معرفی، آموزش و بررسی بازی تگزاس ۴۲ (Texas 42)

معرفی، آموزش و بررسی بازی تگزاس ۴۲ (Texas 42)

چهل و دو (۴۲) یک بازی در سبک تریک است که با دومینو انجام می‌شود. این بازی به ویژه در تگزاس ایالات متحده دارای محبوبیت است.

معرفی

چهل و دو یک (۴۲) یک بازی در سبک تریک است که با دومینو انجام می‌شود. این بازی به ویژه در تگزاس ایالات متحده دارای محبوبیت است. توضیحات زیر بر اساس اطلاعات دیوید دیلی، کیت مک کورمیک، جان رودز، آدام‌هاورواس، دیوید فیمبل و دیگران گردآوری شده‌ است.

اساساً دو نسخه از ۴۲ وجود دارد. می‌توان آن را بر سر امتیاز یا بر سر علامت بازی کرد. ابتدا نسخه دارای علامت‌ توضیح داده‌ می‌شود. نسخه دارای امتیاز به جز در بخش مناقصه و امتیازدهی مشابه است. تفاوت‌ها در ادامه توضیح داده‌ خواهند شد. همراه بیو کازینو باشید.

بازیکنان و تجهیزات

چهل و دو یک (۴۲)

چهار بازیکن در دو تیم ثابت در بازی حضور پیدا می‌کنند. بازیکنان در مقابل هم‌تیمی خود می‌نشینند.

در بازی از یک مجموعه دومینو دوبل شش استفاده می‌شود. این بدان معناست که ۲۸ دومینو، یکی برای هر جفت اعداد ممکن از ۰ (خالی) تا ۶ در بازی وجود دارد. دومینویی که در هر دو انتها عدد یکسانی داشته‌ باشد، دوبل نامیده‌ می‌شود.

رتبه و خال دومینو

۷ خال در بازی وجود دارد: خالی، یک، دو، سه، چهار، پنج و شش. بالاترین دومینوی هر خال دوبل است.

به طور معمول یک خال حکم است. هر دومینویی که آن عدد را در خود دارد منحصراً یک حکم خواهد بود. به جز دوبل، این موارد به ترتیب شماره دیگر روی دومینو رتبه بندی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر سه حکم باشد، رتبه بندی خال حکم از بالا به پایین به این صورت است:

دومینوهای باقیمانده به غیر از دوبل، متعلق به دو خال مربوط به دو عدد روی آن‌ها هستند. این موارد در هر خال به ترتیب شماره دیگر دومینو رتبه بندی می‌شوند. بنابراین، اگر سه‌ حکم باشد، دومینوهای خال پنج از بالاترین تا پایین‌ترین به صورت زیر رتبه بندی خواهند شد.

ارزش‌ دومینوها

هر دومینو با ۱۰ پیپ – برای تیمی که در تریک‌های خود برنده می‌شود، ۱۰ امتیاز به همراه دارد.

هر دومینو با ۵ پیپ – برای تیمی که در تریک‌های خود برنده شود، ۵ امتیاز به همراه دارد.

علاوه بر این کسب هر یک از هفت تریک برای تیمی که آن را برنده می‌شود یک امتیاز ارزش دارد.

بدین ترتیب ۴۲ امتیاز در هر دست موجود است.

تقسیم مهره

اولین دیلر به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. در ادامه نوبت تقسیم مهره در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. دیلر با مخلوط کردن کامل دومینوها روی میز، آن‌ها را بر می‌زند. سپس هر بازیکن هفت دومینوی خود را گرفته‌ و آن‌ها را بر روی لبه‌شان قرار می‌دهد. بدین ترتیب ارزش آن‌ها در برابر مالک قرار داشته ولی سایر بازیکنان نمی‌توانند آن‌ها را ببینند. رقبای دیلر باید ر ابتدا دومینوی خود را ریافت کنند. سپس نوبت به هم‌تیمی دیلر و در نهایت به دیلر خواهد رسید.

مناقصه

هر بازیکن فقط یک فرصت برای پیشنهاد دادن‌ یا پاس دادن‌ در اختیار دارد. این روند از بازیکن سمت چپ دیلر شروع شده‌ و در جهت عقربه‌های ساعت دور میز ادامه‌ می‌یابد. هر پیشنهاد باید بالاتر از پیشنهاد قبلی باشد.

پایین‌ترین پیشنهاد ممکن ۰ است. به این معنی که تیم پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که حداقل ۳۰ امتیاز را در تریک‌ها کسب کند. سپس ۳۱، ۳۲، ۳۳ و غیره تا ۴۱ قرار دارند. در ادامه ۱ علامت (که معادل ۴۲ است)، ۲ علامت، ۳ علامت و غیره قابلیت مطرح کردن خواهند داشت.

پیشنهادهای ۱ علامت و بالاتر مستلزم آن هستند که تیم پیشنهاد دهنده‌ در تمامی تریک‌ها برنده‌ شود (یعنی تمام ۴۲ امتیاز)؛ یا این که یکی از قراردادهای ویژه (نلو، پلانج و هفت‌ها) را که در زیر توضیح داده‌ شده‌ است، بپذیرد.

بالاترین پیشنهاد مجاز برای شروع ۲ علامت است (مگر اینکه پیشنهاد دهنده قصد داشته باشد که پلانج بازی کند). هنگامی که فردی ۲ امتیاز را پیشنهاد داد، بازیکن بعدی می‌تواند ۳ امتیاز و غیره را پیشنهاد دهد. برای بازی پلانج، باید در صورتی که میزان پیشنهادی به ۴ رسیده‌ است، ۴ علامت یا ۵ امتیاز را پیشنهاد دهید.

اگر هر چهار بازیکن پاس بدهند، دومینوها بر روی میز ریخته‌ شده‌ و بازیکن بعدی تقسیم مهره را بر عهده می‌گیرد.

نحوه انجام بازی

بالاترین پیشنهاد دهنده (اعلام کننده) حکم را نام می‌برد. وی می‌تواند یکی از قراردادهای ویژه را در صورتی که میزان پیشنهادی ۱ علامت یا بیشتر باشد نام ببرد.

اعلام کننده هدایت‌گر تریک اول خواهد بود. بازیکنان باید در صورت امکان از خال بازی شده‌ پیروی کنند. بازیکنی که نتواند از خال پیروی کند، می‌تواند هر دومینویی را که تمایل دارد بازی کند. این تریک توسط بالاترین حکم موجود در آن برنده خواهد شد. در صورتی هم که فاقد حکم باشد، با بالاترین دومینو از خال هدایت شده‌ برنده‌ می‌شود. برنده تریک هدایت‌گر تریک بعدی خواهد بود.

هنگامی که یک دومینوی غیر حکم به به بازی هدایت می‌شود، به عنوان عضوی از خال دارای عدد بالاتر به حساب می‌آید. با این حال زمانی که از شما خواسته می‌شود از آن پیروی کنید، هر دومینوی غیر حکمی که در دست دارید، متعلق به هر دو خال محسوب خواهد شد. به عنوان مثال، اگر ۳ حکم بوده و ۶-۵ به بازی هدایت شود، این دومینو به عنوان یک ۶ به حساب می‌آید، نه یک ۵. اما زمانی که ۶-۵ در حال پیروی است، می‌توان از آن برای دنبال کردن شش یا پنج استفاده کرد. اگر ۳ حکم باشد،  زمانی که ۵-۳ به تریک هدایت می‌شود به عنوان ۳ محسوب خواهد شد، نه ۵؛ به این دلیل که حکم‌ها صرفا حکم هستند، نه چیز دیگری.

به عنوان مثال توجه داشته باشید که اگر دومینوهای خالی حکم نبوده و شما دوبل خالی را در دست داشته باشید، اگرچه بالاترین کارت خال است، اما تنها راهی که می‌تواند یک تریک را به دست آورد این است که شما آن را هدایت کنید. هر خالی دیگری که هدایت شده‌ باشد به عنوان پایین‌ترین دومینوی خال‌های دیگر محسوب خواهد شد.

تریک‌ها در سمت راست یکی از اعضای هر تیم، و به ترتیبی که بازی می‌شوند، نگه داشته می‌شوند. این مهره‌ها باید برای تمامی بازیکنان قابل مشاهده باشند. به عنوان مثال، پس از بازی شدن دو تریک، مهره‌های یک تیم ممکن است به این صورت باشد:

این تریک ۱۱ امتیاز داشته‌ و با ۶-۶ برنده‌ شده‌ است (۶ حکم است).

این تریک ۱۶ امتیازی بوده‌ و با مهره ۶-۲ برنده شده‌ است.

هنگام بازی قرارداد برنده شدن در تمامی تریک‌ها، اعلام کننده می‌تواند تریک‌ها را روی هم قرار دهد. در این حالت، تریک سوم در بالای تریک اول، چهارمین روی دومی و به همین ترتیب ذخیره خواهند شد. در این روند تنها دو تریک آخر در یک زمان قابل مشاهده است. این باعث صرفه‌جویی در فضا و کاهش فرصت بازیکنان برای بررسی مجدد آنچه پیش از این بازی شده‌ است خواهد شد.

قراردادهای ویژه

بازیکنی که می‌خواهد یک قرارداد ویژه بازی کند، این قرارداد را به عنوان بخشی از پیشنهاد نام نمی‌برد. بلکه به سادگی تعداد مناسبی از علائم را پیشنهاد می‌کنند. تنها پس از اینکه تمامی افراد پیشنهاد خود را مطرح کردند، بالاترین پیشنهاد دهنده نام قرارداد را اعلام می‌کند.

نلو – Nello

اعلام کننده‌ای که پیشنهادی ۱ علامت (۴۲) یا بالاتر را مطرح کرده باشد، می‌تواند نلو را اعلام کند. نلو قراردادی برای از دست دادن‌ تمامی تریک‌ها است. هم‌تیمی اعلام کننده تمام دومینوهای خود را رو به پایین چرخانده و در بازی شرکت نمی‌کند. اعلام کننده هدایت‌گر تریک اول خواهد شد و هیچ حکمی در بازی وجود ندارد. دوبل‌ها از ۶-۶ (بالاترین) تا ۰-۰ (پایین‌ترین) رده بندی خال معمول خودشان را در اختیار دارند. قوانین بازی طبق معمول است. هدایت دوبل، منجر به فراخوانی دوبل خواهد شد.  اگر یک غیر دوبل به تریک هدایت شود، عدد بزرگ‌تر نشان دهنده خالی است که باید دنبال شود. شما نمی‌توانید یک دوبل را در تریک بازی کنید، مگر اینکه هیچ دومینویی از خال هدایت شده‌ در اختیار نداشته‌ باشید.

پلانج – Plunge

برای اعلام پلانج، اعلام کننده باید حداقل ۴ دوبل داشته باشد. هم‌تیمی اعلام کننده حکم را انتخاب خواهد کرد. وی باید این انتخاب را بر اساس دست خود و بدون هیچ اشاره‌ای از طرف پیشنهاد دهنده پلانج انجام دهد. هنگامی که هم‌تیمی خال حکم را مشخص کرد، اعلام کننده مهره‌ای را به تریک هدایت می‌کند. تیم اعلام کننده باید هر هفت تریک را برای پیروزی کسب کند.

برای بازی یک پلانج، پیشنهاد دهنده باید دست کم ۴ علامت را پیشنهاد داده‌ باشد. به منظور انجام پلانج، مجاز هستید که مناقصه را با ۴ امتیاز باز کنید؛ یا این که بعد از هر پیشنهاد پایین‌تری، ۴ علامت را مطرح کنید؛ یا این که،  ۵ علامت را نسبت به پیشنهاد قبلی ۴ مطرح کنید. این تنها موردی است که باز کردن تریک با پیشنهاد بالاتر از ۲ علامت مجاز است. بازیکن بعدی می‌تواند ۴ علامت را با ۵ علامت اورکال کرده و یک قرارداد معمولی بازی کند که در آن تمامی تریک‌ها یا نلو را برنده شود. ۵ علامت را می‌توان با ۶ علامت اورکال کرد. این روند به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.

امتیازدهی

امتیاز بر حسب علامت است. برای هر پیشنهادی از ۳۰ تا ۴۲ (۱ علامت)، تیم اعلام کننده در صورت برنده شدن، ۱ علامت می‌گیرد. برای پیشنهادهای بالاتر، به تعداد علامت پیشنهادی امتیاز داده‌ خواهد شد. اگر اعلام‌کننده موفق نشود، قرارداد در اصطلاح ست شده‌ و رقبای اعلام‌کننده به اندازه علامتی که تیم اعلام‌کننده‌ باید دریافت می‌کرد، امتیاز می‌گیرد. بازی زمانی به پایان می‌رسد که یک تیم در مجموع به هفت علامت یا بیشتر برسد.

علامت‌ها برای تشکیل کلمه “ALL” به معنای همه ترسیم می‌شوند. اولین علامت به عنوان خط سمت چپ “A”، دومی خط سمت راست، سومین هم تشکیل دهنده خط متقاطع خواهند بود. چهارمین علامت خط عمودی “L” اول را تشکیل می‌دهد. این روند به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. بنابراین تیم برنده اولین نفری است که کلمه “ALL” را تکمیل می‌کند. برخی از بازیکنان تمایل دارند که در پایان بازی بگویند: “تمام، این همه چیز است و چیز دیگری وجود ندارد”.

هنگام بازی بر سر پول، برنده‌ها مبلغ توافق شده‌ای را به ازای هر علامت کمتر از ۷ بازنده‌ها، به اضافه مبلغی برای هر ست بازنده‌ها، دریافت می‌کنند. اگر برنده‌ها بیش از ۷ علامت کسب کنند، هر علامت بلاتر از ۷ نادیده گرفته‌ می‌شود. همچنین اهمیتی ندارد که تیم برنده چند بار ست شده‌ است. آن‌ها چیزی را برای این وضعیت از دست نخواهند داد. به عنوان مثال، فرص کنید A & C با B & D به ازای ۰.۲۵ دلار به ازای هر علامت و ۱.۰۰ دلار در هر ست به رقابت می‌پردازند.A & C  با امتیاز ۷–۴ برنده می‌شود. هر تیم نیز یک بار ست شده‌ است. بدین ترتیب B & D بهA & C  مبلغ ۱،۷۵ دلار را پرداخت خواهد کرد.

انواع

بدون حکم (من را دنبال کن)

بالاترین پیشنهاد دهنده‌، به جای نام بردن از خال حکم، می‌تواند بدون حکم بازی کند. وی باید بین این دو نسخه یکی را انتخاب کند:

  • دوبل بالا – دوبل بالاترین دومینوی هر خال است (مانند معمول)
  • دوبل پایین – دوبل در هر خال پایین‌ترین مهره است (بنابراین برای مثال ۶ دوبل توسط تمامی دومینوهای خال شش شکست داده‌ می‌شود، حتی ۶-۰)

قوانین بازی طبق نسخه معمول هستند؛ با این تفاوت که چون هیچ حکمی وجود ندارد، هر تریک همواره توسط بالاترین دومینوی خال به دست می‌آید.

برخی از بازیکنان تنها به پیشنهاد دهنده اجازه می‌دهند که بدون حکم را در هنگام بازی کسب تمامی تریک‌ها انتخاب کند. بدین معنی که پیشنهاد ۴۲ (یک علامت) یا بالاتر را مطرح کند. سایر افراد اجازه می‌دهند هر پیشنهاد بالاتر از ۳۰ قابلیت بازی بدون حکم را داشته باشد.

حکم دوبل

به جای نام بردن‌ از یک خال به عنوان حکم، پیشنهاد دهنده‌ می‌تواند دوبل را به عنوان حکم انتخاب کند. در این صورت دوبل‌ها برای خود یک خال جداگانه محسوب خواهند شد. این مهره‌ها از ۶-۶ (بالا) تا ۰-۰ (کم) رتبه بندی می‌شوند. اگر یک دوبل به تریک هدایت شود، سایر بازیکنان در صورت داشتن دوبل بازی آن را بازی کنند. بازیکنی که دوبل ندارد مجاز است هر مهره‌ای را که تمایل دارد دور بیندازد. به عنوان مثال اگر دوبل ندارید، حتی اگر ۶ داشته باشید می‌توانید ۳-۲ خود را بر روی ۶-۶ هم‌تیمیتان بازی کنید.

اگر یک غیر دوبل به تریک هدایت شود، نمی‌توانید با یک دوبل بر آن غلبه کنید؛ مگر اینکه هیچ دومینویی از خال هدایت شده‌ نداشته‌ باشید. به عنوان مثال، اگر ۶-۵ به تریک هدایت شده و شما ۶-۶ و ۶-۴ را در دست داشته و شش دیگری نداشته باشید، باید از ۶-۴ پیروی کنید. شما نمی‌توانید با یک دوبل حکم بازی کنید. اگر ۶-۵ به تریک هدایت شده و شش نداشته باشید، در صورت تمایل می‌توانید از مهره‌های دوبل خود (نه لزوماً ۶-۶) بهره ببرید.

رتبه‌بندی دوبل در نلو

در نلو، برخی از افراد گزینه‌های متعددی را در مورد نحوه برخورد با دوبل‌ها در اختیار پیشنهاد دهنده قرار می‌دهند. پیشنهاد دهنده قبل از هدایت مهره به تریک اول یکی از این موارد را انتخاب و اعلام می‌کند.

  • دوبل بالا – دوبل بالاترین دومینو در هر خال است.
  • دوبل پایین – دوبل پایین‌ترین دومینو در هر خال ست.
  • دوبل، دوبل را می‌گیرد – دوبل‌ها خال رتبه خودشان هستند و از ۶-۶ (بالا) به ۰-۰ (کم) رتبه بندی می‌شوند.
  • دوبل، دوبل را می‌گیرد، وارونه – دوبل‌ها خال رتبه خودشان هستند و از ۰-۰ (بالاترین) تا ۱-۱، ۲-۲، ۳-۳، ۴-۴، ۵-۵، ۶-۶ (کم‌ترین) رتبه بندی می‌شوند.

در گزینه‌های ۱ و ۲ قوانین بازی مانند بدون حکم  (من را دنبال کنید) است. در گزینه‌های ۳ و ۴ اگر یک دوبل به تریک هدایت شود باید دوبل بازی شود؛ با این حال باز هم هیچ حکمی وجود ندارد.

برخی از بازیکنان تنها گزینه ۳ را مجاز می‌دانند. و برخی دیگر گزینه‌های ۱ و ۳ و برخی ۱، ۲ و ۳. برخی افراد استفاده از هر چهار گزینه را مجاز می‌دانند.

هفت‌ها – Sevens

هفت‌ها یکی دیگر از قراردادهای ویژه است که می‌تواند توسط اعلام کننده‌ای که پیشنهاد ۱ علامت یا بیشتر را داشته باشد، بازی شود. اعلام کننده پیشتاز است. هر بازیکن باید دومینویی را بازی کند که مجموع پیپ‌های آن تا حد ممکن به عدد ۷ نزدیک است. این تریک توسط نزدیکترین دومینو به عدد ۷ برنده می‌شود. در صورتی که چند دومینو به یک اندازه باشند، اولین دومینوی بازی شده برنده خواهد شد. برنده تریک، هدایت‌گر تریک بعدی است. تیم اعلام کننده باید تمامی هفت تریک را برای پیروزی کسب کند.

پلانج و اسپلش – Plunge and Splash

دیوید فیمبل به نسخه‌ای اشاره کرده است که در آن پلانج ارزش ۳ علامت دارد، نه ۴. در عین حال این هم‌تیمی اعلام‌کننده است که حکم را نام برده و هدایت‌گر اولین تریک خواهد بود. در این نسخه قرارداد ویژه دیگری به نام اسپلش وجود دارد که ارزش آن ۲ علامت است. اسپلش همان پلانج است، با این تفاوت که پیشنهاد دهنده باید ۳ دوبل داشته باشد، نه ۴. هم‌تیمی اعلام کننده تعیین حکم و هدایت را بر عهده دارد. برای برنده شدن کسب هر ۷ تریک مورد نیاز است.

برخی از بازیکنان به هم‌تیمی اعلام کننده در پلانج یا اسپلش اجازه می‌دهند که بدون حکم، هفت‌ها یا هر کدام از انواع نلو را به جای نام بردن از حکم انتخاب کند. اگر نلو انتخاب شود (حرکتی نسبتاً ناامیدکننده)، پیشنهاد دهنده هدایت را بر عهده خواهد داشت. در این وضعیت هم‌تیمی پیشنهاد دهنده، دومینوهای خود را رو به پایین گذاشته و در بازی شرکت نمی‌کند.

پیشنهاد اجباری

بسیاری از افراد به نحوی بازی می‌کنند که در آن اگر سه بازیکن اول پاس بدهند، اعلام‌کننده باید پیشنهاد بدهد. در این نسخه نمی‌توان دست را ریخت.

بدون قراردادهای ویژه

برخی از بازیکنان استفاده از قراردادهای ویژه نلو، پلانج و هفت‌ها را مجاز نمی‌دانند.

برخی دیگر از بازیکنان هم تنها در شرایطی اجازه بازی نلو را می‌دهند که دیلر به دلیل پاس دادن سه بازیکن دیگر ملزم به پیشنهاد دادن شده باشد.

هدایت آغازین

برخی از افراد اجازه شروع با انتهای پایین را می‌دهند. در این صورت، پیشنهاد دهنده می‌تواند تنها در تریک اول، دومینوی غیر حکم را به بازی هدایت کرده و مشخص کند که متعلق به خال انتهای پایین است. به عنوان مثال با داشتن ۱-۱ و ۶-۱ می‌توانید پنج را به عنوان حکم نام ببرید. در ادامه ۶-۱ را به عنوان یک به تریک هدایت کنید. این مهره شکست داده نمی‌شود، مگر اینکه کسی بتواند حکم بازی کند.

اکثر طرفداران ۴۲ بر سر این موضوع توافق دارند که پیشنهاد دهنده مجاز است یک غیر حکم را به اولین تریک هدایت کند.

۴۲ با پیشنهاد و امتیاز

اطلاعات مربوط به این نسخه از ۴۲ توسط آدام ‌هاوئرواس ارائه شده است.

در این نسخه پیشنهادات اعداد ۳۰ تا ۴۲ و سپس ۸۴ و ۱۶۸ هستند. شما نمی‌توانید ۱۶۸ را پیشنهاد دهید؛ مگر اینکه شخصی ۸۴ را پیشنهاد داده باشد.

در مناقصه‌های کمتر از ۴۲، اگر تیم اعلام کننده موفق به کسب پیشنهاد خود شود، هر دو تیم امتیازی را که می‌گیرند دریافت می‌کنند. در غیر این صورت، تیم اعلام کننده امتیاز صفر را کسب می‌کند. تیم رقیب هم امتیازات دریافتی خود را به اضافه پیشنهاد اعلام کننده کسب می‌کنند.

برای پیشنهادات ۴۲، ۸۴ و ۱۶۸، تیم اعلام کننده در صورت موفقیت، به اندازه پیشنهاد امتیاز می‌گیرد. اگر اعلام کننده ست شده باشد، تیم رقیب امتیاز پیشنهادی را کسب می‌کند. در این وضعیت هیچ امتیازی برای تریک‌ها به دست نمی‌آید.

امکان پاس دادن برای هر چهار بازیکن وجود ندارد. پس از سه پاس، دیلر ملزم به پیشنهاد دادن خواهد بود.

لو-نو (Low-No) یک بازی معادل نلو برای علامت است. “لو یا کم” فقط می‌تواند توسط دیلر پیشنهاد شود. این فقط در شرایطی امکان پذیر است که سه بازیکن دیگر همگی پاس داده باشند. تیم اعلام کننده در صورت موفقیت ۴۲ امتیاز کسب می‌کند. در صورت شکست تیم مقابل ۴۲ امتیاز به دست خواهد آورد.

قراردادهای ویژه پلانج و هفت‌ها در این نسخه مجاز نیستند.

به جای نام بردن از یک خال حکم، برنده مناقصه دو گزینه دیگر در اختیار دارد. در هر دو صورت، هدف کسب امتیاز پیشنهاد شده خواهد بود. در صورتی هم که عدد پیشنهادی ۴۲ یا بیشتر باشد، ملزم به برنده شدن در تمامی تریک‌ها هستید.

بدون حکم: این پیشنهاد دقیقاً به معنای عنوان خودش است. دوبل طبق معمول بالاترین دومینوی هر خال است. دومینوهای دیگر متعلق به دو خال می‌باشند.

دوبل: حکم متشکل از دوبل با ترتیب بندی ۶-۶، ۵-۵، ۴-۴، ۳-۳، ۲-۲، ۱-۱ و ۰-۰ است. هنگامی که یک دوبل به تریک هدایت می‌شود، تمامی افراد باید در صورت امکان با بازی دوبل از آن پیروی کنند. دوبل‌ها به خال‌های معمول خود تعلق ندارند. بنابراین برای مثال اگر ۴-۲ به تریک هدایت شود، نمی‌توانید با ۴-۴ به عنوان حکم بر آن غلبه کنید؛ مگر اینکه ۴ نداشته باشید. در این صورت می‌توانید هر مهره‌ای را که تمایل دارید بازی کنید.

نکاتی در مورد استراتژی مناقصه

سه پاس ممکن است دیلر را بدون اینکه پیشنهادی مطرح کرده باشد در یک موقعیت فوق‌العاده ناخوشایند قرار دهد. این بخشی از بازی است؛ با این حال توجه داشته باشید که این به هم‌تیمی دیلر انگیزه می‌دهد تا با یک دست نسبتاً متوسط پیشنهاد ۳۰ را مطرح کند. به این دلیل که چنین وضعیتی ممکن است دیلر را از یک موقعیت ناخوشایند نجات دهد.

اگر دیلر پس از سه پاس در وضعیت مطرح کردن پیشنهاد “گیر” کرد، برای جلوگیری از قرار گرفتن در پیشنهاد ۳۰، می‌تواند لو-نو را پیشنهاد دهد. از آنجایی که رقبا پیشنهاد تیم‌ اعلام کننده را به اضافه امتیاز دریافت شده توسط خودشان کسب می‌کنند، اگر شما با پیشنهاد ۳۰ ست کنید، رقیب ۳۰ + امتیاز دریافت می‌کند (حداقل ۱۳ امتیاز برای گرفتن ست لازم است). دیلر می‌تواند در صورت دارا بودن یک دست وحشتناک پیشنهاد لو-نو را مطرح کرده و جلوی کسب ۴۲ امتیاز توسط رقیب را بگیرد.

بدون حکم می‌تواند برای دستی که کنترل زیادی بر روی آن است اما خال بلند چندانی ندارد مطرح شود. مشکل اینجاست که پس از از دست دادن هدایت، دوباره آن را به دست آورید.

مثال برای دست بدون حکم: ۶-۶، ۶-۵، ۵-۵، ۳-۳، ۳-۲، ۳-۱، ۱-۱.

تریک‌ها مس‌توانند به ترتیب از چپ به راست بازی شوند. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که یک یا دو “۳” در سه تریک اول قرار گرفته تا دوبل ۳ بتواند سه تای باقی مانده را پایین بکشد. بدین ترتیب ۳-۲ و ۳-۱ مهره‌هایی موثر خواهند بود.

دست‌هایی که در آن‌ها حکم کردن دوبل کار درستیست بسیار نادر هستند. از جمله دست‌های احتمالی که در آن پیشنهاد دوبل منطقی است، می‌توان به چنین موردی اشاره کرد: ۶-۶، ۴-۴، ۳-۳، ۲-۲، ۱-۱، ۶-۵، ۵-۴. توجه داشته باشید که اگر دوبل ۵ روی تریک اول بیفتد، ده امتیاز کسب کرده و ۵-۴ خود را به یک مهره موثر تبدیل می‌کنید.