معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی چور وولی (Chor Voli)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی چور وولی (Chor Voli)

گیولا زیگری در سال ۱۹۹۲ بازی افغانی چور وولی را از شیرزد لوکمونی فرا گرفته است. این یک بازی پارتیشن، مشابه با بازی بریتانیایی کرش است.

معرفی

گیولا زیگری در سال ۱۹۹۲ بازی افغانی چور وولی را از شیرزد لوکمونی فرا گرفته است. تیلمان شیبر به بازی مشابهی با عنوان رامچی اشاره کرده که برآمده از پاکستان است. این بازی در بین پناهندگان افغان محبوبیت زیادی دارد.

چور وولی یک بازی پارتیشن، مشابه با بازی بریتانیایی کرش (Crash) است. هر یک از چهار بازیکن حاضر دارای ۱۳ کارت هستند. از کارت‌ها برای تشکیل چهار دست ۳ کارتی مشابه دست‌های برگ (Brag) استفاده می‌شود. کارت‌ها به صورت سری رونمایی می‌شوند؛ این روند با قوی‌ترین دست هر بازیکن شروع می‌شود. همراه بیو کازینو باشید تا نحوه انجام این بازی را یاد بگیرید.

بازیکنان و کارت‌ها

چور وولی یک بازی برای چهار بازیکن است که هر فرد به صورت جداگانه در آن بازی می‌کند. در این بازی از یک بسته استاندارد بین المللی ۵۲ کارتی استفاده می‌شود. جهت بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

معمولاً از چیپ برای امتیازدهی استفاده می‌شود.

ترکیبات کارت

ترکیب‌های معتبر سه کارتی به ترتیب نزولی قدرت به شرح زیر هستند:

تری اف ا کایند (بالاترین)

سه کارت متوالی از یک خال – به ترتیب: آس-شاه-بی بی، سپس ۳-۲-آس، سپس شاه-بی بی -سرباز، بی بی -سرباز-۱۰، … و ۴-۳-۲ (پایین ترین)

3 کارت استریت فلاش

سه کارت متوالی از خال‌های ترکیبی – بالاترین آس-شاه-بی بی، سپس ۳-۲-آس، سپس شاه-بی بی-سرباز، بی بی-سرباز-۱۰، …، تا ۴-۳-۲ (پایین‌ترین).

سه کارت استریت

3 کارت متوالی از خال‌های ترکیبی، مانند استریت فلاش رتبه‌بندی می‌شوند.

3 کارت فلاش

سه کارت از یک خال، غیر متوالی – ابتدا بالاترین کارت را مقایسه کنید (آس). اگر کارت‌های بالا برابر باشند، کارت‌های دوم و کارت‌های سوم مقایسه می‌شوند. بنابراین آس-شاه-سرباز بالاترین و ۵-۳-۲ پایین‌ترین است.

نکته: سه کارت غیرمرتبط باید واقعاً نامرتبط باشند. اگر دو کارت از سه کارت مشابه باشند، یا اگر دو کارت برای یک جفت باشند، نمی‌‌توانند ترکیبی از سه کارت غیرمرتبط را تشکیل دهند.

نکته: من مطمئن نیستم که بالاترین ترکیب تری اف ا کایند چیست. احتمالاً برخی یا تمامی‌بازیکنان، سه کارت ۳ را بالاترین محسوب می‌کنند. این ترکیب مانند براگ، سه آس را شکست می‌‌دهند. بدیهی است که این موضوع باید پیش از انجام بازی بررسی شود.

تقسیم کارت، دور انداختن و بازی

قبل از تقسیم کارت، هر بازیکن ۱ چیپ به استخر می‌پردازد. سپس هر فرد ۱۳ کارت دریافت می‌کند. این که چند کارت در یک زمان تقسیم شود به دیلر بستگی دارد.

اگر بازیکنی چهار کارت از یک نوع داشته باشد، بازی انجام نمی‌شود. بازیکنی که بالاترین فور اف ا کایند را در اختیار دارد هر چهار چیپ موجود در استخر را برنده می‌شود. هنگام مقایسه فور اف ا کایند، چهار آس بالاترین و پس از آن شاه، بی بی و غیره تا دو (پایین‌ترین) قرار دارند. یکی دیگر از قوانین ممکن این است که چهار ۴ بالاترین و به دنبال آن آس، شاه، … قرار داشته باشند.

اگر هیچ کس فور اف ا کایند نداشته باشد، بازیکنان دست‌های خود را همان طور که در رالا توضیح داده شد به صورت ترکیب‌های سه‌کارتی طبقه‌بندی می‌کنند؛ سپس کارت‌هایی را که بخشی از یک ترکیب معتبر نیستند، به صورت رو به پایین دور می‌اندازند. هر کارت فقط در یک ترکیب قابل استفاده است.

تعداد حذف‌ها به تعداد ترکیب‌های معتبر بستگی دارد. بازیکنی که بتواند چهار ترکیب را تشکیل دهد، یک کارت را کنار می‌گذارد. بازیکنی با سه ترکیب، چهار کارت را کنار می‌گذارد و این روند به همین ترتیب ادامه می‌یابد. نگه داشتن کارت‌هایی که جزء ترکیبات نیستند در دست امری غیرقانونی است.

بعد از اینکه تمامی افراد حداقل یک کارت را کنار گذاشتند، اولین بازیکن (در سمت راست دیلر) قوی‌ترین ترکیب خود را روی میز قرار می‌دهد. اگر او زود بازی کند، به ضرر خودش است؛ به این دلیل که هر کس اجازه دارد قبل از دور انداختن کارت دست خود را مرتب کند. سایر بازیکنان با قوی‌ترین ترکیب‌های خود این روند را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت دنبال می‌کنند. هر کس بالاترین ترکیب را داشته باشد یک چیپ از استخر دریافت می‌کند. بازی وارد مرحله دوم می‌شود. در این مرحله هرکس دومین ترکیب قوی خود را بازی می‌کند. این روند به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

نکته: ممکن است دو بازیکن در بالاترین ترکیب برابر با هم برابر باشند. به عنوان مثال دو نفر در دو خال متفاوت، دنباله استریت ۷،۸،۹ را در اختیار داشته باشند. من چندان مطمئن نیستم که در این وضعیت چه اتفاقی می‌افتد. پیشنهاد می‌کنم که اولین مورد از ترکیب های مساوی دومی را شکست دهد.

بازیکنانی که از تمام ترکیبات خود استفاده کرده‌اند دورهای بعدی در رقابت شرکت نمی‌کنند. برای مثال اگر یک بازیکن فور اف ا کایند داشته باشد به طور خودکار آخرین دور بازی را برنده می‌شود.

بازیکنی که در آخرین دور بازی برنده می‌شود، دست بعدی را بر زده و تقسیم می‌کند.

تاکتیک

چور وولی ممکن است در نگاه اول یک بازی شانسی به نظر برسد، اما در واقع مهارت قابل توجهی در تصمیم گیری برای تقسیم دست به ترکیب‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، به طور کلی چندان عاقلانه نیست که یک ترکیب بسیار قوی و به دنبال آن سه ترکیب ضعیف تشکیل دهید. سودآورتر است که اولین ترکیب را تنها کمی قوی‌تر از ترکیب دوم ایجاد کرده و به همین ترتیب ادامه‌ دهید ؛ به آن دلیل که پیروزی در دورهای بعدی به همان اندازه  ارزشمند است.

رمچی – Ramchi

این بازی مشابه با چور  وولی است. در نسخه فرا گرفته شده توسط تیلمن شیبر سه بازیکن در بازی حضور پیدا می‌کنند. به هر کدام ۱۷ کارت داده می‌شود. کارت باقی مانده رو به بالا بر روی میز قرار می‌گیرد. دارنده ۲ خشت می‌تواند در ازای آن، این کارت را از آن خود کند. هر بازیکن می‌تواند تا پنج ترکیب تشکیل دهد. دو یا چند کارت باقی مانده کنار گذاشته می‌شوند.

رتبه بندی استریت‌ها با آنچه در چور وولی استفاده می‌شود متفاوت است. آس،۳،۲ بالاترین است. ترکیب ۲،۳،۵ که پایین‌ترین مجموعه غیرمرتبط در چور وولی است، “رمچی” نامیده می‌شود. این به‌عنوان دومین استریت بالا محسوب می‌شود. بنابراین رتبه بندی استریت به صورت آس-۲-۳، ۲-۳-۵، آس-شاه-بی بی، شاه-بی بی-سرباز و غیره است.

برای ایجاد ران خال‌ (استرتق فلاش) نیز قانون مشابهی اعمال می‌شود: آس-۲-۳ بالاترین، سپس ۵-۳-۲ (رمچی)، سپس آس-شاه-بی بی و به همین ترتیب.

در بازی برنده دور اول از هر حریف ۱، برنده دور دوم ۲، سوم ۳، چهارم ۴ و پنجم ۵ چیپ برنده می‌شود. بنابراین انگیزه زیادی برای ایجاد ترکیب‌هایی وجود دارد که در دور پنجم ضعیف نباشند. چیپ‌ها هر کدام حدود ۱ افغانی (تقریباً معادل ۰.۰۲ دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱) ارزش دارند.

توجه داشته باشید که ترکیب‌ها باید به ترتیب نزولی بازی شوند. بازی ترکیبی قوی‌تر از آنچه در دور قبل بازی کردید غیرقانونی است.

رمچی همچنین می‌تواند توسط چهار بازیکن بازی شود. در این نسخه هر بازیکن ۱۳ کارت دریافت کرده و تا چهار ترکیب مشابه با چور وولی بازی می‌شود.