بازی پوکر با کارت مشترک

انواع بازی پوکر با کارت مشترک

در این مطلب قصد داریم یکی از انواع بازی‌های پوکر به نام بازی پوکر با کارت مشترک یا بازی پوکر با کارت‌های به اشتراک گذاشته شده صحبت کنیم.

مقدمه

در این مطلب قصد داریم یکی از انواع بازی‌های پوکر به نام بازی پوکر با کارت مشترک یا بازی پوکر با کارت‌های به اشتراک گذاشته شده صحبت کنیم.

در این نوع از پوکر هر بازیکن یک سری کارت‌های خصوصی دارد که به عنوان کارت‌های حفره شناخته می‌شوند. این کارت‌ها باید از بازیکن‌های دیگر پنهان نگه داشته شوند.

همچنین یک سری کارت مشترک یا به اشتراک گذاشته شده وجود دارد که به صورت رو به بالا در وسط میز قرار داده می‌شود و بین تمام بازیکنان مشترک است. این کارت‌های رو به بالا در دسترس تمان بازیکنان قرار دارند.

و هر بازیکنی یک دست پنج تایی از ترکیب کارت‌های خصوصی خود و کارت‌های مشترک وسط میز می‌تواند بسازد.

مشهور‌ترین بازی که به این ترتیب انجام می‌شود بازی تگزاس هولدم می‌باشد که به عنوان یک ترنومنت یا بازی آنلاین محبوب شده است. و در اواخر قرن بیستم و اویل قرن بیست و یکم بین بازیکنان محبوبیت زیادی پیدا کرد.

اوماها یکی دیگر از انواع شناخته شده این بازی‌ها است که کمتر بازی می‌شود. همچنین انواع مختلفی از پوکر‌های خانگی وجود دارد که قوانین مشابه با قوانین پوکر با بازی کارت مشترک دارند.

انواع بازی پوکر با کارت مشترک

در ادامه انواع بازی پوکر با کارت مشترک را به شما توضیح خواهیم داد.

دیلر به صورت رو به پایین دو کارت را به هر بازیکن می‌دهد. در دست بازیکن کارتی که دارای کمترین رتبه است وایلد کارت می‌باشد، اگر کارت دیگری نیز با آن کارت هم رتبه باشد آن کارت نیز به عنوان وایلد کارت شناخته می‌شود. شرط‌بندی از بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است شروع می‌شود در جهت عقربه ساعت می‌چرخد.

سپس دیلر یک کارت را به صورت رو به بالا در وسط میز قرار می‌دهد، این کارت کارت مشترک است. شرط‌بندی دوباره انجام می‌شود دیلر یک کارت مشترک دیگر در وسط میز قرار می‌دهد و شرط‌بندی انجام می‌شود، حالا یک کارت به صورت رو به پایین به هر بازیکن داده می‌شود. این کارت رو به پایین با گزینه خرید کارت رو به بالا برای محافظت از وایلد کارت همراه است.

شرط‌بندی دوباره انجام می‌شود، سپس یک کارت دیگر رو به بالا که کارت مشترک است و در وسط میز قرار داده می‌شود و دوباره شرط‌بندی انجام می‌شود و یک کارت رو به بالا دیگر نیز دوباره وسط میز قرار داده می‌شود و دوباره شرط‌بندی می‌شود. باید یک دست کارت پنج تایی با بهترین رتبه ممکن را بسازید، دستی که بالاترین رتبه ممکن را داشته باشد برنده بازی است. اگر دو دست با هم مساوی باشند محتوای پات را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند.

بازی دوگی

دوگی یک دست پایین در بازی پوکر اسپلیت های-لو (High-low) می‌باشد. دست بالا یک دست معمولی پوکر است. دست پایین یا همان دوگی یک دست چهار کارته است و باید یکی از کارت‌های هر خال را شامل شود و نتواند یک جفت را بسازد.

یک دوگی کامل شامل دستی با شامل چهار کارت، کارت‌های آس ۲.۳، و ۴ است که هر کدام یک خال متفاوت دارند.

یک دست دوگی کامل هم دست بالا را می‌برد و هم دست پایین را. یعنی هم‌های و هم لو، دوگی می‌تواند در هر بازی‌ های-لویی انجام شود.

ما این بازی را اینگونه انجام می‌دهیم شش کارت به هر بازیکن داده می‌شود و چهار کارت مشترک در وسط میز قرار داده می‌شود. کارت‌های مشترک به صورت رو به پایین قرار می‌گیرند و پیش از هر بار شرط‌بندی یکی از آن‌ها رو به بالا می‌شود، پیش از هر شرط‌بندی و ببن دو نوبت.

پس از اینکه چهارمین کارت رو به بالا شد هنوز یک شرط‌بندی باقی مانده که انجام شود. سپس پایان شرط‌بندی فرا می‌رسد. ما شرایطی را برای داشتن یک دست بالای فول هوس و برای دست پایین هفت دوگی داریم. هفت دوگی به این معناست که بالاترین کارت در بین این چهار کارت نباید بالا‌تر از هفت باشد. ما از چیپ‌ها برای مشخص کردن دست بالا و دست پایین یا دست دو طرفه استفاده می‌کنیم. اما به این گونه نیز می‌شود انجام دهیم که یک چیپ برای دست بالا و هیچ چیپی برای دست پایین و دو چیپ برای دست دو طرفه.

بازی وادیز

یک نوع بازی های-لو (High-low) که با اسم دوگی نیز شناخته می‌شود. برای دست بالا با یک دست سه یا همان تری آف اِ کایند، واجد شرایط است و برای دست پایین با یک هفت دوگی که می‌توانید هفت دوگی را در قسمت بالا که توضیح داده‌ایم ببینید.

در این بازی، دیلر چهار تا کارت به صورت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد. پیش از اولین شرط‌بندی هر بازیکن می‌تواند یک یا دو کارت را به عنوان جایگزین از دست‌های دیگران بخرد. در حال حاضر یک فلات 4 کارته به صورت رو به پایین بر روی میز قرار گرفته است. این فلات به شکل یک مستطیل دو در دو (2*2) می‌باشد.

اولین شرط‌بندی انجام می‌گیرد سپس یک از کارت‌های رو به پایین روی میز برعکس می‌شود. برای بار دوم، بازیکنان شرط‌بندی را انجام می‌دهند. سپس کارتی که در گوشه‌ی مخالف کارت برگردانده شده قرار دارد برعکس می‌شود. سومین شرط‌بندی انجام می‌گیرد و یک کارت دیگر برعکس می‌شود. سپس شرط‌ بندی را بازیکنان انجام می‌دهند و چهارمین و آخرین کارت را برمی‌گردانند. در این لحظه هر بازیکن می‌تواند پنجمین کارت را برای دست خودش برای جایگزین کردن یا اضافه کردن بخرد.

ما می‌توانیم تنها کارت‌هایی را در روی میز بازی کنیم که در یک خط راست قرار دارند. یعنی دو کارت یا باید از کناره‌ها یکدیگر را لمس کنند یا از قسمت‌های انتهایی و بالایی. بنابراین کارت‌هایی که فقط از یک گوشه با یکدیگر در تماس هستند نمی‌توانند بازی شوند.

بازی متقابل اوماها

این بازی مشابه با اوماها است به جز اینکه هر بازیکن با سه کارت شروع نمی‌کند. شرط‌بندی ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که کارت‌هایی که در وسط میز قرار دارند، همگی رو به بالا شوند. سپس همه بازیکنان اجازه دارند یک کارت چهارم رو به پایین را به عنوان کارت اضافه از پات خریداری کنند.

در دور نهایی شرط‌بندی دست‌های بالا و پایین تقسیم می‌شوند. هیچ محدودیتی در پایین یا بالا برای دست‌ها وجود ندارد. بنابراین بازیکنان خودشان باید مشخص کنند که از چه روشی بازی را انجام می‌دهند. یک بازیکن اجازه دارد که از هر دو طریق بازی را انجام دهد، همانطور که در اوماها انجام می‌شود. شما باید دقیقا از دو کارت از بین سه یا چهار کارت رو به پایین دست پایانی‌تان، استفاده کنید.