معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی گیم، فلیپ، فلاپ (Game, Flip, Flop)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی گیم، فلیپ، فلاپ (Game, Flip, Flop)

بازی گیم، فلیپ، فلاپ در دیتون اوهایو از محبوبیت خاصی برخوردار است. در این بازی از یک بسته استاندارد 52 کارتی بدون جوکر استفاده می‌شود.

بازی گیم، فلیپ، فلاپ در دیتون اوهایو از محبوبیت خاصی برخوردار است. در این بازی از یک بسته استاندارد 52 کارتی بدون جوکر استفاده می‌شود. با بیو کازینو همراه باشید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

معرفی بازی

این بازی که برآمده از بازی رامی آمریکایی تانک (Tunk) است، در دیتون اوهایو از محبوبیت خاصی برخوردار است. این بازی دارای دو پات اضافی در قیاس با تانک است. این دو پات “فلیپ” و “فلاپ” نامیده می‌شوند. دارندگان پایین‌ترین کارت‌ها در دو خال برنده این دو پات هستند.

بازیکنان و کارت‌ها

گیم، فلیپ، فلاپ برای 3 تا 5 بازیکن در بهترین حالت خود است. از یک بسته استاندارد 52 کارتی بدون جوکر در این بازی استفاده می‌شود. تقسیم کارت و بازی در جهت عقربه‌های ساعت صورت می‌گیرد.

مقادیر کارت‌ها بدین شرح است: کارت‌های تصویر (شاه، بی بی، سرباز) 10 امتیاز – آس 1 امتیاز – دیگر کارت‌ها مطابق با عدد رویشان

سهام و تقسیم کارت

پیش از بازی بر سر ارزش سهام توافق می‌شود.

سه پات به نام‌های گیم، فلیپ و فلاپ در بازی وجود دارد. قبل از تقسیم کارت، هر بازیکن باید سهام توافق شده را در هر پات قرار بدهد. بازیکنی که پول کافی برای هر سه پات ندارد فقط به پات‌های گیم و فلیپ‌ وجه پرداخت می‌کند. بازیکنی که فقط برای یک پات پول کافی داشته باشد، فقط به پات گیم وجه خود را پرداخت می‌کند. اگر بازیکنی برای هر یک از پات‌ها پرداختی نداشته باشد، نمی‌تواند این پات را در تقسیم کارت برنده شود.

توجه: بازیکنان باید همواره دست کم یک سهام ذخیره داشته باشند تا در صورت گرفتار شدن یا برنده شدن بازیکن دیگری با 50 یا تانک اوت (Tunk Out)، بتوانند پرداخت اضافی را پوشش دهند. بازیکنی که تنها قادر به پرداخت سهام پات گیم در حین ذخیره کردن یک سهام است، آل این (All in) در نظر گرفته می‌شود (مانند پوکر). “تانک لایف” (Tunk Life) این بازیکن در خطر بوده و و در صورتی که برنده پات گیم نشود از بازی حذف خواهد شد.

دیلر اول با کات کردن کارت انتخاب می‌شود. در ادامه نوبت تقسیم کارت در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.

پنج کارت در جهت عقربه‌های ساعت به هر بازیکن داده می‌شود. آخرین کارت دیلر رو به بالا قرار می‌گیرد. این کارت فلیپ است.

کارت‌های تقسیم نشده باقیمانده به صورت رو به پایین در یک انباشت قرار می‌گیرند تا استوک (Stock) را تشکیل دهند. در طول بازی، موارد دور ریخته شده در یک انباشت رو به بالا در کنار استوک قرار می‌گیرند. در شروع بازی انباشت دور ریز خالی است.

برنده شدن با 49 یا 50

پیش از شروع بازی، هر فردی که در مجموع 49 یا 50 کارت داشته باشد (یعنی پنج کارت 10 امتیازی یا چهار کارت 10 امتیازی با نه) می‌تواند آن را اعلام کرده و برنده شود. در این مورد بازی ادامه پیدا نخواهد کرد؛ هر چند بازیکنان همچنان برای تعیین اینکه چه کسی برنده فلیپ و فلاپ می‌شود کارت‌های خود را نشان می‌دهند. به ادامه مطلب مراجعه کنید.

بازیکن دارای 49 امتیاز برنده پات گیم است. این بازیکن به سادگی پات را در اختیار می‌گیرد. دارنده 50 امتیاز دو برابر پات گیم را برنده می‌شود. در این روند برنده کل پات را می‌گیرد؛ علاوه بر این سایر بازیکنان هر کدام باید یک شرط اضافی (برابر با شرط اصلی پات گیم خود) را به وی بپردازند.

اگر بیش از یک بازیکن 49 یا 50 امتیاز داشته باشد، روش تقسیم پات به شرح زیر است:

  1. تمامی برندگان پات گیم را به طور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند.
  2. تمامی بازیکنانی که 50 امتیاز نداشته‌اند (از جمله آن‌هایی که 49 امتیاز داشتند) یک سهم اضافی به یک پات جدید می‌پردازند. این پات به طور مساوی بین بازیکنانی که 50 امتیاز داشته‌اند تقسیم می‌شود.

مثال: پنج بازیکن، 1 دلار سهام – پات بازی حاوی 5 دلار است. بازیکن A 49 و بازیکن B 50 – بازیکنان A و B هر کدام 2.50 دلار از پات می‌گیرند؛ سپس تمامی افراد حاضر به جز B 1 دلار دیگر به B می‌پردازند. نتیجه خالص برای پات گیم: A  0.5 دلار، B 5.50 دلار، سه بازیکن دیگر هر کدام منفی 2 دلار.

فلیپ و فلاپ

پات فلیپ توسط بازیکنی برنده می‌شود که پایین‌ترین کارت را در خال فلیپ نمایان شده توسط دیلر در دست داشته باشد. پات فلاپ توسط دارنده (در صورت وجود) پایین‌ترین کارت در خال دیگر همرنگ برنده می‌شود. به عنوان مثال اگر کارت فلیپ گشنیز باشد، فلاپ پایین‌ترین پیک است. در این محاسبه آس کارت پایین به حساب می‌آید.

برای برنده شدن در فلیپ یا فلاپ، بازیکنان باید کارت(های) خود را قبل از کشیدن کارت از استوک نشان دهند. این کار به ترتیب دور میز بازی و از سمت چپ دیلر انجام می‌شود. این روند درست قبل از اولین نوبت بازی توسط هر بازیکن انجام می‌شود.

بازیکنان فقط کارت‌هایی را نشان می‌دهند که شانس برنده شدن دارند. بنابراین اگر اولین بازیکن هستید، پایین‌ترین کارت خود را فقط در صورتی نشان می‌دهید که نسبت به فلیپ کارت دیلر در این خال، پایین‌تر باشد؛ یا این که در صورت وجود، پایین‌ترین کارت خود در خال فلاپ را نشان می‌دهید. سایر بازیکنان در نوبت خود در صورتی که کارت بهتری (پایین‌تر) از پایین‌ترین کارت موجود در خال نشان‌داده شده داشته باشند، کارت‌هایی را در یک یا هر دو خال نشان می‌دهند. کارت فلاپ دیلر (در صورت وجود) نباید تا نوبت دیلر برسد نشان داده شود.

پات فلیپ در هر تقسیم کارت برنده می‌شود، به این دلیل که دیلر همیشه یک دیل کارت فلیپ دارد. اگر هیچ کارتی از خال فلاپ تقسیم نشود، پات فلاپ برنده نخواهد داشت. در این صورت بازیکنان پیش از بازی بعدی یک سهم دیگر به آن اضافه می‌کنند. اندازه پات تا زمانی که فردی برنده آن شود رو به افزایش خواهد بود.

نحوه انجام بازی

نوبت بازی در جهت عقربه‌های ساعت دور میز می‌چرخد. هر نوبت شامل:

  1. کشیدن‌ کارت رو به پایین بالای انباشت استوک یا کارت رو به بالای انباشت دور ریز.
  2. امکان قرار دادن‌ یک یا چند اسپرد به صورت اختیاری، و یا اضافه کردن کارت‌ به اسپردهایی که از قبل روی میز هستند.
  3. دور انداختن یک کارت موجود در دست به صورت رو به بالا بر روی انباشت دور ریز.

این کار از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌شود. وی باید از استوک کارت بکشد زیرا در ابتدای بازی انباشت دور ریز خالی است. متعاقباً، بازیکنان می‌توانند از انباشت استوک یا دور ریز، کارت بکشند.

اسپرد شامل این دو گزینه است:

  1. یک ران متشکل از سه یا چند کارت متوالی از یک خال، مانند 9 گشنیز، 10 گشنیز، سرباز گشنیز یا آس دل، 2 دل، 3 دل، 4 دل. توجه داشته باشید که K-Q-A یک ران نیست، زیرا آس‌ها در این بازی همیشه کارت پایین محسوب می‌شوند.
  2. یک مجموعه (ست) از سه یا چهار کارت از یک رتبه، مانند بی بی دل، بی بی گشنیز، بی بی خشت یا 8 دل، 8 پیک، 8 گشنیز، 8 خشت.

هدف بازی

هدف این است که ارزش کارت‌هایی که در دست دارید را به حداقل مقدار ممکن کاهش‌ داده‌ یا در حالت ایده‌آل به صفر برسانید. هنگام کشیدن‌ و دور انداختن‌، تلاش کنید کارت‌هایی که در دست دارید را به صورت سه یا چند کارت درآورید، بدین ترتیب می‌توانید آن‌ها را به یکباره روی میز قرار دهید. این کارت‌ها دیگر در مجموع دست شما محاسبه نمی‌شوند. همچنین می‌توانید کارت‌هایتان را با اضافه کردن آن‌ها به اسپردهایی که از قبل روی میز هستند (اسپرد شما یا سایر بازیکنان)، افزایش ران در هر جهت، یا افزودن کارت چهارم به مجموعه سه تایی از دست خود حذف کنید.

اگر پس از قرار دادن‌ یا اضافه کردن‌ به اسپردها، کارت‌ در دستتان باقی مانده است، باید با دور انداختن یک کارت رو به بالا در بالای انباشت دور ریز، به نوبت خود پایان دهید. با این حال، در این بازی می‌توانید تمامی کارت‌های خود را دور انداخته‌ و هیچ کارتی در دست نداشته‌ باشید. اگر بازیکنی در پایان نوبت خود هیچ کارتی در دست نداشته باشد، چه بدون دور انداختن یا با دور انداختن آخرین کارتش، بازی به پایان می‌رسد.

در ابتدای نوبت خود به جای کشیدن‌ کارت مجاز به رها کردن‌ (drop) هستید. بدین طریق که تمام کارت‌های خود را رو به بالا بر روی میز قرار داده‌ و بازی را به پایان‌ می‌رسانید. این نشان دهنده این است که ارزش کارت‌های موجود در دست شما از هر بازیکن دیگری کمتر است.

توجه: بازیکن باید در شروع نوبت خود با اعلام 49 یا 50 امتیاز پات فلیپ یا فلاپ را برنده شود. وی نمی‌تواند در ابتدا کارت کشیده‌ و سپس برنده پات فلیپ یا فلاپ شود، یا این که تلاش کند 49 امتیاز یا بیشتر جمع آوری کند. این برد فقط بر اساس پنج کارت اصلی که به وی داده‎‌ شده‌‌ امکان‌پذیر است.

پایان بازی

چهار راه برای اتمام بازی وجود دارد:

بیرون رفتن (going out)

اگر بازیکنی در پایان نوبت خود هیچ کارتی نداشته باشد، بازی به پایان می‌رسد و بازیکن پات گیم را جمع می‌کند.

رها کردن (dropping)

بازیکن انتخاب می‌کند که دست خود را رها کرده و تمام کارت‌های خود را نشان می‌دهد. در این حالت دیگر بازیکنان باید دست خود را نشان داده‌ و ارزش کارت‌های خود را جمع کنند. اگر بازیکنی که رها کرده کمترین مجموع را در بین افراد حاضر داشته باشد، به سادگی پات گیم را کسب می‌کند. اگر یک بازیکن دیگر مجموع برابر یا کمتری با وی داشته باشد، بازیکنی که رها کرده در اصطلاح  دستگیر (caught) می‌شود و باید یک سهم اضافی به پات گیم بپردازد.

این پات افزایش یافته‌ توسط رقیبی که کمترین مجموع را دارد برنده‌ می‌شود. اگر دو یا چند بازیکن به غیر از بازیکنی که رها کرده است مجموع به یک اندازه پایینی داشته باشند، پات دوبل به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. توجه داشته باشید که اگر بازیکنی که رها می‌کند کمترین مجموع را همراه با یک بازیکن دیگر داشته باشد، بازیکن رها کننده بازنده است و دیگری برنده پات گیم می‌شود.

مثال: پنج بازیکن، 1 دلار سهام – بازیکن A رها می‌کند، با این حال بازیکنان A، C و D همگی در کمترین مجموع مساوی هستند. بازیکن A یک دلار اضافی به پات گیم می‌پردازد. سپس بازیکنان C و D پات 6 دلاری را به اشتراک می‌گذارند. نتیجه نهایی در این مورد به این صورت است: A 2 دلار کاهش، C و D هر کدام 2 دلار افزایش. دو بازیکن دیگر (B و E) هر کدام 1 دلار کاهش.

تانک اوت کردن (Tunking out)

برای تانک اوت کردن باید دو اسپرد 3 کارته را روی میز بگذارید. بدین ترتیب کارتی برای دور ریختن‌ نخواهید داشت. لازم نیست دو اسپرد در یک نوبت بازی شوند. شما نمی‌توانید با افزودن کارت‌ به اسپردهای موجود، تانک اوت کنید. بازیکنی که تانک اوت می‌کند، یک پات گیم دوبل برنده می‌شود. هر یک از بازیکنان دیگر یک سهام دوم را به پات گیم اضافه می‌کنند و برنده آن را برای خود به ارمغان می‌برد.

تمام شدن انباشت استوک

بازیکنی که آخرین کارت انباشت استوک را می‌کشد، دست را به پایان می‌رساند. توجه داشته‌ باشید که بازیکن بعدی نمی‌تواند از آخرین کارت دور انداخته‌ شده‌ استفاده کند. افراد تمامی کارت‌های خود را نشان می‌دهند. بازیکنی که پایین‌ترین دست را داشته باشد، پات گیم را برنده می‌شود. اگر بیش از یک بازیکن پایین‌ترین دست را داشته باشند، پات گیم به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.