آموزش قوانین بازی بیس‌ بال پوکر Baseball Poker

آموزش قوانین بازی بیس‌ بال پوکر Baseball Poker

نوع بازی بیس‌ بال پوکر: کازینویی

محدودیت سنی: 18 سال به بالا

تعداد بازیکنان: 4 و 5 نفره به بالا

ابزار مورد نیاز بازی

یک دسته کارت پنجاه و دو عددی

هدف از بازی بیس‌ بال پوکر

هدف از انجام بازی بیس‌ بال پوکر  این است که بازیکن بتواند برنده پات شود. این پات می‌تواند شامل تمام شرط‎بندی هایی باشد که بازیکنان در هر دست بازی انجام دادند و نسبت به آن به توافق رسیده باشند.

یک بازیکن به امید اینکه بهترین دست را داشته باشند یا این تصور اینکه ندیده یک دست از بازی را می‌برد وارد شرط بندی می‎شود.  در بازی بیس‌ بال پوکر هم مثل سایر بازی‎های پوکر اگر بتواند ترکیب برتر از بهترین پنج کارت را داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

هدف اصلی بازی بیس‌ بال پوکر

هر بازیکن یک کارت رو به پایین و سپس یک کارت رو به بالا دریافت خواهد کرد. در هر دست هم هر بازیکن اجازه‎ی پرتاب یک کارت را خواهد داشت.

روش انجام بازی بیس‌ بال پوکر

هر بازیکن باید پس از انجام هر دور از بازی، یک کارت رو باز بگیرند. وقتی که تمامی کارت‌ها پخش شد، تا زمانی که همه بازیکنان باقیمانده یک کارت رو به پایین و چهار کارت رو به بالا داشته باشند بازی انجام خواهد شد.

برنده پات هم کسی خواهد شد که در نهایت تنها سه کارت در دستش داشته باشد، اگر یکی از همان سه کارت با کارتی که در پات قرار دارد، مطابقت داشته باشد، برنده خواهد بود.

اگر چهار کارت رو باز در زمین وجود داشته باشد، این کارت آخر به صورت رو باز در زمین توسط دیلر قرار داده خواهد شد. در مرحله نهایی مسابقه هر بازیکن تمام کارت‌های خود را باید به صورت رو باز نشان دهنده. اگر کسی بهترین و بالاترین و باارزش‌ترین کارت را داشته باشد، برنده نهایی بازی خواهد بود.

ارزش‌بندی دست‎های بازی در بیس بال پوکر

آموزش قوانین بازی بیس‌ بال پوکر Baseball Poker
آموزش قوانین بازی بیس‌ بال پوکر Baseball Poker

Five of a kind

این بالاترین دست ممکن در این بازی است. این اتفاق فقط در جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که حداقل یک کارت Wild در زمین وجود داشته باشد. منظور از یک کارت wild یعنی کارتی مثل جوکر یا …

به عنوان مثال از این پنج کارت می‌توان به چهارتا 10 و یک کارت جوکر و یا دو بی‌بی و سه کارت وایلد اشاره کرد.

Straight Flush

این بالاترین میزان دستی است که باز هم می‌تواند در یک دست از بازی وجود داشته باشد. ولی بر خلاف کارت بالایی در این دست هیچ کارت وحشی یا  Wild وجود ندارد. Straight Flush از پنج کارتی که پشت سر هم هستتد و به ترتیب قرار گرفته‌اند تشکیل شده است.

5 کارت پشت سر هم مثل 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 از یک کارت مثل دل یا گشنیز.

Four a Kind

این بالاترین دست بعدی است که در بازی بیس بال پوکر استفاده می‌شود. به عنوان مثال چهار آس یا چهار 3 در یک دست است.

Full House

این دست رنگارنگ از سه کارت یک درجه و دو کارت از درجه دیگر مانند سه تا 8 و دو تا 4 تشکیل شده است.

Flush

فلاش دستی است شامل پنج کارت با یک خال، بدون داشتن ترتیبی خواص. برای مثال‌: همه‌ی کارت‌ها خاج (گشنیز) هستند. دو فلاش با بالاترین کارت شان مقایسه می‌‍شوند. در صورتی که بالاترین کارت یک شماره باشد، کارت های بعدی مقایسه می شود و به همین ترتیب تا برنده مشخص شود.

STRAIGHT

استرِیت STRAIGHT دستی است شامل پنج کارت با شماره ی پشت سر هم، به صورتی که دست کم از دو خال باشند. برای مثال: 9، 8، 7، 6، 5  از دو خال مختلف یا بیشتر.

دو استرِیت با بالاترین کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که بالاترین کارت یک شماره باشد، از آنجایی که خال کارت ها اهمیتی ندارد، ازرش یکسانی دارند.

Three of a Kind

سه تایی THREE OF A KIND دستی است شامل سه کارت با شماره ی یکسان و دو کارت با شماره های دیگر و غیر همسان با هم. برای مثال سه شاه، 9 و 7.

دو “سه تایی” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که سه تایی ها هم ارزش باشند، دو کارت دیگر با هم مقایسه و برنده مشخص می شود.

TWO PAIRS

دو پِر  TWO PAIRSدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان،  و  دو کارت دیگر با شماره های  همسان ولی متفاوت با جفت دیگر، به اضافه ی یک کارت دیگر که با هیچکدام از کارت ها شماره ی یکی ندارد.

برای مثال دو آس، دو شاه و یک 7. دو “دو پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

  PAIR

پِر  PAIRدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان  مثلا دو شاه، و سه کارت دیگر با شماره های  غیر همسان با هم و متفاوت با جفت دیگر.  “پر”  کم ارزش ترین موردی ست که با آن به شما باز پرداخت می شود.

دو ” پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

TWO PAIRS

دو پِر  TWO PAIRSدستی است شامل دو کارت با شماره ی یکسان،  و  دو کارت دیگر با شماره های  همسان ولی متفاوت با جفت دیگر، به اضافه ی یک کارت دیگر که با هیچکدام از کارت ها شماره ی یکی ندارد.

برای مثال دو آس، دو شاه و یک 7. دو “دو پِر” با ارزش کارت شان مقایسه می شوند، در صورتی که جفت بالاتر هم ارزش باشند، دو جفت دیگر با هم مقایسه و در صورت برابر بودن آنها کارت آخر برنده را مشخص می کند.

HIGH CARD

های کارت یا کارت بالا HIGH CARD دستی است شامل پنج کارت که در هیچ کدام از شرایط بالا نمی گنجند. در نتیجه تنها راه مشخص شدن برنده بالاترین کارت در دست می باشد.

میز استاندارد پوکر، شامل 10 صندلی خالیست . هر صندلی با توجه به قوانین هر دوره، حداقل و حداکثر مبلغ یکسانی را دارد.

بیوکازینو

لینک اصلی مقاله بیس‌بال پوکر