پوکر بول

بررسی و آموزش بازی پوکر بول (Poker Bull)

مقدمه

پوکر بول، یک بازی با بلوف است که شباهت به بازی آمریکایی دودو (Dudo) دارد اما با دست‌های پوکر بازی می‌شود. با ادامه این مطلب از بیو کازینو همراه باشید.

تعداد بازیکنان و کارت‌های پوکر بول

بهترین حالت این بازی برای ۵ تا ۸ نفر است.  البته می‌توانید این بازی را با تعداد پایین تر نیز انجام دهید اما، از جذابیت آن کاسته می‌شود. در طول بازی، بازیکنان یکی یکی حذف می‌شوند تا بازیکن برنده باقی بماند.

همچنین، در این بازی از یک پَک کارت ۵۲ عددی استاندارد بدون جوکر استفاده می‌شود. ترتیب رتبه بندی کارت‌ها از بالاترین به پایین ترین به شکل زیر است.

آس، شاه، بی‌بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲

بازی و پخش کارت‌ها به صورت ساعتگرد انجام می‌شود.

پخش کارت‌ها

پوکر بول

انتخاب دیلر می‌تواند به شکل دلخواه باشد. دیلر به هر بازیکن یک کارت به پشت می‌دهد. هر بازیکن فقط می‌تواند به کارت خود نگاه کند.

در دور‌های بعدی، بازنده دست قبل دیلر می‌شود. همچنین او یک کارت از بقیه بیشتر دریافت می‌کند. بازیکنان به اندازه دست‌های که باخته‌اند کارت اضافی دریافت می‌کنند. یعنی مثلا اگر یک بازیکن N دفعه باخته، در دور بعدی N+۱ کارت دریافت می‌کند.

حداکثر کارتی که یک بازیکن که ۴ بار باخته می‌تواند داشته باشد، ۵ کارت است. بازیکنی که پنج کارت دارد و برای پنجمین باز ببازد، از بازی حذف می‌شود. پس از حذف آن بازیکن، بازیکن سمت چپ او دیلر می‌شود و کارت‌ها را میان بقیه بازیکنان پخش می‌کند.

کال‌ها

در بازی پوکر بول، کال (call) یعنی اعلام کنید که با ترکیب کارت‌های دست بازیکنان یک ترکیب خاص می‌توانید بسازید. دیلر (بازنده دست قبل) بازی را با یک کال شروع می‌کند. سپس هر بازیکن در نوبت خود فرصت دارد تا یک کال بالاتر از بازیکن قبلی خود اعلام کند. این روند ادامه می‌یابد تا زمانی که یک بازیکن، کال بازیکن قبلی خود را به چالش بکشد.

ترکیب‌هایی که می‌توانید کال کنید تقریبا بر اساس دست‌های پوکر هستند. در زیر می‌توانيد توضیحات مربوط به این ترکیب‌ها را بخوانید. لازم به توضیح است که این این ترکیب‌ها از پایین ترین به بالاترین مرتب شده‌اند.

یک کارت

در این کال، باید رتبه کارت را اعلام کنید. مثلا “یک سرباز”. این کال زمانی صحیح است که حداقل یک کارت از آن رتبه (در اینجا سرباز) به بازیکنان داده شده باشد.

یک جفت

در این کال باید رتبه جفت (pair) را اعلام کنید. مثلا ” دو تا ۸”. این کال زمانی صحیح است که حداقل ۲ کارت از این رتبه ( در این جا ۸) در دست بازیکنان باشد. 

دو جفت

هنگام اعلام این کال، باید دو رتبه متفاوت استفاده شود. مثلا ” دو جفت ۹ و ۴”. برای اینکه این کال صحیح باشد، باید حداقل ۲ کارت از هر رتبه در دست بازیکنان باشد.

تری آو اِ کایند

این کال از ۳ کارت هم رتبه تشکیل می‌شود. مثلا “سه تا ۱۰”. کالِ تری آو ا کایند (three of a kind) زمانی درست است که حداقل ۳ کارت هم رتبه ( در این جا ۱۰) در دست بازیکنان باشد.

فول هاوس

این کال دارای نام دو رتبه متفاوت است. مثلا “آسِ فول و ۵”. کال فول هاوس زمانی صحیح است که حداقل ۳ کارت از رتبه اول و ۲ کارت از رتبه دوم در دست بازیکنان باشد. 

فور آو ا کایند

کالِ فور آو ا کایند (four of a kind) شامل ۴ کارت هم رتبه می‌شود. مثلا “چهار تا بی‌بی”. به همین ترتیب، این کال زمانی صحیح است که حداقل ۴ کارتی که نامشان برده می‌شود (در اینجا بی‌بی) در دست بازیکنان باشد.

استریت فلاش

کارت‌ها باید به ترتیب و از یک خال باشند تا این کال صحیح باشد. مثلا یک بازیکن می‌گوید  “استریت فلاشِ شاه پیک”. این کال زمانی درست است که کارت‌های ۲ تا شاه (از خال پیک) در دست بازیکنان باشد.

نکته کلی

یک کال در دو حالت از یک کال دیگر بالاتر است. اول اینکه کال یکی باشد ولی رتبه کارت‌ها بالاتر باشند. مثلا شما کال “۲ ‌بی‌بی” را اعلام می‌کنید، و بازیکن بعد شما کال “۲ شاه”. هر دوی شما از کال یک جفت استفاده می‌کنید ما رتبه شاه از بی‌بی بالاتر است در نتیجه کال حریف از شما بالاتر می‌باشد.

دوم اینکه کال بعدی از شما ارزش بیشتری داشته باشد. با توجه به مثال قبل، شما کال “۲ بی‌بی” را اعلام کرده‌اید. سپس بازیکن بعد شما می‌گوید ” ۳ تا سرباز”. کال حریف از شما بالاتر است زیرا، کال تری آو کایند (کال او) از کال یک جفت (کال شما) بالاتر می‌باشد.

مانند بازی پوکر، در کال‌های یکسان، اولین کارت تعیین می‌کند که کدام کال از دیگری بالاتر است. مثلا در کال “۱۰ و ۹” و ” سرباز و ۵” هر دو کال از نوع دو جفت (two pair) هستند. اما کال “سرباز و ۵” بالاتر است زیرا، سرباز از ۱۰ رتبه بالاتری دارد.

این امر هنگام مقایسه کال‌های فول هاوس و تری آو ا کایند نیز صحیح می‌باشد.

در مقایسه دو کال استریت فلاش، کالی که اولین کارت آن بالاتر باشد از دیگری بالاتر است. آس را می‌توان کارت پایین یک استریت فلاش با ۵ دانست (یعنی ۵، ۴، ۳، ۲ و آس) که پایین ترین نوع استریت فلاش می‌باشد. مانند بازی پوکر، خال‌ها باهم برابر هستند و رتبه بندی ندارند.

در این بازی، بر خلاف بازی پوکر، کارت کیکر (kicker) وجود ندارد. مثلا کال تری آو ا کایند صرفا یعنی ۳ کارت هم رتبه در بازی هستند و کال ” سه ۹ و آس” در بازی وجود ندارد. کارت کیکر در پوکر با این هدف استفاده می‌شود تا نتیجه تساوی‌ها را مشخص کند.

چالش‌ها و حدف‌ها

یک چالش ادعایی است که مبنی بر آن، کال قبلی را با کارت‌های کنونی نمی‌توانید بسازید. وقتی یک بازیکن، بازیکن دیگر را به چالش می‌کشد، همه باید کارت‌های خود را نمایان کنند. اگر با استفاده از این کارت‌ها آن کال ایجاد می‌شود، بازیکن چالشگر بازنده است. اما اگر با کارت‌های موجود کال مورد نظر را نمی‌توان ایجاد کرد، بازیکن که کال کرده بازنده است.

توجه داشته باشید که اگر تعداد کارت‌های نام برده شده صحیح باشد دیگر مهم نیست که می‌توان با آن کارت‌ها ترکیبی بالاتر ساخت.

اگر بازیکن بازنده در دست خود ۴ کارت یا کمتر داشته باشد، بازنده همه کارت‌ها را جمع می‌کند و برای دور بعد به بقیه کارت می‌دهد. او باید به خود یک کارت بیشتر بدهد. اگر بازیکن بازنده در دست خود ۵ کارت داشته باشد از بازی حدف می‌شود و بازیکن سمت چپ او دیلر شده و کارت‌ها را پخش می‌کند.

وقتی که همه بازیکنان به جز يكی حذف شدند، بازی تمام و آن بازیکن برنده می‌شود.

انواع بازی پوکر بول

به گفته گرگوری گاتیِر (Gregory Gauthier) در یک نوع از بازی پوکر بول، کارت‌های ۲ وایلد (wild) هستند. یعنی کارت ۲ می‌تواند جایگزین هر کارتی بشود تا یک ترکیب ایجاد شود. این امر اجازه می‌دهد کال‌ها مانند ایت آو ا کایند (eight of a kind) نیز صحیح باشد. همچنین می‌توانید استریت و فلاش را  با استفاده از این قانون راحت تر بسازید.

در زیر کال‌هایی که در این نوع از بازی پوکر بول می‌توانید بسازید به ترتيب پایین ترین به بالاترین را خواهید دید.

 • یک کارت
 • یک جفت
 • دو جفت
 • تری آو ا کایند
 • استریت: هر ۵ کارت پشت سر هم. رتبه بالا اول گفته می‌شود. مثلا ” استریت ۹” که می‌شود ۹، ۸، ۷، ۶ ، ۵. خال‌ها می‌توانند مختلف باشند اما اگر یکسان باشند مشکلی ندارد.
 • فلاش: هر ۵ کارتی که از یک خال باشند. کارت بالای آن، نام کال می‌شود. مثلا می‌گوییم ” فلاشِ بی‌بی خشت”. برای اینکه این کال صحیح باشد باید ۴ کارت هم خال و پایین تر از کارت نامبرده وجود داشته باشند.
 • فول هاوس
 • فور آو ا کایند
 • استریت فلاش
 • فایو آو ا کایند: رتبه کارت باید اعلام شود. مثلا “پنج تا ۸”. برای اینکه این کال درست باشد باید حداقل پنج کارت از همان کارت (در اینجا ۸) در بازی باشد.
 • سیکس آو ا کایند
 • سون آو ا کایند
 • ایت آو ا کایند: باید چهار کارت یکسان و چهار کارت ۲ در بازی وجود داشته باشند تا صحیح باشد.

توجه

توجه داشته باشید که کارت ۲ می‌تواند در استریت یا فلاش‌ها ۵ و ۶ نیز استفاده شود. اما کم پیش می‌آید که این کار دست باشد.

در یک فلاش، باید کارتی که نامش را می‌آورید وجود داشته باشد (یا حداقل با کارت ۲ جایگزین شود). همچنین چهار کارت پایین و هم خال آن نیز باید در بازی باشند. لازم به ذکر است که اگر کارت‌ هم خال بالا از کارت اصلی فلاش وجود داشته باشد، در کال استفاده نمی‌شود.

مثلا، اگر تنها کارت‌های دل که در بازی هستند شاه، بی‌بی، ۱۰، ۷، ۶، ۴ باشند و هیچ کارت ۲ در بازی نباشد، کالِ فلاش با شاه یا بی‌بی دل درست‌اند. اما کال‌ِ فلاش با آس و ۱۰ درست نیست.

برای یک بازی کوتاه تر می‌توانید به هر بازیکن به جای ۱ کارت، ۲ کارت بدهید. (یک بازی ۸ نفره حدودا ۹۰ دقیقه طول می‌کشد.)

نکته

بازی پوکر بول معمولا با دست‌های پنج تایی شروع می‌شود. بازنده هر دست یک کارت کمتر از بقیه دریافت می‌کند. این روند بازی بسیار به بازی دودو (Dodu) شباهت دارد. بازیکن بازنده یک کارت کمتر دریافت می‌کند که باعث می‌شود اطلاعات کمتری از کارت‌های موجود در بازی داشته باشد.