معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی کوخ (Cöch)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی کوخ (Cöch)

کوخ یک بازی تریک تیمی برای چهار بازیکن است. کوخ با دک مخصوص کوکو بازی می‌شود. این دک در حال حاضر تنها توسط مسنگینی عرضه می‌شود.

معرفی

عنوان ایتالیایی بازی کوکو (Cucco) است. در گویش برگاموئی به آن کوخ می‌گویند. نسخه‌ توصیف شده‌ در اینجا در اواخر دهه ۱۹۷۰ در نزدیکی دریاچه لسو رایج بوده‌ است. کوخ یک بازی تریک تیمی برای چهار بازیکن است. اعضای هر تیم در مقابل یکدیگر می‌نشینند. مانند بسیاری از بازی‌های ایتالیایی جهت انجام بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت است. نسخه‌‌هایی برای دو و سه بازیکن، و نسخه‌ای دیگر برای پنج بازیکن با عنوان زیفولی (Zifuli) در پایان شرح داده‌ شده‌ است. این صفحه‌ بر اساس اطلاعات ویرجیلیو فراری گردآوری شده‌ است. همراه بیو کازینو باشید تا اطلاعات بیشتری درباره این بازی کسب کنید.

کارت‌ها

کوخ با دک مخصوص کوکو بازی می‌شود. این دک در حال حاضر تنها توسط مسنگینی (Masenghini) از برگامو ساخته‌ و به کاربران عرضه‌ می‌شود. دک شامل ۲۰ جفت کارت یکسان است. در مجموع ۴۰ کارت در بازی وجود دارد.

کارت‌ها به دو خال ۲۰ کارتی تقسیم می‌شوند. خال اول شامل شکل (تصاویر) است که با اعداد رومی از I تا X (دو عدد از هر کارت) مشخص شده‌اند.

کارت‌ها

خال دوم متشکل از مات (جوکرها) است که به ترتیب صعودی عبارتند از: ماتو (احمق)، ماسکرون (نقاب برتر)، سکیا (سطل)، نولا (صفر)، اوستریاXI  (مهمانخانه)، گاتو XII (گربه) , کابایو XIII (اسب)، براگون XIIII، کوکو XV (فاخته)، برشیا (شیر) که در اینجا به نام برشیا شناخته می‌‌‌‌شود زیرا لقب این شهر شیر ماده است.

کارت‌ها

کارت‌ها دارای مقادیر امتیازی هستند. هدف این است که تریک‌های حاوی کارت‌های ارزشمند را از آن خود کنید. مقادیر امتیازدهی به شرح زیر است:

تصاویر V،VI،VII،VIII،VIIII: هر کدام نیمی از یک امتیاز

تصویر X : ۱ امتیاز کامل

ماته XI،XII،XIII،XIIII،XV، برشیا: ۱ امتیاز کامل

کارت‌های دیگر: بدون ارزش

بنابراین در مجموع ۱۹ امتیاز در بازی وجود دارد.

تقسیم کارت

دیلر ۱۰ کارت را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت به هر بازیکن می‌دهد. وی این کار را به صورت بسته‌های پنج تایی انجام می‌دهد. نوبت تقسیم کارت بعد از هر دست به سمت راست می‌چرخد.

بازی

هیچ حکمی در بازی وجود ندارد. بازیکن سمت راست دیلر اولین هدایت‌گر خواهد بود. وی می‌تواند هر کارتی را که تمایل دارد به بازی هدایت کند. سایر بازیکنان در صورت امکان باید یک کارت از همان خال (تصویر یا ماته) را بازی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده‌ ندارد باید کارتی از خال دیگر را بازی کند. بالاترین کارت از خال هدایت شده‌ برنده تریک خواهد شد. اگر دو کارت مساوی در یک تریک بازی شوند، اولین گزینه بر دومی اولویت دارد. برنده هر تریک، هدایت‌گر بعدی خواهد بود.

امتیازدهی

هنگامی‌که تمامی تریک‌ها بازی شد، هر طرف ارزش کارت‌هایی را که در آن‌ها به دست آورده‌ است، می‌گیرد. مجموع امتیازات موجود به ۱۹ امتیاز می‌رسد. بنابراین تیمی‌که ۱۰ امتیاز یا بیشتر داشته باشد برنده خواهد شد.

اگر هر دو طرف ۹ امتیاز و نیم داشته باشند، کارت‌ها به روش دیگری شمارش می‌شوند. ارزش کارت‌های بازشماری شده‌ به شرح زیر است:

V, X بدون امتیاز

I, VI, XI هر کدام ۱ امتیاز

II, VII, XII هر کدام ۲ امتیاز

III, VIII, XIII هر کدام ۳ امتیاز

IIII, VIII, XIII هر کدام ۴ امتیاز

XV (کوکو) ۵ امتیاز

برسیا هر کدام ۶ امتیاز

بنابراین با استفاده‌ از این روش ۸۲ امتیاز در بسته‌ کارت وجود دارد. تیمی که ۴۲ امتیاز یا بیشتر داشته باشد برنده می‌شود. اگر بازشماری منجر به تساوی دوم شده‌ و هر دو طرف ۴۱ امتیاز داشته باشند، برنده‌ای وجود ندارد.

دو یا سه بازیکن

اگر دو یا سه بازیکن در بازی حضور داشته باشند، کارت‌ها مانند نسخه ۴ بازیکنی تقسیم می‌شوند. در این وضعیت کارت‌های بازیکنان غایب به صورت رو به بالا داده شده و توسط شرکای بازیکنان غایب بازی می‌شوند.

زیفولی – Zifuli

این نسخه برای پنج بازیکن طراحی و در کتاب بازی‌های کارتی آنتونی اسمیت توصیف شده است.

رتبه و ارزش گذاری کارت‌ها مانند کوکو است، با این تفاوت که ماتو به جای پایین‌ترین رتبه، بین صفر و مهمانخانه قرار می‌گیرد. هشت کارت در دسته‌های چهارتایی به هر بازیکن داده می‌شود.

مناقصه

قبل از بازی، مناقصه یا پیشنهاد برای تعیین تیم‌ها انجام می‌شود. این کار با بازیکن سمت راست دیلر آغاز شده و در جهت عقربه‌های ساعت ادامه می‌یابد. هر بازیکن پاس داده یا پیشنهادی را مطرح می‌کند. در صورت لزوم، مناقصه برای چندین دور ادامه می‌یابد. بازیکنی که پاس داده است نمی‌تواند دوباره وارد مناقصه شود.

مناقصه با نام گذاری کارتی انجام می‌شود که مناقصه گزار حداقل یک نسخه از آن را در اختیار دارد. در صورت موفقیت آمیز بودن پیشنهاد، صاحب نسخه دیگر از این کارت، هم‌تیمی پیشنهاد دهنده خواهد شد. با این حال تا زمانی که کارت مربوطه بازی نشود، تیم‌ها مشخص نمی‌شوند. امکان فراخواندن کارتی که هر دو نسخه از آن را در اختیار دارید نیز وجود دارد. در این صورت، پیشنهاد دهنده به تنهایی بازی خواهد کرد. این موضوع تا زمانی که نسخه دوم کارت فراخوانی شده بازی نشود، برای سایر بازیکنان مشخص نخواهد بود.

هر پیشنهاد فقط با فراخوانی یک کارت پایین‌تر از همان خال پیشنهادی اولیه، قابل افزایش است.

امتیازدهی

در صورتی که تیم پیشنهاد دهنده برنده شود، هر یک از رقبا یک سهم پرداخت می‌کنند. پیشنهاد دهنده دو بخش از این سهام و هم تیمی وی یکی را دریافت می‌کند. در صورت بازنده شدن تیم پیشنهاد دهنده، این پرداخت‌ها معکوس خواهند شد.

پیشنهاد دهنده‌ای که به تنهایی بازی می‌کند، در صورت موفقیت هشت سهم دریافت می‌کند. هر رقیب دو سهم به وی پرداخت خواهد کرد. در صورت عدم موفقیت وی دو سهم به هر رقیب خود پرداخت خواهد کرد.