معرفی، آموزش و بررسی بازی بلایند هوقی (Blind Hughie)

معرفی، آموزش و بررسی بازی بلایند هوقی (Blind Hughie)

بلایند هوقی یک نسخه از بازی بلوک است که عنصر احتمال نقش زیادی در آن دارد. در این بازی از یک ست دومینو شش نفره استفاده می‌شود.

معرفی

بلایند هوقی یک نسخه از بازی بلوک است که عنصر احتمال نقش زیادی در آن دارد. گرچه، اگر بتوانید مهره‌های دست خود و سایر بازیکنان را به خاطر بسپارید، برتری خواهید داشت.

نسخه هلندی این بازی با عنوان بیلیتونن (Billitonnen) به صورت مرسوم در پایان یک جلسه از بازی نوس (Nos) انجام می‌شود. همراه بیو کازینو باشید تا اطلاعات بیشتری درباره این بازی کسب کنید.

تجهیزات

در این بازی از یک ست دومینو شش نفره استفاده می‌شود. دو تا چهار بازیکن در بازی حضور پیدا می‌کنند.

تقسیم مهره

اندازه دست بسته به تعداد بازیکنان متفاوت است:

  • ۲ بازیکن هر کدام ۷ مهره دریافت می‌کنند.
  • ۳ بازیکن هر کدام ۵ مهره می‌گیرند.
  • ۴ بازیکن هر کدام ۵ مهره دریافت می‌کنند.

بقیه مهره ها در بونیارد باقی مانده و در دور بازی استفاده نمی‌شوند. این تقسیم مهره از این نظر منحصر به فرد است که تمام مهره ها به صورت پشت سر هم روی میز جلوی بازیکنان قرار می‌گیرند.

بازی

بازیکنان برای انتخاب نفر اول، مهره کشیده و به نوبت مهره‌ها را در دو انتهای قطار قرار می‌دهند. دوبل‌ها در سراسر خط بازی می‌شوند، اما اسپینر نیستند.

هر بازیکن در نوبت خود یک مهره از سمت راست ردیف خود برداشته و آن را به صورت رو به بالا می‌چرخاند. اگر این مهره دارای امتیاز لازم برای دور مسابقه باشد، برای ایجاد قطار در مرکز میز قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، اگر مهره را بتوان در قطار بازی کرد، بازیکن این کار را انجام می‌دهد. اگر بازی با مهره در قطار امکان پذیر نباشد بازیکن دوباره آن را رو به پایین چرخانده و در انتهای سمت چپ ردیف مهره‌های خود قرار می‌دهد.

اگر بازیکنی نتواند بازی کند، پاس می‌دهد. وقتی یک بازیکن دومینو کرده یا زمانی که کسی نتواند بازی کند، دست متوقف می‌شود. لید برای دست بعدی به سمت چپ هدایت‌گر قبلی منتقل می‌شود.

امتیازدهی

در پایان دست، هر بازیکن تعداد کل پیپ‌های موجود در دست خود را دریافت می‌کند. بازیکنی که کمترین امتیاز را کسب کرده است، برنده محسوب می‌شود. وی امتیازی برابر با مجموع امتیازات بازنده‌ها منهای مجموع خودش را دریافت می‌کند. اگر در کمترین امتیاز تساوی برقرار باشد، هیچ کس امتیازی نمی‌گیرد.

این بازی بر سر ۱۰۰ امتیاز در یک بازی دو نفره یا تیمی، و برای ۶۱ امتیاز در یک بازی سه یا چهار نفره انجام می‌شود. بر اساس قوانین کنوانسیون می‌توان از تخته کربیج برای ثبت امتيازات استفاده کرد.

بیلیتونن

این نسخه هلندی به طور مرسوم در پایان بازی نوس انجام می‌شود تا تصمیم گرفته شود که چه کسی پات جانبی حاوی حلقه‌ها را برنده شود. مانند نوس در این نسخه هم ۳،۴ یا ۵ بازیکن حضور پیدا می‌کنند. برای اینکه تصمیم بگیرید چه کسی بازی را آغاز کند، هر بازیکن یک مهره می‌کشد. دارنده بالاترین ارزش هدایت‌گر خواهد شد. در صورت تساوی، مهره با ارزش بالاتر در یک انتها در اولویت است. مهره ها به شرح زیر توزیع می‌شوند.

  • ۳ بازیکن: هر کدام ۹ مهره دریافت می‌کنند. یک مهره باقی مانده در مرکز میز قرار می‌گیرد تا چیدمان آغاز شود.
  • ۴ بازیکن: هر کدام ۷ مهره می‌گیرند.
  • ۵ بازیکن: سه بازیکن اول هر کدام ۶ مهره دریافت می‌کنند. دو نفر دیگر هر کدام ۵ مهره دریافت می‌کنند.

بازیکنان مهره‌هایشان را در کنار هم به صورت رو به پایین در یک ردیف در مقابل خود قرار می‌دهند.

  • وقتی سه بازیکن در بازی حضور داشته باشند، بازیکن اول مهره دست راست خود را بالا می‌آورد و در صورت امکان آن را به مهره وسط رو به بالا اضافه می‌کند. وی انتهای آن را مانند دومینوهای معمولی مطابقت می‌دهد.
  • اگر چهار یا پنج بازیکن در بازی حضور داشته باشند، بازیکن اول مهره دست راست خود را برای شروع چیدمان در مرکز میز قرار می‌دهد. در ادامه مهره بعدی را رو کرده و در صورت مطابقت آن را به خط اضافه می‌کند.

همان بازیکن به چرخاندن مهره‌ها و اضافه کردن آن‌ها به دو انتهای خط ادامه می‌دهد؛ تا زمانی که به مهره نامناسب برسد. او این مهره را به صورت رو به پایین در انتهای سمت چپ مهره‌های خود قرار می‌دهد؛ مگر اینکه دوبل باشد. در این صورت به صورت رو به بالا قرار می‌گیرد. سپس نوبت بازیکن بعدی است که تلاش کند مهره‌های دست راست دست خود را به همین ترتیب به چیدمان مرکزی اضافه کند.

بازیکنی که مهره‌ای را که می‌تواند در هر دو انتهای چیدمان قرار بگیرد، نشان دهد، اجازه دارد به مهره بعدی در دستش نگاه کند تا به تصمیم گیری در مورد اینکه مهره فعلی را در کدام انتها قرار دهد، کمک کند.

هر کس موفق شود تمام مهره‌های خود را زودتر از دیگران بازی کند، برنده است.

سایر انواع

بیشتر تفاوت‌های مربوط به انواع این بازی مربوط به نحوه برگرداندن مهره‌ها است. برخی از افراد به شما اجازه می‌دهند که تمامی مهره‌های ردیف خود را برگردانید؛ به طوری که وقتی تمامی مهره‌ها را دیدید، با فرض اینکه حافظه شما قوی است، اطلاعات کاملی از تمام مهره‌های موجود در بازی داشته باشید.