معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی پنی از بهشت (Pennies from Heaven)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی پنی از بهشت (Pennies from Heaven)

در پنی از بهشت از 4 بسته کارت، شامل 2 جوکر در هر بسته استفاده می‌شود. در این بازی قوانین کاناستا در اغلب موارد به صورت معمول اعمال می‌شوند.

در بازی پنی از بهشت از 4 بسته کارت، شامل 2 جوکر در هر بسته استفاده می‌شود. در این بازی قوانین کاناستا در اغلب موارد به صورت معمول اعمال می‌شوند. با ما همراه باشید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

معرفی بازی

بازی‌های توصیف شده در این صفحه متعلق به نسخه‌های متمایزی از کاناتسا (Canasta) و هند اند فوت (Hand and Foot) آمریکای شمالی، و با ویژگی‌های ویژه زیر هستند:

 1. همانند بازی هند اند فوت، به هر بازیکن یک دست دوم از کارت داده می‌شود. تنها زمانی می‌توان این کارت‌ها را برداشت که بازیکن یک کاناستا را تکمیل کرده باشد.
 2. چهار نوع کاناستا در بازی وجود دارد: طبیعی (قرمز)، مختلط (سیاه)، وایلد (فقط دوها و جوکرها) و هفت. یک تیم برای بیرون رفتن به یکی از هر نوع نیاز دارد.

در اطلاعات مربوط به بازی‌های ورق این نوع بازی به طور کلی با عنوان پنی از بهشت (پنیز فرام هون) شناخته می‌شود. گورگون (Gorgon) نسخه‌ای به نام راه آهن کاناستا (Railroad Canasta) ارائه کرده است. نسخه هند اند فوت توسط باربارا برین (Barbara Bain) نیز یکی دیگر از نسخه‌های برآمده از این نوع بازی است.

پنی از بهشت

توضیحات تقریباً یکسانی بازی پنی از بهشت در نشریه “قوانین رسمی بازی‌های ورق” شرکت آمریکایی کارت بازی و “دایره‌المعارف بازی‌ها” جان اسکارن آمده است. در بازی پنی از بهشت قوانین کاناستا در اغلب موارد به صورت معمول اعمال می‌شوند؛ به جز تفاوت‌هایی که در زیر توضیح داده شده است.

بازیکنان و کارت‌ها در بازی پنی از بهشت

6 بازیکن در دو تیم در بازی پنی از بهشت حضور پیدا می‌کنند؛ این افراد به طور متناوب بر سر میز بازی می‌نشینند. در پنی از بهشت از 4 بسته کارت، شامل 2 جوکر در هر بسته استفاده می‌شود. بدین ترتیب در مجموع 216 کارت در بازی وجود دارد. تمامی کارت‌های 2 و جوکر وایلد محسوب می‌شوند. کارت‌های 3 قرمز و سیاه مانند کاناستای معمولی خواص ویژه‌ای دارند. مقادیر کارت‌ها مانند کاناستا عبارتند از:

جوکر ….. هر کدام 50 امتیاز
دو، آس ….. هر کدام 20 امتیاز
شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8 ….. هر کدام 10 امتیاز
7، 6، 5، 4، 3 سیاه….. هر کدام 5 امتیاز

تقسیم کارت در پنی از بهشت

دیلر هر بار 13 کارت به هر بازیکن می‌دهد. بازیکنان می‌توانند به کارت‌های خود نگاه کنند. در ادامه 11 کارت دیگر به هر نفر داده می‌شود. بازیکنان اجازه نگاه کردن به این کارت‌ها را تا زمانی که کاناستا کامل شود ندارند. این کارت‌ها در یک انباشت رو به پایین نگه داشته می‌شوند. 72 کارت باقیمانده رو به پایین قرار می‌گیرند. کارت بالایی این دسته رو به بالا چرخانده شده و در کنار این دسته قرار می‌گیرد. این کارت تشکیل دهنده انباشت دور ریز است.

نحوه انجام بازی پنی از بهشت

یک نوبت شامل مراحل زیر است:

 1. کشیدن دو کارت بالایی استوک یا گرفتن کل انباشت دور ریز.
 2. ایجاد یک ترکیب جدید یا اضافه کردن یک یا چند کارت به ترکیب‌های سمت خود.
 3. دور انداختن یک کارت از دست خود رو به بالا بر روی انباشت دور ریز.

ترکیب‌ها و کاناستاها

کاناستا ترکیبی از هفت کارت است. چهار نوع کاناستا امکان‌پذیر است.

نوعتوضیحپاداش
کاناستای طبیعی (قرمز)هفت کارت از یک رتبه بدون کارت‌های وایلد500 امتیاز
کاناستای مخلوط (سیاه)شامل یک، دو یا سه کارت وایلد است. کارت‌های باقیمانده همگی از یک رتبه هستند (نه 3 یا 7).500 امتیاز
کاناستای وایلدهر کارت 7 وایلد1000 امتیاز
کاناستای 7هفت 7 (بدون کارت وایلد)1500 امتیاز

ساخت یک ترکیب را می‌توان با سه کارت یا بیشتر شروع کرد. با افزودن کارت در نوبت‌های بعدی می‌توان آن را به یک کاناستا تبدیل کرد. هیچ ترکیبی نباید بیش از هفت کارت داشته باشد. اگر شما یک کاناستا را تکمیل کرده باشید، تیم شما مجاز است که ساخت یک ترکیب جداگانه دیگر از همان رتبه را آغاز کند.

یک ترکیب مخلوط در طول ساخت باید حداقل دو کارت طبیعی (غیر وایلد) داشته باشد. این ترکیب نمی‌تواند بیش از سه کارت وایلد داشته باشد. یک مخلوط طبیعی را می‌توان با افزودن کارت‌های وایلد به آن به یک ترکیب مخلوط تبدیل کرد.

حداقل شرایط لازم برای ساخت ترکیب اولیه توسط یک تیم به شرح زیر است:

مجموع امتیاز تیمحداقل ترکیب اولیه
هر امتیاز منفی15 امتیاز
0-499550 امتیاز
5000-999590 امتیاز
10000-14995120 امتیاز
15000 یا بیشتر150 امتیاز

جوایز برای کارت‌های 3 قرمز و کاناستا در این حداقل حساب نمی‌شوند؛ در واقع این میزان باید از ارزش کارت‌های موجود در ترکیب به دست بیاید.

توجه: کتاب‌های کمی شامل این بازی می‌شوند. دو مورد از کتاب‌هایی که به این بازی اشاره کرده‌اند عبارتند از دایره المعارف بازی‌های اسکارن (1973) و قوانین رسمی ‌بازی با ورق دوچرخه (1994، 1999). هر دو محدوده امتیاز لازم برای ترکیب اولیه را 0 – 495؛ 500 – 995; 1000 – 1495; 1500+ می‌دانند. با مقایسه این موارد با مقدار معمولی که می‌توان از یک دست کسب کرد و امتیاز هدف بازی، به نظر می‌رسد که این باید یک اشتباه چاپی باشد و محدوده‌ها باید مانند جدول بالا 10 برابر شوند. از جانی گرووز برای اشاره به این ایراد ممنونیم.

دور انداختن، انجماد (فریز) و گرفتن انباشت

هفت‌ها را نمی‌توان دور انداخت، مگر اینکه هر دو تیم یک کاناستا از هفت‌ را کامل کرده باشند. هر کارت دیگری از جمله کارت وایلد را می‌توان دور انداخت.

اگر کارت بالایی یک کارت وایلد یا سه باشد، هرگز نمی‌توانید این انباشت را بگیرید.

اگر کارت بالای انباشت یک کارت طبیعی بوده و دو کارت طبیعی مطابق با آن در دست دارید، همیشه می‌توانید آن را بردارید، مشروط بر اینکه:

 1. بلافاصله کارت بالایی آن را با دو کارت از دست خود مخلوط ‌کنید.
 2. اگر سمت شما پیش از این ادغام نشده باشد، در یک زمان باید کارت‌های کافی از دست خود را در این و احتمالاً سایر ترکیبات، برای برآورده کردن حداقل نیاز ترکیب، قرار دهید. فقط پس از برآورده شدن این شرط مجاز به گرفتن بقیه انباشت هستید.

اگر کارت وایلد دور ریخته شود، آن را به پهلو در انباشت قرار می‌دهند؛ بدین ترتیب منجمد یا فریز خواهد شد. اگر انباشت منجمد نشده باشد (یعنی حاوی کارت وایلد مدفون در خود نباشد)، اگر کارت بالای آن با یکی از ترکیب‌های موجود (خالص یا مختلط) تیم شما با کمتر از 7 کارت مطابقت داشته باشد، می‌توانید انباشت را بردارید. در ادامه باید کارت به مخلوط اضافه کنید. با این حال، اگر کارتی دور انداخته شود که با یکی از کاناستاهای 7 کارتی تکمیل شده شما مطابقت دارد، نمی‌توانید آن را بردارید؛ مگر اینکه دو کارت طبیعی مطابق با آن رتبه در دست داشته باشید. شما باید از این سه کارت برای ایجاد ترکیب جدید از آن رتبه استفاده کنید.

برداشتن پا (Picking up the Foot)

تا زمانی که خودتان یک کاناستا را تکمیل نکرده باشید، یعنی هفتمین و آخرین کارت را در یک کاناستا برای تیم خود قرار بدهید، مجاز نیستید به 11 کارت رو به پایین خود نگاه کنید. هنگامیکه برای اولین بار یک کاناستا را به این شکل کامل می‌کنید، پس از دور انداختن در انتهای آن نوبت، 11 کارت رو به پایین خود (فوت) را برمی‌دارید. در ادامه آن‌ها را به کارت‌هایی که در دست دارید اضافه می‌کنید.

3 قرمز و سیاه

هر بازیکنی که 3 قرمز را می‌کشد باید فوراً آن را رو به بالا در ترکیب تیمش قرار دهد. در ادامه باید یک کارت جایگزین از استوک بکشد. 3های قرمز در حداقل ترکیب لازم برای یک تیم به حساب نمی‌آیند. اگر یک سه قرمز به عنوان اولین کارت انباشت پس از تقسیم کارت رو شود، انباشت را منجمد (فریز) می‌کند. اولین بازیکنی که انباشت را می‌گیرد باید فوراً 3 قرمز را بیرون بگذارد. در نهایت، اگر کاناستای هفت خود را تکمیل کرده باشید، هر سه قرمزی که پایین گذاشته‌اید 100 امتیاز برای شما به ارمغان خواهد آورد.

تیمی که هر هشت کارت 3 قرمز را دارد، به جای 800، 1000 امتیاز می‌گیرد. اگر بازیکنی هنوز یک کانستا را تکمیل نکرده‌ و بسته‌ 11 کارتی خود (پا) را نگرفته‌ باشد، هر 3 قرمز در 11 کارت وی منفی 100 امتیاز برای وی به حساب می‌آید. اگر تیمی تا زمانی که بازی تمام می‌شود یک کاناستا از هفت را کامل نکرده باشد (یا به دلیل بیرون رفتن تیم دیگر یا به دلیل اتمام موجودی استوک)، هر کدام از 3های قرمز آن‌ها منفی 100 امتیاز به حساب خواهند آمد‌ (منفی 1000 در صورتی که هر هشت 3 را در اختیار داشته باشند).

3‌های سیاه نمی‌توانند ترکیب شوند، مگر توسط بازیکنی که بیرون می‌رود. وی می‌تواند در این لحظه سه کارت یا بیشتر از این گزینه را به عنوان یک ترکیب کنار بگذارد (وجود هیچ کارت وایلدی در ترکیب 3 سیاه مجاز نیست). اگر یک 3 سیاه دور انداخته‌ شود، بازیکن بعدی به نوبه خود مجاز به برداشتن‌ انباشت نیست، اما به محض زیر رفتن‌ 3 سیاه این تاثیر از بین خواهد رفت.

بیرون رفتن و برنده شدن

تنها زمانی می‌توانید بیرون بروید که تیم شما هر چهار نوع کاناستا را کامل کرده باشد. شما باید حداقل یک نمونه از هر نوعی را در اختیار داشته باشید (طبیعی، مختلط، وایلد و 7). هر کدام از این ترکیب‌ها باید با 7 کارت تکمیل شده‌ باشند. همچنین می‌توانید کاناستاهای اضافی یا ترکیبات کوچک‌تر از هر نوعی را نیز در اختیار داشته باشید. اگر تیم شما این شرایط را برآورده نکرده باشد، اجازه ندارید به نحوی بازی کنید که بدون کارت شوید. شما می‌توانید (اما نیازی نیست) از یکی از هم تیمی‌های خود برای بیرون رفتن اجازه بگیرید. اگر اجازه گرفتید باید همانطور که شریک شما می‌گوید عمل کنید. برای بیرون رفتن همه کارت‌هایتان را با هم ترکیب می‌کنید؛ یا این که همه را به جز کارتی که دور می‌اندازید، ترکیب می‌کنید. کارت نهایی شما نمی‌تواند هفت باشد.

پس از بیرون رفتن یک بازیکن، هر دو تیم به ازای تمام کارت‌های موجود در ترکیب خود، به اضافه هر پاداشی برای کاناستا، امتیاز می‌گیرند. تیمی‌که بیرون می‌رود ۱۰۰ امتیاز برای این کار می‌گیرد. افراد ارزش تمام کارت‌هایی که در دست دارند، از جمله بسته‌های ۱۱ کارتی (پا) بازیکنانی که هنوز کارت خود را نگرفته‌اند، از امتیاز مجموع کم می‌کنند. امتیازات مربوط به کارت‌های 3 قرمز در صورت لزوم اضافه یا کم می‌شوند.

ممکن است هیچ کس موفق نشود پیش از تمام شدن استوک از بازی خارج شود. در این صورت، بازی در لحظه‌ای به پایان می‌رسد که کسی بخواهد از استوک کارت بکشد اما هیچ کارتی در آنجا باقی نمانده باشد. با این حال، تا زمانی که یک فرد توانایی داشته‌ و مایل به گرفتن‌ دور ریز بازیکن قبلی باشد، بازی می‌تواند بدون استوک ادامه یابد. اگر بازی به دلیل تمام شدن استوک به پایان برسد، دست به روش معمول امتیاز می‌گیرد؛ با این تفاوت که هیچ یک از تیم‌ها پاداش 100 امتیازی را دریافت نمی‌کنند.

بازی در یک وضعیت دیگر نیز پایان می‌یابد. اگر یک بازیکن دارای دستی باشد که تماماً از 7 تشکیل شده‌، اما حداقل یک تیم کاناستای هفت خود را کامل نکرده‌ باشد، دست به پایان می‌رسد. در صورت امکان باید از وقوع این وضعیت اجتناب کنید. در چنین روندی شما دیگر مجاز به ترکیب کردن کارت‌های دیگر خود با هم نیستید و تنها 7ها برایتان باقی خواهند ماند. شما باید حداقل یک یک کارت مجاز برای رد دادن‌ را در اختیار داشته باشید.

با این حال اگر در نوبت قبلی خود، آخرین کارت غیرهفت خود را دور انداخته‌ و سپس دو هفت دیگر را از انباشت بکشید، راهی برای دور انداختن برایتان باقی نمی‌ماند. در این شرایط شما می‌توانید همه به جز یکی از هفت‌های خود را با هم ترکیب کنید (در صورت مجاز بودن). در ادامه هم به دلیل اینکه هیچ فرصتی برای رد کردن ندارید، بازی به پایان خواهد رسید. هر دو تیم به روش معمول امتیازدهی می‌شوند. هیچ‌کس پاداش 100 امتیازی برای بیرون رفتن را دریافت نمی‌کند.

وقتی یکی از تیم‌ها در پایان یک دست به 20000 امتیاز یا بیشتر برسد، تیمی‌ که امتیاز بیشتری داشته باشد برنده بازی خواهد بود. در صورت تساوی یک دست دیگر بازی می‌شود.

راه آهن کاناستا

این بخش بر اساس اطلاعات گورگون (Gorgon) گردآوری شده‌ است.

در این نسخه همانند پنی از بهشت بیشتر قوانین اولیه کاناستا اعمال می‌شوند. با این حال استثنائات به شرح زیر است:

بازیکنان و کارت‌ها

دو یا چند نفر می‌توانند در بازی شرکت کنند. از دو دسته کارت برای هر نفر استفاده می‌شود. جوکرها در بازی حضور دارند. بدین ترتیب دو یا چند دک در بازی وجود خواهد داشت.

تقسیم کارت و بازی

همانند برخی از نسخه‌های هند اند فوت، هر فردی خودش کارت‌هایش را برمی‌دارد. تمامی کارت‌ها در یک انباشت بزرگ روی میز قرار می‌گیرند. هر بازیکن تعداد کارت‌های مورد نیاز خود را می‌شمارد: 13 کارت برای دست و 11 کارت برای کیتی (Kitty).

برای راحتی بیشتر، استوک به چند انباشت تقسیم می‌شود. هنگام کشیدن‌ کارت از استوک دو کارت می‌گیرید. این‌ها را می‌توان از بالای هر انباشتی برداشت.

کاناستا

هنگامیکه یک ترکیب حاوی 7 کارت باشد، یک کاناستای بسته محسوب شده و هیچ کارت دیگری نمی‌توان به آن اضافه کرد. اگر سه کارت دیگر از آن رتبه دارید، می‌توانید آن‌ها را به عنوان یک مجموعه جدید ترکیب کنید.

چهار نوع کاناستا در بازی وجود دارد:

 • قرمز: متشکل از 7 کارت طبیعی از یک رتبه؛
 • سیاه: متشکل از حداقل 4 کارت طبیعی از یک رتبه و بقیه وایلد.
 • وایلد: متشکل از 7 کارت وایلد.
 • کاناستا هفت: یک کاناستا متشکل از هفت 7.

یک کاناستای قرمز یا سیاه بسته با تشکیل دادن مربعی با استفاده از کارت‌ها، به صورتی که یک کارت طبیعی قرمز یا سیاه در بالا قرار داده شود، نشان داده می‌شود.

برداشتن کیتی

شما مجاز نیستید به کیتی 11 کارتی خود نگاه کنید؛ این وضعیت تا دور انداختن پس از تکمیل اولین کاناستای غیر سیاه شما ادامه خواهد داشت. در این مرحله شما کیتی را برداشته و آن را به دست خود اضافه می‌کنید.

3 قرمز

کارت‌های 3 قرمز هرگز بر ضد یک بازیکن محاسبه نمی‌شوند، بلکه همیشه برای وی منفعت خواهند داشت. هیچ پاداش اضافی برای داشتن تمامی آن‌ها وجود ندارد. هر کدام از این کارت‌ها 100+ امتیاز برای بازیکن به همراه خواهند داشت.

کارت‌های 3 سیاه مانند همیشه بازیکن بعدی را از گرفتن انباشت باز می‌دارند. در حین بیرون رفتن می‌توانید ترکیبی از هر تعداد کارت‌ 3 سیاه که تمایل دارید داشته باشید. این تنها ترکیبیست که به هفت کارت محدود نمی‌شود. با این حال، پاداش کاناستا برای ترکیب 3 سیاه در این نسخه در نظر گرفته نمی‌شود.

بیرون رفتن

برای بیرون رفتن باید حداقل یک کاناستای 7 کارتی از هر چهار نوع را تکمیل کرده باشید.

شما با ادغام کردن تمامی کارت‌ها به جز یکی، و دور انداختن آخرین کارت، بیرون می‌روید. شما اجازه ندارید تمامی کارت‌ها را با هم ترکیب کرده و گزینه‌ای برای دور انداختن در اختیار نداشته باشید. وقتی بازیکنی بیرون می‌رود بازی به پایان رسیده و امتیازدهی آغاز می‌شود.

امتیاز دهی

پاداش‌ها عبارتند از:

 • 100 برای هر 3 قرمز
 • 100 برای بیرون رفتن
 • 300 برای هر کاناستای سیاه
 • 500 برای هر کاناستای قرمز
 • 1000 برای هر کاناستای وایلد
 • 1500 برای هر کاناستای 7

کارت‌هایی که ترکیب کرده‌اید مقادیر معمول خود را به دست می‌آورند (50، 20، 10، 5). برای هر کارتی که در دست شما یا کیتی باقی مانده باشد، امتیاز کسر خواهد شد.

باین هند اند فوت (Bain Hand and Foot)

این نسخه توسط باربارا باین (Barbara bain) ارائه شده است.

این بازی به دلیل شباهت زیاد خود با پنی از بهشت نسبت به سایر بازی‌های هند اند فوت، در اینجا گنجانده شده است. باین برای 4 بازیکن به صورت دو تیم ثابت طراحی شده است. این بازی با استفاده از 4 دسته کارت همراه با دو جوکر در هر دک انجام می‌شود.

به هر بازیکن یک دست (هند) 15 کارتی و یک پای (فوت) 13 کارتی داده می‌شود. قبل از شروع بازی می‌توانید نگاهی به پای 13 کارتی خود بیندازید. در ادامه باید آن را به صورت رو به پایین برای استفاده بعدی کنار بگذارید.

بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که یک تیم با کسب امتیاز 20000 یا بیشتر برنده شود. حداقل نیاز اولیه ترکیب به امتیاز تیم شما بستگی دارد:

امتیاز شماحداقل ترکیب
منفیبدون حداقل
0 تا 499950
5000 تا 999990
10000 تا 14999120
15000 تا 20000150

در ترکیبات خود باید کارت‌های معمولی بیشتری نسبت به کارت‌های وایلد داشته باشید. بنابراین می‌توانید تا 3 کارت وایلد را در یک کاناستای کثیف، و حداکثر دو کارت وایلد را در یک ترکیب کثیف از پنج یا شش کارت بگنجانید.

به احتمال زیاد در این بازی مانند سایر نسخه‌های هند اند فوت، بازیکن در هر نوبت دو کارت از انباشت می‌کشد. همچنین می‌توانیم فرض کنیم که انباشت دور ریز تنها می‌تواند توسط بازیکنی گرفته شود که دو کارت طبیعی مطابق با کارت بالای انباشت داشته باشد.

اگر یک جوکر یا دوسه دور انداخته شود، به صورت ضربدری روی انباشت دورریز قرار می‌گیرد. به صورتی که تا زمانی که کارت‌هایی دیگر بر روی آن دور ریخته می‌شوند، قابل مشاهده باشد. هنگام برداشتن دور ریز، بازیکن همه کارت‌ها تا جوکر یا دوسه (و این دو کارت) را بر‌دارد. در غیر این صورت کل انباشت گرفته می‌شود.

اگر ترکیب اولیه را برای تیم خود به ثمر رسانده باشید، تا زمانی که هم تیمی شما یک کاناستا را تکمیل نکرده باشد مجاز به تکمیل کاناستا نیستید. پس از ساختن کاناستا، هم تیمی شما بلافاصله 13 کارت فوت را برداشته و به کارت‌های دست خود اضافه می‌کند. اکنون شما می‌توانید یک کاناستا را تکمیل کنید. به محض انجام این کار، می‌توانید 13 کارت خود را برداشته و به دست خود اضافه کنید. هنگامیکه هر دو عضو تیم کاناستا را تشکیل داده و فوت را برداشتند، می‌توانند در صورت تمایل کاناستاهای بیشتری را تکمیل کنند. در ادامه هم می‌توانند در زمانی که شرایط را برآورده کردند از بازی بیرون بروند.

حداقل میزان لازم برای بیرون رفتن به ششرح زیر است:

 • یک کاناستا از هفت 7 (بدون کارت‌ وایلد)
 • یک کاناستا از هفت کارت وایلد
 • یک کاناستای “سیاه” (که شامل 1-3 کارت وایلد است)
 • یک کاناستای “قرمز” (یعنی یک کاناستا بدون هیچ کارت وایلدی)

علاوه بر این، شما نمی‌توانید تا زمانی که هر هشت کارت 3 قرمز رو به بالا بر روی میز قرار بگیرند بیرون بروید.

برای بیرون رفتن باید بتوانید تمامی کارت‌های خود به جز یک کارت را ترکیب کنید. در نهایت هم باید آخرین کارت خود را دور بریزید. سپس در ادامه و در صورت تمایل می‌توانید از هم تیمی خود برای بیرون رفتن اجازه بگیرید. در این صورت باید مطابق با تصمیم وی عمل کنید. لازم به ذکر است که شما می‌توانید بدون مشورت با هم تیمیتان بیرون بروید.

پاداش‌ها در این نسخه عبارتند از:

کاناستای هفت …….. 1500
کاناستای کارت‌های وایلد  ……..1000
کاناستای قرمز …….. 500
کاناستای سیاه …….. 300
پاداش بیرون رفتن …….. 200
3 قرمز …….. هر کدام 100

برای اینکه پاداش کارت‌های 3 قرمز شما محاسبه شود باید پس از پایان بازی، یک کاناستای کامل هفت‌ داشته باشید. در غیر این صورت هر کارت 3 که در سمت شما بر روی میز قرار دارد منفی 100 امتیاز برایتان به حساب خواهد آمد.

هنگامیکه کاناستای هفت خود را بر روی میز قرار دادید، می‌توانید یک “انباشت زباله” در بخش کناری میز ایجاد کنید. در انباشت زباله می‌توانید هر کارتی از رتبه‌ای که در آن یک کاناستای کامل دارید را ترکیب کنید. ارزش کارت‌های موجود در انباشت زباله در امتیاز نهایی شما گنجانده خواهد شد.

هفت‌ها را هرگز نمی‌توان دور انداخت یا در انباشت زباله قرار داد. اگر بعد از تکمیل کاناستای هفت خود، یک 7 دیگر بکشید، باید آن را نگه دارید؛ بدین ترتیب حتی اگر تمامی شرایط دیگر را برآورده کرده باشید، از بیرون رفتن شما جلوگیری خواهد شد. با این حال، اگر موفق به جمع آوری سه کارت 7 شوید، می‌توانید شروع به ایجاد یک ترکیب دوم از هفت‌ کنید؛ به این ترتیب از شر آن‌ها خلاص خواهید شد. اگر دست خود را به یک کارت هفت کاهش داده و سپس دو کارت هفت از استوک بکشید، بازی به طور خودکار به پایان می‌رسد.