معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی دهلا پاکاد (Dehla Pakad)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی دهلا پاکاد (Dehla Pakad)

“دهلا پاکاد” (به هندی “ده‌ها را جمع کن”) یک بازی کارتی است که به طور گسترده در هندوستان، و به ویژه در بخش شمالی این منطقه انجام می‌‌شود.

معرفی

دهلا پاکاد” (به هندی “ده‌ها را جمع کن”) یک بازی کارتی است که به طور گسترده در هندوستان، و به ویژه در بخش شمالی این منطقه انجام می‌‌شود.

این صفحه بر اساس اطلاعات آنکیت باگریان گردآوری شده است. همراه بیو کازینو باشید تا اطلاعات بیشتری درباره این بازی کسب کنید.

بازیکنان و کارت‌ها

در دهلا پاکاد از یک بسته استاندارد ۵۲ کارتی استفاده می‌‌شود. کارت‌های هر خال از بالا تا پایین به صورت آس-شاه-بی بی-سرباز-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲ رتبه‌بندی می‌‌شوند. چهار بازیکن، در دو تیم ثابت دو نفره در بازی حضور پیدا می‌کنند. اعضای هر تیم در مقابل یکدیگر می‌نشینند. تقسیم کارت و بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

هدف بازی

هدف بازی برنده شدن “کوت‌ها” با جمع آوری کارت‌های ۱۰ در تریک‌ها است. اگر یک تیم چهار کارت ۱۰ را بگیرد، یک “کوت” (یا “کت”) برنده می‌شود. همچنین تیمی که بیشترین کارت ۱۰ را از آن خود کند، برنده دست می‌شود. اگر هیچ یک از تیم‌ها تمامی ۱۰ها را برنده نشود، می‌توان با بردن هفت دست متوالی یک کوت را برنده شد.

تقسیم کارت و بازی

در دست اول، دیلر با روشی تصادفی انتخاب می‌شود. در دست بعدی، انتخاب دیلر به نتیجه دست قبلی بستگی دارد. دیلر دک را بر زده و یک دسته ۵ کارته به هر یک از چهار بازیکن از جمله خودش می‌دهد. پس از مشخص شدن حکم (به انتخاب حکم در زیر مراجعه کنید)، وی تمامی کارت‌های باقی مانده را در دسته‌های چهار تا هشت کارتی در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد.

بازیکن سمت راست دیلر هر کارتی را که تمایل دارد از دست خود به اولین تریک هدایت می‌کند. بازیکنان در صورت توانایی باید از این خال پیروی کنند. بازیکنانی که قادر به پیروی از آن نیستند می‌توانند هر کارتی را بازی کنند. اگر حکم بازی شود، بالاترین حکم برنده تریک است. در غیر این صورت تریک با بالاترین کارت از خال هدایت شده‌ برنده می‌شود. برنده تریک کارت‌های آن تریک را جمع نمی‌کند، اما هدایت تریک بعدی را بر عهده خواهد گرفت.

انتخاب حکم

دو روش برای تعیین خال حکم وجود دارد. بازیکنان باید در ابتدای جلسه توافق کنند که قصد استفاده از کدام روش را دارند.

روش ۱: بازی با داشتن‌ پنج کارت توسط هر بازیکن آغاز شده‌ و بدون حکم ادامه می‌‌یابد. این روند تا زمانی ادامه دارد که برخی از بازیکنان نتوانند از خال هدایت شده‌ پیروی کنند. وقتی این اتفاق می‌‌افتد، خالی که بازیکنان قادر به پیروی از آن نیستند تبدیل به خال حکم خواهد شد. در پایان تریکی که در آن خال حکم مشخص شده‌ است، دیلر کارت‌های باقیمانده‌ را تقسیم کرده‌ و بازی ادامه می‌یابد.

تریکی که در آن حکم‌ انتخاب می‌‌شوند می‌تواند توسط بازیکن تعیین کننده‌ حکم برنده شود؛ یا این که توسط بازیکن بعدی که قادر به پیروی از خال هدایت شده‌ نبوده‌ و حکم بالاتری را بازی می‌‌کند، برنده شود.

در موارد بسیار نادری که تمامی بازیکنان از خال هر پنج تریک پیروی می‌کنند، یک کارت به طور تصادفی از تریک‌های انجام شده‌ کشیده‌ می‌شود. این کارت حکم را تعیین می‌کند. در ادامه دیلر تقسیم کارت را کامل کرده و بازی ادامه می‌یابد.

روش ۱ مستلزم آن است که بازیکنان در مورد پیروی از خال صادق باشند. اگر بازیکنی در حالی که می‌‌توانسته‌ از خال هدایت شده‌‌ پیروی کند با ایجاد حکم تقلب کرده‌ باشد، این وضعیت با تقسیم هشت کارت بعدی پنهان شده‌ و نمی‌‌توان آن را ثابت کرد. بنابراین، اگر بازیکنان آمادگی اعتماد به یکدیگر را ندارند، باید از روش زیر استفاده شود.

روش ۲: پس از قسمت اول تقسیم کارت، بازیکن سمت راست دیلر، خال حکم را بر اساس پنج کارت خود انتخاب و اعلام می‌کند. در ادامه کارت‌های باقی‌مانده تقسیم می‌‌شوند و حاکم یکی از سیزده کارت خود را به اولین تریک هدایت می‌‌کند.

گرفتن‌ تریک

بازیکنی که برنده تریک می‌‌شود، کارت‌ها را جمع نمی‌کند؛ بلکه کارت‌های این تریک را به صورت رو به پایین در مرکز میز قرار می‌دهد. کارت‌ها فقط زمانی جمع می‌‌شوند که یک بازیکن در دو تریک متوالی برنده شود. تا آن زمان کارت‌ها در مرکز میز انباشته می‌شوند.

وقتی بازیکنی در دو تریک متوالی برنده شد، تمامی کارت‌ها را از مرکز میز دریافت می‌کند. وی تریکی را که به تازگی برنده‌ شده‌ است و انباشت تریک‌های قبلی را از آن خود کرده و آن‌ها را به انباشت تریک‌های تیمش اضافه می‌‌کند. در ادامه هدایت تریک بعدی را بر عهده می‌گیرد.

پس از اینکه یک بازیکن دو تریک متوالی را برنده‌ شده‌ و کارت‌ها جمع آوری شدند، تریک بعدی در مرکز میز باقی می‌ماند تا یک انباشت جدید آغاز شود. بنابراین اگر بازیکنی که به تازگی دو تریک متوالی را برنده‌ شده‌ و انباشت را دریافت کرده است، تریک بعدی را نیز برنده شود، به کارت‌های تریک سوم را به طور خودکار دریافت نمی‌کند. اگر تریک بعد از آن را نیز برنده شود، می‌تواند این کار را انجام دهد.

بازیکنی که سیزدهمین و آخرین تریک را برنده می‌شود، این تریک و کارت‌های  پیش از آن را دریافت می‌کند؛ حتی اگر تریک دوازدهم را نبرده باشد.

توجه داشته باشید که در صورت برنده شدن دو تریک متوالی توسط دو بازیکن مختلف از یک تیم، نمی‌‌توانید کارت‌های مرکز میز را از آن خود کنید. به عنوان مثال، AC و BD به عنوان دو تیم در بازی حاضر هستند. ۱۶ کارت (از ۴ تریک) در مرکز میز قرار دارد. “بازیکن A” در یک تریک برنده شده و تریک بعدی توسط “بازیکن C” برنده می‌شود. در این وضعیت آن‌ها نمی‌توانند ۲۴ کارت را از آن خود کنند. با این حال اگر تریک بعدی نیز توسط بازیکن C برنده شود، وی تمام ۲۸ کارت را برمی‌دارد. بدین ترتیب تیمAC  ۷ تریک را در انباشت خود قرار می‌دهد.

برنده شدن کوتس

هدف بازی برنده شدن کوتس است. نتیجه هر دست بستگی به این دارد که هر تیم چه تعداد از چهار کارت ۱۰ را در تریک‌های خود به دست آورده‌ باشد.

اگر تیمی هر ۴ ده را در یک دست برنده شود، یک کوت برنده می‌‌شود. و اگر تیم دیلر برنده شود، نوبت تقسیم کارت به سمت راست می‌چرخد. اگر تیم غیر دیلر برنده شود، تقسیم کارت به هم‌تیمی دیلر واگذار می‌شود. و اگر تیم غیر دیلر ۲ یا ۳ ده ببرد، دست را برنده‌ شده‌ و همان دیلر دوباره تقسیم کارت می‌کند. در صورتی که تیم ۳ کارت ۱۰ بگیرد، دست را برنده‌ شده‌ و نوبت تقسیم کارت به سمت راست می‌چرخد.

مفهوم برنده شدن دست نه تنها برای تصمیم گیری در مورد دیلر بعدی اهمیت دارد، بلکه به این دلیل نیز که اگر همان تیم هفت دست متوالی را کسب کند، یک کوت برنده می‌شود، حائز اهمیت است.

اگر یک کوت با گرفتن‌ هر چهار ده برنده‌ شود، تعداد دست‌های متوالی به صفر برمی‌گردد.

بازیکنان می‌توانند برای مدت زمان مشخصی که در پایان آن تیمی که تعداد کوت‌های بیشتری دارد برنده‌ شود به انجام بازی بپردازند؛ یا این که می‌توانند بر سر پایان دادن‌ به بازی در زمانی که هر یک از تیم‌ها تعداد کوت‌های از پیش توافق شده‌ را برنده می‌شوند توافق کنند.