معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی 1000

معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی 1000

هزار (1000) یک بازی تریک سه نفره جذاب محبوب در اروپای شرقی است که با یک بسته کارت 24 تایی انجام می‌شود.

هزار (1000) یک بازی سه نفره جذاب است که در چندین کشور اروپای شرقی از جمله روسیه، بلاروس، اوکراین، قزاقستان، لهستان و لیتوانی به خوبی شناخته‌ شده‌ است. در مناطق روسی زبان به نام Tysiacha (Тысяча) و در لهستان Tysiąc شناخته می‌شود – هر دو کلمه به معنای 1000 که همان امتیاز هدف بازی‌ست، هستند. تغییرات جزئی زیادی در قوانین بازی بین کشورها و درون کشورها وجود دارد. ابتدا نسخه‌ای که در روسیه، بلاروس و اوکراین بازی می‌شود توضیح داده‌ خواهد شد. در ادامه این مقاله به آموزش و بررسی این بازی خواهیم پرداخت. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان و کارت‌ها

سه بازیکن فعال در بازی وجود دارد. اما مانند بسیاری از بازی‌های سه نفره، امکان شرکت چهار نفر وجود دارد که یک بازیکن در هر دست فقط دیلر است و بازی دیگری نمی‌کند.

از یک بسته 24 کارتی در بازی استفاده‌ می‌شود. 1000 یک بازی تریکی-امتیازی است: هدف برنده شدن در تریک‌های حاوی کارت‌های ارزشمند است. فقط شش کارت در هر یک از خال‌های دل، پیک، گشنیز و خشت وجود دارد و رتبه آنها از بالا به پایین و مقادیر امتیاز آنها به شرح زیر است:

 • آس 11 امتیاز
 • کارت ده 10 امتیاز
 • کینگ 4 امتیاز
 • کویین 3 امتیاز
 • جک 2 امتیاز
 • کارت نه 0 امتیاز

بنابراین در مجموع 120 امتیاز کارت در بسته وجود دارد و بازیکنی که هم کینگ و هم کویین از یک خال (یک جفت یا مریج) را در اختیار دارد، می‌تواند با اعلام آنها به شرح زیر امتیاز بیشتری کسب کند:

 • کینگ و کویین دل 100 امتیاز
 • کینگ و کویین خشت 80 امتیاز
 • کینگ و کویین گشنیز 60 امتیاز
 • کینگ و کویین پیک 40 امتیاز

توزیع کارت‌ها

جهت توزیع کارت، بیدینگ و بازی در جهت عقربه ساعت است. اولین دیلر به طور تصادفی انتخاب می‌شود و نوبت توزیع کارت پس از هر دست به سمت چپ می‌چرخد. کارت‌ها یک به یک تقسیم می‌شوند: هفت کارت به هر یک از سه بازیکن فعال تحویل و سه کارت رو به پایین در مرکز میز قرار داده می‌شود. این سه کارت به عنوان prikup (Прикуп) شناخته می‌شوند. در طول سه دور اول توزیع کارت، معمولاً بین کارت‌های دوم و سوم در هر دور، کارت‌ها یکی یکی در پریکاپ قرار داده می‌شود.

بیدینگ

پیشنهادها اعداد هستند: کمترین پیشنهاد 100 است و همه پیشنهادات باید مضربی از 5 باشند، بنابراین پیشنهادات ممکن 100، 105، 110، 115، 120 و غیره خواهند بود. بالاترین بیدر بازیکنی است که متعهد می‌شود حداقل این تعداد امتیاز کارت را در تریک‌ها به علاوه اعلامیه‌ها کسب کند.

بازیکن سمت چپ دیلر ابتدا پیشنهاد می‌دهد و پیشنهاد او باید حداقل 100 باشد. بیدینگ در جهت عقربه ساعت ادامه می‌یابد و هر بازیکن باید یا بالاتر از پیشنهاد قبلی پیشنهاد دهد یا پاس کند. بازیکنی که پاس کرده نمی‌تواند دوباره پیشنهاد بدهد. بیدینگ به هر تعداد دوری که لازم باشد ادامه می‌یابد، تا زمانی که دو بازیکن پاس کنند. بیدر نهایی اعلام کننده خواهد بود.

از آنجایی که تنها 120 امتیاز کارت وجود دارد، پیشنهادهای بالاتر فقط با اعلام جفت کینگ و کویین انجام می‌شود. شما مجاز به پیشنهاد بیش از 120 نیستید مگر اینکه حداقل یک جفت کینگ و کویین در دست داشته باشید.

معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی 1000
معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی 1000

مبادله کارت

اعلام کننده سه کارت تالون (پریکاپ) را در معرض دید همه قرار می‌دهد و آنها را به دست خود اضافه می‌کند. سپس هر دو کارت دلخواهی را از دست خود، و به هر بازیکن یک کارت، به صورت رو به پایین تحویل می‌دهد. به طوری که در نهایت هر بازیکن 8 کارت داشته باشد.

در این مرحله اعلام کننده مجاز است پیشنهاد خود را به هر عدد بالاتری که مضربی از 5 باشد، افزایش دهد یا آن را همان طور که هست رها کند.

پس از رد و بدل شدن تالون، اگر هر بازیکنی هر چهار کارت نُه را داشته باشد، آن بازیکن می‌تواند کارت‌های خود را نشان دهد و درخواست کند که دست بدون امتیاز به پایان برسد. کارت‌ها باید توسط همان دیلر با هم بر بخورند، کات شوند و دوباره توزیع شوند. (بنابراین، یک اعلام کننده‌ با دست خوب باید مراقب باشد که از دادن‌ 9 به حریفی که ممکن است سه کارت دیگر 9 را داشته‌ باشد، خودداری کند.)

بازی

اعلام کننده تریک اول را شروع می‌کند و برنده هر تریک شروع کننده بازی در تریک بعدی است. در ابتدا هیچ خالی به عنوان حکم وجود ندارد، اما اگر برنده یک تریک، کینگ و کویین از خال یکسان را در دست بگیرد، ممکن است آنها را اعلام کند و کینگ یا کویین را برای شروع تریک بعدی بازی کند. خال این ترکیب بلافاصله تبدیل به حکم می‌شود و تا زمانی که ترکیب کینگ و کویین دیگری اعلام شود، یا تا پایان بازی در صورت عدم اعلام یک ترکیب دیگر، حکم به همان صورت باقی می‌ماند.

بازیکنان همیشه باید در صورت امکان از خال زمینه پیروی کنند. هنگامی که هیچ حکمی وجود ندارد، بازیکنی که قادر به پیروی از خال زمینه نیست، می‌تواند هر کارتی را بازی کند. هنگامی که خال حکم تعریف شده‌ باشد، بازیکنی که نمی‌تواند از خال زمینه پیروی کند، در صورت امکان باید یک کارت حکم بازی کند. بازیکنی که قادر به پیروی از خال زمینه نیست و هیچ کارت حکمی ندارد، می‌تواند هر کارتی را بازی کند. یک تریک توسط بالاترین حکمی که در آن بازی می‌شود، یا اگر فاقد حکم باشد، با بالاترین کارت خال زمینه به دست می‌آید. (لطفاً توجه داشته باشید که ده‌ها بالاتر از کینگ‌ها هستند.)

اعلامیه‌ها

اعلام جفت کینگ و کویین ممکن است باعث شود خال حکم در طول بازی چندین بار تغییر کند. حتی ممکن است هر یک از چهار خال به نوبت تبدیل به حکم شوند. اما باید به محدودیت‌های زیر توجه کرد:

 • شما فقط می‌توانید یک جفت کینگ و کویین را بلافاصله پس از برنده شدن در یک تریک اعلام کنید. (بنابراین در اولین تریک نمی‌توان یک جفت کینگ و کویین را اعلام کرد.)
 • برای اعلام یک ترکیب کینگ و کویین باید هر دو کارت را در زمان اعلام در دست داشته باشید و باید یکی از آنها را بازی کنید. (بنابراین یک جفت کینگ-کویین در دست اصلی شما پس از بازی کردن هر یک از کارت‌ها نمی‌تواند اعلام شود – به ویژه شما نمی‌توانید از یکی از کارت‌های جفت برای به دست آوردن برتری استفاده کنید و سپس هنگام بازی دیگری جفت را اعلام کنید.)

اگر چه به نفع مخالفان اعلام کننده‌ است که برای شکست دادن بیدینگ همکاری کنند، اما هر کدام تریک‌هایی را که برنده‌ می‌شوند در یک بسته جداگانه نگه‌ می‌دارند و هر کدام فقط برای تریک‌ها و اعلامیه‌های خود امتیاز می‌گیرند.

کسب و شمارش امتیازات

هر یک از سه بازیکن امتیازات کارت را در تریک‌های خود جمع می‌کنند و ارزش جفت‌های کینگ و کویین را که اعلام کرده‌اند اضافه می‌کنند. مقادیر کارت‌ها و جفت‌های مختلف کینگ و کویین در بخش‌های بالاتر آورده‌ شده‌ است.

امتیاز هر بازیکن از صفر شروع می‌شود و هدف رسیدن‌ به امتیاز تجمعی 1000 امتیاز یا بیشتر است.

اگر مجموع امتیازات اعلام کننده حداقل به اندازه پیشنهاد باشد، پیشنهاد به امتیاز تجمعی اعلام کننده اضافه می‌شود. در غیر این صورت، پیشنهاد از امتیاز تجمعی اعلام کننده کسر می‌شود. مثال: اعلام کننده در بیدینگ با پیشنهاد 130 به بیدر تبدیل شد و پس از تعویض تالون پیشنهاد خود را به 160 افزایش داد. اگر با احتساب اعلامیه‌ها 155 امتیاز بگیرد، 160 امتیاز از امتیاز تجمعی خود کم می‌کند.

صرف نظر از اینکه پیشنهاد اعلام کننده موفقیت آمیز بوده یا نه، هر یک از بازیکنان دیگر ارزش امتیاز تریک‌ها و اعلامیه‌های خود را به نزدیکترین مضرب 5 گرد می‌کنند و نتیجه را به امتیاز تجمعی خود اضافه می‌کنند.

البته چندین استثنا برای روش امتیازدهی فوق وجود دارد.

بشکه/ The Barrel

نمی‌توان امتیاز تجمعی بین 880 و 1000 داشت. اگر بازیکنی که قبلاً امتیازش زیر 880 بود امتیاز کافی کسب کند که بتواند آن را به 880 یا بیشتر (اما کمتر از 1000) برساند، امتیاز بازیکن 880 می‌شود و یک جعبه اطراف آن یا نماد آن در ستون بازیکن روی برگه امتیاز کشیده‌ می‌شود. تا نشان دهد که بازیکن روی بشکه است – به زبان روسی Бочка (bochka). اگر روی بشکه هستید، سه شانس دارید که اعلام کننده باشید و حداقل 120 امتیاز در یک دست کسب کنید تا بازی را برنده شوید. شما نمی‌توانید بیش از سه دست متوالی در این حالت بمانید – اگر در دست سوم نتوانید برنده شوید، از بشکه خارج می‌شوید و 120 امتیاز از دست می‌دهید. بنابراین احتمالات یک بازیکن در حالت بشکه به شرح زیر است.

 1. اگر شما اعلام کننده باشید و حداقل 120 امتیاز در یک دست کسب کنید، برنده بازی هستید.
 2. اگر شما اعلام کننده هستید و موفق به ارائه پیشنهاد خود نشدید، طبق معمول مبلغ پیشنهادی شما از امتیاز شما کم می‌شود و دیگر روی بشکه نیستید.
 3. اگر شما اعلام کننده نیستید، پس هر امتیازی که کسب کنید برای شما حساب نمی‌شود – حتی اگر 120 یا بیشتر بگیرید، برنده نمی‌شوید. اگر این دست اول یا دوم شما روی بشکه باشد، امتیاز تجمعی شما روی 880 باقی می‌ماند و شما همچنان در حالت بشکه می‌مانید. اما اگر این سومین دست متوالی شما روی بشکه باشد، 120 امتیاز جریمه می‌شوید و از بشکه خارج می‌شوید – بنابراین امتیاز شما از 880 به 760 امتیاز کاهش می‌یابد.

برنده شدن‌ بدون قرار گرفتن‌ در حالت (روی) بشکه امکان پذیر است. برای مثال اگر امتیاز شما 845 باشد و 155 امتیاز یا بیشتر کسب کنید، برنده بازی خواهید بود.

امتیاز صفر

اگر حریف بیدر هیچ امتیازی در تریک‌ها نگیرد، یک خط افقی “” در ستون امتیاز بازیکن مشخص می‌شود. اگر در سه نوبت، نه الزاماً متوالی، صفر امتیاز بگیرید، در نوبت سوم 120 امتیاز از امتیاز شما کم می‌شود. اگر‌ در دست‌های بعدی صفر امتیاز بگیرید، هر بار سومی که این اتفاق می‌افتد، 120 امتیاز دیگر از امتیاز شما کم می‌شود.

اگر‌ فقط 2 امتیاز بگیرید، و تنها تریک شما شامل یک جک و دو کارت نه باشد، این مورد در سهمیه صفر شما حساب نمی‌شود. حتی اگر 2 امتیاز شما به پایین گرد شود و چیزی به امتیاز تجمعی شما اضافه نشود. با این حال، اگر تنها تریک شما دارای سه کارت نه باشد، این یک صفر واقعی است که در سهمیه شما محاسبه می‌شود. دست‌هایی که در حالی که روی بشکه هستید انجام می‌شوند در سهمیه صفر شما به حساب نمی‌آیند، حتی اگر هیچ تریکی از قبل نداشته باشید.

Rospisat’

اگر به عنوان اعلام کننده، پس از مشاهده پریکاپ، به این نتیجه رسیدید که شانس کمی برای ارائه پیشنهاد دارید، می‌توانید با اعلام Rospisat از کاهش امتیاز جلوگیری کنید’ (Росписать). کارت‌ها بازی نمی‌شوند، اما یک R روسی که شبیه “P” است، در ستون شما در برگه امتیازات وارد می‌شود. هر کدام از حریفان 60 امتیاز کسب می‌کنند. در دو نوبت اول که Rospisat را اعلام می‌کنید، امتیاز تجمعی شما تغییری نمی‌کند، اما اگر Rospisat سوم را اعلام کنید، 120 امتیاز از امتیاز تجمعی شما کم می‌شود. اگر Rospisats بیشتری را اعلام کنید، هر بار سومی که این کار را انجام دهید، 120 امتیاز از دست خواهید داد.

در حالی که روی بشکه هستید مجاز به اعلام Rospisat نیستید.

بازی چهار نفره

وقتی چهار نفر بازی را انجام می‌دهند، در هر دست فقط سه بازیکن فعال وجود دارد. در بعضی جاها این بازیکن سمت راست دیلر است که هیچ کارتی به او داده‌ نمی‌شود و خارج از بازی می‌نشیند. در جاهای دیگر این بازیکن مقابل دیلر است که غیر فعال است.

برخی به این صورت بازی می‌کنند که بازیکن غیرفعال به ازای وجود هر آس در تالون 40 امتیاز کسب می‌کند. و اگر پریکاپ شامل یک جفت کینگ و کویین باشد، بازیکن غیرفعال ارزش این جفت را کسب می‌کند. البته اگر بازیکن غیرفعال روی بشکه باشد این امتیازها به او تعلق نمی‌گیرد.

در بعضی از نسخه‌ها هم بازیکن غیرفعال ارزش امتیاز هر کارتی در تالون را به اضافه ارزش هر جفت کینگ و کویین به دست می‌آورد.

تغییرات

بازی 1000 تنوع زیادی دارد. در اینجا مواردی را که تاکنون به ما گزارش شده‌ است را توضیح خواهیم داد.

توزیع کارت‌ها و همچنین توزیع مجدد آنها

برخی به این شکل بازی می‌کنند که پس از مرحله کات، دیلر به کارت پایین بسته‌ نگاه می‌کند. اگر جک باشد، آن را تغییر می‌دهد و کارت‌ها دوباره کات می‌شوند. با این حال، اگر او سه بار متوالی یک جک در پایین بسته‌ مشاهده‌ کند، دیلر 120 امتیاز را از دست می‌دهد و نوبت دیلر به بازیکن بعدی می‌رسد.

در بعضی از ورژن‌ها اگر دست سه بار پشت سر هم رها شود زیرا برخی از بازیکنان وجود چهار کارت 9 را اعلام می‌کنند، دیلر 120 امتیاز را از دست می‌دهد و نوبت دیلر به بازیکن بعدی می‌رسد.

در نسخه‌هایی از بازی اگر کمتر از 5 امتیاز در تالون وجود داشته باشد، پیشنهاد دهنده ممکن است تقاضای یک دست جدید را داشته باشد. برخی فقط زمانی این اجازه را می‌دهند که پیشنهاد حداقل 100 امتیازی باشد.

برخی به بیدر اجازه می‌دهند تا در صورت وجود حداقل دو کارت نه در تالون، دست جدیدی را طلب کند.

برخی‌ از بازی‌ها که در آنها هر بازیکنی ممکن است تقاضای دست جدیدی داشته باشد؛ این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که ارزش کل کارت‌هایی که در دست دارد، پس از اینکه بیدر کارت‌ها را به حریف داد، کمتر از 14 امتیاز باشد. برخی فقط به شرطی این اجازه را می‌دهند که بازیکن بالاتر از حداقل 100 امتیاز پیشنهاد نداده باشد.

برخی به یک بازیکن اجازه می دهند که فقط با سه کارت 9 یک دست جدید بخواهد. برخی‌ اجازه می‌دهند که دست جدیدی با وجود چهار کارت 9، تنها در صورتی درخواست شود که همه آنها در دست اصلی بازیکن باشد (نه در حالتی که 9 چهارم توسط اعلام کننده به بازیکن داده شده باشد). بعضی نسخه‌ها به بازیکن اجازه نمی‌دهند که با چهار کارت 9 یک دست جدید بخواهد.

بیدینگ

برخی از افراد یک بازی را با یک “ست طلا” شروع می‌کنند، که مجموعه‌ای از سه دست است؛ دیلر هر دست یکی از بازیکنان است و در آن حداقل پیشنهاد 120 خواهد بود. بنابراین، بازیکن سمت چپ دیلر باید حداقل این مبلغ را پیشنهاد دهد. در یک ست طلا، همه امتیازها دو برابر می شوند – برای مثال اگر 130 را پیشنهاد دهید و آن را به دست آورید، 260 امتیاز می‌گیرید. اگر 120 را پیشنهاد بدهید و ببازید، 240 امتیاز ضرر می‌کنید. اگر هیچ کس در به دست آوردن‌ پیشنهاد خود در طول ست طلا موفق نشود، یک ست طلای دیگر بازی می‌شود. برخی از بازیکنان قبل از بازی مجدد مجموعه طلا، امتیازات همه بازیکنان را به صفر می‌رسانند.

در برخی نسخه‌ها به این شکل بازی می‌شود که بازیکنی که امتیازش زیر 150 باشد در بازی ساکت خواهد بود. این بازیکن مجاز به پیشنهاد دادن‌ نیست، به جز پیشنهاد اجباری 100 که اگر سمت چپ دیلر نشسته‌‌ باشد باید آن را بازی کند. بنابراین یک بازیکن ساکت فقط می‌تواند از بازی‌های بازیکنان دیگر امتیاز بگیرد، تا زمانی که دوباره از این حالت خارج شود. تنها استثنا زمانی است که پیشنهادی روی پیشنهاد اجباری 100 او ارائه نشده باشد. ممکن است دو یا حتی هر سه بازیکن ساکت شوند. اگر هر سه ساکت شوند، هر دست برای پیشنهاد 100 اجباری بازیکن سمت چپ دیلر بازی می‎شود؛ تا زمانی که فردی به امتیازی بهتر از -150 برسد. در برخی از نسخه‌ها، بازیکنان سکوت را برای امتیازات زیر -120 یا -100 خواهند داشت.

ورژن‌هایی به بازیکن اجازه می‌دهند تا بیش از 120 امتیاز پیشنهاد دهد؛ حتی زمانی که جفت کینگ-کویین را در دست نداشته باشد.

پیشنهاد کورکورانه در ورژن‌های خاص

در بعضی ورژن‌ها بازیکنان می‌توانند پیشنهاد “کورکورانه” بدهند – یعنی بدون اینکه به دست خود نگاه کنند. اگر برنده بیدینگ به این شکل پیشنهاد داده باشد، سپس به دست خود نگاه می‌کند، بدون نشان دادن کارت‌های تالون به آن اضافه می‌کند، به هر حریف یک کارت می‌دهد و سپس بازی به روش معمول پیش می‌رود. تمام امتیازات برای دست دو برابر می‌شود. اگر کورکورانه بیدینگ را شروع کنید، می‌توانید انتخاب کنید که در هر مرحله از بیدینگ به کارت‌های خود نگاه کنید؛ البته پس از آن دیگر پیشنهادتان کورکورانه نخواهد بود و اگر در بیدینگ برنده شوید، تعویض کارت و امتیازدهی عادی خواهد بود.

تعویض کارت

در بعضی از نسخه‌ها با تالونی که به تالون تاریک معروف است بازی می‌شود: پیشنهاد دهنده کارت‌های پریکاپ را بدون نشان دادن آنها به سایر بازیکنان، برمی‌دارد.

برخی به این شکل بازی می‌کنند که اگر بازیکن اول پیشنهاد 100 را بدهد (اجباری) و بقیه پاس کنند، اعلام کننده بدون اینکه ابتدا تالون را رو کند، آن را می‌گیرد. پس از نگاه کردن به تالون، اعلام کننده ممکن است تصمیم بگیرد که تسلیم شود، منهای 100 امتیاز کسب کند و 50 امتیاز به هر حریف بدهد. این از این خطر که حریف ممکن است با اعلام یک جفت کینگ و کویین امتیاز بیشتری کسب کند، جلوگیری می‌کند.

در بعضی از انواع بازی تنها زمانی که پیشنهاد 130 یا بیشتر باشد، تالون آشکار می‌شود. برای پیشنهادهای تا سقف 120، بیدر بدون نشان دادن کارت‌های تالون آنها را می‌گیرد.

در نسخه‌هایی از بازی، دو کارتی که بیدر به حریفان می‌دهد، تا همه 8 کارت داشته باشند، رو به بالا پاس داده می‌شوند تا هر دو حریف بدانند چه کارت‌هایی پاس داده شده است.

Rospisat’

در بعضی از ورژن‌ها اگر بیدر یک Rospisat را اعلام کند، حریفان هر کدام نصف مبلغ پیشنهادی را می‌گیرند و به مضرب بعدی 5 می‌رسند. اگر 155 بود هر کدام 80 امتیاز می‌گرفتند. برخی‌ امتیاز را تا مضرب بعدی 10 گرد می‌کنند، به طوری که حریفان در تمام موارد بالا هر کدام 80 امتیاز می‌گیرند.

برخی (به عنوان مثال در جنوب اوکراین) فقط در دو نوبت در طول یک بازی به پیشنهاد دهنده اجازه می‌دهند که Rospisat’ را اعلام کند.

برخی به هر بازیکن فقط یک Rospisat در هر بازی (اعلام کننده 0 امتیاز و حریف 60 امتیاز) و یک Spisat را مجاز می‌دانند. که در آن اعلام کننده به ارزش پیشنهاد امتیاز از دست می‌دهد اما حریفان او امتیازی کسب نمی‌کنند.

بعضی از ورژن‌ها به بازیکنان اجازه می‌دهند تا هر چند بار که می‌خواهند Rospisat را اعلام کنند، بدون اینکه هرگز برای انجام این کار ۱۲۰ امتیاز از دست بدهند.

اعلام ترکیبات

در انواعی از بازی برای یک ست تشکیل شده‌ از چهار آس 200 امتیاز جایزه در نظر گرفته‌ می‌شود. شرایط اعلام چهار آس مانند یک جفت کینگ-کویین است: بازیکن باید ابتدا یک ترتریکفند را برنده شود و سپس یکی از آس‌ها را برای شروع تریک بعدی بازی کند؛ در حالی که هنوز سه آس دیگر را در دست دارد. این اعلامیه تاثیری بر خال حکم ندارد.

ممکن است گهگاه با بازیکنانی روبرو شوید که اجازه می‌دهند در اولین تریک، یک جفت کینگ و کویین توسط پیشنهاددهنده اعلام شود؛ بنابراین از همان ابتدا یک خال حکم تعیین می‌شود.

بشکه

برخی از بازیکنان اجازه نمی‌دهند بیش از یک بازیکن به طور همزمان در حالت بشکه باشند. اگر دو (یا هر سه) بازیکن در یک دست به 880 برسند یا از آن عبور کنند، همه بازیکنانی که سعی در قرارگرفتن در حالت بشکه دارند 120 امتیاز جریمه می‌شوند – پس امتیاز آنها به 760 خواهد رسید.

بعضی افراد به این شکل بازی می‌کنند که اگر بازیکنی به بشکه برسد در حالی که بازیکنی روی آن وجود دارد، بازیکنی که قبلاً در حالت بشکه بود پرتاب می‌شود و 120 امتیاز جریمه می‌شود (بنابراین امتیاز او به 760 امتیاز کاهش می‌یابد).

در بعضی از نسخه‌ها اگر بازیکنی سه بار در حالت بشکه قرار گرفته باشد و هر بار زمین بیفتد (هر بار که نتوانسته بازی را طی سه دست برنده شود)، در نوبت سوم به جای اینکه به دلیل افتادن 120 امتیاز جریمه شود، کل امتیاز بدست آورده خود را از دست می‌دهد و دوباره از صفر شروع می‌کند.

برخی از بازیکنان بشکه را در یک سطح متفاوت تنظیم می کنند، به عنوان مثال 850، 870، یا 900. اما در هر صورت جریمه سقوط از بشکه 120 امتیاز باقی می‌ماند.

Dmitriy Polovinkin یک تغییر از Lviv، اوکراین را توصیف می‌کند که در آن بشکه روی 900 تنظیم شده است و بازیکنان می‌توانند به طور نامحدود روی آن بمانند. این امکان وجود دارد که هر سه بازیکن به طور همزمان روی بشکه باشند. بازیکنان روی بشکه به طور معمول پیشنهاد می‌دهند و امتیاز می‌گیرند. با این تفاوت که هیچ امتیازی برای اعلام ترکیب مریج توسط آنها وجود ندارد. بنابراین امکان ندارد بازیکنی که روی بشکه است بیشتر از 120 پیشنهاد بدهد یا امتیاز بدهد؛ و وقتی مجبور به پیشنهاد 100 می‌شود باید تمام یا تقریباً تمام تریک‌ها را برای موفقیت به کار ببرد.

برد بازی

می‌توان با رسیدن به بیش از 1000امتیاز، در نتیجه امتیازهایی که به عنوان مدافع در مقابل قرارداد بازیکن دیگر به دست آورد، برنده شد. اگر بیدر و یک مدافع در یک دست به 1000 امتیاز یا بیشتر برسند، حتی اگر امتیاز مدافع بالاتر باشد، بیدر برنده می‌شود. اگر‌ دو مدافع در یک دست به 1000امتیاز یا بیشتر برسند اما پیشنهاد دهنده نتواند آن امتیاز را بدست آورد، بازیکنی که امتیاز بالاتری داشته باشد برنده می‌شود. اگر امتیازات آنها مساوی باشد، برد برابر خواهند داشت. برخی از بازیکنان امتیازات بازیکنانی را که روی بشکه هستند گرد نمی‌کنند، بلکه تعداد دقیق امتیازهای گرفته شده را به دست می‌آورند؛ بنابراین به طور قابل توجهی شانس تساوی را کاهش خواهند داد.

کسب و شمارش امتیازات

در بعضی ورژن‌ها، بازیکنی که در سه نوبت امتیاز صفر بگیرد، جریمه نمی‌شود.

برخی از بازیکنان برای برنده شدن نیاز به کسب بیش از 1000 امتیاز دارند. سپس این بازی به درستی به عنوان 1001 (Тысяча Одно) شناخته می‌شود. در این نسخه، از یک بشکه 880 حداقل 125 امتیاز لازم است.

در برخی جاها، بازیکنی که امتیاز او پس از بازی دست دقیقاً به 555 می‌رسد، تمام امتیازهای خود را از دست می‌دهد: امتیاز او صفر خواهد شد.

Tysiąc لهستانی

در لهستان، انواع زیر از Tysiąc licytowany سه نفره (1000 با بیدینگ) یافت می‌شود.

 • روش توزیع کارت متفاوت است. کارت‌ها اغلب در دسته‌های دو و سه تایی در یک زمان توزیع می‌شوند.
 • بیدینگ فقط در مضرب 10 است: 100، 110، 120، … همچنین در هنگام امتیازدهی، امتیازات مخالفان اعلام کننده به نزدیکترین مضرب 10 گرد می‌شود (5 به سمت بالا گرد می‌شود). طبق معمول، پیشنهاد دهنده برای موفقیت به تعداد کامل امتیاز پیشنهادی نیاز دارد (برای مثال 108 امتیاز برای پیشنهاد 110 کافی نیست).
 • یک جفت کینگ-کویین می‌تواند توسط بازیکنی که هر تریکی، حتی اولین تریک را شروع می‌کند، اعلام شود؛ مشروط بر اینکه یکی از کارت‌های جفت را بازی کنید و دیگری را در دست داشته باشید.
 • بشکه‌ای وجود ندارد. در عوض، بازیکنی که امتیازش بین 900 تا 1000 باشد، قفل می‌شود. چنین بازیکنانی تنها در صورتی می‌توانند امتیاز کسب کنند که پیشنهاددهنده باشند. اگر یک بازیکن قفل شده پیشنهادی را ببازد و باعث شود امتیاز او دوباره به زیر 900 برسد، قفل باز می‌شود. بنابراین می‌تواند هم به عنوان پیشنهاددهنده و هم به عنوان حریف امتیاز کسب کند.
 • هیچ جریمه‌ای برای گرفتن صفر امتیاز در سه نوبت وجود ندارد.
 • برخی با «Bomba» (بمب) بازی می‌کنند که معادل روسپیسات است. پس از دیدن تالون، پیشنهاد دهنده ممکن است “بمبا” را اعلام کند. هر حریف 60 امتیاز می‌گیرد و اعلام کننده امتیازی نخواهد گرفت. هر بازیکن حداکثر مجاز به اعلام دو بمب در طول بازی است. بعضی از نسخه‌ها اصلا بمب را مجاز نمی‌دانند.
 • در حالی که برخی به بازیکنی نیاز دارند که بیش از 120 پیشنهاد دهد تا یک جفت کینگ-کویین را نگه دارد، برخی دیگر چنین پیشنهادهایی را بدون جفت کینگ-کویین مجاز می‌دانند.
 • در بعضی از نسخه‌ها الزامی نیست که بازیکنی که نمی‌تواند از خال زمینه پیروی کند کارتی از حکم را بازی کند، و ممکن است هر کارتی را بازی کند.
 • در بازی چهار نفره، برخی به این صورت بازی می‌کنند که بازیکن غیرفعال به جای 40 امتیاز برای یک آس در تالون، 50 امتیاز کسب می‌کند.

بازی دو نفره

Tysiąc همچنین در لهستان در حداقل دو نسخه دو نفره مختلف بازی می‌شود.

Tysiąc licytowany (1000 با بیدینگ)

کارت‌ها به صورت جفت توزیع می‌شوند. هر بازیکن در مجموع 10 کارت دریافت می‌کند و دو تالون رو به پایین از دو کارت وجود دارد. بازیکن غیردیلر با پیشنهاد اجباری 100 مانند بازی سه نفره تریک را شروع می‌کند. بیدر نهایی یکی از دو تالون را آشکار می‌کند، دو کارت را به دست خود اضافه می‌کند و دو کارت را دور می‌اندازد؛ پس از آن می‌تواند پیشنهاد خود را افزایش دهد. بیدر بازی در اولین تریک را شروع می‌کند و ده تریک با همان قوانین بازی سه نفره انجام می‌شود.

هنگام محاسبه امتیازات دست، تالون‌ها برای هیچ یک از بازیکنان به حساب نمی‌آیند، با یک استثنا: اگر پیشنهاد برنده 120 بود و پیشنهاددهنده تمام 10 ترفند را برنده شود اما هیچ جفت کینگ و کویین را اعلام نکند، پیشنهاددهنده هر دو تالون را برای مجموع امتیاز 120 دریافت می‌کند؛ تا پیشنهاد موفقیت آمیز باشد. طبق معمول پیشنهاددهنده مثبت یا منفی عدد پیشنهادی خود امتیاز می‌گیرد و حریف پیشنهاددهنده هم به تناسب امتیاز کسب می‌کند. اولین بازیکنی که 1000 امتیاز کسب کند، برنده است.

الوود یک نسخه روسی دو نفره 1000 را توصیف می‌کند که در آن 9 کارت به هر بازیکن داده می‌شود و دو “کیتی” سه کارته وجود دارد. بیدینگ از 85 شروع می‌شود و با مضرب 5 جلو می‌رود. بیدر نهایی یک کیتی را رو می‌کند و کارت‌ها را برمی‌دارد. او یک کارت را کنار می‌گذارد، یکی را نگه می‌دارد و یکی را به حریفش می‌دهد. قوانین بشکه، امتیاز صفر و روزپیسات اعمال نمی‌شوند. چهار کارتی که خارج از بازی هستند – کارت دور ریخته شده و کیتی استفاده نشده – برای هیچ یک از بازیکنان حساب نمی‌شود؛ حتی اگر یک بازیکن تمام تریک‌ها را برنده شود.

Tysiąc dobierany (1000 با قرعه‌کشی)

شش کارت به هر بازیکن داده می‌شود و دوازده کارت باقیمانده به صورت رو به پایین در مرکز میز قرار داده می‌شود تا یک استاک قرعه‌کشی تشکیل شود. بیدینگ وجود ندارد. حریف دیلر بازی در تریک اول را شروع می‌کند. برای شش تریک اول نیازی به پیروی از خال زمینه نیست – بنابراین هر کارتی ممکن است بازی شود. پس از هر تریک، برنده تریک، کارت‌های بالای استاک را می‌کشد و بازیکن بعدی کارت بعدی را می‌کشد، به طوری که هر بازیکن در شروع هر تریک شش کارت داشته باشد. خال حکم را می‌توان با اعلام جفت کینگ و کویین به طور معمول ساخته و تغییر داد.

پس از شش تریک، وقتی استاک تمام شد، بازی ادامه می‌یابد، اما در این شرایط پیروی از خال زمینه و در صورت عدم توانایی، بازی کارت حکم واجب است. هنگامی که تمام دوازده تریک بازی شد، بازیکنان امتیازات تریک‌هایی را که برنده شده‌اند، به امتیازات جفت‌های کینگ و کویین اعلام شده، اضافه می‌کنند و آنها را به امتیازات تجمعی خود اضافه می‌کنند. اولین بازیکنی که در پایان یک دست به امتیاز 1000 یا بیشتر دست یابد برنده است. اگر هر دو به 1000 امتیاز یا بیشتر در یک دست برسند، بازیکنی که امتیاز بالاتری داشته باشد برنده است. در صورت مساوی بودن امتیازات، دست دیگری بازی می‌شود.

در بعضی نسخه‌ها فقط با پنج کارت (برای هر بازیکن) بازی می‌شود.

سایر وبسایت‌ها و نرم‌افزارهای بازی 1000

سایت‌های زیر بازی 1000 را به صورت آنلاین ارائه می‌کنند:

 • PlayOK (که قبلاً به عنوان Kurnik شناخته می‌شد) (لهستانی Tysiąc)
 • Game desire (لهستانی Tysiąc، فهرست شده به عنوان Tysiacha)
 • Gry Online از Wirtualna Polska (لهستانی Tysiąc)
 • Tabletopia

1001

1001 (Tausendeins) یک نوع ساده‌تر از بازی 1000 در آلمان است. این بازی با یک بسته 20 کارتی بدون کارت‌های 9 انجام می‌شود. مقادیر کارت مانند 1000 است، اما مقادیر امتیازی برای جفت کینگ و کویین عبارتند از: گشنیز=100، پیک=80، دل=60، خشت=40.

شش کارت به هر بازیکن و دو کارت در تالون قرار داده می‌شود. بیدینگ مضربی از 10 است که حداقل آن 40 است. بیدر نهایی تالون را می‌گیرد، دو کارت را رو به پایین دور می‌اندازد، که شروع بازی در تریک اول به حساب می‌آید. بازیکنان باید در صورت امکان از خال آن پیروی کنند و در صورت ناتوانی می‌توانند هر کارتی را بازی کنند. یک جفت کینگ-کویین می‌تواند توسط اولین بازیکن هر تریکی اعلام شود.

امتیازها به نزدیکترین مضرب 10 گرد می‌شوند. اگر بازیکن ببازد امتیاز منفی معادل پیشنهادش را می‌گیرد. برنده اولین بازیکنی است که مجموع امتیاز او بیش از 1000 شود.

نرم‌افزار 1001

برنامه رایگان 1001 مناسب ویندوز را می‌توان از بخش آرشیو Watson’s Hot Programming Pages دانلود کرد.

راسلن

راسلن نسخه‌ای از 1001 است که در مناطقی از اتریش بازی می‌شود. این بازی با 24 کارت با مقادیر معمول بازی می‌شود و ارزش ترکیب مریج، 100 برای خال دل، 80 برای خشت، 60 برای پیک و 40 برای گشنیز است. هر یک از سه بازیکن 8 کارت دریافت می‌کنند و هیچ تالونی وجود ندارد. بیدینگ از سمت چپ دیلر شروع می‌شود و در مضرب 10 و بدون محدودیت در حداقل پیشنهاد است. با این حال هر پیشنهاد باید بالاتر از قبلی باشد.

صاحب بالاترین پیشنهاد بازی در تریک اول را شروع می‌کند. بازیکنان باید از خال بازی پیروی کنند و در صورت امکان باید بالاترین کارتی را که تا به حال بازی شده را شکست دهند. قبل از شروع تریک، بازیکن ممکن است ترکیب مریج را اعلام کند، امتیاز آن را به دست آورد و آن خال را تبدیل به حکم بازی کند. امتیازات به نزدیکترین مضرب 10 گرد می‌شوند (5 به بالا گرد می‌شود). اگر بیدر حداقل به همان اندازه که پیشنهاد می‌دهد امتیاز بگیرد، تمام امتیازهایی را که گرفته به دست می‌آورد. در غیر این صورت امتیازی معادل پیشنهاد خود را از دست می‌دهد. برای بقیه بازیکنان همیشه تمام امتیازاتی که به دست آورده‌اند، محاسبه می‌شود.  برنده بازیکنی است که برای اولین بار به امتیاز هدف توافق شده که می‌تواند 1000 امتیاز، یا مقدار دیگری بسته به طول بازی مورد نظر باشد، برسد، یا از آن فراتر رود.