آموزش بازی با کارت پرزیدنت Presidents

آموزش بازی با کارت پرزیدنت Presidents

نوع بازی پرزیدنت: فکری

محدودیت سنی:  هجده سال به بالا

تعداد بازیکنان: 3،4 و 5 نفره به بالا

هدف اصلی بازی پرزیدنت

کارت پخش کن یا دیلر وظیفه پخش کردن کارت‌ها در بازی را دارد. دیلر باید از سمت چپ به بازیکنی که کنارش نشسته است به سمت عقربه‌های ساعت کارت‌ها را پخش کند. او باید به صورت مساوی تمامی کارت‌ها را بین بازیکنان تقسیم کند.

روش انجام بازی

بازیکنی که در سمت چپ فروشنده یا دیلر قرار دارد، باید اولین کسی باشد که بازی را شروع می‌کند. هر بازیکن باید بنا به کارتی که اولین نفر می اندازد باقی کارت‌ها را بازی کند. هر کارتی که به زمین انداخته میشود باید تا حد امکان هم ردیف کارت‌هایی باشد که پخش می‌شود. هر بازیکن به نوبه خود باید با کارت خودش بازی کند. اگر هم کارتی که باید بازی کند را نداشته باشد باید آن کارت را پاس دهد (یعنی هیچ کارتی بازی نکند). اگر هم نخواهد باید یا یک کارت یا مجموعه‌ای از کارت‌های رو به بالا بازی کند.

آموزش بازی با کارت پرزیدنت Presidents
آموزش بازی با کارت پرزیدنت Presidents

قانون کارت‌ها در بازی پرزیدنت

هر کارتی که ارزش بالاتری داشته باشد، می‎تواند کارت پایین‌تر را بزند. مجموعه‌ای از کارتها را فقط می‌توان با مجموعه بالاتری از کارت‌هایی که ارزش یکسان دارند را از دور خارج کرد. به عنوان مثال اگر بازیکن قبلی کارت شماره شش  را بازی کرده، شما می‌توانید با کارت شماره هفت آن کارت را بردارید و دست را ببرید. در کل ارزش کارت‌ها مشخص است و بر اساس همان کارت‌ها می‌توانید بازی خود را انجام دهید.

اگر شما کارتی را در دست خود نداشتید، خیلی راحت در هر دست می‌توانید کارت خود را پاس دهید. در بازی پرزیدنت پاس دادن همیشه مجاز است. این نکته را هم بدانید که پاس دادن شما مانع از بازی نکردنتان در دست بعدی نیست و هر زمان که بخواهید می‌توانید این کار را انجام دهید.

برنده شدن در بازی پرزیدنت

این بازی تا جایی ادامه دارد که همه افراد روی میز با تمام کارت‌های خود بازی کنند و کارتی در دست خود نداشته باشند. دست آخر وقتی که بازیکنان فقط یک کارت در دست داشته باشند، همه باید کارت‌های خود را رو بازی کنند. در نهایت کسی برنده خواهد شد که بالاترین کارت را از لحاظ امتیازی داشته باشد.

در بازی اولین بازیکنی که کارتی در دست نداشته باشد، در نهایت پرزیدنت یا رئیس جمهور خواهد شد. آخرین بازیکنی که کارت هم در دست خود داشته باشد در این بازی به عنوان Scum شناخته می‎شود.

نحوه امتیازگیزی در بازی پرزیدنت

اولین بازیکنی که کارتی در دستش نداشته باشد، در بازی پرزیدنت بالاترین درجه را به خود اختصاص می‎دهد. در بازی به چنین شخصی رئیس جمهور یا پرزیدنت می‌‎گویند. شما باید در بازی به گونه‌ای باشید که کارتی در دست نداشته باشید و به این درجه برسید.

بیو کازینو

لینک اصلی مقاله پرزیدنت