قانون بازی Left, Center, Right یا چپ، وسط، راست

قانون بازی Left, Center, Right یا چپ، وسط، راست

  • نوع بازی: عمومی
  • محدودیت سنی: 8 سال به بالا
  • وسایل مورد نیاز: 3 تاس و حداقل 9 چیپس پوکر

قوانین بازی

حداقل سه بازیکن باید به صورت دایره‌ای پشت میز بنشینند و برای شروع بازی اقدام کنند. فقط باید اطمینان حاصل کنید که فضای زیادی در وسط میز دایره‌ای برای بازیکنان وجود داشته باشد تا بازیکنان بتوانند تراشه یا چیپ‌های خود را در پات قرار دهند.

برای شروع به هر بازیکن باید سه تراشه یا چیپ پوکر داشته باشد. اگر با بیش از سه بازیکن بازی را انجام می‌دهید، اطمینان حاصل کنید که هر بازیکن دارای سه تراشه برای شروع بازی است.

اگر هم در خانه بازی می‌کنید و امکانات کازینو را ندارید، به جای چیپ یا تراشه می‌توانید از سکه یا دکمه و یا هر چیز دیگری استفاده کنید.

تاس را می‌اندازید ولی اعداد روی تاس همان چپ، راست و یا وسط را در بازی تعیین می‌کند.

این اعدادی که در ادامه به شما خواهیم گفت اعدادی است که بازی حول و محور آن می‌چرخد:

1 ، 2 ، و 3 = نقطه

4 = چپ

5 = مرکز یا وسط

6 = راست

قانون بازی Left, Center, Right یا چپ، وسط، راست
قانون بازی Left, Center, Right یا چپ، وسط، راست

نحوه انجام بازی

هر بازیکن باید تاس ها را در دستش بچرخاندو هر بازیکنی که بیشترین عدد را با تاس در بازی بیاورد، اولین نفری خواهد بود که بازی را شروع خواهد کرد.

در بازی چپ، وسط، راست هر بازیکن می‌تواند در هر دست از بازی سه بار تاس پرتاب کنند. و شانس خود را در بازی امتحان کنند.

بعد از اولین باری که تاس پرتاب می‌شود شما باید به تاس ها نگاه کنید تا ببینید کدام طرف‌ها رو به بالا باشد. معمولا در این بازی چهار احتمال وجود دارد:

  • برای 4 (چپ) – به بازیکن در سمت چپ 1 باید تراشه بدهد
  • برای 5 (وسط) 1 تراشه به پات که در وسط میز است باید بدهد
  • برای 6 (راست) – به بازیکن در سمت راست 1 تراشه بدهد
  • به ازای هر عدد دیگری که تاس نشان می‌دهد هم شما باید همان تراشه را در دست نگه دارید

به عنوان مثال اگر بازیکن اول دو و یکی 4 (رو چپ) تاس بیاورد، آن بازیکن باید یک تراشه به بازیکن سمت چپ خود بدهد و دو تراشه را برای خود نگه دارد.

بازی در جهت عقربه های ساعت ادامه دارد. هنگامی که هر بازیکن نوبت خود را به پایان رساند، دور اول بازی به پایان خواهد رسید.

بعد از اتمام دور اول هر بازیکن باید با همان مقدار تراشه‎ای که در دست دارد، باید تاس بیاورد و این اعداد را با هم مطابقت دهد.

اگر بازیکن هیچ تراشه یا چیپی در اختیار نداشته باشد، اجازه پرتاب تاس را نیز نخواهد داشت ولی همچنان همان بازیکن در بازی حظور خواهد داشت تا اینکه برنده نهایی بازی مشخص شود. در بازی این احتمال وجود دارد که بازیکن در سمت راست یا چپ شما مجبور باشد در هر دور بازی تراشه ای برای شما بگذارد.

برنده شدن در بازی چپ، وسط، راست

این بازی تا وقتی ادامه دارد که همه بازیکنان به جز یک نفر همه تراشه‌های خود را از دست داده باشند. بازیکنی که حتی اگر یک تراشه داشته باشد برنده بازی خواهد بود.

بیو کازینو

منبع Left, Center, Right