معرفی، آموزش و بررسی ریکن (Rikken)

معرفی، آموزش و بررسی ریکن (Rikken)

ریکن یک بازی کارتی سبک تریک است که مناسب 4 بازیکن است. این بازی با یک بسته کارت 52 عددی انجام می‌شود و در جنوب هلند محبوب است.

ریکن (Rikken) یک بازی تریک ساده است که دارای حکم و بخش مناقصه (پیشنهاد) است. این بازی شباهت‌هایی با سولوویست دارد. بازی ریکن عمدتا در جنوب هلند و در استان نورد برابانت انجام می‌شود. مسابقات ریکن نیز در مناطق مختلف برگزار می‌شوند. در این مقاله به معرفی کامل و آموزش این بازی و انواع آن خواهیم پرداخت. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان و کارت‌ها در ریکن (Rikken)

چهار بازیکن در ریکن حضور دارند. هر بازیکن در نهایت برای خودش بازی می‌کند، اگرچه تیم‌هایی را به صورت موقت تشکیل می‌دهند. تیم‌ها به صورت یک در برابر سه و یا دو در برابر دو برای هر دست تشکیل می‌شوند.

در ریکن از یک بسته استاندارد 52 کارتی استفاده می‌شود. کارت‌های هر خال از بالا به پایین به این صورت رتبه بندی می‌شوند: A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2.

 تقسیم کارت

 تقسیم کارت، مناقصه و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است. کارت‌ها توسط بازیکن سمت راست دیلر کات می‌شوند. کارت‌ها هرگز نباید بر زده شوند. دیلر تمامی کارت‌ها را به نحوی بین بازیکنان تقسیم می‌کند که در نهایت تمامی افراد 13 کارت در دست داشته باشند. کارت‌ها معمولاً در دو دسته شش و هفت کارتی یا سه دسته چهار و پنج کارتی تقسیم می‌شوند. نوبت تقسیم کارت بعد از هر دست به سمت چپ می‌چرخد.

پیشنهاد (مناقصه)

پیشنهاد از بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود. هر بازیکن می‌تواند پاس داده یا یکی از قراردهای ممکن را پیشنهاد دهد. پیشنهادهای احتمالی به ترتیب صعودی به شرح زیر هستند:

قراردادشرحامتیاز پایهاورتریک
ریک (Rik)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 8 تریک برنده شود. وی به صورت تیم با بازیکنان دیگر بازی می‌کند. این کار با فراخوانی آس انجام می‌شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.11
ریک بتر (Rik beter)مانند قرارداد ریک، خال دل حکم است.11
8 الین  یا سولو 8 (8 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 8 تریک به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.11
میزری (Misere)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تمامی تریک‌ها را از دست بدهد. وی باید به تنهایی و بدون حکم بازی کند.5
پیک (Piek)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تنها در یک تریک برنده شود. وی باید به تنهایی و بدون حکم بازی کند.5
9 الین یا سولو 9 (9 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 9 تریک به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.11
10 الین یا سولو 10 (10 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 10 تریک به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.11
11 الین یا سولو 11 (11 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 11 تریک به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.11
12 الین یا سولو 12 (12 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 12 تریک به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.11
اوپن میزری (Open Misere)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تمامی تریک‌ها را از دست بدهد.وی باید به تنهایی و بدون حکم بازی کند. پس از اتمام اولین تریک، دست پیشنهاد دهنده رو به بالا بر روی میز قرار می‌گیرد.10
اوپن پیک (Open Piek)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که فقط در یک تریک برنده شود. وی باید به تنهایی و بدون حکم بازی کند. پس از اتمام اولین تریک، دست پیشنهاد دهنده رو به بالا بر روی میز قرار می‌گیرد.10
تروئلا یا تریپل آس (Troela) پیشنهاد دهنده دارای سه آس است. وی متعهد می‌شود که دست کم 8 تریک را به دست بیاورد. وی با بازیکنی که آس چهارم را به دست آورده است، به عنوان هم تیمی بازی می‌کند. خال حکم توسط بازیکن دارای تک آس انتخاب می‌شود.21
اوپن میزری مت این پراتخه، همراه با بحث (Open misere met een praatje)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تمامی تریک‌ها را از دست بدهد. وی باید به تنهایی و بدون حک بازی کند. تمام کارت‌های بازیکن پس از کسب اولین تریک رو به بالا بر روی میز قرار می‌گیرند. به رقبا اجازه داده می‌شود که در مورد این که کدام کارت‌ بازی شود بحث کنند.15
13 الین یا سولو 13 (13 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که دست کم در 13 تریک به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود.15
اوپن 13 الین یا اوپن سولو 13 (Open 13 alleen)پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تمامی 13 تریک را با بازی به تنهایی برنده شود. خال حکم توسط پیشنهاد دهنده انتخاب می‌شود. پس از اتمام اولین تریک، دست پیشنهاد دهنده رو به بالا بر روی میز قرار می‌گیرد.20

اگر هر چهار بازیکن پاس بدهند، کارت‌ها ریخته شده و تقسیم کارت‌ جدیدی توسط دیلر انجام می‌شود.

اگر کسی پیشنهاد دهد، بازیکنان بعدی می‌توانند پاس بدهند یا پیشنهاد بالاتری را مطرح کنند. بازیکنی که پاس داده باشد مجاز به دادن پیشنهاد مجدد در مناقصه نیست. مناقصه به تعداد دفعات لازم برای تمامی بازیکنانی که هنوز پاس نداده‌اند دور میز ادامه می‌یابد. قرارداد پس از پاس دادن سه بازیکن مشخص می‌شود. در طی این روند بازیکنی که آخرین و بالاترین پیشنهاد را داده باشد، اعلام کننده خواهد شد.

پیک و میزری پیشنهاداتی برابر با هم هستند. ممکن است دو یا چند بازیکن یکی از این پیشنهادات را در یک تقسیم کارت مطرح کنند. به عنوان مثال دو بازیکن پیشنهاد پیک می‌دهند؛ یا یک نفر میزری را پیشنهاد داده و شخص دیگری پیک را عنوان می‌کند. این وضعیت یک استثنا در قاعده پایان مناقصه در زمانی که سه نفر پاس می‌دهند، خواهد بود. اگر آخرین پیشنهاد تمامی بازیکنانی که هنوز پاس نداده‌اند برابر باشد، مناقصه به پایان می‌رسد. در چنین روندی تمامی قراردادهای برابر به طور همزمان انجام می‌شوند. در این روند اوپن میزری و اوپن پیک نیز با هم برابر هستند؛ اوپن میزری + پراتخه و اوپن پیک + پراتخه هم برابر هستند.

خال حکم، در صورت وجود، به عنوان بخشی از پیشنهاد مطرح نمی‌شود (به جز در زمانی که در ریک بتر به طور ضمنی مطرح می‌شود). با این حال درست پیش از هدایت اولین کارت به تریک توسط اعلام کننده عنوان خواهد شد. هر یک از چهار خال را می‌توان به عنوان حکم انتخاب کرد به جز در موارد زیر:

  • در ریک بتر دل باید حکم باشد.
  • در ریک و ریک بتر خال حکم نمی‌تواند با خال آس فراخوانده شده یکی باشد.
  • در تروئلا خال حکم نمی‌تواند با خال تک آس یکی باشد.

فراخوانی آس

در یک قرارداد ریک یا ریک بتر، تیم‌ها توسط اعلام کننده و با فراخوانی آس مشخص می‌شوند. دارنده این آس هم تیمی اعلام کننده خواهد بود. آس پیش از هدایت کارت به اولین تریک و همزمان با مشخص کردن خال حکم فراخوانده می‌شود. برای مثال اعلام کننده می‌گوید “دل حکم بوده و آس پیک هم تیمی من است”. بازیکنی که آس فراخوانده شده را در دست دارد، نباید چیزی بگوید که مجر به فاش شدن هویتش گردد. تیم‌ها تنها در طول بازی مشخص می‌شوند؛ برای مثال زمانی که آس فراخوانده شده به یک تریک بازی می‌شود.

آس فراخوانی شده در صورت امکان باید از خالی باشد که اعلام کننده حداقل یک کارت از آن را در اختیار دارد. در غیر این صورت می‌تواند آس یک خال باطل را صدا بزند، اما باید اعلام کند که آس به صورت “بلایند” یا کور فراخوانده شده است. آس فراخوانده شده نمی‌تواند آس حکم باشد.

اگر پیشنهاد دهنده ریک یا ریک بتر هر چهار آس را در اختیار داشته باشد، یک شاه می‌تواند فراخوانی شود. تمام قوانین مربوط به آس فراخوانده شده در مورد شاه فراخوانده شده نیز اعمال خواهند شد.

اگر سه آس در دست دارید، و تا پیش از اولین پیشنهاد شما کسی پیشنهاد بالاتری نداده است، باید تروئلا یا بالاتر را پیشنهاد دهید. قبل از اولین لید، اعلان کننده خال آس مفقود را اعلام می‌کند. دارنده این تک آس نیز اعلام کننده خال حکم خواهد بود.

نحوه انجام بازی ریکن (Rikken)

آموزش بازی ریکن (Rikken)
آموزش بازی ریکن (Rikken)

بازیکن سمت چپ دیلر هدایت‌گر اولین تریک خواهد بود.‌ هر کارتی می‌تواند به تریک هدایت شود. سه بازیکن دیگر باید در صورت امکان از این خال پیروی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده ندارد می‌تواند هر کارتی را بازی کند.

اگر حکم در تریک بازی شود، بالاترین حکم برنده تریک خواهد شد. اگر در یک تریک حکم وجود نداشته باشد، این تریک با بالاترین کارت از خال هدایت شده، برنده می‌شود. برنده تریک هدایت‌گر تریک بعدی خواهد بود.

دارنده آس فراخوانده شده نباید تا زمانی که خال آس فراخوانده شده بازی می‌شود، معرفی شود. در چنین تریکی، آس فراخوانده شده باید بازی شود، حتی اگر بازیکن دیگری پیش از این آن را شکست داده باشد. بازیکنی که آس فراخوانده شده را در اختیار دارد، اجازه دارد کارتی دیگر از این خال را به تریک هدایت کند. در این حالت، از آنجایی که آس فراخوانده شده در تریک ظاهر نمی‌شود، مشخص خواهد شد بازیکن هدایت‌گر، آس فراخوانده شده را نگه داشته و هم تیمی اعلام کننده است. همین محدودیت‌ها در مورد بازی تک‌آس در قرارداد تروئلا نیز اعمال می‌شوند.

اگر یک آس به صورت “بلایند” فراخوانده شد، اعلام کننده می‌تواند هنگام هدایت کارت به تریک، یک کارت را به صورت رو به پایین بازی کند. در ادامه سایر بازیکنان باید در صورت امکان با خال آس فراخوانی شده‌ همراه شوند. آس فراخوانده‌ شده‌ باید در تریک بازی شود. وقتی تریک کامل شد، کارت هدایت شده‌ رو به بالا قرار می‌گیرد. این تریک توسط آس فراخوانده شده یا بالاترین حکم در صورت وجود، برنده‌ می‌شود. اعلام کننده تنها یک بار می‌تواند به این روش کارتی را هدایت کند؛ آن هم فقط در صورتی که تک آس هنوز بازی نشده باشد.

نحوه امتیازدهی

بازیکنان به طور معمول بعد از هر دست به یکدیگر پول پرداخت می‌کنند.

در ریک یا ریک بتر، اگر پیشنهاد دهنده و هم تیمی‌اش در 8 تریک یا بیشتر برنده شوند، هر کدام 1 واحد به اضافه 1 واحد برای هر اورتریک دریافت می‌کنند. هر یک از رقبا این مبلغ را به یکی از بازیکنان تیم برنده پرداخت می‌کنند. اگر پیشنهاد دهنده و هم تیمی‌اش شکست بخورند، هر کدام 1 واحد به اضافه 1 برای هر آندرتریک پرداخت می‌کنند. هر رقیب این مبلغ را دریافت می‌کند. به عنوان مثال: وقتی پیشنهاد دهنده و هم تیمی‌اش 8 تریک کسب کنند، هر کدام 1 واحد دریافت می‌کنند. آن‌ها با کسب 9 تریک 2 واحد دریافت می‌کنند؛ با این حال در زمانی که تنها 7 تریک کسب کنند، هر کدام 2 واحد می‌پردازند. در تروئلا پرداخت یک واحد بیشتر خواهد بود؛ بنابراین 2 واحد برای هشت تریک، 3 برای نه و به همین ترتیب. زمانی که فقط هفت تریک کسب کنید، 3 واحد پرداخت خواهید کرد.

در یک قرارداد سولو، به استثنای سولو 13، پیشنهاد دهنده هنگام کسب تعداد تریک‌های منعقد در قرارداد، از هر یک از رقبا 1 واحد به اضافه 1 برای هر اورتریک دریافت می‌کند. پیشنهاد دهنده در صورت شکست 1 واحد به علاوه 1 آندرتریک به هر یک از رقبا می‌پردازد. این بدان معناست که هیچ مزیتی در پیشنهاد سولو 9، 10، 11 یا 12 وجود ندارد، مگر اینکه بر روی پیشنهاد دهنده دیگری اورکال (پیشنهاد بالاتر) کنید. با سولو 8 و کسب همین تعداد تریک، کمتر برنده می‌شوید یا بیشتر می‌بازید.

در تمام قراردادهای موجود با هم تیمی و قراردادهای سولو تا 12، اگر تیم شما تمام 13 تریک را کسب کند، یک امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد. بنابراین برنده شدن تمام تریک‌ها در یک ریک، 7 واحد ارزش دارد (1 واحد برای بازی به اضافه 5 برای اورتریک به اضافه 1 واحد اضافی). سولو 12، 3 واحد از هر رقیب ارزش دارد.

در یک قرارداد میزری یا پیک، پیشنهاد دهنده از هر رقیب 5 واحد برای تکمیل قرارداد دریافت می‌کند؛ در صورت شکست نیز 5 واحد به هر رقیب می‌پردازد. اگر بیش از یکی از قراردادهای موجود در حال بازی باشد، تمام پرداخت‌ها انجام می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن میزری و دیگری پیک را انتخاب کرده باشند و هر دو موفق شوند، هر کدام 10 واحد (5-15) و سایر بازیکنان هر کدام 10 واحد (5+5) دریافت خواهند کرد. اگر یکی موفق شود و دیگری شکست بخورد، بازنده به برنده 20 واحد می‌پردازد. سایر بازیکنان نه چیزی می‌پردازند و نه چیزی دریافت می‌کنند.

مبلغ پرداختی برای قراردادهای بالاتر پیش از این در جدول مناقصه آورده شده‌ است. در هر مورد، اعلام کننده مبلغ ثابتی را به، یا از هر یک از سه رقیب پرداخت، یا دریافت می‌کند. در مورد قراردادهای همزمان، برای هر دو قرارداد پرداخت صورت خواهد گرفت.

انواع بازی ریکن (Rikken)

قوانین ذکر شده در بالا مرتبط با رایج‌ترین نسخه بازی هستند؛ با این حال انواع و قوانین جانبی دیگری نیز برای ریکن وجود دارد. قوانین می‌توانند در ترتیب قراردادها و میزان امتیازدهی متفاوت باشند. در واقع هر خانواده یا باشگاه بازی قوانین مربوط به خود را دارد.

در ادامه با برخی از انواع رایج دیگر بازی آشنا خواهیم شد.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن خال حکم “بهتر(بتر)” برای قرارداد ریک بتر با کات کردن یک کارت پیش از هر تقسیم کارت تعیین ‌شود، نه اینکه همواره دل‌ به عنوان خال حکم انتخاب شود. در برخی نسخه‌ها پیشنهادات سولو را می‌توان با خال حکم «بهتر» بازی کرد، بنابراین “سولو 8 بتر” پیشنهادیست که دقیقاً بالاتر از “8 سولو”  قرار داشته ولی امتیاز یکسانی با آن دارد. از سوی دیگر، برخی اجازه دادن‌ پیشنهادهای “بهتر” اجازه نمی‌دهند.

بسیاری از بازیکنان اجازه  انجام هیچ یک از پیشنهادات پیک را نمی‌دهند.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن هم تیمی پیشنهاد دهنده ریک در صورت شکست قرارداد مجبور به پرداخت نباشد. در عوض، اعلام کننده باید دو برابر پرداخت ‌کند. با این حال، هم تیمی در زمانی که قرارداد عملکرد موفقی داشته باشد، سهم دریافت می‌کند. برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن اگر قرارداد با شکست رو به رو شود، در صورتی که هم تیمی کمتر از دو تریک را برده باشد، باید پرداخت کند؛ درصورتی که هم تیمی در دو یا چند تریک برنده شده باشد و قرارداد شکست بخورد، تنها اعلام کننده به هر دو رقیب پرداخت خواهد کرد.

در برخی نسخه‌ها پیشنهاد سولو نمی‌تواند اولین پیشنهاد موجود در دست باشد. این بدین معنیست که پیش از اینکه فردی بتواند یک قرارداد سولو را پیشنهاد بدهد، باید ریک، یکی از انواع میزری، یکی از انواع پیک یا تریپل آس پیشنهاد داده‌ شده‌ باشد.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که اگر تمامی افراد حاضر پاس بدهند، یک بازی خاص انجام ‌شود. برخی از احتمالات ممکن در ادامه ذکر شده‌ است. تمامی آن‌ها بدون حکم انجام می‌شوند.

شوپن میه (بی بی پیک) – (Schuppen mie)

هدف این است که از گرفتن بی بی پیک در طول تریک خودداری کنید؛ در عین حال نباید آخرین تریک را نیز برنده شوید. دو بازنده هر کدام 10 واحد پرداخت و سایر بازیکنان هر کدام 10 واحد دریافت می‌کنند. اگر یکی از بازیکنان بی بی پیک را دریافت کرده و در آخرین تریک ببازد، این بازیکن 30 واحد پرداخت و بقیه افراد هر کدام 10 واحد دریافت می‌کنند.

می‌ین (بی بی‌ها) – (Mie-en)

هدف اجتناب از برنده شدن تریک‌های حاوی بی بی یا تلاش برای برنده شدن هر چهار بی بی در تریک‌هاست. بازنده‌ها باید 5 واحد برای هر بی بی موجود در کارت‌هایشان بپردازند. 20 واحد موجود به بازیکن یا دو بازیکنی که هیچ بی بی‌ای نگرفته‌ باشند داده‌ می‌شود.

1-5-11

در این نسخه تلاش بر این است که دقیقاً 1، 5 یا 11 تریک را برنده شوید. هر فردی که 1، 5 یا 11 تریک برنده شود، برنده است. بقیه بازیکنان نیز بازنده خواهند بود. اگر دو بازنده وجود داشته باشد، هر کدام 10 واحد به دیگر برندگان پرداخت می‌کنند. اگر سه بازنده (یا برنده) وجود داشته باشد، هر کدام 10 واحد به بازیکن چهارم می‌پردازند (یا 10 از وی دریافت می‌کنند). اگر‌ تمامی افراد ببازند، هیچ پرداختی وجود نخواهد داشت. نسخه دیگر این بازی 1-3-5 است که قوانین مشابهی دارد.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که اگر سه بازیکن اول پاس بدهند، دیلر دیگر مجاز به پاس دادن نیست، بلکه باید پیشنهاد دهد.

برخی با پیشنهاد اضافی سولو 7 بازی می‌کنند، ارزش این پیشنهاد بیشتر از ریک بتر و کمتر از سولو 8 است.

نسخه‌های مختلفی برای پیشنهاد تروئلا (آس سه گانه یا تریپل آس) وجود دارد:

  • برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن بازیکنی که سه آس دارد مجبور به دادن‌ پیشنهاد تروئلا نیست.
  • در برخی نسخه‌ها دادن‌ پیشنهاد تروئلا به هیچ وجه مجاز نیست.
  • برخی به نحوی بازی می‌کنند که در صورت تصویب پیشنهاد تروئلا، خال تک آس مجاز است به عنوان حکم انتخاب شود.
  • برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن پیشنهاد دهنده تروئلا حکم را انتخاب می‌کند.
  • در برخی نسخه‌ها هم تیمی پیشنهاد دهنده تا زمانی که تک آس بازی نشود، حکم را اعلام نمی‌کند. تا این مرحله هیچ حکمی وجود نداشته و تیم‌‌ها مشخص نیستند.

پیشنهادات جایگزین و برنامه‌های امتیازدهی متعددی برای ریکن وجود دارند. بسیاری از این گزینه‌ها دارای موقعیت‌های متفاوتی برای پیک، میزری و تروئلا در ارزش گذاری پیشنهادات هستند. علاوه بر این افزایش امتیاز برای سولوهای بالاتر امری رایج است. در برخی از نسخه‌‌ها، سولو در صورتی که آن را بر روی یک میزری یا پیک پیشنهاد دهید، ارزش بیشتری خواهد داشت.

ریکن برای پنج بازیکن: دیلر کات کرده و تقسیم کارت را انجام می‌دهد. با این حال وی هیچ کارتی برای خودش دریافت نمی‌کند. دیلر در طول دست بیرون می‌نشیند و در بازی یا پرداخت‌ها شرکت نخواهد داشت.

ریکن برای سه بازیکن: کارت‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که گویی چهار بازیکن در بازی وجود دارد. بازیکن چهارم که حضور ندارد “مرد نابینا یا بلایند من” نامیده‌ می‌شود. سه بازیکن حاضر در بازی مطابق معمول پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند. پس از تعیین قرارداد، کارت‌های مرد نابینا به صورت رو به بالا بر روی میز قرار می‌گیرند. بازی به طور عادی ادامه می‌یابد؛ با این حال در طی این روند هم تیمی (یا هم تیمی‌های) مرد نابینا باید انتخاب کنند که وی کدام کارت را در هر تریک بازی کند.