بازی زودیاک

معرفی بازی زودیاک (Zodiac)

در این مطلب به معرفی بازی زودیاک خواهیم پرداخت. بازی زودیاک یک بازی جذاب چندنفره است که می‌توانید قوانین ساده آن را خیلی زود بیاموزید.

در این مطلب به معرفی بازی زودیاک خواهیم پرداخت. بازی زودیاک یک بازی جذاب چندنفره است که می‌توانید قوانین ساده آن را خیلی زود بیاموزید.

نحوه بازی

در بهترین حالت، بازی زودیاک با 2 الی 4 بازیکن بازی‌ می‌شود. در طی هر دست از بازی، اولین بازیکنی که تمام کارت‌های دست خود را دور بیندازد، برنده‌ی آن دست از بازی خواهد بود و امتیازاتی را به امتیاز کل خود اضافه خواهد کرد.

پخش کردن کارت

هر بازیکن 7 کارت دریافت می‌کند. سپس دیلر باقی مانده‌ی کارت‌های پخش نشده را بصورت رو به پایین در وسط میز قرار می‌دهد (استاک). اولین کارت بالا را بصورت رو به بالا در کنار کارت‌های باقی مانده، بعنوان اولین کارت دور انداخته شده قرار می‌دهد (دیسکارد پایل).

پخش کردن کارت بصورت ساعتگرد بین بازیکنان انجام می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم قوانین بازی جذاب وانداتا را نیز مطالعه کنید.

بازی

بازی از بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، شروع می‌شود.

در هر نوبت، یک بازیکن می‌تواند یک کارت یا بیشتر را دور بیندازد. بازیکنان، کارت‌ها را بصورت رو به بالا بر روی دیسکارد پایل قرار می‌دهد. اگر یک بازیکن نتواند حداقل یک کارت را در نوبت خود دور بیندازد، او مجبور است از استاک یک کارت بکشد. سپس فرایند بازی به بازیکن سمت چپ انتقال پیدا می‌کند و بازی ادامه می‌یابد.

در هر نوبت از بازی، اولین کارتی که بازیکن بازی می‌کند باید با خال یا با رتبه کارت قبلی که بازی شده است، مطابقت داشته باشد. پس از اینکه اولین کارت را بازیکن بازی کرد، بازیکن ممکن است کارت‌های دیگری را طبق قوانین زیر، دور بیندازد:

پس از اولین کارتی که شما دور انداختید، کارت‌های بعدی که شما دور می‌اندازد، یا باید با رتبه‌ی آن کارت بالای دیسکارد پایل برابر باشند، یا باید کارت بالاتر یا پایین‌تر همان خال باشند.

مثال

برای مثال:

شما این کارت‌ها را در دست خود دارید: 2 پیک، 3 پیک، 3 گشنیز، 4 گشنیز، 7 دل، 8 دل.

سپس زمانی که نوبت به بازی شما می‌رسد، کارت 2 دل بر روی دیسکارد پایل قرار دارد. شما باید یک کارت با شماره 2 بازی کنید (که با رتبه‌ی آن کارت بالای دیسکارد پایل مطابقت دارد) یا باید یک کارت با خال دل بازی کنید (که با خال آن کارت بالای دیسکارد پایل مطابقت دارد). شما می‌توانید 7 دل، 8 دل یا 2 پیک را اکنون بازی کنید. اما برای اینکه بتوانید از شر کارت‌های بیشتری خلاص شوید، پیشنهاد می‌شود که 2 پیک را بازی کنید. سپس پس از آن می‌تواند 3 پیک، سپس 3 گشنیز و سپس 4 گشنیز بازی کنید. بدین ترتیب با یک نوبت بازی، شما 4 کارت خود را دور خواهید انداخت.

بعد از اینکه بازیکنی همه کارت‌های خود را که می‌تواند در آن دور بازی کرد، دور انداخت، بازی به بازیکن بعدی در سمت چپ می‌رود. مگر اینکه بازیکن قبلی آن بازیکن، تمام کارت‌های خود را به دور انداخته باشد. (به امتیازدهی زیر مراجعه کنید).

کارت‌های خاص در بازی زودیاک

برخی کارت‌های خاص با یکی سری اثرات خاص در این بازی وجود دارند. در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

کارت شماره 8

  • شما می‌توانید کارت شماره 8 را در هر زمانی از بازی بازی کنید. این کارت در اصطلاح وایلد کارت نام دارد و شما می‌توانید با استفاده از آن زمینه بازی (خالی را که بازیکن بعدی می‌تواند بازی کند) را تعیین کنید.
  • زمانی که شما کارت 8 را به این روش بازی می‌کنید، شما باید کارت 8 را بعنوان اولین و تنها کارت در آن نوبت بازی کنید. سپس باید یک خال را بعنوان زمینه جدید بازی معرفی کنید. بازیکن بعدی، باید یا یک کارت 8 دیگر دور بیندازد، یا یک کارت از آن خالی که شما اعلام کردید.
  • شما همچنین می‌توانید بصورت نرمال کارت 8 را بازی کنید. همچون هر کارت دیگری. برای مثال، شما می‌توانید به ترتیب کارت‌های 7 دل، 8 دل، 8 پیک و 9 پیک را در یک نوبت دیسکارد کنید. اگر از این روش بازی کنید، کارت 8 دیگر اثر خاصی در بازی نخواهد داشت.

کارت‌های آس

  • زمانی که یک بازیکن کارت آس را دور می‌اندازد، بازیکن بعدی باید یا باید یک کارت آس بازی کند، یا باید 2 کارت از استاک بکشد و نوبت بازی خود را از دست بدهد. اگر بازیکن بعدی قادر به بازی کردن کارت آس بر روی بالاترین کارت دیسکارد پایل باشد، کارت آس خود را خواهد انداخت. بازیکن بعد او یا باید با کارت آس بازی کند یا باید 4 کارت بکشد و نوبت خود را از دست بدهد. اگر آس بازی کند، سپس بازیکن بعد او یا باید با کارت آس بازی کند یا باید 6 کارت بکشد و نوبت خود را از دست بدهد و … .
  • اگر در یک توالی، تمامی 4 بازیکن، کارت‌های آس را بازی کنند، سپس بازیکن اول باید 8 کارت بکشد.
  • شما می‌توانید کارت‌های آس را بطور عادی نیز بازی کنید. همچون هر کارت دیگری. برای مثال شما قادر خواهید بود که کارت‌های تک خشت، 2 خشت، 2 پیک و سپس 3 پیک را در یک نوبت به ترتیب دیسکارد کنید. اگر از این روش بازی کنید، کارت آس دیگر اثر خاصی در بازی نخواهد داشت.
  • نمی‌شود کارت آس را هم باارزش‌ترین کارت دانست هم کم‌ارزش‌ترین. یعنی یا کارت آس، کارتی با ارزش‌تر از شاه است یا کارتی بی‌ارزش‌تر از 2.