دریافت کنید.

جوکر را تنها می‌توان به عنوان بخشی از قرارداد در تقسیم کارت‌های 2، 4 و 7 استفاده کرد. هیچ جوکری در تقسیم کارت‌های 1، 3، 5 و 6 نمی‌تواند استفاده شود. فقط در صورتی می‌توان جوکر را در ازای کارتی که نشان دهنده آن است مبادله کرد که در ترکیباتی که توسط یک بازیکن دیگر برای دنبالهی قرارداد استفاده شده است قرار داشته باشد؛ و تنها در صورتی که بلافاصله از آن به عنوان بخشی از قرارداد خود استفاده کنید.

مقادیر کارت به شرح زیر است:

2 – 9. . . 5 امتیاز
10 – شاه . . . 10 امتیاز
آس . . . 15 امتیاز
جوکر . . . 50 امتیاز

دیوید داوسون به نسخه‌ای اشاره کرده است که در آن قراردادها به ترتیب بازی نمی‌شوند؛ بلکه هر دیلر با نگاه کردن به کارت‌های خود اعلام می‌کند که در آن زمان کدام قرارداد دنباله شود. هر قرارداد فقط یک بار می‌تواند انجام شود؛ بنابراین با پیشرفت بازی، گزینه‌های ممکن محدود خواهند شد.

تلفونکن در پرو – نسخه 1

لی بایرمن نسخه‌ای از تلفونکن که در پرو از محبوبیت برخوردار است را توصیف کرده است. قراردادها عبارتند از:

 1. 2 ست 3 تایی
 2. 1 ست 4 تایی
 3. 2 ست 4 تایی
 4. 1 ست 5 تایی
 5. 2 ست 5 تایی
 6. 1 ست 6 تایی

به جای تقسیم یک کارت به صورت رو به بالا برای ایجاد انباشت دورریز، دیلر یک کارت اضافی (دوازدهمین) در تقسیم کارت دریافت می‌کند. در ادامه روند بازی را با دور انداختن یک کارت آغاز خواهد کرد.

برای بیرون رفتن، یک دور نهایی دور انداختن لازم الدنبالهست. ادغام کردن تمامی کارت‌هایتان و بدون کارت ماندن مجاز نیست؛ با این حال دور انداختن کارتی که قابلیت ادغام شدن را داشته است اشکالی ندارد.

هر بازیکن با 6 چیپ برای خرید بازی را آغاز می‌کند. اگر در پایان بازی چیپ‌های استفاده نشده در اختیار داشته باشید پاداش خواهید گرفت. برای هر چیپ باقی مانده 10 امتیاز از مجموع امتیاز خود کم کنید.

مقادیر امتیازی کارت‌ها به شرح زیر است:

3 – 9. . . ارزش اسمی
10 – شاه. . . 10 امتیاز
آس . . . 15 امتیاز
2 و جوکرها . . . 20 امتیاز

هیچ کارت وایلدی در ست‌ها وجود ندارد، بلکه استفاده از آن‌ها تنها در ران امکان‌پذیر است. تعداد کارت‌های وایلد موجود در یک دنباله نمی‌تواند از تعداد کارت‌های طبیعی موجود در آن بیشتر شود. اگر کارت طبیعی که کارت وایلد نشان‌دهنده آن است را در اختیار دارید، می‌توانید کارت وایلد را در ازای کارت طبیعی دریافت کرده و از کارت وایلد مجددا در دنباله جدید خود استفاده کنید؛ لازم به ذکر است که شما باید فوراً از آن استفاده کنید. این می‌تواند در هر زمانی انجام شود، از جمله در زمانی که چیدمان قرارداد اولیه خود را تشکیل می‌دهید.

در صورت تمام شدن استوک، انباشت دور ریز مجدداً استفاده نمی‌شود. در عوض، بازی تمام شده و تمامی افراد برای کارت‌هایی که در دستشان باقی مانده است امتیاز جریمه دریافت می‌کنند.

هنگامیکه مجموعه‌ متشکل از کارت‌های هم‌رتبه بزرگ می‌شود، دارنده آن می‌تواند برای راحتی تعدادی از کارت‌های مجموعه را در زیر انباشت دور ریز ذخیره کرده و حداقل تعداد کارت‌های مورد نیاز برای نمایش مجموعه را باقی بگذارد.

آس نه تنها می‌تواند در ران کارت بالا یا پایین محسوب شود، بلکه می‌تواند در میانه آن قرار بگیرد (مانند K-A-2).

جورج ویتیگ نسخه‌ای را توصیف کرده است که در آن می‌توان از 3 دک (6 جوکر) استفاده کرد. در این نسخه 6 بازیکن می‌توانند حضور پیدا کنند. در این نسخه کارت‌های 2 و جوکر وایلد هستند و می‌توان از تعداد نامحدودی کارت وایلد در یک مجموعه استفاده کرد. دارنده کارت طبیعی از رتبه‌ای که کارت وایلد نشان دهنده آن است، در صورتی که پیش از این قرارداد خود را انجام داده باشد، می‌تواند کارت خود را با کارت وایلد مبادله کند.

بازی مشابه دیگر دلیفانته (Delifante) نام دارد. این عنوان احتمالاً با تغییراتی در واژه تلفونکن ایجاد شده است. دلیفانته برای 2 تا 6 بازیکن و با استفاده از 1/2 دک برای هر بازیکن، و استفاده از 13 کارت به جای 11 کارت انجام می‌شود. در این نسخه نمی‌توان آس را در دنباله‌ها استفاده کرد. در یک نسخه توسعه یافته به نام سوپر دلی (Super Deli) تعداد کارت‌های موجود در دک دو برابر می‌شود. 18 کارت در اختیار هر بازیکن قرار می‌گیرد. هر بازیکن امکان 10 خرید را داراست. 12 تقسیم کارت در این نسخه وجود دارد: بعد از 1 تا 6 مانند بالا، بازی با 2 ست 6تایی، 1 ست 7تایی، 2 ست 7تایی، 1 ست 8تایی، 2 ست 8تایی و 1 ست 9تایی ادامه می‌یابد.

تلفونکن در پرو – نسخه 2

اسکار کاریلو نسخه متفاوتی از تلفونکن را توصیف کرده است که در پرو از محبوبیت برخوردار است. هفت تقسیم کارته 12تایی در این نسخه وجود دارد. قراردادها شامل دو مجموعه از 3 کارت مساوی (تریو)، ران متشکل از 4 کارت متوالی (اسکالرا – در لغت به معنای “نردبان”) هستند. وقتی نوبت شما نباشد هیچ چیپ و هیچ گزینه‌ای برای خرید کارت از انباشت دور ریز در اختیار نخواهید داشت. تنها می‌توانید کارتی را که بازیکن قبل از شما دور انداخته است بردارید.

قراردادها به شرح زیر هستند:

 • تقسیم کارت 1: 2 ست 3 تایی (6 کارت) – این دو ست می‌توانند از یک رتبه باشند.
 • تقسیم کارت 2: 1 ست 3 تایی + 1 ران متشکل از 4 کارت (7 کارت)
 • تقسیم کارت 3: 2 ران متشکل از 4 کارت (8 کارت)
 • تقسیم کارت 4: 3 ست 3 تایی (9 کارت)
 • تقسیم کارت 5: 2 ست 3 تایی + 1 ران 4 تایی (10 کارت) – این دو ست می‌توانند از یک رتبه باشند.
 • تقسیم کارت 6: 2 ران 4 تایی + 1 ست 3 تایی (11 کارت) – ران‌ها می‌توانند از یک خال باشند.
 • تقسیم کارت 7: 4 ست 3 تایی یا 3 دنباله 4 کارته یا دنباله رویال 12 کارتی یا دنباله رنگ 12 کارتی – رویال ران از 12 کارت متوالی از یک خال تشکیل می‌شود و می‌تواند شامل جوکر باشد. یک دنباله رنگ شامل کارت‌های قرمز و مشکی به صورت متناوب بوده و نمی‌تواند شامل جوکر باشد.

طبق معمول از یک بسته 108 کارتی در این نسخه استفاده می‌شود. این کارت‌ها از دو بسته استاندارد بین المللی 52 کارته به اضافه 4 جوکر تشکیل می‌شود. تعداد بازیکنان ثابت نیست اما تا 8 بازیکن می‌توانند در بازی حضور پیدا کنند.

مجموعه 3 کارته (تریو) می‌تواند از هر رتبه‌ای باشد؛ کارت‌های دیگر از آن رتبه را می‌توان بعدتر اضافه کرد. مجموعه‌ای از سه جوکر یک تریو معتبر است. جوکر چهارم می‌تواند در ادامه به آن اضافه شود. جوکرها را نمی‌توان با کارت‌های دیگر در تریو ترکیب کرده و یا به مجموعه‌ای غیر از مجموعه جوکرها اضافه کرد. بنابراین در تقسیم کارت‌های 1 و 4، جوکرها فقط در تریوی جوکر قابل استفاده هستند.

یک ران (escalera) از 4 یا چند کارت متوالی از یک خال تشکیل می‌شود. در یک دنباله جوکرها می‌توانند به عنوان کارت‌های وایلد و جایگزینی برای کارت‌های از دست رفته استفاده شوند. یک ران نمی‌تواند به طور کامل از جوکر تشکیل شود، اما یک کارت طبیعی با سه جوکر، یک ران معتبر 4تایی را تشکیل خواهد داد. آس‌ هم به عنوان بالا و هم پایین به حساب می‌آید. ران‌ها می‌توانند اصطلاحا “گوشه را برگردانند”. برای مثال K-A-2-3 از یک خال یک دنباله معتبر است. کارت‌های متوالی بیشتری را می‌توان در ادامه به دنباله اضافه کرد. جوکرها را می‌توان در صورت لزوم در طول یک دنباله بالا و پایین برد. به عنوان مثال در ران جوکر-جوکر-4-5 از گشنیز، دو کارت جوکر می‌توانند جابجا شده و به 7 و 9 گشنیز اضافه شوند؛ این روند دنباله 4-5-جوکر-7-جوکر-9 را تشکیل خواهد داد.

اولین دیلر به طور تصادفی انتخاب می‌شود. نوبت تقسیم کارت بعد از هر دست به سمت راست می‌چرخد. دیلر کارت‌ها را بر زده و بازیکن سمت چپ وی آن‌ها را کات می‌کند. وی بخشی از کارت‌های بالای بسته را برمی دارد. دیلر کارت‌های باقیمانده را برداشته و 12 کارت را به صورت یکی یکی در اختیار هر بازیکن قرار می‌دهد. در ادامه کارت بعدی را برای ایجاد انباشت دور ریز به صورت رو به بالا می‌کند. اگر کاتر تعداد دقیقی از کارت‌ها را جدا کرده باشد، به عنوان پاداش می‌تواند تمام امتیازات جریمه خود (در صورت وجود) از تقسیم کارت قبلی را پاک کند.

و اگر این اولین تقسیم کارت بازی باشد، یا اگر کاتر در تقسیم کارت قبلی بیرون رفته و در نتیجه هیچ امتیاز پنالتی کسب نکرده باشد، هیچ پاداشی برای کات دقیق وجود نخواهد داشت. اگر کاتر کارت‌های کافی باقی نگذاشته باشد، دیلر به تقسیم کارت با استفاده از کارت‌هایی که توسط کاتر برداشته شده‌اند ادامه می‌دهد. کارت‌های تقسیم نشده به صورت رو به پایین در کنار انباشت دور ریز قرار داده شده و استوک را تشکیل می‌دهند.

قبل از تقسیم کارت هیچ جوکری توسط کاتر گرفته نمی‌شود. هر کارتی از جمله جوکر می‌تواند آغازگر انباشت دور ریز باشد.

بازیکن سمت راست دیلر در ابتدا بازی می‌کند. نوبت بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. هر نوبت شامل:

 1. کشیدن کارت بالایی استوک یا انباشت دور ریز
 2. ترکیب کردن اختیاری کارت‌ها (قرار دادن کارت‌های موجود در دست در مجموعه‌ها یا دنباله‌های معتبر، به صورت رو به بالا)؛ یا افزودن کارت به ترکیب‌های موجود بر روی میز
 3. دور انداختن کارت‌ به صورت رو به بالا در بالای انباشت دور ریز.

در مرحله 2، بازیکن نمی‌تواند تا زمانی که بتواند قرارداد کامل برای تقسیم کارت در حال انجام را منعقد کند، ادغامی انجام دهد. بازیکن تا نوبت بعدی خود مجاز به قرار دادن کارت‌های بیشتر نیست.

بازیکنی که پیش از این قرارداد خود را در نوبت قبلی منعقد کرده بسته است، می‌تواند از مرحله 2 برای اضافه کردن کارت‌های بیشتر به ست‌ها و دنباله‌های موجود بر روی میز استفاده کند. هیچ دنباله یا مجموعه جدیدی را که بخشی از قرارداد تعیین شده برای تقسیم کارت نباشد نمی‌تواند قرار داد.

اگر استوک قبل از پایان بازی به اتمام برسد، دیلر تمامی کارت‌های انباشت دور ریز به جز کارت بالایی آن را برمی‌دارد. این کارت در جای خود باقی می‌ماند. وی کار‌ت‌ها را بر زده و به صورت رو به پایین بر روی هم قرار می‌دهد تا یک انباشت جدید را ایجاد کند.

وقتی بازیکنی آخرین کارتی را که در دست دارد، یا با اضافه کردن آن به ترکیب روی میز یا دور انداختنش کنار می‌گذارد، بازی بلافاصله پایان می‌یابد. بازیکنی که بازی را به پایان رسانده است امتیاز صفر را دریافت می‌کند. سایر بازیکنان برای کارت‌هایی که در دستشان باقی مانده است امتیاز جریمه می‌گیرند:

2-9، ارزش اسمی
10-شاه، 10 امتیاز
آس، 15 امتیاز
جوکر، 20 امتیاز

توجه داشته باشید که در تقسیم کارت دوازدهم، قرارداد شامل 12 کارت است؛ بنابراین اولین بازیکنی که قرارداد خود را منعقد کند، آخرین کارت خود را دور انداخته و بازی را پایان می‌دهد. این می‌تواند شامل 4 تریوی 3 کارتی، 3 اسکالر 4 کارتی، یک رویال ران یا یک ران رنگ به انتخاب بازیکن باشد. تمامی بازیکنان دیگر برای کارت‌هایی که در دست دارند امتیاز جریمه خواهند گرفت.

بازیکنی که کمترین مجموع امتیازات جریمه را در 7 تقسیم کارت در اختیار داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

تلفونکن در بولیوی

سیندی باسوره نسخه‌ای از تلفونکن که در بولیوی بازی می‌شود را توصیف کرده است که با نسخه موجود در ونزوئلا تفاوت‌هایی به شرح زیر را دارا است.

در این نسخه چهار یا پنج بازیکن از یک بسته دوبل با چهار جوکر استفاده می‌کنند (در کل 108 کارت). اگر بیش از 5 نفر در بازی حضور پیدا کنند، دک سوم با دو جوکر اضافه می‌شود؛ بدین ترتیب در مجموع 162 کارت خواهیم داشت. در بولیوی، به جای بازی با چیپ‌های واقعی، فردی کهمسئولیت ثبت کردن امتیازات را بر عهده دارد وعیت خرید را در طول بازی را پیگیری می‌کند. حد معمول در این نسخه امکان 7 خرید است.

اگرچه این بازی به طور سنتی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود، برخی افراد امروه آن را در جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌دهند.

بازیکنی که کات دقیقی انجام می‌دهد با یک خرید اضافی پاداش می‌گیرد.

هیچ مزیت خاصی برای اولین بازیکنی که کارت رو به بالا را بدون خرید آن برمی‌دارد وجود ندارد. اگر بازیکن اول این کارت را بخواهد، به اندازه یک خرید هزینه دارد. وی باید به مانند هر زمان دیگری یک کارت اضافی از استوک دریافت کند.

در بولیوی مجموعه‌ متشکل از 3 کارت مساوی “تریکا”، 4 کارت “کوادرا”، 5 کارت “کینا” و 6 کارت “سنا” نامیده می‌شود. دنباله متشکل از سه یا چند کارت متوالی از یک خال “اسکالرا” نامیده می‌شود.

قراردادها عبارتند از:

 1. یک مجموعه خالص از 3 کارت (تریکا لیمپیا)
 2. دو ست 3 تایی
 3. یک ست 4 تایی (کوادرا)
 4. دو ست 4 تایی
 5. یک ست 5 تایی (کینا)
 6. دو ست 5 تایی
 7. یک دنباله (اسکالرا) از 7 کارت یا بیشتر، که تنها یک کارت آن می‌تواند جوکر باشد.

برخلاف نسخه ونزوئلایی، در این نسخه در تقسیم کارت 6 دور انداختن وجود ندارد. در تقسیم کارت 7 هیچ الزامی وجود ندارد که بازیکنی که کارت می‌خواباند همزمان بیرون برود. وی می‌تواند به نگه داشتن کارت‌هایش ادامه داده و در صورت پیش آمدن فرصت، آن‌ها را با هم ترکیب کند.

هنگام منعقد کردن قرارداد، ابتدا کارت‌های مورد نیاز برای قرارداد را نشان می‌دهید. در ادامه می‌توانید در همان نوبت ترکیب‌های اضافی را بر روی میز قرار داده و کارت‌ها را به هر ست و دنباله موجود بر روی میز اضافه کنید.

در اولین تقسیم کارت می‌توان کارت‌های مساوی از هر خال را به تریکا لیمپیا اضافه کرد. شرط متفاوت بودن خال‌ها فقط برای سه کارت اول اعمال می‌شود.

وقتی تعداد زیادی از افراد در بازی حضور پیدا می‌کنند (برای مثال شش نفر یا بیشتر) یک قانون به بازی افزوده می‌شود. بر طبق آن هیچ کس نمی‌تواند در اولین نوبت خود برای بازی ترکیبی را ایجاد کند. بازیکنان باید منتظر بمانند تا تمامی افراد حداقل یک بار فرصت کشیدن کارت را پیدا کنند.

ممکن است شما هرگز از هیچ یک از ترکیب‌های خود جوکر را برندارید. هنگام گرفتن جوکر از ست بازیکن دیگر، در اغلب مواقع نیاز به تعویض یک کارت دارید، اگرچه برخی افراد مانند نسخه ونزوئلایی با دو کارت این کار را انجام می‌دهند.

در بولیوی، خرید حتی پس از ادغام بازیکن مجاز است؛ اگرچه چنین کاری روندی احمقانه تلقی می‌شود. اگر بیش از یک نفر قصد خرید کارت را داشته باشند، فردی که فریاد می‌زند کمپرو (Compro – به معنای من خرید می‌کنم) در اولویت است. اگر اختلافی در مورد اینکه چه کسی اول بوده است وجود داشته باشد، کارت به شخصی می‌رسد که نوبت او زودتر باشد. در صورتی که افراد در نوبت خود خیلی سریع بازی کنند، خطر سیلی خوردن آن‌ها وجود دارد. به این دلیل که به بقیه بازیکنان زمان نمی‌دهند تا ببینند چه چیزی دور انداخته شده است و آیا قصد خرید آن را دارند یا خیر. پس از این که بازیکن کارت بکشد دیگر فرصتی برای خرید وجود نخواهد داشت.

هنگام امتیازدهی آس و جوکر ارزش بیشتری نسبت به نسخه ونزوئلایی دارند. در این نسخه آس 15 امتیاز و جوکر 30 امتیاز دارد. برخی به نحوی بازی می‌کنند که در طی آن اگر یک بازیکن در دو دست پشت سر هم برنده شود، امتیاز سایر بازیکنان برای دست دوم دو برابر خواهد شد. برای سومین برد متوالی امتیازات سه برابر می‌شوند. این روند به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

رامی کشاورزان (Farmer’s Rummy)

رامی کشاورزان یا فارمرز رامی به طرز چشمگیری شبیه به تلفونکن است؛ با چند تفاوت قابل توجه. در این نسخه از دو دک برای 4 بازیکن، 3 دک برای 5 بازیکن و 4 دک برای 6-8 بازیکن استفاده می‌شود. دو جوکر در هر دک گنجانده می‌شود. به هر بازیکن 11 کارت داده می‌شود. قراردادها به شرح زیر هستند:

 1. 1 مجموعه 3 تایی – بدون کارت‌های وایلد
 2. 2 ست 3 تایی
 3. 1 ست 4 تایی
 4. 2 ست 4 تایی
 5. 1 ست 5 تایی
 6. 2 ست 5 تایی
 7. 1 ست 6 تایی
 8. 2 ست 6 تایی

هیچ دنباله‌ای نمی‌تواند بازی شود. بعد از اینکه قرارداد خود را منعقد کردید، می توانید کارت خود را به مجموعه خودتان یا سایر بازیکنان اضافه کنید.

کارت‌های دو و جوکر وایلد هستند. کارت‌های وایلد را می‌توان در همه ست‌ها به‌ جز ست اول 3 تایی در تقسیم کارت 1 استفاده کرد. لازم به ذکر است که تعداد کارت‌های طبیعی همیشه باید بیشتر از کارت‌های وایلد در هر ست باشد. کارت‌های وایلد را نمی‌توان به مجموعه‌ای که از قبل روی میز است اضافه کرد؛ با این وجود کارت‌های وایلد را می‌توان دور انداخت.

هر بازیکن بازی را با 10 سکه شروع می‌کند. خرید خارج از نوبت یک سکه هزینه دارد و باید دو کارت اضافی بکشید. هنگام خرید در نوبت خود، یک سکه می‌پردازید و کارت دور ریز را به اضافه سه کارت دریافت می‌کنید.

هنگام بیرون رفتن، یک مرحله دور انداختن نهایی لازم الاجرا است.

مقادیر کارت‌ها در پایان بازی عبارتند از:

جوکرها: هر کدام 50 امتیاز
دو و آس: هر کدام 20 امتیاز
کارت‌های شاه تا هشت: هر کدام 10 امتیاز
کارت‌های هفت تا سه: هر کدام 5 امتیاز