معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی تروئفکال (Troefcall)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی تروئفکال (Troefcall)

تروئفکال یک بازی تریک برای چهار بازیکن است. این بازی در مستعمره قدیمی هلند، سورینام، و جامعه سورینامی هلند دارای محبوبیت است.

معرفی

تروئفکال یک بازی تریک برای چهار بازیکن است. این بازی در مستعمره قدیمی هلند، سورینام، و جامعه سورینامی هلند دارای محبوبیت است. تروئفکال تا حدی مشابه با بازی هندی کورت پیس یا سون هندز (Court Piece یا Seven Hands) است. این شباهت ممکن است به علت حضور اقلیت قابل توجهی از سرخپوستان در سورینام باشد. عنوان بازی (تروئفکال = فراخوانی حکم) ترکیبی از واژگان هلندی و انگلیسی است. در اصطلاحات مربوط به این بازی از واژگان انگلیسی و هلندی استفاده‌ شده‌ است. این صفحه عمدتا بر اساس اطلاعات فرناندو نوردام گردآوری شده‌ است. همراه بیو کازینو باشید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

بازیکنان و کارت‌ها

چهار بازیکن در دو تیم ثابت در بازی حضور دارند. اعضای هر تیم در مقابل یکدیگر می‌نشینند.

در بازی از یک بسته‌ استاندارد بین‌المللی ۵۲ کارتی استفاده‌ می‌شود.

تقسیم کارت و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است.

تقسیم کارت و تعیین حکم

اولین فراخواننده حکم با تقسیم کارت‌ و تا زمانی که سرباز ظاهر شود انتخاب می‌شود. بازیکن سمت راست تعیین کننده حکم دیلر خواهد شد.

دیلر کارت‌ها را بر زده‌ و تعیین کننده‌ حکم (بازیکن سمت چپ دیلر) این فرصت را دارد که آن‌ها را کات کند. بنابراین برخلاف اکثر بازی‌های اروپایی، بازیکنی که در تروئفکال اولین کارت به او داده‌ می‌شود، دک را نیز کات می‌کند.

در ادامه دیلر پنج کارت رویی را به فراخواننده حکم می‌دهد. وی به آن‌ها نگاه کرده و خال حکم را نام می‌برد. سپس تقسیم کارت با دادن‌ یک دسته‌ متشکل از پنج کارت به هر یک از سه بازیکن دیگر، سپس یک دسته‌ چهار کارته به هر بازیکن و در نهایت یک دسته دیگر از چهار کارت به افراد تکمیل می‌شود.

در دست‌های بعدی، تا زمانی که تیم فراخواننده حکم در حال کسب امتیاز است، همان بازیکن به تقسیم کارت ادامه می‌دهد. اگر تیم فراخواننده حکم شکست بخورد، نوبت تقسیم کارت به سمت چپ می‌چرخد. فراخواننده حکم ناموفق به دیلر جدید تبدیل می‌شود. هم‌تیمی دیلر قبلی نیز به فراخواننده حکم جدید تبدیل خواهد شد.

در صورتی که پس از تقسیم تمامی کارت‌ها، فراخواننده حکم هیچ کارت تصویری (شاه، بی بی یا سرباز) نداشته‌ باشد، حاکم می‌تواند ۱۳ کارت خود را نشان داده‌ و درخواست تقسیم کارت مجدد را مطرح کند. و در این وضعیت تمامی کارت‌ها با هم مخلوط شده‌ و تقسیم کارت جدیدی توسط همان دیلر انجام می‌شود. در دست داشتن یک یا چند آس مانع از درخواست حاکم برای تقسیم کارت مجدد نخواهد شد؛ مشروط بر اینکه هیچ تصویری در آن موجود نباشد.

نحوه انجام بازی

حاکم هدایت‌گر اولین تریک خواهد بود. هر کارتی می‌تواند به تریک هدایت شود. سایر بازیکنان در جهت عقربه‌های ساعت باید در صورت امکان یک کارت از خال هدایت شده‌ را بازی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده‌ ندارد، می‌تواند هر کارتی را که تمایل دارد بازی کند. اگر در تریک حکم بازی شده‌ باشد، بالاترین حکم برنده‌ خواهد شد. تریکی که فاقد حکم باشد با بالاترین کارت از خال هدایت شده‌ برنده می‌شود. برنده هر تریک هدایت‌گر تریک بعدی خواهد بود.

هدف برنده شدن در بیش‌ترین تریک ممکن است؛ یعنی حداقل ۷ تریک از میان ۱۳ تریک.

تیمی که زودتر از رقیب خود ۷ تریک اول را برنده‌ می‌شود باید تصمیم بگیرد که در آنجا متوقف شده‌ یا به بازی ادامه داده‌ و سعی کند که تمامی ۱۳ تریک را برنده شود. بازیکنی که تریک هفتم را برنده‌ می‌شود می‌تواند با ضربه زدن‌ بر روی میز یا اعلام کپ پارتیج (kap partij) بازی را متوقف کند. هم‌تیمی برنده تریک هفتم نیز می‌تواند با اعلام کپ پارتیج بازی را متوقف کند. اگر تیمی در هفت تریک پیروز شده‌ و بازی در تریک هشتم را ادامه دهد، متعهد به تلاش برای برنده شدن ۱۳ تریک (باونیه – baunie) خواهد شد. در این وضعیت اگر حتی یک تریک را از دست بدهد متحمل جریمه خواهد شد.

امتیازدهی

یک امتیاز مجموع برای هر تیم ثبت می‌شود. این امتیاز از صفر شروع می‌شود.

  • تیمی که دست کم در هفت تریک برنده شده، اما این موارد هفت تریک اول نباشند، ۲ امتیاز کسب می‌کند.
  • اگر تیمی در هفت تریک اول برنده شده و برنده تریک هفتم بازی را در آن نقطه متوقف کند، ۵ امتیاز برای کپ پارتیج خود کسب می‌کنند.
  • اگر تیمی در هفت تریک اول برنده شده و هم‌تیمی حاکم بازی را در آن نقطه متوقف کند، تنها ۲ امتیاز کسب می‌کنند.
  • اگر یک تیم تمامی ۱۳ تریک را برنده شود، ۱۵ امتیاز برای باونی کسب می‌کند.
  • اگر تیمی در هفت تریک اول برنده شده و به بازی در تریک هشتم بپردازد، اما در ادامه نتواند تمام تریک‌های باقی مانده را از آن خود کند، رقبای آن‌ها ۲ امتیاز کسب خواهند کرد.

در صورتی که تیم حاکم امتیاز بگیرد، همان دیلر دوباره تقسیم کارت را بر عهده خواهد شد. اگر تیم دیلر امتیاز بگیرد، نوبت تقسیم کارت به سمت چپ می‌چرخد.

اولین تیمی که به یک امتیاز هدف مورد توافق برسد، برای مثال ۱۵، ۲۰ یا ۵۰ امتیاز، برنده بازی خواهد شد.

در عین حال بازیکنان می‌توانند با انجام تعداد معینی تقسیم کارت یا تعیین یک محدودیت زمانی به انجام بازی بپردازند.