آموزش بازی Going to Boston

آموزش بازی Going to Boston

  • سبک بازی: عمومی
  • محدودیت سنی: هشت سال به بالا
  • تعداد نفرات: 3، 4 و پنج نفره به بالا

قوانین بازی

بازیکنان باید به صورت گرد و یا دایره‌ای دور هم بنشینند. تاس باید دقیقا نقطه وسط بازیکنان انداخته شود. هر بازیکن فقط یکبار اجازه پرتاب تاس را دارد. هر بازیکن که بالاترین عدد را با تاس به دست بیاورد، شروع کننده‌ی بازی خواهد بود.

نکته‌ای که در مورد این بازی باید به آن توجه داشته باشید این است که قبل از بازی بازیکنان باید با هم مشخص کنند که تا چند دست و تا چه مقدار باید بازی کنند تا برنده بازی مشخص شود.

آموزش بازی Going to Boston
آموزش بازی Going to Boston

روش انجام بازی

هر بازیکن (به نوبه خود) در هر دست می‌تواند تا سه بار تاس خود را پرتاب کند.

در اولین پرتاب تاس، تاس‌هایی که بالاترین ارزش رقمی را دارند کنار گذاشته می‌شوند و به یک طرف قرار می گیرند. اگر دو یا چند تاس بیشترین تعداد را نشان دهند، فقط یکی از این تاس‌ها را برای پرتاب بعدی نگه داشته می‌شود.

در پرتاب دوم دو تاس باقیمانده انداخته می‌شود و یک بار دیگر تاس‌هایی با بالاترین تعداد کنار گذاشته می‌شوند. در نهایت هم تاس آخر انداخته خواهد شد.

 نحوه امتیازگیری

در بالا گفته شد که هر بازیکن می‌تواند تا سه بار تاس خود را بیندازد. برای جمع کردن امتیاز شما باید مجموع تعداد اعدادی که با تاس به دست آوردید را با هم داشته باشید. هر بازیکنی که بالاترین عدد را به دست بیاورد، در نهایت برنده بازی خواهد بود.

بیو کازینو

منبع: Going to boston