معرفی و بررسی بازی کارتی بائرن اشناپسن (Bauernschnapsen)

معرفی و بررسی بازی کارتی بائرن اشناپسن (Bauernschnapsen)

بائرن اشناپسن یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کارتی در اتریش است. این بازی نسخه‌ای چهار نفرهاز بازی دونفره مشهور و آلمانی Schnapsen است

معرفی بازی

بائرن اشناپسن (Bauernschnapsen) یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کارتی در اتریش است. این بازی نسخه‌ای چهار نفره (و با جزئیات بیشتر) از بازی دونفره Schnapsen است که بر اساس بازی آلمانی Sechsundsechszig (شصت و شش) طراحی شده است. در این مقاله به معرفی و آموزش این بازی می‌پردازیم. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان و کارت‌ها در بائرن اشناپسن

بائرن اشناپسن معمولا توسط چهار بازیکن بازی می‌شود. بازیکنان دو تیم دونفره تشکیل می‌دهند و پارتنرها مقابل هم می‌نشینند. نوبت توزیع کارت‌ها و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است.
برای این بازی تنها به 20کارت احتیاج داریم. در بازی بائرن اشناپسن می‌توان از کارت‌های فرانسوی یا آلمانی (الگوی ویلیام تل) استفاده کرد. چهار خال (دل، آکورن، بل، لیو) هر کدام شامل پنج کارت هستند و هر کارت ارزش امتیازی مشخصی دارد. رنک کارت‌ها (از بیشترین به کمترین) و ارزش امتیازی کارت‌ها به شرح زیر است:

کارت‌ها در بائرن اشناپسن
کارت‌ها در بائرن اشناپسن
کارت فرانسویکارت آلمانیامتیاز هر کارت
آسآس (sow)11
ورق دهورق ده10
شاهشاه4
بی‌بیOver (اوور)3
سربازUnder (آندر)2

علاوه بر این، بازیکنی که شاه و بی‌بی (Over) خال حکم را در دست دارد، می‌تواند هنگام بازی کردن ترکیب آنها در یک دور، وجود آنها را اعلام کند و 40امتیاز کسب کند. با اعلام شاه و بی‌بی (Over) از خال غیر حکم هم می‌توان 20امتیاز دریافت کرد.

توزیع کارت‌ها

بازی کارتی بائرن اشناپسن (Bauernschnapsen)
بازی کارتی بائرن اشناپسن (Bauernschnapsen)

دیلر کارت‌ها را بر می‌زند. بازیکنی که در سمت راست دیلر قرار گرفته می‌تواند کارت‌ها را کات کند، یا فقط روی آنها ضربه بزند یا ناک (Knock) کند.
اگر کارت‌ها کات شده بودند، دیلر کارت‌ها را در دو مرحله بین بازیکنان تقسیم می‌کند – یک بسته 3تایی و سپس یک بسته 2تایی. پس از توزیع سه کارت اول، و بدون چک کردن دو کارت بعدی، فورهند (بازیکن سمت چپ دیلر) باید حکم بازی را اعلام کند. این حکم باید خالی باشد که فورهند حداقل یک کارت از آن داشته باشد. اگر سه کارت اول فورهند برای انتخاب به عنوان حکم نامناسب بودند، فورهند می‌تواند تصمیم بگیرد که یکی از دو کارت آخر را به‌طور تصادفی به‌عنوان حکم انتخاب کند. این فرایند “Aufschlagen” نامیده می‌شود. در این حالت، دیلر یکی از دو کارت آخر فورهند را به شکلی که روی کارت مشخص باشد روی میز قرار می‌دهد و خال این کارت، حکم بازی خواهد بود.
اگر کارت‌ها کات نشده بودند و فقط ناک شدند، دیلر باید آنها را در یک بسته 5تایی پخش کند. با این حال، سه کارت اول فورهند باید به طور جداگانه پخش شوند، و فورهند باید یا یک خال حکم را از بین آنها انتخاب کند یا تصمیم به “Aufschlagen” بگیرد. در این صورت دیلر یکی از دو کارت دیگر را برای تعیین حکم‌ها رو می‌کند.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی کارتی بویلوت (Bouillotte)

قراردادها در بائرن اشناپسن

هر دست با یک بیدینگ شروع می‌شود که در آن بازیکنان می‌توانند قراردادی را پیشنهاد دهند که برای بازی طبق آن آماده هستند. بالاترین قرارداد برای بازی انتخاب می‌شود. اگر تیم بیدر در بازی موفق باشد، بسته به قرارداد، امتیاز کارت مشخصی کسب می‌کند. در غیر این صورت تیم رقیب آنها امتیاز بازی را به دست می‌آورند. توجه داشته باشید که امتیاز بازی کاملاً متفاوت از امتیاز کارت است. اولین تیمی که به امتیاز 24 یا بیشتر در امتیاز بازی (معمولاً بعد چندین دست توزیع کارت اتفاق می‌افتد) برسد، برنده بازی خواهد بود.
جدول زیر قراردادهای ممکن را به ترتیب رتبه بندی از پایین ترین به بالاترین فهرست کرده و توضیح می‌دهد که هدف آنها چیست. توجه داشته باشید که برخی از قراردادها فقط می‌توانند توسط بازیکنان خاصی پیشنهاد شوند.

قراردادامتیازبیدرحکمشروع کننده بازیهدف و جزئیات
بازی نرمال1، 2 یا 3امتیاز بازیفقط فورهندطبق معمول توسط فورهند انتخاب می‌شود.فورهندباید اولین تیمی باشند که حداقل به 66امتیاز کارت می‌رسند، این امتیاز از مجموع کارت‌های جمع شده در هر دور + اعلام ترکیب شاه و بی‌بی بدست می‌آید.
Bettler (بتلر)4امتیاز بازیهر بازیکنیبازی بدون حکمبازیکن بیدربیدر باید تمام دورها را ببازد تا برنده قرارداد باشد! پارتنر او در بازی شرکت نخواهد کرد.
Schnapser (اشناپسر)6امتیاز بازیفورهند یا پارتنر فورهندطبق معمول توسط فورهند انتخاب می‌شود.فورهندبرای برد، بیدر باید 3دور اول را برنده شود و در این 3دور حداقل 66امتیاز کارت کسب کند.
Gang (or Ring) (گنگ یا حلقه)9امتیاز بازیهر بازیکنیبازی بدون حکمبازیکن بیدربیدر باید هر 5دور بازی را برنده شود.
Zehner-Gang (or Zehner-Ring)10امتیاز بازیهر بازیکنیبازی بدون حکمبازیکن بیدربیدر باید تمام 5دور را ببرد؛ رنک کارت‌ها در هر خال به ترتیب از بیشترین به کمترین به این صورت است:
10-K-Q-J-A
Kontra-Schnapser (کنترا اشناپسر)12امتیاز بازیرقیب فورهندطبق معمول توسط فورهند انتخاب می‌شود.فورهندبرای برد، بیدر باید 3دور اول را برنده شود و در این 3دور حداقل 66امتیاز کارت کسب کند.
(بائرن اشناپسر) Bauern-Schnapser12امتیاز بازیفورهند یا پارتنر فورهندطبق معمول توسط فورهند انتخاب می‌شود.فورهندبیدر باید هر 5دور بازی را برنده شود.
Farben-Gang (or Farben-Ring) (فاربن گنگ)18امتیاز بازیهر بازیکنی به جز فورهندهر 5کارت بیدر باید از یک خال باشند.
Kontra-Bauern-Schnapser (کنترا بائرن اشناپسر)24امتیاز بازیرقیب فورهندطبق معمول توسط فورهند انتخاب می‌شود.فورهندبیدر باید هر 5دور بازی را برنده شود.
(هارن اشناپسر) Herren-Schnapser24امتیاز بازیفورهندفورهند باید هر 5کارت خال حکم را داشته باشد.

فرآیند بیدینگ در بائرن اشناپسن

در ابتدای بازی یک بیدینگ برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی مجاز به بازی در یکی از قراردادهای ذکر شده در بالاست، انجام می‌شود. بازیکنان با اعلام قراردادی که دوست دارند بازی کنند، بیدینگ می‌کنند. در بردن بیدینگ، ترتیبی برای تشخیص اولویت بین بازیکنان تعریف شده است. به ترتیب اولویت، فورهند، پارتنر دیلر، پارتنر فورهند، و دیلر هستند و دیلر پایین‌ترین اولویت را دارد. در صورتی که بیش از یک بازیکن بخواهد در یک قرارداد بازی کند، بازیکنی که اولویت بالاتری دارد، بیدر نهایی و مجاز به بازی در آن قرارداد خواهد بود.

فورهند بیدینگ را آغاز می‌کند و نمی‌تواند آن را رد کند، اما می‌تواند یک بازی نرمال (که حکم آن قبلاً مشخص شده است) یا هر یک از قراردادهای بالاتری را که برای فورهند در دسترس است بیدینگ کند. نوبت بیدینگ در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و هر بازیکن می‌تواند بیدینگ کند یا آن را رد کند. اگر قرارداد قبلی توسط بازیکنی با اولویت بالاتر از شما پیشنهاد شده است، باید قرارداد بالاتری را پیشنهاد دهید یا بیدینگ را رد کنید. اما اگر بیدر قبلی اولویت کمتری نسبت به شما داشت، شما این امکان را دارید که همان قرارداد قبلی را پیشنهاد دهید. مثال: فورهند یک بازی نرمال را در بیدینگ اعلام می‌کند، سپس دو بازیکن بعدی بیدینگ را رد می‌کنند و دیلر Gang را اعلام می‌کند. فورهند حالا می‌تواند همان Gang را بیدینگ کند، که نسبت به Gang دیلر اولویت دارد، یا قرارداد بالاتری را بیدینگ کند.
بیدینگ تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که 3بازیکن بیدینگ را رد کنند. بازیکنی که بیدینگ را رد کند از دور خارج می‌شود و نمی‌تواند دوباره در بیدینگ شرکت کند.

پس از رد شدن بیدینگ توسط سه بازیکن، بازیکن چهارم بیدر است و باید قرارداد آخرین پیشنهاد را بازی کند. در این مرحله، هر یک از رقبای بیدر می‌تواند از اصطلاح “کنترا” استفاده کند که باعث دو برابر شدن امتیاز بازی می‌شود. بیدر یا پارتنر او می‌تواند با گفتن “Rekontra” پاسخ دهد که دوباره امتیاز را دو برابر می‌کند. پس از آن هم هر کدام از حریفان می‌توانند با گفتن “Subkontra” به یک Rekontra پاسخ دهند، که دوباره امتیاز را دو برابر می‌کند، به طوری که در واقع بازی هشت برابر ارزش اصلی خود ارزش پیدا می‌کند. با این حال، باید توجه داشته باشید که از آنجایی که بازی با هدف 24امتیاز بازی انجام می‌شود، زمانی که امتیاز بازی 24 یا بیشتر باشد (یا زمانی که طرفین امتیازی دارند و این کار باعث می‌شود امتیاز برای برد کامل شود) دلیل خاصی برای اعلام کنتراهای بیشتر وجود ندارد.

شیوه بازی بائرن اشناپسن

شیوه بازی بائرن اشناپسن
شیوه بازی بائرن اشناپسن

هنگامی که بازی با حکم انجام می‌شود، فورهند اولین دور را شروع می‌کند. در قراردادهای بدون حکم، بیدر شروع‌ کننده بازی است.
بازیکنان باید در صورت امکان خال بازی را دنبال کنند و در صورت امکان باید کارتی را بازی کنند که بالاترین کارتی که تا به حال بازی شده است را شکست دهد (حتی زمانی که بالاترین کارت را پارتنر آنها آورده باشد). بازیکنی که هیچ کارتی از خال زمینه ندارد باید کارتی از حکم بازی کند. اگر بازیکنی پیش از شما کارتی از حکم آورده باشد و شما نتوانید خال بازی را دنبال کنید باید در صورت امکان کارت حکمی با ارزش بیشتر از کارت حکم قبلی بیاورید. اما اگر نمی‌توانید کارت حکم قبلی را شکست دهید، باید کارت حکم پایین‌تری را بازی کنید. اگر هیچ کارتی از خال بازی و حکم ندارید، می‌توانید هر کارتی را بازی کنید.
بالاترین حکم بازی شده‌ برنده دور است و اگر حکمی بازی نشده‌ باشد بالاترین کارت از خال بازی برنده‌ دور خواهد بود.

قوانین ویژه برای 3 قرارداد بازی نرمال، اشناپسر و کنترا اشناپسر

بازیکنی که شاه و بی‌بی از یک خال را در دست دارد (شاه و اوور در صورت بازی با کارت‌های آلمانی) می‌تواند هنگام آوردن یکی از این دو کارت در دور، وجود آنها را اعلام کند. اگر K-Q غیر حکم باشد، تیم بازیکن 20امتیاز کارت و برای K-Q از خال حکم 40امتیاز کارت کسب می‌کند. هر ترکیب فقط در صورتی می‌تواند امتیاز بگیرد که دارنده آنها، یکی از کارت‌ها را به عنوان اولین کارت در یک دور بازی کند، در حالی که کارت دیگر را همچنان در دست دارد. و کارت دیگر را برای دریافت امتیاز نشان دهد. فورهند می‌تواند این کار را در اولین دور انجام دهد.

اما هر بازیکن دیگری ابتدا باید یک دور را برنده شود، و سپس یک کارت از ترکیب را بازی کند و دیگری را نشان دهد تا بتواند امتیاز آن را بگیرد. برای گرفتن امتیاز، نیازی نیست که دوری که ترکیب را در آن اعلام می‌کنید، برنده شوید.

در یک بازی نرمال، وقتی فکر می‌کنید که تیم شما حداقل 66امتیاز کارت از دورهایی که برنده شده‌اید به اضافه ترکیب‌های اعلام شده دارد، می‌توانید بازی را متوقف کنید و بگویید “کافی است”. اگر ادعا درست باشد، تیم شما 1، 2 یا 3 امتیاز بازی (دوبرابر، 4برابر، و غیره برای هر کنترا) بسته به امتیاز کارتی که تیم مقابل گرفته است، به دست می‌آورد. این امتیازات به شکل زیر هستند:

  • 1 امتیاز بازی اگر حریف 33 امتیاز کارت یا بیشتر گرفته‌ باشد.
  • 2 امتیاز بازی اگر حریف حداقل یک دور را برنده‌ شده‌ باشد، اما کمتر از 33 امتیاز کارت دریافت کرده‌ باشد.
  • 3 امتیاز بازی در صورتی که حریف هیچ دوری را برنده نشده باشد.

ادعای برد را می‌توان پس از برنده شدن یک دور یا بلافاصله پس از اعلام یک ترکیب مطرح کرد. اگر پس از اعلام ترکیب ادعا کنید، بقیه آن دور بازی نمی‌شود و امتیازات کارت در آن برای هیچ یک از طرفین محاسبه نخواهد شد.
معمولاً مجاز است به دورهای جمع شده تیم خود نگاه کنید تا ببینید چند امتیاز کارت دارید. بنابراین ادعاهای نادرست غیرعادی و غیرقابل قبول هستند. یعنی اگر ادعا کنید و سپس مشخص شود که 66امتیاز کارت لازم را ندارید، تیم حریف شما برنده امتیاز بازی می‌شود؛ درحالی که اگر ادعا درست بود، شما برنده بودید.
اگر هیچ‌کس قبل از شروع آخرین دور ادعای پیروزی نداشته باشد، تیمی که آخرین دور را برنده می‌شود، بدون در نظر گرفتن تعداد امتیازهای کارتی که هر تیم گرفته است، 1امتیاز بازی (که طبیعتا برای هر کنترا دوبرابر خواهد شد) برنده می‌شود.
اگر هریک از قراردادهای  Schnapser یا Kontra-Schnapser در بیدینگ اعلام شوند، بازی فقط در 3دور انجام خواهد شد. برای برد، بیدر باید هر سه این دورها را برنده شود و حداقل 66امتیاز کارت بگیرد. اگر هر بازیکن دیگری برنده دور شود – حتی پارتنر بیدر – بیدر بازنده خواهد شد! همچنین توجه داشته باشید که در Schnapser یا Kontra-Schnapser، فقط بیدر اصلی می‌تواند برای ترکیب‌های K-Q امتیاز بگیرد. اگر پارتنر فورهند در اشناپسر بازی کند، هیچ امتیازی برای هر ترکیب K-Q که توسط فورهند اعلام شود، درنظر گرفته نمی‌شود.

نحوه امتیازدهی در بائرن اشناپسن

مجموع امتیازات تیم‌ها روی یک تکه کاغذ (یا یک تخته گچی) که به دو ستون تقسیم شده است، ثبت می‌شود. زمانی که قرارداد بیدر موفقیت‌آمیز باشد، امتیاز بازی متناسب، به امتیاز تیم بیدر اضافه می‌شود. در صورت شکست، امتیازات بازی به امتیاز تیم مقابل اضافه می‌شود. وقتی امتیاز یک تیم به 24 امتیاز بازی یا بیشتر برسد، آن تیم برنده خواهد شد. این مسئله با علامت‌گذاری در ستون بازندگان ثبت می‌شود. اگر تیم بازنده در زمانی که برنده‌ها به 24 می‌رسند، امتیاز بازی نداشته باشد، آنها “Schneider” هستند و برنده‌ها یک بازی دوگانه را برنده شده‌اند که با دو علامت یا Bummerl برای بازنده‌ها ثبت می‌شود.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی بوتی‌فارا (Botifarra)

تفاوت در شیوه‌های مختلف بازی بائرن اشناپسن

شیوه‌های مختلف بازی بائرن اشناپسن
شیوه‌های مختلف بازی بائرن اشناپسن

برخی از افراد قرارداد Bettler را مجاز نمی‌دانند. هنگامی که Bettler مجاز است، چندین تغییر به وجود می‌آید:
در برخی نسخه‌ها ترتیب رنک کارت‌ها تغییر می‌کند. کارت‌ها از A-K-Q-J-10 از بالا به پایین رتبه بندی می‌شوند.
در برخی ورژن‌ها Bettler به جای 4 امتیاز، 5 امتیاز بازی ارزش دارد.
برخی به این شکل بازی می‌کنند که پارتنر بیدر بازی را ترک نمی‌کند و هر چهار بازیکن در بازی شرکت می‌کنند.
در بعضی نسخه‌ها اگر یکی از حریفان فورهند بخواهد در بازی نرمال Kontra اعلام کند، کنترا نسبت به Bettler اولویت دارد. حتی اگر فورهند یک Bettler را اعلام کند، حریف می‌تواند بازی نرمال Kontra را انجام دهد، که بیدینگ Bettler را باطل می‌کند و فورهند را مجبور می‌کند تا یک بازی نرمال را با حکم از قبل انتخاب شده انجام دهد، مگر اینکه کسی بخواهد قرارداد بالاتری مانند Gang را بیدینگ کند.

برخی ورژن‌ها شامل یک قرارداد اضافی با عنوان “As-Bettler” هستند که در بیدینگ بالاتر از یک Bettler معمولی قرار می‌گیرد و به میزان 5 امتیاز بازی ارزش دارد. As-Bettler درست مانند یک Bettler معمولی است، با این تفاوت که بیدر باید حداقل یک ورق آس داشته باشد. (بیدر می‌تواند به جای آن، بتلر را پیشنهاد دهد، تا آس را نگه دارد.)
بعضی از افراد قرارداد Zehner-Gang (Zehner-Ring یا Zehner-Loch) را مجاز نمی‌دانند. اگر این قرارداد مجاز باشد، ممکن است به جای 10، 8 یا 9 امتیاز بازی ارزش داشته باشد و در اولویتی پایین‌تر از یک گنگ معمولی قرار بگیرد.

Talon-Schnapsen

این نسخه برای بازی توسط سه بازیکن است. در هر دست توزیع کارت‌ها، بیدر با دو بازیکن دیگر که موقتا تیم شده‌اند بازی می‌کند. قوانین کلی مانند بائرن اشناپسن است و از همان بسته کارت 20 تایی استفاده‌ می‌شود.
یک دسته کارت 3تایی به هر بازیکن داده می‌شود، سپس دو کارت پشت‌ و رو وسط میز قرار می‌گیرند(“Talon”)، و سپس یک دسته 3تایی دیگر به هر بازیکن داده خواهد شد. همانطور که در Bauernschnapsen هم بازی می‌شود، فورهند باید بر اساس سه کارت اول توزیع شده، حکم را انتخاب کند، یا یک کارت از بسته بعدی را به عنوان حکم رو کند. اگر بازیکن سمت راست دیلر به جای کات کردن فقط کارت‌ها را ناک کند، دو دسته 3 کارتی فورهند قبل از بقیه بازیکنان داده‌ می‌شود و سپس یک دسته 6تایی به هر یک از بازیکنان دیگر داده می‌شود. در آخر هم 2کارت تالون وسط میز قرار می‌گیرند.
قراردادهای ممکن و روش بیدینگ مانند بائرن اشناپسن است. البته این استثنائات هم وجود دارند:

  • در Schnapser و Kontra-Schnapser، بیدر باید چهار دور اول را برنده شود و در این چهار دور حداقل 66امتیاز کارت به دست بیاورد.
  • در Gang، Zehner-Gang،Bauern-Schnapser  و  Kontra-Bauern-Schnapserبیدر باید هر 6دور بازی را برنده شود.
  • در Farben-Gang  و  Herren-Schnapser، بیدر یک دست کامل از یک خال به اضافه یک کارت ششم دارد. بیدر هر دور را با کارت‌های یک خال شروع می‌کند، پنج دور را برنده می‌شود، و سپس باید با آخرین کارت، دور ششم را هم برنده شود. این کارت ششم در حالت ایده‌آل یک ورق آس خواهد بود، اما می‌توانید این بازی را با کارت پایین‌تری بازی کنید و امیدوار باشید که حریف کارت‌های اشتباهی را نگه دارد.

پس از بیدینگ، بیدر دو کارت تالون را بدون نشان دادن آنها برمی‌دارد تا یک دست از هشت کارت بسازد و 2کارت انتخابی از این کارت‌ها را به صورت پشت‌ورو کنار می‌گذارد. امتیاز کارت مخصوص کارت‌های کنار گذاشته شده برای هیچ یک از تیم‌ها محاسبه نمی‌شود. همچنین توجه کنید که بازیکنان باید از قبل به توافق برسند که آیا بیدر پس از دیدن تالون مجاز به تغییر قرارداد خود به قرارداد بالاتر خواهد بود یا خیر.
برخی افراد به این شکل بازی می‌کنند که هرکس با برنده شدن در بیدینگ می‌تواند انتخاب کند که به تالون نگاه نکند، بلکه با دست اصلی خود بازی کند. در این صورت، 1امتیاز بازی اضافی به بیدر داده‌ می‌شود.

تفاوت‌ها در نسخه‌های مختلف

الکساندر مسنیگ می‌گوید که در کارینتیا  (Kärnten)، حداقل در خانواده او،Talon-Schnapsen  با قوانین زیر بازی می‌شود:
قرارداد Zehner-Gang مجاز نیست و بازی نمی‌شود.

  • برای Farben ring که همچنین با عنوان Jodler یا Aufsteher هم شناخته‌ می‌شود، بیدر باید پنج کارت از یک خال را در دست 6 کارته اصلی خود بدون در نظر گرفتن‌ تالون، داشته‌ باشد. مهم نیست که کارت ششم چیست. همچنین به طور مشابه برای  Herrenschnapser، بیدر باید تمام 5 خال حکم را در دست 6کارته اصلی خود + هر کارت ششمی داشته باشد. در این قراردادها، نیازی نیست تا برنده تمام دورها شوید.
  • در دو قراردادی که پایین‌ترین اولویت را دارند، یعنی بازی نرمال و Bettler، بیدر مجاز به استفاده از کارت‌های تالون نیست. تالون تا پایان بازی رو نخواهد شد. چرا که در صورت استفاده از تالون، این قراردادها به ویژه بتلر بسیار آسان خواهند شد.
  • تالون فقط در  Schnapser، Gang، Baurenschnapser، Kontraschnapser  و Kontrabauernschnapser قابل استفاده است. توجه کنید که هیچ امتیاز اضافی برای بازی کردن این قراردادها بدون استفاده از تالون وجود ندارد.
  • جدول امتیازات در این نسخه بازی به شرح زیر است:
امتیازقرارداد
1 تا 3امتیاز (بدون تالون)بازی نرمال
5امتیاز (بدون تالون)بتلر (Bettler)
6امتیازاشناپسر (Schnapser)
9امتیازگنگ (Gang) (با عنوان Land یا  Blickهم شناخته می‌شود)
12امتیازبائرن اشناپسر (Bauernschnapser)
12امتیازکنترا اشناپسر (Kontraschnapser)
18امتیاز (بدون تالون)فاربن رینگ (Farben ring) (با عنوان  Jodler یا  Aufsteherهم شناخته می‌شود.
24امتیاز (بدون تالون)هارن اشناپسر (Herrenschnapser)
24امتیازکنترا بائرن اشناپسر (Kontrabauernschnapser)

سایت‌های بازی بائرن اشناپسن

می‌توانید این بازی را به صورت آنلاین و با رقبای زنده در سایت Gametwist بازی کنید.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی بومکه ویز (Boomke Wies)