معرفی، آموزش و بررسی بازی‌های پوکر صلیب آهنی و غیره (Iron Cross)

معرفی، آموزش و بررسی بازی‌های پوکر صلیب آهنی و غیره (Iron Cross)

این مقاله قوانینی مربوط به تعدادی از بازی‌های پوکر ( صلیب آهنی، تیک تاک تو، هرم) که دارای کارت مشترک هستند را ارائه کرده است.

معرفی بازی

این مقاله قوانینی مربوط به تعدادی از بازی‌های پوکر که دارای کارت مشترک هستند را ارائه کرده است. در این بازی‌ها کارت‌های مشترک (یا کامیونیتی) به شیوه خاصی تقسیم می‌شوند و تنها مجموعه‌های خاصی از کارت‌ها برای استفاده همزمان به عنوان بخشی از دست نهایی بازیکن در دسترس هستند. تعداد نسخه‌های قابل بازی در این نوع تقریباً بی‌پایان است.

این نسخه‌ها به طور معمول در بازی‌های پوکر خصوصی انجام می‌شوند؛ بازی‌هایی که در آن‌ها بازیکنان پیش از تقسیم کارت یک آنته قرار می‌دهند. هر دور شرط‌بندی با اولین بازیکن فعال در سمت چپ دیلر آغاز می‌شود.همراه بیو کازینو باشید تا با این بازی‌ها بیشتر آشنا شوید.

صلیب آهنی (Iron Cross)

در صلیب آهنی یا ایرون کراس که با عنوان کلیسا یا کریس کراس نیز شناخته‌ شده‌ است، پنج کارت به صورت رو به پایین به هر بازیکن داده‌ می‌شود. پنج کارت هم به شکل متقاطع و به صورت رو به پایین بر روی میز قرار می‌گیرد.

یک دور شرط بندی در بازی وجود دارد. در ادامه کارت‌ها به ترتیب مشخص شده‌ در تصویر به صورت رو به بالا برگردانده‌ می‌شوند. بعد از افشای هر کارت، یک دور شرط ‌بندی دیگر صورت می‌گیرد.

در مرحله نهایی رونمایی، هر بازیکن می‌تواند از دو یا چند کارت از پنج کارت خود به همراه کارت‌هایی از تقاطع برای تشکیل دست خود استفاده کند. با این حال کارت‌های مشترک استفاده‌ شده‌ باید همگی از خط افقی سه کارته‌ (4-5-2) یا از خط عمودی (1-5-3) بهره ببرند.

انواع:

کارت مرکزی و تمامی کارت‌های هم رتبه می‌توانند وایلد باشند.

این بازی را می‌توان با اعلام و به صورت بالا پایین (high-low)، یا با به اشتراک گذاشتن‌ پات توسط بالاترین و پایین‌ترین دست انجام داد. زمانی که بازی با اعلام همراه شود، بازیکنی که هر دو ‘cdki را اعلام می‌کند تنها مجاز است از یک مجموعه سه کارتی روی میز، اعم از افقی یا عمودی، همراه با دست خود بهره ببرد؛ وی باید هم دست بالا و هم دست پایین خود را بر اساس این هشت کارت‌ تشکیل دهد.

گاهی مواقع در ایرون کراس تنها چهار کارت به هر بازیکن داده‌ می‌شود.

تعداد دورهای شرط بندی را می‌توان کاهش داد؛ برای مثال شرط بندی تنها بعد از تقسیم کارت، بعد از کارت‌های 1 و 2، یا بعد از کارت‌های 3 و 4 و پیش از رونمایی.

تیک تاک تو

این نسخه نیز گاهی اوقات با عنوان کریس کراس (Criss Cross) شناخته می‌شود. در این نسخه دو کارت رو به پایین به هر بازیکن و 9 کارت رو به پایین در یک شبکه‌ 3×3 بر روی میز قرار داده‌ می‌شود. در مرحله رونمایی، بازیکنان از دو کارت خود با هر ردیف (8-1-5، 4-9-2 یا 7-3-6) یا هر ستون (8-4-7، 1-9-3 یا 5-2-6) یا خط مورب (8-9-6 یا 5-9-7) برای ساخت یک دست پوکر بهره می‌برند.

کارت‌ها می‌توانند به صورت یکی یکی به ترتیب نشان داده‌ شده‌ در تصویر و با یک دور شرط بندی بعد از هر بار آشکار شوند؛ با این حال اتخاذ چنین روندی باعث می‌شود که دورهای شرط بندی زیادی صورت بگیرد. بنابراین برخی از بازیکنان ترجیح می‌دهند کارت‌ها را به صورت گروهی نمایش دهند؛ به عنوان مثال 1، 2، 3، 4، دور شرط بندی، 5، 6، 7، 8، دور شرط بندی، 9، دور شرط بندی و مرحله نهایی رونمایی. گزینه دیگر این است که ردیف بالا (8-1-5)، سپس ردیف پایین (7-3-6)، سپس ردیف وسط (4-9-2) را با یک دور شرط بندی بعد از هر ردیف ترتیب بدهید.

برخی به جای دو کارت، به هر بازیکن چهار کارت می‌دهند. بازیکن باید از دو کارت خود در همراهی با ستون، ردیف یا خط مورب سه کارته میز بهره ببرد.

برخی به هر بازیکن چهار کارت می‌دهند. بازیکن می‌تواند از 2، 3 یا هر 4 کارت خود به همراه 3، 2 یا 1 کارت از هر ردیف، ستون یا خط مورب استفاده کند.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در طی آن کارت مرکزی (9) و تمامی کارت‌های هم رتبه وایلد محسوب می‌شوند.

بازی را می‌توان فقط به صورت بالا (high)، یا بالا پایین (high-low) به همراه اعلام بازی کرد. هنگام بازی بالا پایین، برخی اجازه ‌می‌دهند که دست‌های بالا و پایین به‌ طور مستقل ساخته‌ شوند؛ بدین ترتیب هر کدام از ردیف، ستون یا خط مورب متفاوتی استفاده‌ می‌کنند.

تیک تاک تو با پست

در این نسخه‌ از تیک تاک تو، در حین قرار دادن‌ آنته، هر بازیکن سه سهم به نام “پست (post)” قرار می‌دهد.

دو کارت رو به پایین به هر بازیکن و یک شبکه 3 در 3 از کارت‌ها (به صورت رو به بالا) بر رو میز قرار داده‌ می‌شود. پس از یک دور شرط بندی، بازیکنان باقیمانده دو کارت خود را در معرض دید قرار داده‌ و بهترین دست خود را اعلام می‌کنند. بهترین دست پات را برنده می‌شود. دیگر بازیکنان (از جمله آن‌هایی که فولد داده‌‌اند) باید یکی از پست‌های خود را در یک “پات پست” جداگانه قرار دهند.

تمامی بازیکنان دست‌های دو کارته خود را دور می‌اندازند؛ شبکه 3 در 3 در جای خود باقی می‌ماند. یک تقسیم کارت جدید دو کارته به صورت رو به پایین برای هر بازیکن از کارت‌هایی که در دک باقی مانده است صورت می‌گیرد. در ادامه یک دور دیگر شرط بندی و یک رونمایی جدید انجام می‌شود.

این روند برای هر چند بار که لازم باشد تکرار می‌شود. تنها به بازیکنانی که هنوز حداقل یک توکن دارند دست داده‌ می‌شود. اگر کارت‌های کافی برای دادن‌ دو کارت به افراد باقی نمانده‌ باشد، تمامی کارت‌های استفاده‌ نشده‌ و دور انداخته‌ شده‌ با هم بر زده‌ شده‌ و یک دک 43 کارتی جدید ایجاد می‌شود. 9 کارت چیدمان در سر جای خود باقی می‌مانند. کارت‌های جدید بازیکنان از میان این دک جدید تقسیم می‌شوند.

وقتی تمامی افراد به جز یک نفر همه پست‌های خود را از دست دادند، آخرین بازیکن باقیمانده پات پست‌ را برای خود کسب کرده و بازی به پایان می‌رسد.

نتیجه تنها به تقسیم کارت و اینکه بازیکنان به درستی تشخیص دهند چه دست‌هایی می‌توانند داشته باشند، بستگی دارد.

تیک تاک تو با انتخاب

به هر بازیکن سه کارت به صورت رو به پایین داده‌ می‌شود. 9 کارت هم به صورت رو به پایین بر روی میز قرار داده‌ می‌شود. بازیکنی که در سمت چپ دیلر قرار دارد، باید یک شرط بلایند (Blind) قرار دهد. بدین ترتیب دور اول شرط بندی آغاز خواهد شد.

آخرین بازیکنی که شرط می‌بندد یا افزایش (raise) می‌دهد، دو کارت از کارت‌های رو به پایین را برای رو شدن انتخاب می‌کند. اگر تمامی افراد پاس داده‌ یا فولد کنند، این فرد بازیکن سمت چپ دیلر خواهد بود. هر دو کارتی را می‌توان انتخاب کرد، به جز کارت مرکزی (9) که آخرین کارت در روند رونمایی خواهد بود. دور دیگری از شرط ‌بندی صورت می‌گیرد. این کار با شرط‌ اجباری توسط اولین بازیکن فعال سمت چپ کسی که انتخاب را انجام داده‌ است، آغاز می‌شود.

این روند تا زمانی تکرار می‌شود که هشت کارت موجود در طرفین رو شوند؛ پس از آن یک دور شرط بندی بدون شرط اجباری صورت می‌گیرد. این دور توسط بازیکن فعال سمت چپ بازیکنی که دو کارت بیرونی آخر را افشا کرده است، آغاز می‌شود. در نهایت هم کارت مرکزی آشکار می‌شود.

در مرحله نهایی رونمایی، هر بازیکن باقیمانده بهترین دست پوکر 5 کارتی خود را با استفاده از سه کارت موجود در دست خود و دو کارت میز، یا 2 کارت موجود در دست خود و سه کارت روی میز تشکیل می‌دهد. طبق معمول کارت‌های میز باید از یک ردیف، ستون یا خط مورب باشند.

در نهایت پات بین بازیکنی که بهترین دست پنج کارتی را با استفاده‌ از این قوانین ساخته‌ و شخصی که بالاترین کارت شخصی از خال کارت میانی (9) را در اختیار دارد تقسیم می‌شود. هر چیپ غیر قابل تقسیم باقی مانده در پات به دست بعدی منتقل می‌شود. اگر هیچ بازیکنی نتواند با کارت وسط مطابقت پیدا کند، کل پات به دارنده بالاترین دست پوکر تعلق خواهد داشت. اگر همه افراد به جز یک نفر فولد بدهند، آخرین بازیکن کل پات را دریافت می‌کند.

هرم (Pyramid)

چندین سبک از بازی با کارت مشترک به همین نام وجود دارد؛ تنها ویژگی مشترک این بازی‌ها وجود چیدمان مثلثی شکل آن‌هاست.

سه ردیف متقاطع

همانطور که در تصویر نشان داده‌ شده‌ است، چهار کارت به هر بازیکن به صورت رو به پایین و شش کارت هم به صورت رو به پایین به هرم داده‌ می‌شود. کارت‌ها به ترتیب نشان داده‌ شده‌ رو می‌شوند. پس از هر رونمایی یک دور شرط بندی انجام می‌شود.

این یک بازی بالا پایین همراه با اعلام است. در مرحله رونمایی، هر بازیکن باقیمانده 2، 3 یا 4 کارت از دست خود را با 3، 2 یا 1 کارت از میز ترکیب می‌کند. تمامی کارت‌های استفاده شده از میز باید یکی از سه ضلع مثلث باشند (4-1-5، 4-3-6 یا 6-2-5). بازیکنی که هم برای بالا و هم برای پایین اقدام می‌کند باید هر دو دست خود را از همان هفت کارت بسازد.

کارت‌های وایلد، کارت‌های مشترک و کارت‌های کشتن (kill)

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، پنج کارت به صورت رو به پایین و 9 کارت به هرم داده می‌شود.

پس از اولین دور شرط بندی، ردیف بالایی کارت‌ها رو می‌شوند. تمامی کارت‌های این رتبه وایلد هستند؛ با این حال خود کارت‌ها برای استفاده بازیکنان در دسترس نیستند.

پس از دور دوم شرط بندی، ردیف دوم رو می‌شود. این سه کارت کارت‌های مشترکی هستند که می‌توانند توسط بازیکنان به همراه کارت‌های دستشان برای ساخت دست پوکر استفاده شوند.

پس از دور سوم شرط بندی، آخرین ردیف چهار کارتی رو می‌شود. تمامی کارت‌های هم رتبه با این کارت‌ها، چه در ردیف وسط هرم و چه در دست بازیکنان، باید دور ریخته شوند.

دور چهارم شرط بندی صورت گرفته و پس از آن مرحله نهایی رونمایی رخ می دهد.

انواع دیگر

یوکان هولدم (Yukon Hold’em)

طبق یکی از مقالات قدیمی موجود در ویکی‌پدیا، این بازی در دهه 1970 در آلاسکا ابداع شده و متعاقباً در شمال غربی ایالات متحده و کانادا به محبوبیت دست یافته است.

شرط بندی و بازی دقیقاً مانند تگزاس هولدم پیش می‌رود؛ با این تفاوت که چیدمان کارت‌های مشترک متفاوت است.

  1. پس از دور اول شرط بندی، به جای یک فلاپ سه کارتی، دیلر دو فلاپ از دو کارت مشترک را به صورت رو به بالا بر روی میز قرار می‌دهد.
  2. پس از دور دوم شرط بندی، دیلر دو کارت “ترن (turn)” را تقسیم می‌کند. هر یک از این کارت‌ها به هر جفت کارت فلاپ اضافه می‌شوند.
  3. پس از دور سوم شرط بندی، دیلر یک کارت “ریور (river)” رو می‌کند.

در ادامه یک دور نهایی از شرط بندی انجام شده و مرحله رونمایی به وقوع می‌پیوندد. در این مرحله هفت کارت رو شده بر روی میز وجود دارد: دو ست سه تایی که هر کدام از یک فلاپ دو کارتی و ترن و یک کارت ریور تشکیل شده‌اند. هر بازیکن می‌تواند تنها یکی از مجموعه‌های سه کارته (فلاپ + ترن) را همراه با کارت ریور و هول (hole) برای ساخت یک دست پوکر استفاده کند.

ز (Z)

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، پنج کارت به صورت رو به پایین به هر بازیکن و چهار کارت به میز به شکل Z داده می‌شود.

یک دور شرط ‌بندی صورت می‌گیرد. در ادامه کارت‌ها به ترتیب نشان داده شده رو به بالا برگردانده می‌شوند. یک دور شرط ‌بندی جدید پس از نمایش هر کارت رخ می‌دهد.

دست‌ها دقیقاً از سه کارت هول بازیکن به همراه دو کارت مجاور چیدمان تشکیل می‌شوند؛ یعنی: 1&3، 3&4، یا 4&2.

این نسخه یک بازی بالا پایین بدون اعلام است. در مرحله نهایی رونمایی، بالاترین و پایین‌ترین دست‌ها پات را مابین خود تقسیم می‌کنند. یک بازیکن می‌تواند با استفاده از جفت کارت‌های مختلف برای بالا و پایین، برنده هر دو نیمه پات شود. دست‌های پایین از رتبه بندی آس تا پنج استفاده می‌کنند و برای واجد شرایط بودن باید از 8 پایین‌تر باشند. اگر دست پایین واجد شرایطی وجود نداشته باشد دست بالا کل پات را می‌برد.

نسخه Z را می‌توان با اعلام هم بازی کرد. در این صورت بازیکنی که هر دو گزینه را اعلام می‌کند باید از یک جفت کارت موجود بر روی میز برای ساخت دست بالا و پایین خود استفاده کند.

آسانسور (Elavator)

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، چهار کارت به هر بازیکن داده شده و هفت کارت به صورت رو به پایین بر روی میز قرار داده می‌شود. در مرحله نهایی رونمایی هر بازیکن یکی از موقعیت‌های آسانسور “E” (بالا، وسط یا پایین) را انتخاب می‌کند. بدین ترتیب می‌تواند از سه کارت در یک خط مستقیم از جمله آسانسور، به همراه چهار کارت موجود در دست خود برای ایجاد ترکیب بالا پایین پنج کارتی استفاده کند. خط انتخابی می‌تواند افقی یا مورب باشد. به عبارت دیگر، کارت‌هایی که در اختیار یک بازیکن قرار می‌گیرند، چهار کارت هول به اضافه یکی از پنج مجموعه موجود در میز است: 1-4-E، 1-6-E، 2-5-E، 3-6-E، 3-4E-

هفت کارت میز به صورت یکی یکی رو شده و هر کدام یک دور شرط‌ بندی را دنبال می‌کنند. این روند باید به ترتیبی انجام شود که نمایش دو یا سه کارت با هم تا حد امکان به تأخیر بیفتد؛ به عنوان مثال 5، 1، 3، 2، 4، 6، E. در ادامه بازیکنان اعلام می‌کنند که آیا برای تشکیل بالا در تلاش هستند یا پایین یا هر دو. اگر هر دو گزینه انتخاب فرد باشد، هم دست بالا و هم دست پایین باید از یک مجموعه هفت کارته ساخته شود.

انواع

  • کارت آسانسور “E” می‌تواند وایلد محسوب شود.
  • در برخ مواقع بازیکنانی که هر دو گزینه بالا و پایین را انتخاب می‌کنند می‌توانند از ردیف‌های مختلف موجود در میز برای ایجاد ترکیب‌های مد نظر خود بهره ببرند.