آموزش بازی با کارت Kemps

آموزش بازی با کارت Kemps

  • نوع بازی Kemps: عمومی
  • محدودیت سنی: 8 سال به بالا
  • تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفره

وسایل مورد نیاز

یک دسته کارت پنجاه و دو عددی برای چهار بازیکن. اگر تعداد بازیکنان از چهار نفر بالا رفت، از دو دسته کارت پنجاه و دو عددی نیز می‌توان استفاده کرد.

هدف اصلی بازی Kemps

Kemps یک مدل بازی با ورق است که به صورت جفت انجام می‌شود. هدف اصلی این بازی این است که بتوانید چهار کارت یک شکل و به یک ارزش را به دست بیاورید و به محض دست یافتن به این چهار کارت بگویید ” Kemps”!

قانون کلی بازی

قبل از هر کاری باید تمامی کارت‌ها بر زده شود و مرتبل شود. به هر بازیکن باید چهار کارت داده شود. هر بازیکن باید در هر دست، حداکثر چهار کارت در دست داشته باشد. چهار کارت رو به بالا هم به صورت مشترک باید روی میز وسط قرار داده شود.

آموزش بازی با کارت Kemps
آموزش بازی با کارت Kemps

روش انجام بازی Kemps

ابتدا باید اطمینان حاصل شود که همه بازیکنان به صورت مساوی کارت دارند و کارت‌ها درست پخش شده است. کارت‌ها باید به صورت رندوم که از قبل به خوبی بر خورده است بین بازیکنان توسط دیلر یا کارت پخش کن، پخش شده باشد. ترتیب پخش شدن کارت‌ها هم باید به سمت عقربه‌های ساعت باشد.

اگر به صورت گروهی بازی را انجام می‌دهید باید قبل از انجام بازی با یار خود یک سری کدهای مخفی را تعریف کنید. این کد یا سیگنال باید کاملا غیرکلامنی باشد و خیلی واضح هم نباشد. برخی از این کد می‌تواند شامل: لب زدن ، چشمک زدن یک چشم، خاراندن گوش و غیره باشد.

وقتی که با شریک و یا یار خود این کدها را گذاشتید، باید به صورت دایره‌ای پشت میز یا روی زمین نشسته باشید. یار شما باید حتما در کنار شما نشسته باشد.

با گفتن کلمه بزن بریم باید بازی را شروع کنید. هر بازیکن می تواند یک کارت از دست خود را دور بریزد و سپس هر کارتی را که روی میز است را به صورت رندوم انتخاب کند و بردارد. این یک روند مداوم و بدون چرخش می‌تواند انجام گیرد.

بازیکنان به راحتی کارت های تک دست خود را با کارت هایی که روی میز است می‌توانند عوض کنند. ولی باید توجه داشته باشید که همه بازیکنان بیشتر از چهار کارت نباید در دست خود داشته باشند.

قانون مخفی بازی Kemps

هدف اصلی این بازی این است که (یا شریک یا یارتان در بازی) بتواند که چهار کارت مشابه هم درجا بدست بیاورد. (به عنوان مثال چهارتا 8، یا چهارتا بی‌بی و …)

اگر هیچ بازیکنی در طول بازی نتوانست که این چهار کارت را به دست بیاورد، از دیلر یا کارت پخش کن می‌تواند اجازه بگیرد و چهار کارت را برداشته و آن را با چهار کارت جدید باید معاوضه کند. پس از اینکه این چهار کارت مشابه را در دست خود به دست آوردید، باید با استفاده از آن سیگنال مخفی به یار خود نشان دهید که به این درجه رسیدید. اگر هم تیمی شما این سیگنال یا کد را گرفت، باید بلند بگوید Kemps و اگر توانست که این کد مخفی را بگوید، نشان دهنده‌ی این است که آن گروه بازی را برنده شده اند!

با این کار شما در بازی یک امتیاز کسب می‎کنید و تیم مقابل بازنده می‎شود.

چگونه برنده می‎شویم؟

پیروزی زمانی حاصل می شود که تیم شما چهار امتیاز کسب کند. اگر شما بتوانید چهار دست متوالی بازی را برنده شوید، برنده بازی  Kemps خواهید شد.

بیوکازینو

لینک اصلی مقاله Kemps