معرفی، آموزش و بررسی بازی کارت پوکر خود را بخر (Buy Your Card Poker)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارت پوکر خود را بخر (Buy Your Card Poker)

در این مقاله به معرفی و بررسی تعدادی از انواع استاد پوکر می‌پردازیم. یکی از آن‌ها بازی کارت پوکر خود را بخر (Buy Your Card Poker) است.

معرفی

در ادامه با تعدادی از انواع استاد پوکر (Stud Poker) آشنا خواهیم شد. در موارد پیش رو بازیکنان می‌توانند با پرداخت چیپ‌های اضافی به پات، کارت‌هایی را برای بهبود دست خود خریداری کنند. چیپ‌های پرداخت شده‌ برای خرید کارت مانند شرطبندی رایج در نظر گرفته‌ نمی‌شوند؛ در واقع لازم نیست این چیپ‌ها توسط سایر بازیکنان مطابقت داده‌ شده‌ یا فراخوانی شوند. آن‌ها دارای قیمت‌های ثابتی هستند. این مبلغ توسط بازیکن، و پیش از فرآیند معمول شرطبندی به پات پرداخت می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر همراه بیو کازینو باشید.

کارت خود را بخر / جایگزین (سابستیتوشن – Substitution)

در این نسخه بازیکنان می‌توانند برای تعویض کارت‌های خود با کارت‌های بهتر پول پرداخت کنند. حداکثر تعداد بازیکنان در این نسخه شش نفر است.

بازیکنان آنته خود را پرداخت کرده و دیلر پنج کارت به هر بازیکن می‌دهد. وی دو کارت را به صورت رو به پایین و سه کارت را به صورت رو به بالا در اختیار افراد قرار می‌دهد. بازیکنان به کارت‌های رو به پایین خود نگاه می‌کنند. دیلر یک ردیف متشکل از سه کارت رو به بالا را تقسیم کرده و باقیمانده دک تقسیم نشده را به صورت رو به پایین در انتهای این ردیف قرار می‌دهد. کارت رو به بالایی که دورترین فاصله از دک را دارد 1 واحد، کارت رو به بالای دوم 2 واحد، و کارت کناری دک 3 واحد هزینه دارد. کارت نامشخص بالایی دک هم 4 واحد هزینه دارد. در این روند 1 واحد برابر است با آنته، یعنی حداقل شرط ممکن در بازی.

این نسخه یک بازی “های لو” (بالا پایین – high low) همراه با اعلام است.  سه دور خرید در بازی وجود دارد. هر دور با یک بخش شرط بندی دنبال می‌شود.

دور خرید با اولین بازیکن فعال حاضر در سمت چپ دیلر آغاز می‌شود. این روند یک بار در جهت عقربه‌های ساعت دور میز انجام می‌شود. در نوبت خود شما سه گزینه زیر را در اختیار دارید:

  1. خرید کارت: شما یک کارت از دست خود را دور می‌اندازید و یکی از چهار کارت پیشنهادی را برای جایگزینی آن خریداری می‌کنید. در ادامه مبلغ متناسب با این کارت را به پات پرداخت می‌کنید. اگر کارت بالایی دک رو به پایین را خریداری کنید، به آن نگاه می‌کنید ولی آن را رو به پایین باقی نگه می‌دارید، حتی اگر آن را جایگزین یکی از کارت‌های رو به بالای خود کرده باشید. اگر یک کارت رو به بالا بخرید و قصد داشته باشید آن را جایگزین کارت رو به بالای دست خود کنید، آن را به صورت رو به بالا باقی نگه می‌دارید؛ با این حال اگر این کارت جایگزین یکی از کارت‌های نامشخص شما شود، آن را رو به پایین نگه می‌دارید (حتی با این که در واقع بازیکنان دیگر می‌دانند که این چه کارتیست). بازیکنان باید همیشه حداقل دو کارت رو به پایین داشته باشند.
  2. توقف: شما هیچ کارتی نمی‌خرید و دست خود را همانطور که هست نگه می‌دارید.
  3. فولد دادن‌: کارت‌های خود را رو به پایین دور می‌اندازید و دیگر در این دور از بازی شرکت نمی‌کنید. در واقعیت هیچ فایده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد، زیرا شما می‌توانید در ادامه روند شرط بندی بعدی فولد کنید.

هنگامیکه یک کارت رو به بالا خریداری می‌شود، دیلر یک کارت رو به بالای دیگر را جایگزین آن می‌کند. این کارت هم با همان قیمت قبلی عرضه می‌شود. اگر آخرین بازیکن در یک دور خرید یک کارت رو به بالا بخرد، تا بعد از دور شرط بندی بعدی هیچ کارتی جایگزین آن نمی‌شود.

دور شرطبندی که پس از هر دور خرید انجام می‌شود توسط بازیکنی آغاز می‌شود که در آن زمان بهترین دست نمایان شده‌ را در اختیار دارد.

پس از سومین و آخرین دور شرط بندی، بازیکنان بازمانده در مسابقه، بالا، پایین یا هر دو را اعلام می‌کنند.

جایگزین

در این نسخه که تا 10 بازیکن می‌توانند در آن حضور پیدا کنند، کارت‌ها برای فروش عرضه نمی‌شوند؛ بلکه به سادگی در اختیار بازیکنان قرار می‌گیرند. مانند کارت خود را بخر/ جایگزین، به هر بازیکن دو کارت هول (hole – نامشخص) و سه کارت رو به بالا داده‌ می‌شود. سه دور تعویض در این نسخه وجود دارد که هر دور با یک دور از شرط بندی دنبال می‌شود.

در یک دور تعویض یا جایگزین کردن‌، هر بازیکن به نوبه خود یا توقف می‌کند یا یک کارت را دور می‌اندازد و یک کارت جایگزین به او داده‌ می‌شود. اگر یک کارت هول دور انداخته‌ شود، جایگزین به صورت رو به پایین در اختیار وی قرار می‌گیرد. اگر یک کارت رو به بالا کنار گذاشته‌ شود، با کارت جدیدی که به صورت رو به بالا تقسیم شده‌ است جایگزین می‌شود. هر دور شرط بندی توسط بازیکنی که بالاترین دست نمایان شده‌ را در اختیار دارد آغاز می‌شود.

بازیکنان بازمانده در مسابقه، بالا، پایین یا هر دو را اعلام می‌کنند.

ابیسینیا (Abyssinia)

در این نسخه از استاد پنج کارته بالا-پایین، بازیکنان بازی را بدون کارت آغاز می‌کنند. افراد کارت‌های مشخص و نامشخص را برای تشکیل دادن‌ دست خود خریداری می‌کنند.

بازیکنان آنته خود را قرار داده‌ و دیلر دو کارت را رو به بالا کرده و آن‌ها را در طرفین دک رو به پایین قرار می‌دهد. با شروع از بازیکن سمت چپ دیلر، هر بازیکن به نوبه خود می‌تواند یکی از کارت‌های رو به بالا یا کارت بالای نامشخص دک رو به پایین را خریداری کند. قیمت بستگی به کارت دارد؛ به عنوان مثال 2-5: 2 واحد، 6-شاه: 1 واحد، آس: 4 واحد. اگر کارت بالایی دک خریداری شود، به صورت رو به بالا قرار داده‌ می‌شود تا قیمت آن مشخص شود. پس از خرید کارت رو به بالا، کارت بالایی دک رو به بالا شده‌ تا جایگزینی برای آن شود.

بعد از اینکه تمامی افراد اولین کارت خود را خریداری کردند، یک دور شرط بندی وجود خواهد داشت. این دور توسط بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود. این روند چهار بار دیگر تکرار می‌شود، به طوری که هر بازیکنی که فولد نکرده است پنج کارت داشته باشد. بالاترین و پایین‌ترین دست‌ها پات را مابین خود تقسیم می‌کنند.

این بازی را می‌توان با دست‌های رو به بالای تمامی بازیکنان نیز انجام داد، زیرا در تئوری همه می‌دانند که دیگران چه کارت‌هایی دارند. در عین حال بازیکنان می‌توانند هنگام خرید کارت‌ها را برداشته و آن‌ها را به صورت یک دست پنهان نگه داری کنند. در این حالت دور پنجم خرید کارت می‌تواند با یک دور شرطبندی نهایی و اعلام بالا، پایین یا هر دو دنبال شود؛ با این حال در صورتی که بازیکنان حافظه خوبی داشته‌ باشند، از قبل می‌دانند چه کسی برنده‌ شده‌ است.

قیمت حرف اول را می‌زند (پرایس ایز رایت – Price is right)

این یک بازی استاد هفت کارته برای سه تا هفت بازیکن است. در این نسخه تمامی افراد با دو کارت رو به پایین کار خود را آغاز می‌کنند و بقیه کارت‌ها را خریداری می‌نمایند.

پس از اینکه بازیکنان آنته خود را قرار دادند، دیلر دو کارت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد. بازیکنان می‌توانند به کارت‌های خود نگاه کنند. دیلر دو کارت را به صورت رو به بالا در کنار هم بر روی میز قرار داده‌ و دک رو به پایین را در کنار آن‌ها می‌گذارد. کارت رو به بالایی که دورتر از دک قرار می‌گیرد 1 واحد قیمت دارد؛ کارت رو به بالای نزدیک دک 2 واحد و کارت بالایی دک سه واحد قیمت دارد.

هر بازیکن به نوبه خود، و با شروع از بازیکن سمت چپ دیلر باید فولد بدهد یا یکی از سه کارت پیشنهادی را خریداری کند. کارت‌های رو به بالا به صورت رو به بالا باقی می‌مانند. اگر کارت بالایی دک خریداری شود، خریدار به آن نگاه می‌کند و آن را رو به پایین نگه می‌دارد؛ به نحوی که سایر بازیکنان نتوانند آن را ببینند. اگر کارت رو به بالای ارزان‌تر خریداری شود، کارت دیگر حرکت داده‌ می‌شود تا جایگزین آن شود. یک کارت جدید برای موقعیت 2 واحدی قرار داده‌ می‌شود. اگر کارت رو به بالا خریداری شود، با رو شدن کارت بالای دک جایگزین می‌شود. بعد از اینکه تمامی افراد شانس خرید داشتند، یک دور شرطبندی توسط بازیکنی که بهترین دست نمایان شده‌ را در اختیار دارد آغاز می‌شود.

این کار تا دور آخر شرط بندی که تمامی افراد هفت کارت داشته باشند تکرار می‌شود. سپس بازیکنان بالا، پایین یا هر دو را اعلام می‌کنند و یک مرحله نهایی رونمایی انجام می‌شود.

نسخه دیگر: این بازی را می‌توان با سه کارت رو به بالا به قیمت 1، 2 و 3 واحد، و یک کارت رو به پایین به قیمت 4 واحد نیز بازی کرد.

حراج (Auction)

این یک نسخه دیگر از بازی‌های هفت کارتی بالا و پایین است. پس از قرار دادن‌ آنته، دیلر دو کارت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد. افراد می‌توانند به کارت‌های خود نگاه کنند.

دیلر اکنون به تعداد بازیکنان کارت رو به بالا بر روی میز تقسیم می‌کند. همه به طور همزمان انتخاب می‌کنند که قصد چه میزان از شرطبندی را دارند؛ آن‌ها میزان مورد نظر از چیپ را در مشت بسته‌ خود نگه می‌دارند. تمامی افراد باید دست کم مبلغ حداقلی شرط را پیشنهاد دهند. همچنین می‌توان بر سر یک میزان حداکثری توافق کرد. با علامت دادن‌ از سمت دیلر، همه بازیکنان دست‌های خود را باز کرده و پیشنهادات خود را فاش می‌کنند.

بازیکنی که بالاترین پیشنهاد را داده‌ است یکی از کارت‌های رو به بالا را انتخاب کرده و آن را به صورت رو به بالا به دست خود اضافه می‌کند. در ادامه بالاترین پیشنهاد دهنده بعد از وی همین کار را انجام می‌دهد. این روند به همین ترتیب تا کمترین پیشنهاد دهنده که آخرین کارت را دریافت می‌کند ادامه می‌یابد. در صورت تساوی، بازیکنی که دست پوکر بالاتر نمایان را در اختیار دارد در اولویت خواهد بود. اگر دست‌ها نیز مساوی باشند، بازیکن نزدیک‌تر به سمت چپ دیلر اولویت دارد. تمام پیشنهادات به پات اضافه می‌شوند.

این روند چهار بار دیگر تکرار می‌شود. وقتی همه افراد هفت کارت در دست داشتند، یک دور شرط بندی انجام می‌شود. سپس بازیکنان باقیمانده در بازی بالا، پایین یا هر دو را اعلام می‌کنند و یک مرحله رونمایی برگزار می‌شود.

گروسری استور داتز (Grocery Store Dots)

این نسخه از بازی به صورت هفت کارت انجام می‌‌شود. “داتز”، نقطه‌های ستون مرکزی هر کارت هستند: آس، پنج‌، هفت‌ و نه‌ 1 نقطه دارند. دو، هشت و ده‌ دارای 2 نقطه هستند. سه دارای 3 نقطه و چهار، دارای 6 نقطه است. کارت‌های تصویری بدون نقطه هستند. پات بین بالاترین دست پنج کارتی و بازیکنی که هفت کارتش بیشترین نقطه را دارد تقسیم می‌شود.

پس از اینکه تمامی افراد آنته خود را قرار دادند، دیلر دو کارت هول و یک کارت رو به بالا به هر بازیکن می‌دهد. در ادامه اولین دور شرط ‌بندی انجام می‌شود.

دیلر سپس “فروشگاه مواد غذایی – گروسری استور” را که شامل یک ردیف متشکل از سه کارت رو به بالاست بر روی میز قرار می‌دهد. وی با قرار دادن یک چیپ یا نشانگر دیگر روی کارت سمت چپ این چیدمان، آن را علامت گذاری می‌کند. این کارت 1 واحد، کارت کناری آن 2 واحد و کارت سوم 3 واحد قیمت دارند. از این پس، بازیکنی که قرار است از روی دک به او کارت داده شود، می‌تواند به جای آن یک کارت از فروشگاه خریداری کرده و قیمت متناسب با آن را توسط چیپ در پات قرار دهد. به بازیکنی که قصد خرید ندارد طبق حالت معمول یک کارت از دک داده می‌شود.

اگر کارت خریداری شود، فروشگاه بلافاصله قبل از خرید بعدی، با کارت رویی دک پر می‌شود. این بدان معناست که اگر دیلر کارتی را بخرد، فروشگاه تا پس از دور شرط‌ بندی که بعد از آن انجام می‌شود پر نخواهد شد.

وقتی تمامی افراد چهار کارت رو به بالا در اختیار داشتند، موجودی باقیمانده در فروشگاه کنار گذاشته می‌شود. پس از انجام دور شرط ‌بندی، یک کارت نهایی به هر بازیکن به صورت رو به پایین داده می‌شود. این روند با یک دور شرط‌ بندی نهایی ادامه می‌یابد. در نهایت رونمایی انجام شده و بالاترین دست و بازیکنی که بیشترین نقطه را در اختیار دارد پات را مابین خود تقسیم می‌کنند.

وال استریت (Wall Street)

این بازی استاد هفت کارتی مشابه با نسخه “د پرای ایز رایت” است؛ با این تفاوت که چهار کارت رو به بالا برای فروش وجود دارد. در عین حال به بازیکنی که تمایل به خرید هیچ یک از آن‌ها را نداشته باشد، یک کارت رایگان از روی دک تعلق خواهد گرفت.

دیلر دو کارت رو به پایین و یک کارت رو به بالا به هر بازیکن می‌دهد. وی یک ردیف چهار کارتی به صورت رو به بالا را بر روی میز قرار می‌دهد. این کارت‌ها وال استریت نامیده می‌شوند. کارت انتهایی ردیف با یک چیپ مشخص می‌شود. یک دور شرط بندی توسط بازیکنی که بالاترین کارت نمایان شده را در اختیار دارد آغاز می‌شود.

اکنون هر فرد و با شروع از بازیکن سمت چپ دیلر یک کارت رو به بالای دیگر دریافت می‌کند. این کارت را می‌توان از وال استریت خریداری کرد. کارت مشخص شده با چیپ 1 واحد و بقیه به ترتیب 2، 3 و 4 واحد قیمت دارند. هزینه مد نظر به پات پرداخت می‌شود. یک کارت از روی دک به بازیکنی که نمی‌خواهد از وال استریت خرید کند داده می‌شود.

بلافاصله قبل از هر خرید، هر موقعیت خالی در وال استریت با یک کارت جدید از دک پر می‌شود. پس از اینکه همه افراد کارت جدید خود را دریافت کردند، یک دور شرط بندی انجام می‌شود. این کار با بازیکنی که بالاترین دست نمایان را در اختیار دارد آغاز می‌شود. توجه داشته باشید که اگر آخرین بازیکن از وال استریت کارت بخرد، تنها سه کارت در طول دور شرط ‌بندی نشان داده می‌شوند، زیرا وال استریت تا آغاز دور خرید بعدی پر نخواهد شد.

این روند دو بار دیگر تکرار می‌شود، به طوری که در نهایت تمامی افرا چهار کارت داشته باشند. سپس سهام فروخته نشده وال استریت کنار گذاشته می‌شود. پس از انجام یک دور شرط بندی دیگر، یک کارت رو به پایین به هر بازیکن داده می‌شود. سپس یک دور نهایی شرط بندی صورت می‌گیرد. پس از آن بازیکنان بالا، پایین یا هر دو را اعلام می‌کنند. برنده‌های بالا و پایین پات را مابین خود تقسیم می‌کنند.