معرفی و بررسی بازی بومکه ویز (Boomke Wies)

معرفی و بررسی بازی بومکه ویز (Boomke Wies)

بومکه ویز (Boomke Wies) یک بازی بلژیکی است. این بازی سبک ویست (Whist) را دنبال می‌کند و برای چهار بازیکن و به صورت تیمی است.

مقدمه

بومکه ویز (Boomke Wies) یک بازی بلژیکی از سبک ویست (Whist) برای چهار بازیکن و به صورت تیمی است. نسخه اصلی که در این صفحه توضیح داده‌ شده‌ است حالتیست که پیشنهاد دهنده‌ در آن برای بردن‌ بیشترین تعداد تریک، تعیین کننده خال حکم خواهد بود. در برخی مناطق، بومکه ویز بدون بخش پیشنهاد انجام می‌شود. چنین وضعیتی این بازی را بسیار شبیه به ویست کلاسیک می‌کند.

در ادامه این مقاله با معرفی و آموزش این بازی همراه شما خواهیم بود. پس ادامه این مطلب از بیوکازینو را از دست ندهید.

بازیکنان و کارت‌ها

چهار بازیکن در بازی وجود دارند. در بومکه ویز از یک بسته استاندارد بین المللی 52 کارته استفاده‌ می‌شود. کارت‌های هر خال از بالاترین تا پایین‌ترین به صورت AKQJ-10-9-8-7-6-5-4-3-2 رتبه بندی می‌شوند. تقسیم کارت و بازی در جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود.

در شروع بازی تیم‌ها به نحوی که در ادامه می‌آید مشخص می‌شوند. هر بازیکن تعدادی کارت را از دسته کارت‌های بر زده‌ شده‌ برمی‌دارد. وی کارت پایینی در میان دسته کارت‌های خود را به دیگر بازیکنان نشان می‌دهد. دو بازیکنی که کمترین کارت را دارند یک تیم و دو بازیکن دیگر تیم بعدی را تشکیل می‌دهند. بازیکنی که بالاترین کارت را داشته باشد ثبت کننده امتیاز خواهد بود، مگر این که همه به نحو دیگری توافق کرده باشند. هم تیمی‌ها مقابل یکدیگر می‌نشینند. نحوه نشستن به طوریست که بازیکن و رقیبش به صورت یکی در میان بر روی صندلی‌های خود قرار داشته باشند.  

تقسیم کارت

بازیکن سمت چپ ثبت کننده امتیاز، اولین دیلر بازی است. نوبت دیلر بعد از بازی در هر دست به نفر سمت چپی‌اش واگذار می‌شود.

دیلر برای تصمیم گیری در رابطه با بر زدن‌ یا نزدن‌ کارت‌ها مختار است. وی در ادامه کارت‌ها را برای کات کردن به سمت بازیکن سمت راستی‌اش می‌گیرد. تقسیم کارت توسط دیلر در جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌‌شود. کارت‌ها یا به صورت دو دسته 4 تایی و سپس یک 5 تایی، یا به صورت یک دسته 5 تایی و سپس دو 4 تایی به بازیکنان داده‌ می‌شوند. افراد دست‌های 13 کارتی خود را برداشته و مرتب می‌کنند.

پیشنهاد

بازی بومکه ویز (Boomke Wies)
بازی بومکه ویز (Boomke Wies)

در بخش مناقصه یا پیشنهاد، بازیکنان اعدادی را پیشنهاد می‌کنند. آن‌ها با این کار تعهد می‌دهند که اگر اجازه انتخاب خال حکم را به دست بیاورند، حداقل به میزان عدد پیشنهادیشان تریک برنده خواهند شد. کمترین پیشنهاد ممکن 7 و بالاترین آن 13 است. پیشنهاد عدد 13 معمولاً بوم ( به معنای درخت) نامیده‌ می‌شود.

بازیکنان به ترتیب نوبتشان در جهت عقربه‌های ساعت پیشنهاد می‌دهند. این کار از بازیکن سمت چپ دیلر شروع شده‌ و در جهت عقربه‌های ساعت ادامه می‌یابد. بازیکن در نوبت خود می‌تواند عددی را پیشنهاد داده‌ یا پاس بدهد. پیشنهاد باید از عدد نفر قبلی بالاتر باشد. بازیکنی که پاس داده باشد اجازه ندارد در نوبت بعدی‌اش پیشنهادی را مطرح کند.

بخش پیشنهاد دادن‌ تا زمانی ادامه‌ پیدا می‌کند که سه نفر پاس داده‌ و فقط یک نفر باقی مانده‌ باشد. پیشنهاد دهنده نهایی تعیین کننده خال حکم است.

اگر سه بازیکن اول همگی پاس بدهند، دیلر یا باید 7 را پیشنهاد بدهد یا بوم (13)، یا این که اعلام میتجه (Meetje) کند.

میتجه

میتجه حالت ویژه‌ای در بازی است که زمانی انجام می‌شود که هیچ کس حاضر نباشد دست کم عدد 7 را پیشنهاد بدهد. دیلر در این حالت حکم را انتخاب می‌کند و تیمی که اکثریت تریک‌ها را به دست بیاورد یک امتیاز کسب می‌کند. تیم دیلر در صورتی که کمتر  از 7 تریک را به دست بیاورد، تفاوت این میزان با عدد 7 را جریمه خواهد شد. کسب تعداد تریک بیش از 7 امتیاز اضافی به همراه نخواهد داشت.

توجه داشته‌‌ باشید که پس از دادن‌‌ سه پاس، هیچ سودی در دادن پیشنهاد 8، 9، 10، 11 یا 12 توسط دیلر وجود ندارد، زیرا امتیاز در صورت موفقیت، با امتیاز دادن‌‌ پیشنهاد 7 برابر است. این در حالیست که جریمه شکست در صورت دادن‌ پیشنهاد بالاتر ممکن است بیشتر شود. دیلری که می‌خواهد متعهد شود که تیمش تمامی 13 تریک را برنده می‌شود، می‌تواند بوم را پیشنهاد بدهد. این حالت امتیاز بالاتری نسبت به دریافت 13 تریک در یک پیشنهاد 7 عددی به همراه خواهد داشت. جریمه شکست چنین پیشنهادی هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

توجه داشته باشید که در حین پیشنهاد دادن‌ صحبت در رابطه با خال‌ها مجاز نیست. چنین وضعیتی در زمانی که دو عضو از یک تیم قصد پیشنهاد دادن‌ را داشته‌ باشند، کار را دشوار می‌کند؛ زیرا هیچ یک نمی‌توانند مطمئن باشند که یارشان چه خالی را برای حکم ترجیح می‌دهد.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی بوناکن (Boonaken)

نحوه انجام بازی

بازیکنی که آخرین و بالاترین پیشنهاد را داده است هدایت‌گر اولین تریک است. خال کارت بازی شده‌ هم به خال حکم برای این دست از بازی تبدیل می‌شود.

هر تریک توسط بالاترین حکم بازی شده‌ در آن برنده‌ می‌شود. اگر تریک فاقد حکم باشد، بالاترین کارت از خال هدایت شده‌، برنده تریک است. برنده، هدایت‌گر تریک بعدی خواهد شد.

تمامی کارت‌ها امکان هدایت شدن به تریک را دارند. سه بازیکن دیگر همیشه باید در صورت امکان از آن پیروی کرده و با کارتی مشابه با کارت هدایت شده بازی کنند.

توجه داشته باشید که هیچ الزامی برای انداختن کارتی بالاتر و زدن کارت بازی شده وجود ندارد. لزومی هم به زدن حکم در صورت عدم توانایی بازی با خال کارت هدایت شده، نیست.

امتیازدهی

وقتی تمام 13 تریک بازی شد، نوبت به امتیاز دهی می‌رسد. امتیازدهی بر اساس عدد پیشنهادی و تعداد تریک‌هایی که هر تیم به دست آورده‌ است، محاسبه خواهد شد.

در حالت میتجه تیمی که 7 تریک یا بیشتر را برنده شود 1 امتیاز می‌گیرد. حریف هیچ امتیازی نمی‌گیرد.

اگر پیشنهاد نهایی 7، 8، 9، 10، 11 یا 12 باشد و تیم پیشنهاد دهنده‌ حداقل به همان تعداد عدد پیشنهادی‌اش، تریک برنده‌ شده‌ باشد، نحوه گرفتن‌ امتیاز بدین صورت خواهد بود:

  • اگر‌ 7، 8 یا 9 تریک را برنده شود، 1 امتیاز
  • اگر 10، 11 یا 12 تریک را برنده شود، 2 امتیاز
  • 3 امتیاز در صورت پیروزی در تمامی 13 تریک ممکن

تیم رقیب هیچ امتیازی نمی‌گیرد.

اگر پیشنهاد نهایی 7، 8 یا 9 بوده و تیم پیشنهاد دهنده تریک کمتری را به دست آورد، 1 امتیاز منفی خواهد گرفت. نحوه گرفتن‌ امتیاز توسط تیم رقیب بدین صورت خواهد بود:

  • 1 امتیاز در صورت پیروزی در 9 تریک
  • 2 امتیاز اگر 10 تریک یا بیشتر را برنده شوند.

اگر پیشنهاد نهایی 10، 11 یا 12 بود و تیم پیشنهاد دهنده تریک‌های کمتری را نسبت به پیشنهاد خود به دست آورد، 2 امتیاز منفی خواهد گرفت. رقیب هم در چنین وضعیتی 2 امتیاز مثبت دریافت می‌کند.

اگر پیشنهاد نهایی بوم باشد (کسب 13 تریک) و تیم پیشنهاد دهنده در تمامی تریک‌ها برنده شود، 5 امتیاز دریافت می‌کند. تیم رقیب هم در چنین حالتی هیچ امتیازی نمی‌گیرد. اگر پیشنهاد دهنده یک تریک را از دست بدهد، بازی به پایان می‌رسد. تیم پیشنهاد دهنده در این حالت 5 امتیاز منفی می‌گیرد. رقیب هم 5 امتیاز مثبت به دست خواهد آورد.

در یک تورنمنت، هر راند برای مدت زمان معینی به طول می‌انجامد (برای مثال یک ساعت). در‌ پایان این زمان مشخص، تیمی که در مجموع امتیاز بالاتری را کسب کرده باشد، برنده راند است. در صورت تساوی یک دست اضافی برای تعیین برنده انجام خواهد شد.

سیستم های مختلفی برای تعیین برندگان در تورنومنت‌ها وجود دارد. این می‌تواند بر اساس برنده شدن‌ در بیشترین دست‌های ممکن یا به دست آوردن‌ بیشترین امتیاز و یا ترکیبی از هر دوی این‌ها باشد.

انواع

در برخی مناطق بومکه ویز بدون بخش پیشنهاد دادن‌ بازی می‌شود. در این نسخه ساده‌، کارت‌ها در سه دسته 4 کارتی و یک تک کارت بین بازیکنان تقسیم می‌شوند. آخرین کارت دیلر رو به بالا چرخانده شده‌ و خال حکم را تعیین می‌کند. دیگر قوانین بازی مانند آن چه که در بالا گفته‌ شد، هستند. هر تیم به ازای هر تریکی که برنده شود 1 امتیاز کسب می‌کند. این بازی کم و بیش مشابه با ویست کلاسیک است.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی آل فورز (All Fours)