معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی کاو روبات (Cau Robat)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی کاو روبات (Cau Robat)

کاو روبات در کاتالونیا، بخش شمال شرقی اسپانیا بازی می‌شود. این یک بازی سبک فیشینگ است. در این مقاله به معرفی و آموزش این بازی می‌پردازیم.

معرفی بازی

کاو روبات در کاتالونیا، بخش شمال شرقی اسپانیا بازی می‌شود. این یک بازی فیشینگ غیر رایج برای کودکان است که تا حدودی شبیه به روندا (Ronda) می‌باشد، اگرچه نیاز به مهارت کمتری دارد. این بازی به دلیل ویژگی‌های غیرمعمول خود یعنی وجود کاو (Cau) و ضبط دنباله‌ها متمایز شده‌ است. متأسفانه مکانیسم بازی نسبتاً دست و پا گیر است؛ به خصوص در بخش پرداخت با کارت برای کاو و تمیز کردن میز؛ به همین دلیل واقعا نمی‌توانیم انجام بازی کاو روبات را توصیه کنیم. با بیو کازینو همراه باشید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

دک

کاو روبات با دک استاندارد اسپانیایی 40 کارتی شامل چهار خال زیر بازی می‌شود:

اورو (سکه)
کوپ (فنجان)
اسپاس (شمشیرها)
باستون (باتوم)

کارت‌های موجود در هر خال از 1 تا 7 و 10 تا 12 تشکیل می‌شوند. کارت 10 سوتا (پیشخدمت(، 11 کاوال (اسب) و 12 ری (شاه) نامیده‌ می‌شوند.

تنها رتبه کارت‌ها در بازی دارای اهمیت است. هنگام ساخت دنباله، 10 به دنبال 7 و 1 به دنبال 12 می‌آید؛ به طوری که برای مثال 5-6-7-10-11 و 11-12-1-2-3 دنباله‌هایی معتبر محسوب می‌شوند.

هر تعداد بازیکن می‌توانند در این بازی شرکت کنند، اگرچه تعداد معمول 3 تا 5 است.

تقسیم کارت

تقسیم کارت و بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود. دیلر چهار کارت (یا پنج کارت در صورت وجود پنج بازیکن) را روی میز قرار می‌دهد. اگر دو یا تعداد بیشتری از این کارت‌ها رتبه یکسانی داشته باشند (مثلاً دو 6) فقط یک کارت از آن رتبه روی میز باقی می‌ماند. بقیه کارت‌ها به دک برگشته و با کارت‌های دیگری جایگزین می‌شوند. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که کارت‌های رو به بالا از نظر رتبه متفاوت باشند. تمامی کارت‌های باقی‌مانده‌ به صورت سه تایی به بازیکنان داده‌ می‌شوند. در صورتی که پنج بازیکن در بازی حاضر باشند، هر بار سه کارت و در دور آخر یک کارت به بازیکنان داده‌ می‌شود.

هدف بازی گرفتن‌ کارت‌های بیشتر نسبت به رقباست.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت راست دیلر بازی را آغاز می‌کند. نوبت بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت دور میز می‌چرخد. هر بازیکن در نوبت خود یکی از کارت‌هایش را به صورت رو به بالا در مرکز میز قرار می‌دهد. این کارت ممکن است یک یا چند کارت را از روی میز یا از بازیکنان دیگر بگیرد (ضبط کند). بازیکنان کارت‌هایی را که به دست آورده‌اند در جلوی خود به صورت یک انباشت قرار می‌دهند.

اگر کارتی که بازی می‌کنید هم رتبه با یکی از کارت‌های روی میز باشد، آن را ضبط کرده و هر دو کارت را به صورت رو به بالا در مقابل خود قرار می‌دهید.

اگر روی میز یک توالی صعودی ناگسستنی از کارت‌ها وجود داشته باشد که از نظر رتبه با کارتی که بازی می‌کنید شروع می‌شود، می‌توانید کل دنباله را ضبط کنید. به عنوان مثال اگر کارت‌های روی میز 1، 2، 4، 7، 11، 12 هستند، می‌توانید یک 11 بازی کنید و 11-12-1-2 را ضبط کنید؛ یا این که با بازی یک 4 فقط 4 را بگیرید. با بازی یک کارت 1 می‌توانید 1-2 را ضبط کنید.

کارت‌هایی که ضبط می‌کنید را باید به صورت مرتب در یک انباشت در جلوی خود قرار دهید. این کارت‌ها باید رو به بالا قرار گرفته‌ و کارتی که بازی کرده‌اید در بالای آن جای بگیرد. به عنوان مثال، اگر شما یک 6 را برای ضبط کردن‌ 6-7 بازی کنید، شش در بالای انباشت شما نمایش داده‌ می‌شود. در زیر آن 6، سپس 7 و به دنبال آن هر چیزی که پیش از این وجود داشته است قرار خواهد داشت.

وقتی دنباله‌ای از کارت‌های روی میز را ضبط می‌کنید، اگر کارت بالایی انباشت یکی از بازیکنان در این دنباله جای بگیرد، می‌توانید کل انباشت آن‌ها را بگیرید. فرض کنید کارت‌های روی میز 1، 2، 4، 7، 11، 12 هستند؛ یکی از بازیکنان هم یک کارت 3 در بالای کارت‌های گرفته‌ شده‌ خود دارد. شما می‌توانید یک 12 بازی کرده و 12-1-2 را از میز، کل انباشت زیر 3، و 4 را از میز ضبط کنید. انباشت شما اکنون دارای 12 در بالا، سپس 1، 2، کل انباشت 3 (با ترتیبی بدون تغییر)، 4 و سپس هر چیزیست که پیش از این در آن وجود داشته است.

اگر کارتی را بازی کنید که با هیچ کارتی در میز برابری نکند، هیچ کارتی نمی‌گیرید. کارت شما در جایی که هست باقی می‌ماند و بازیکن بعدی می‌تواند آن را ضبط کند.

توجه داشته باشید که انباشت متعلق به بازیکن دیگر را نمی‌توان با یک کارت برابر ضبط کرد، بلکه فقط به عنوان بخشی از دنباله این قابلیت را دارد. اگر در مثال بالا یک 3 بازی کنید، انباشت 3 را نمی‌گیرد. در این وضعیت کارت شما بر روی میز باقی مانده و هیچ کارت دیگری دریافت نمی‌کنید.

اگر کارتی بر روی میز وجود داشته که با کارت بالایی انباشت یک نفر برابر باشد، بازیکنی که یک دنباله را ضبط می‌کند باید کارت روی میز را به جای انباشت بگیرد. بدین ترتیب کارت روی میز به طور موثر از انباشت محافظت می‌کند. به عنوان مثال، در صورتی که یک 5 در مرکز میز وجود داشته باشد، انباشتی که کارت 5 در بالای آن قرار دارد را نمی‌توان ضبط کرد.

کاو، ر‌یکاو، کنتراکاو (Cau, Recau, Contracau)

اگر بازیکن قبل از شما کارتی را بازی کند که هیچ ضبطی به همراه ندارد، و شما کارتی را بازی کنید که با آن کارت مطابقت دارد، می‌گویید “کاو”. بین ترتیب بازیکن قبل از شما باید به شما جریمه بپردازد. اگر بازیکن بعد از شما نیز یک کارت مطابق داشته‌ باشد، می‌تواند با گفتن‌ “ر‌یکاو” این کارت را بازی کرده‌ و هر سه کارت را ضبط کند. در صورتی که بازیکن بعد از وی چهارمین کارت مطابق را در اختیار داشته‌ باشد، با گفتن‌ “کنتراکاو” آن را بازی کرده و هر چهار کارت را ضبط می‌کند.

کارتی که با کاو، ر‌یکاو یا کنتراکاو می‌گیرید نیز می‌تواند شروع یک دنباله باشد. به عنوان مثال فرض کنید کارت‌های روی میز 5، 6، 12 هستند. بازیکن قبل از شما 4 را بازی کرده و چیزی ضبط نمی‌کند. اگر شما هم 4 دارید، اکنون می‌توانید با گفتن‌ کاو آن را بازی کنید. در ادامه باید منتظر بمانید تا ببینید آیا بازیکن بعدی ر‌یکاو می‌گوید یا خیر. اگر ریکاو وجود نداشته باشد می‌توانید 4-5-6 را با 4 خود ضبط کنید. اگر بازیکن بعدی بگوید ر‌یکاو و 4 را بازی کند، می‌تواند سه کارت چهار، پنج و شش را به شرطی که هیچ کنتراکاوی وجود نداشته باشد ضبط کند.

توجه داشته باشید که کاو فقط زمانی رخ می‌دهد که کارتی که روی میز بازی می‌شود بلافاصله با کارت بازیکن بعدی مطابقت داده‌ شود. اگر این بازیکن کارت مطابق را در اختیار نداشته باشد فرصت کاو از دست می‌رود. گرفتن‌ این کارت در ادامه بازی دیگر به عنوان کاو به حساب نمی‌آید.

همچنین توجه داشته‌ باشید که برای اعلام کاو باید کارتی را که قبلا بازی شده‌ است با تطبیق دادن‌ ضبط کنید. گرفتن‌ آن به عنوان بخشی از یک دنباله کاو نیست. به عنوان مثال فرض کنید 3 و 5 روی میز هستند. بازیکن قبل از شما یک 6 بازی کرده و چیزی ضبط نمی‌کند. اگر شما یک 5 بازی ‌کنید و 5 و 6 را بگیرید، کاو محسوب نمی‌شود.

پرداخت برای کاو یک کارت است. بدین معنی که کارت بالای انباشت بازیکن اول (که کارت او ضبط شده است) به بالای انباشت بازیکن دوم (که با آن مطابقت داده است) منتقل می‌شود. این پرداخت پس از ضبط کردن انجام می‌شود. بنابراین کارت پرداخت شده در بالای کارت ضبط شده قرار می‌گیرد.

پرداخت اضافی برای ر‌یکاو، دو کارت از بازیکن اول و یک کارت از بازیکنیست که کاو را اعلام کرده است. فرض کنید A کارتی را بدون ضبط کردن بازی کرده و B با اعلام کاو آن را مطابقت می‌دهد. C هم با اعلام ریکاو این کارت را مطابقت می‌دهد. هیچ کنتراکاوی اعلام نمی‌شود. پرداخت‌ در چنین روندی به این صورت است: B یک کارت به C می‌پردازد. A یک کارت به B می‌پردازد. A دو کارت به C پرداخت می‌کند.

اگر بازیکن بعدی (D) بگوید کنتراکاو، پرداخت اضافی به صورت سه کارت از A، دو کارت از B و یک کارت از C است. ترتیب پرداخت‌ها به این صورت است: C یک کارت به D می‌پردازد. B یک کارت به C و دو کارت به D می‌دهد. A یک کارت به B، دو کارت به C و سه کارت به D می‌پردازد.

هنگام پرداخت دو یا سه کارت به بازیکن دیگر، این کارت‌ها بدون ایجاد اختلال در نظمشان، از انباشتی به انباشت دیگر منتقل می‌شوند؛ بدین صورت که کارت بالایی در بالا باقی بماند.

تمیز کردن میز

اگر بازی شما تمامی کارت‌های روی میز را بگیرد، دیگر بازیکنان هرکدام باید یک کارت به شما پرداخت ‌کنند. این روند از بازیکن سمت راست شما شروع شده و در جهت انجام بازی ادامه می‌یابد. بعد از اینکه کارت‌های ضبط شده خود را گرفتید، هر بازیکن به نوبه خود کارت بالایی انباشت خود را به انباشت شما منتقل می‌کند.

اگر میز را با کاو (یا ر‌یکاو یا کنتراکاو) تمیز کنید، پرداخت برای این موارد پیش از پرداخت برای تمیز کردن میز انجام می‌شود.

در صورتی که باید جریمه پرداخت کنید ولی انباشت کارت‌های ضبط شده شما خالیست، بدهکار خواهید ماند. شما باید به محض گرفتن کارت‌ بدهی خود را پرداخت کنید.

امتیازدهی

زمانی که تمامی افراد کارت‌های دست خود را بازی کردند، هر بازیکن تعداد کارت‌های موجود در انباشت مقابلش را می‌شمارد. بازیکنی که بیشترین کارت را داشته باشد برنده دست است. اولین بازیکنی که تعداد دست‌های توافق شده را ببرد برنده بازی خواهد بود.

انواع

در یک روش جایگزین امتیازدهی به این صورت انجام می‌شود که هر بازیکن به ازای هر 10 کارت گرفته شده یک امتیاز کسب کند. بدین ترتیب 9 کارت یا کمتر امتیازی به همراه ندارد، یک امتیاز برای 10-19 کارت ثبت می‌شود، دو امتیاز برای 20-29 کارت و به همین ترتیب. وقتی بازیکنی 21 امتیاز یا بیشتر در پایان یک دست داشته باشد، بازیکنی که بیشترین امتیاز را دارد برنده محسوب می‌شود.

دو نسخه زیر تا حدودی بازی را ساده می‌کنند:

  • برخی به نحوی بازی می‌کنند که در طی آن یک کاو، ر‌یکاو یا کنتراکاو به شما اجازه شروع دنباله را نمی‌دهد. در این نسخه شما فقط می‌توانید کارت(های) برابر را ضبط کنید.
  • در یکی دیگر از نسخه‌ها در صورت وقوع ریکاو یا کنتراکاو، پرداخت (به ترتیب دو و سه کارت) فقط از بازیکن اول به آخرین بازیکن انجام می‌شود. بازیکن (بازیکنان) مابین هیچ کارتی پرداخت یا دریافت نمی‌کند.

برای ساده‌تر شدن بازی تنها سه کارت به بازیکنان داده می‌شود. پس از بازی شدن این کارت‌ها دوباره تقسیم کارت صورت می‌گیرد. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که تمامی کارت‌ها استفاده شوند؛ مشابه با اسکوپا (Scopa).

برای ساده‌تر شدن روند بازی، بازیکنان کارت‌های ضبط شده خود را رو به پایین نگه می‌دارند. این انباشت را نمی‌توان گرفت. از آنجایی که کاو روبات به معنی کاو “دزدیده شده” است، این نسخه از بازی که بدون دزدیدن انجام می‌شود با عنوان کاو شناخته شده است.