بازی سوئیچ پیشرفته

معرفی بازی سوئیچ پیشرفته (Advanced Switch)

 در این مطلب می‌خواهیم بازی سوئیچ پیشرفته را که یک از انواع بازی‌ هشت‌های دیوانه می‌باشد، به شما معرفی کنیم. ادامه مطلب را همراه ما باشید.

مقدمه

 در این مطلب می‌خواهیم بازی سوئیچ پیشرفته را که یک از انواع بازی‌ هشت‌های دیوانه می‌باشد، به شما معرفی کنیم. ادامه مطلب را همراه ما باشید.

پخش کردن کارت در بازی سوئیچ پیشرفته

این بازی با دو دسته کارت ۵۲ تایی یعنی در مجموع با ۱۰۴ کارت بازی می‌شود. دیلر پنج کارت را از این ۱۰۴ کارت برمی‌دارد و به هر بازیکن می‌دهد.

همچنین دیلر یک کارت را از داخل پک برداشته و آن را به صورت رو به بالا در کنار استاک قرار می‌دهد تا دیسکارد پایل را تشکیل دهد.

نحوه بازی سوئیچ پیشرفته

هر بازیکن در نوبت خود یک کارت از رتبه یا خال مشابه آخرین کارتی که بازی شده است را بازی می‌کند.

اگر یک بازیکن نتواند یک کارت را با این شرایط بازی کند او مجبور است یک کارت را از استاک بردارد و نوبت به بازیکن سمت چپ او می‌رسد.

بازیکن پس از اینکه از استاک کارت برداشت دیگر در آن نوبت قادر به بازی نخواهد بود.

کارت‌های خاص در بازی سوئیچ پیشرفته

 پنج کارت خاص در این بازی وجود دارد. کارت آس، یکی از وایلد کارت‌ها است که می‌تواند در هر زمانی بر روی کارت‌های دیسکارد شده بازی شود و بازیکنی که آن را بازی می‌کند یک خال جدید را برای زمینه معین می‌کند. کارت‌های آس روی کارت‌های شماره ۲ یا روی کارت سرباز بازی نمی‌شوند.

کارت‌های سرباز: در صورت استفاده از کارت سرباز، بازیکن بعدی باید یک کارت تصویردار (یعنی یا بی‌بی، سرباز یا شاه) دیسکارد کند. اما لازم نیست از آن خال پیروی کند.

8: زمانی که یک کارت هشت دور بیندازیم، بازیکن بعدی نوبت خود را از دست می‌دهد.

کارت‌های شماره ۵: چنانچه یک کارت شماره ۵ بازی کنیم، همه بازیکنان دست خود را به بازیکن سمت راست می‌دهند.

کارت‌های شماره ۲: اگر کارت‌های شماره ۲ بازی شوند، بازیکن بعدی باید یا کارت شماره ۲ بازی کند یا باید دو کارت از استاک بکشد. وقتی که کارت دوم را بازیکن بعدی بازی کرد بازیکن بعد او یا باید یک کارت شماره دو بازی کند یا چهار کارت را از استاک بردارد و همینطور ادامه پیدا می‌کند.

کارت‌های خاص فقط برروی بازیکن‌های بعدی برای بازی تاثیر می‌گذارد. بازیکن‌های دیگر به صورت معمولی بازی خود را ادامه می‌دهند.

زمانی که یک کارت یکسان بر روی آخرین کارت بازی شود، همه بازیکنان دیگر یک کارت را باید به دست خود اضافه کنند و شخصی که آن کارت برابر را بازی کرده است می‌تواند یک بار دیگر بازی کند، اگر کارت یک کارت خاص باشد بازیکن باید طبق قوانین بازی بالا روی آن بازی کند.

چنانچه یک بازیکن اخرین کارت را در دست خود داشته باشد، باید به بازیکنان دیگر اعلام کند که تک کارت است. اگر آن بازیکن در دور بعدی نتواند برنده شود، باید یک کارت به دست خودش از استاک اضافه کند.

امتیاز دهی در بازی سوئیچ پیشرفته

هنگامی که کارت‌های بازیکن تمام شود، بازیکنان دیگر هر کدام به اندازه‌ی کارت‌های باقی مانده در دست خود امتیاز می‌گیرند.

تمامی کارت‌های معمولی ارزش اسمی خود را دارند. بی‌بی‌ها و شاه‌ها ۱۰ امتیاز دارند. کارت‌های ویژه یا همان آس دو برابر ارزش اسمی خود امتیاز دارند. یعنی هشت‌ها شانزده امتیاز، پنج‌ها ده امتیاز، سرباز‌ها بیست امتیاز، آس‌ها بیست و دو امتیاز.

کارت‌های شماره دو امتیاز کل دست را دو برابر می‌کنند. چنان چه بیش از یک کارت شماره 2 در دست وجود داشته باشد، به ازای هر کارت شماره دو یکبار امتیاز‌ها دو برابر می‌شوند.

اگر دو کارت یکسان در دست وجود داشته باشند، امتیاز کل نصف می‌شود. چنان که بیش از یک مجموعه کارت یکسان وجود داشته باشد، به ازای هر کدام، یکبار مجموع امتیازات نصف می‌شود.

وقتی که بازی بین سه بازیکن یا بیشتر در حال بازی است، این اختیاری است که اجازه دهیم بازیکنی که امتیازش به دویست و پنجاه می‌رسد با رسیدن به امتیاز پانصد به شرطی که بقیه بازیکن‌ها هنوز به دویست و پنجاه نرسیده باشند، برنده بازی شود.

یا اینکه اگر یک بازیکن مجموع امتیازاتش زیر دویست و پنجاه باشد بقیه بازیکنان همه بالا دویست و پنجاه باشند، بازیکن زیر دویست و پنجاه، برنده بازی خواهد بود.