معرفی و بررسی بازی کارتی هاکی (Hockey)

معرفی و بررسی بازی کارتی هاکی (Hockey)

هاکی یک بازی کارتی فیشینگ دونفرست که بیشتر در کانادا مرسوم است و اختراع آن به دهه شست میلادی برمی‌گردد.

هاکی (Hockey) یک بازی کارتی فیشینگ دونفرست که بیشتر در کانادا مرسوم است و اختراع آن به دهه شست میلادی برمی‌گردد. در این مقاله به معرفی، آموزش و بررسی این بازی خواهیم پرداخت. همچنین انواع دیگر آن را به شما معرفی خواهیم کرد. پس همراه بیوکازینو باشید.

معرفی بازی هاکی

این بازی، نوعی شبیه‌سازی هاکی روی یخ با استفاده از کارت‌های بازی است که عمدتاً در کانادا انجام می‌شود. از ایدا اسپنس نقل شده‌ که او نسخه اصلی بازی را در ادیستون، منیتوبا، در طول فصل هاکی 1961-1962 اختراع کرده‌ است. پس از آن در اواسط دهه 1960 بسیاری از بازیکنان به وینیپگ نقل مکان کردند و بازی را در آنجا معرفی کردند.
این بازی فقط برای دو بازیکن طراحی شده‌ که یکی از آن دو نماینده هر تیم است. مکانیزم بازی، -شاید به طور تصادفی- کاملاً شبیه به مکانیزم بازی ترکی Pishti و بازی فرانسوی کانادایی Mitaines است. بنابراین در این سایت، هاکی به همراه آن بازی‌ها در بازی‌های گروه فیشینگ قرار داده‌ شده‌ است – بازی‌هایی که از کارت‌های دست خود استفاده می‌کنید تا کارت‌هایی را از میز جمع کنید. در هاکی، امتیازها از تطبیق کارت بازی توسط حریف برای ایجاد “برک‌اوی/ Break away” (که همچنین به عنوان “Clearing the ice” شناخته‌ می‌شود)، و همچنین مطابقت دادن‌ آن با بازی بعدی او به دست می‌آید. این امتیازها به عنوان “گل” شناخته می شوند و هدف بازی، داشتن گل‎های بیشتر از حریف است.

بازیکنان و کارت‌ها در بازی هاکی

هاکی یک بازی دونفره است که در آن از یک پک استاندارد 52 کارتی و بدون جوکر استفاده می‌شود.

توزیع کارت‌ها

دیلر اول با قرعه‌کشی انتخاب می‌شود – به عنوان مثال با کات‌کردن کارت‌ها. برنده کات انتخاب می‌کند که چه کسی دیلر دور اول باشد. دیلر کارت‌ها را بر می‌زند، حریف کات می‌کند و دیلر هر بار به هر بازیکن 5 کارت می‌دهد. وقتی همه کارت‌های پخش شده بازی شدند، همان دیلر 5 کارت بعدی را به هر بازیکن می‌دهد، و این کار تا زمانی تکرار می‌شود که فقط 12 کارت باقی بماند، در این مرحله نهایی به هر کدام بازیکنان 6 کارت داده می‌شود.
یک بار بازی کردن از دسته کارت‌ها – چهار توزیع 5 کارتی و یک توزیع 6 کارتی – به عنوان “دوره” شناخته می‌شود. کارت 6ام در توزیع نهایی به عنوان “یک مهاجم اضافی” برای “آخرین دقایق باقی‌مانده به پایان دوره” در نظر گرفته می‌شود.
پس از پایان یک دوره، دوره بعدی شروع می‌شود و نوبت دیلر جابه‌جا می‌شود. هر سه دوره یک بازی کامل را تشکیل می‌دهد (مگر اینکه تساوی وجود داشته باشد، در این صورت یک دوره “اضافی” چهارم هم انجام می‌شود – برای توضیحات کامل‌تر به بخش محاسبه امتیازات بروید)

نحوه بازی

بازیکنان کارت‌هایی را که به آنها داده می‌شود برمی‌دارند، به آنها نگاه می‌کنند و به نوبت آنها را بازی می‌کنند. کارت اول توسط بازیکن غیردیلر بازی می‌شود.
هر نوبت شامل بازی یک کارت از دست روی میز است. کارت‌هایی که هر دو بازیکن بازی می‌کنند در یک دسته روی هم قرار می‌گیرند تا فقط آخرین کارت‌هایی که بازی کرده‌اند قابل مشاهده باشد.
اگر کارتی بازی شود که با رنک کارت بالایی دسته مطابقت دارد (مثلاً یک ورق 8 روی یک ورق  دیگر8 بازی می‌شود)، یک برک‌اوی برای شخصی که کارت مطابقت را بازی کرده است ایجاد می‌شود. همچنین، هر زمانی که یک ورق سرباز بازی می‌شود، این موضوع برای بازیکن سرباز برک‌اوی ایجاد می‌کند.
اگر بازیکنی که برک‌اوی را ایجاد می‌کند با کارت بعدی که حریف بازی می‌کند مطابقت دهد، بازیکن اول امتیاز می‌گیرد.

مثال‌ها

 • بازیکن A  ورق7 بازی می‌کند، بازیکن B هم 7 بازی می‌کند )برک‌اوی برای B)؛ بازیکن A 4 را بازی می‌کند، بازیکن B هم 4 را بازی می‌کند (گل برای بازیکن B).
 • بازیکن A ورق 7 را بازی می‌کند، بازیکنB هم 7 را بازی می‌کند، )برک‌اوی برای B)؛A با 4 بازی می‌کند،B  با 5 بازی می‌کند (برک‌اوی خنثی می‌شود). A با 9 بازی می‌کند،B  هم 9 را بازی می‌کند )برک‌اوی برای B- گل نیست)؛، A  سرباز را بازی می‌کند (برک‌اوی برای A)؛ B  ورق 8،A  ورق 8 (گل برای  A).

یک گل به خودی خود یک برک‌اوی نیست. بعد از هر گل، و قبل از به ثمر رساندن‌ یک گل جدید، نیاز به یک برک‌اوی جدید داریم. با این حال، با تطبیق کارتی که از آن برای به ثمر رساندن‌ گل استفاده می‌شود، می‌توان یک برک‌اوی ایجاد کرد.

مثال‌ها

 • A با سرباز بازی می‌کند (برک‌اوی برای A)؛ B با 6 بازی می‌کند، Aبا 6 بازی می‌کند (گل برای A).B  2 را بازی می‌کند ،A  هم 2 را بازی می‌کند (برک‌اوی برای A- گل نیست).
 • A با سرباز بازی می‌کند (برک‌اوی برای A)؛ B با 6 بازی می‌کند، A با 6 (گل برای A )، B با 6)برک‌اوی برای B)؛A  ورق شاه را بازی می‌کند، B  هم یک شاه می‌آورد (گل برای B).

فقط یک بازیکن می‌تواند در هر زمان برک‌اوی کند. وقتی بازیکنی با تطبیق یک کارت برک‌اوی می‌کند، حریف او ممکن است دوباره کارتی را با آن مطابقت دهد و برک‌اوی خود را ایجاد کند و برک‌اوی قبلی را خنثی کند.

مثال‌ها

 A با 3 بازی می‌کند، B  هم با 3 بازی می‌کند )برک‌اوی برای B)؛A  با 3 بازی می‌کند (برک‌اوی برای A- برک‌اویB  خنثی می‌شود)؛B  ورق بی‌بی را بازی می‌کند، A  هم یک بی‌بی می‌آورد (گل برای A).
A ورق 3 را بازی می‌کند، B  هم با 3 بازی می‌کند )برک‌اوی برای B)؛ A با 3 بازی می‌کند (برک‌اوی برای A- برک‌اویB  خنثی می‌شود)؛B  ورق 3 را بازی می‌کند  (برک‌اوی برای B، برک‌اوی بازیکن A خنثی می‌شود- گل نیست)؛ A  ورق بی‌بی را بازی می‌کند،B  هم بی‌بی بازی می‌کند (گل برای B)
توجه داشته باشید که با بازی سرباز هرگز نمی‌توان گلی به ثمر رساند.

مثال‌ها

 • A با 9 بازی می‌کند، B  هم با 9 بازی می‌کند )برک‌اوی برای B)؛ A  6 را بازی می‌کند، B یک سرباز را بازی می‌کند )برک‌اوی جدید برای B- گل نیست چون سرباز با 6 مطابقتی ندارد).
 • A ورق 9 را بازی می‌کند،B  هم 9 بازی می‌کند )برک‌اوی برای B)؛A با یک سرباز (برک‌اوی برای A- برک‌اویB  خنثی می‌شود)؛B  هم سرباز می‌آورد (گل نیست چون B در برک‌اوی نبود، اما یک برک‌اوی جدید برای B).

همچنین توجه داشته باشید که نمی‌توان در اولین بازی دیلر در یک دوره، با تطبیق اولین کارت بازی توسط بازیکن مقابل دیلر، گلی به ثمر رساند. این حرکت فقط یک برک‌اوی ایجاد می‌کند. و فقط بلافاصله پس از برک‌اوی می‌توان گل داشت.
هنگامی که توزیع جدید کارت‌ها در طول یک دوره اتفاق می‌افتد، کارت‌های بازی شده در جای خود باقی می‌مانند، و برک‌اوی‌ها از هر توزیع کارت به توزیع کارت دیگر منتقل می‌شوند. مثلا:

 • بازیکن غیردیلر آخرین کارت خود را بازی می‌کند، سرباز می‌آورد و یک برک‌اوی ایجاد می‌کند. دیلر آخرین کارت خود – یک ورق 10 – را بازی می‌کند و کارت‌های بعدی را پخش می‌کند. اگر غیردیلر ورق 10 در دست جدید خود داشته باشد، می‌تواند آن را بازی کند و گل بزند.
 • بازیکن غیردیلر یک ورق 8 که آخرین کارت است را بازی می‌کند، و دیلر آخرین کارت خود را بازی می‌کند که آن هم 8 است: برک‌اوی برای دیلر. دیلر کارت‌های جدید را می‌دهد و غیردیلر یک ورق 5 را بازی می‌کند. اگر دیلر 5 داشته باشد می‌تواند با تطبیق 5 یک گل به ثمر برساند.

با این حال، برک‌اوی‌ها از یک دوره به دوره دیگر منتقل نمی‌شوند. در پایان هر دوره، دسته کارت‌های بازی به هم می‌ریزد، دیلر تغییر می‌کند و همه برک‌اوی‌های خنثی‌نشده لغو می‌شوند.

امتیازدهی در بازی هاکی

معرفی و بررسی بازی کارتی هاکی (hockey)
معرفی و بررسی بازی کارتی هاکی (hockey)

گل‌های ایجاد شده‌ را می‌توان در ذهن یا روی کاغذ ثبت کرد. در پایان سه دوره، بازیکنی که گل‌های بیشتری داشته باشد برنده است.
در صورت تساوی بعد از 3 دوره بازی، بازی به دوره چهارم “مرگ ناگهانی در تایم اضافه/ Sudden Death Overtime” می‌رود. برای بازی در وقت اضافه، برای هر دست فقط 4 کارت داده می‌شود و اولین بازیکنی که گل بزند برنده‌ می‌شود. آخرین توزیع کارت‌ها در وقت اضافه مجدداً با 6 کارت خواهد بود و اگر هیچکس در کل وقت اضافه گل نداشته باشد، نتیجه بازی مساوی اعلام می‌شود.

رسوم بازی: کامنت دادن‌‌

مرسوم است که بازیکنان در مورد کارت‌های بازی شده‌‌ به شرح زیر اظهار نظر می‌کنند.

 • هنگامی که شما یک برک‌اوی ایجاد می‌کنید، معمولاً با اعلام “Breakaway!” به این موضوع اشاره می‌شود.
 • اگر گلی به ثمر برسد، بازیکن می‌تواند با گفتن “امتیازها!/ Scores” آن را اعلام کند و معمولا کل‌کل بازیکنان بعد از آن شنیده‌ می‌شود.
 • اگر حریف شما یک برک‌اوی مقابل شما داشته‌ باشد، گفتن‌ “شلیک…/ Shoots” در هنگام گذاشتن‌ کارت بعدی (اگر یک برک‌اوی دیگر نباشد) برای تنظیم نتیجه ادامه بازی یک حرکت حرفه‌ای است.
 • اگر در حین ایجاد برک‌اوی، کارت‌های بعدی با هم مطابقت نداشته‌‌ باشند، اما در فاصله یک کارت امتیاز قرار داشته‌ باشند (مثلاً: 8 روی 7 گذاشته‌ می‌شود، یا 2 روی 3 قرار می‌گیرد)، این حرکت نوعی “ضربه زدن/Hitting the Post  ” است و معمولاً توسط “شوتر” با اعلام “Hits The Post” مورد توجه قرار می‌گیرد.
 • اگر‌ در حین ایجاد برک‌اوی، کارت‌های بعدی با هم مطابقت نداشته‌ باشند اما نسبتاً نزدیک به هم باشند (مثلاً: 6 روی 4 قرار می‌گیرد)، این یک سیو در نظر گرفته‌ می‌شود و با اعلام «سیو یا ذخیره» توسط «دیفندر/ Defender/ مدافع» مورد توجه قرار می‌گیرد.
 • اگر حریف شما یک برک‌اوی در مقابل شما داشته باشد و شما یک ورق ایمن (Safety) را به زمین بیاندازید (باقیمانده از جفتی که کارتی با آن مطابقت داده نشده (به «استراتژی‌های اصلیی» مراجعه کنید)، آنگاه بازیکن می‌تواند اعلام کند که «آن را پاک می‌کند!»، و این برک‌اوی فعلی را خنثی می‌کند؛ چون می‌داند از این برک‌اوی امتیازی دریافت نخواهد کرد.

تغییرات در شیوه‌های مختلف بازی

آموزش بازی کارتی هاکی
آموزش بازی کارتی هاکی

بازی اصلی

نسخه اصلی بازی مربوط به اوایل دهه 1960 تفاوت‌های زیر را با آنچه بالاتر توضیح داده‌ایم دارد:

 1. سربازها خاصیت ویژه‌ای نداشتند. تنها راه  از بین بردن یخ یا Clearing the ice این بود که کارتی مطابق با کارت قبلی بازی کنید.
 2. بلافاصله پس از به ثمر رسیدن‌ گل، یخ از بین رفته در نظر گرفته‌ می‌شد. بنابراین بازیکن قبلی که گل زده‌ بود می‌توانست بلافاصله با تطبیق کارت بعدی حریف دوباره گلزنی کند و به این ترتیب چندین بار متوالی گلزنی می‌کرد.

انواع دیگر بازی هاکی

اکنون که این بازی به طور گسترده در کانادا گسترش یافته است، گروه‌های مختلف بازیکنان انواع مختلفی از قوانین را برای بازی تعیین کرده‌اند، همانطور که در بازی‌های کارتی سنتی هم این اتفاق می‌افتد.

برخی به این شکل بازی می‌کنند که وقتی حریف شما با تطبیق کارتی با کارت شما یک برک‌اوی ایجاد می‌کند، اگر بعد از آن، کارت تطبیق سوم را هم بازی کنید، این کارت برک‌اوی حریف شما را خنثی می‌کند، اما برک‌اوی جدیدی برای شما ایجاد نمی‌کند. مثال: A: 9، B: 9، )برک‌اوی برای B)؛ A: 9 (برک‌اوی B خنثی می‌شود). B: 2، A: 2 (برک‌اوی برای A- گل نیست)
برخی هنوز به این شمل بازی می‌کنند که (مانند بازی اصلی) یک گل نیز به عنوان یک برک‌اوی محسوب می‌شود. بنابراین اگر یک گل بزنید و سپس کارت بعدی را که حریف بازی می‌کند مطابقت دهید، این یک گل دیگر است. به عنوان مثال: A: سرباز (برک‌اوی)؛ B: 10، A: 10 (گل و برک‌اوی)؛ B: 7، A: 7 (گل برای A).

در ادامه یک نسخه تیمی از هاکی با ورق داریم که در یک سایت Student drinking games توضیح داده‌ شده‌ است. بازیکنانی که روبروی یکدیگر نشسته‌اند در یک تیم هستند. در هر دوره سه بار توزیع کارت انجام می‌شود: دور اول به هر نفر پنج کارت و دور دوم یا سوم به هر بازیکن چهار کارت داده‌ می‌شود. در‌ این نسخه، برک‌اوی با عنوان “پاس” شناخته می‌شود: چون برک‌اوی به پارتنر شما امکان می‌دهد تا اگر بتواند کارتی را بازی کند که آن را با کارتی که بعد از شما توسط حریف بازی می‌شود مطابقت دهد، گل بزند.
در نسخه دیگری از بازی که توسط رالف ویگوم از ساسکاچوان توصیف شده‌ است، چهار کارت به هر بازیکن داده‌ می‌شود و یک بسته چهار کارتی هم در مرکز میز قرار داده می‌شود تا آغازگر دسته کارت‌های بازی باشد. سپس بقیه توزیع کارت‌ها هم 4تایی هستند و در مجموع 6توزیع داریم. در این نسخه ورق‌های 2 مانند سربازها عمل می‌کنند – آنها همچنین یک برک‌اوی ایجاد می‌کنند که در این نسخه به عنوان از بین برنده یخ نیز شناخته می‌شود. هنگامی که یخ را حذف می‌کنید، دسته کارت‌های بازی را از روی میز برمی‌دارید. سپس پس از بازی بعدی حریف، می‌توانید با تطبیق کارت حریف یا با بازی سرباز یا ورق دو، یک گل به ثمر برسانید.

یک گل همچنین یخ را حذف می‌کند (دسته کارت‌های بازی برداشته می‌شوند) و بنابراین اگر به تطبیق کارت حریف خود ادامه دهید (یا یک سرباز یا دو روی آن بازی کنید، می‌توانید چندین گل متوالی به ثمر برسانید). حریف شما می‌تواند با بازی ایمن سرباز یا ورق دو روی میز خالی، این کار را متوقف کند. این کارت‌ها بلافاصله پاک می‌شود و گلزنی شما را متوقف می‌کند و یخ را برای حریف پاک می‌کند. در اولین توزیع کارت در هر دوره، بازیکنان می‌توانند چهار کارتی را که دسته کارت بازی را شروع می‌کنند، بررسی کنند. آنها نباید حاوی دو، سرباز یا جفت باشند – در صورت وجود، آنها به بسته برگردانده‌ می‌شوند و کارت‌ها دوباره بر می‌خورند و 4 کارت جدید در دسته کارت‌های بازی قرار می‌گیرند.

نسخه پل فلچر

پل فلچر نسخه‌ای از هاکی با ورق را با استفاده از کارت‌های ویژه توسعه داده‌ است. می‌توان آن را با دو بازیکن یا به صورت یک بازی تیمی چهارنفره بازی کرد. او همچنین فرمت مخصوصی مناسب مسابقات را ابداع کرده است. او قصد دارد نسخه کامپیوتری این بازی را نیز منتشر کند.

نسخه دوایت جی استکهام

دوایت جی استکهام نسخه هاکی را که در دهه 1960 بازی می‌کرده را توصیف می‌کند. قوانین تا آنجا که با نسخه‌های فوق متفاوت است، به شرح زیر هستند:

 1. به هر بازیکن فقط چهار کارت داده می‌شود: پس از پنج دور توزیع کارت، 12 کارت باقی می‌ماند و توزیع کارت نهایی با 6 کارت برای هر بازیکن است. این پایان دوره است: کارت‌ها جمع‌آوری می‌شوند و توسط بازیکن دیگر بر می‌خورند و برای دوره بعدی میان بازیکنان تقسیم می‌شود. یک بازی از سه دوره تشکیل شده‌ است.
 2. در این نسخه به جای “برک‌اوی”، از اصطلاح “شات” استفاده می‌شود، اما آنها به روشی تقریبا مشابه عمل می‌کنند. تطبیق با کارتی که حریف شما بازی کرده یک شات ایجاد می‌کند. سپس اگر حریف شما یک کارت متفاوت بازی کند و کارت شما نیز با این کارت دوم مطابقت داشته باشد، گل می‌زنید. مثال:A ورق 7 را بازی می‌کند ، B  هم با 7 بازی می‌کند (شات)؛ A ورق 9 بازی می‌کند،B  هم 9 بازی می‌کند (گل برای B).
 3. اگر حریف شما شات کند، می‌توانید با بازی کارت سوم هم رتبه، شات او را مسدود کنید. به عنوان مثال A یک 5 بازی می‌کند، B یک 5 (شات)، A  5 دیگری را بازی می‌کند؛ این حرکت شات B را مسدود می‌کند اما شاتی برای A ایجاد نمی‌کند. اگر B اکنون ورق 5 چهارم را بازی کند، این یک شات جدید برای B است. همچنین کارت بازیکن B برای گلزنی باید با بازی بعدی A مطابقت داشته باشد.
 4. بازی سرباز به صورت اتوماتیک یک شات است. مثال: A 9، B سرباز (شات خودکار)، A 10، B 10 بازی می‌کند و گل می‌زند. همچنین سرباز می‌تواند برای جلوگیری از هر شاتی استفاده شود. تنها راه جلوگیری از شات خودکار، بازی یک سرباز دیگر است. توجه داشته باشید که سرباز استفاده شده‌ برای جلوگیری از شات به عنوان یک شات جدید به حساب نمی‌آید. مثال: A: 3، B: 3 (شات)؛A  بازی سرباز (بلاک). B بازی 6، A بازی 6 (شات). مثال دیگر:A  یک شاه را بازی می‌کند، B سرباز می‌آورد (شات)؛ A: سرباز (بلاک)؛ B: سرباز (شات)؛ A: 10، B: 10 (گل).
 5. توجه داشته باشید که هرگز نمی‌توان از سرباز برای گلزنی استفاده کرد؛ A: 8، B: 8 (شات). A: 4، B:سرباز (این بازی گل نیست و فقط یک شات جدید ایجاد می‌کند).
 6. طبق معمول، کارت‌های بازی شده از یک سری توزیع به توزیع کارت دیگر در یک دوره منتقل می‌شوند (شما می‌توانید آخرین کارت را از یک معامله با اولین کارت از یک معامله جدید مطابقت دهید)، اما از یک دوره به دوره دیگر منتقل نخواهند شد.

نسخه پیتر ماگیار

پیتر ماگیار در دهه 1970 نسخه مشابهی را با چند قانون اضافی تنظیم کرد:

7. در این نسخه ورق‌های شاه قرمز به همان شکلی که سربازها شات ایجاد می‌کنند، باعث ایجاد شات می‌شوند.
8. Ace of Spades/ آس پیک” یک «بازی قدرتمند» است. بازی Ace of Spades روی شاتی که توسط کارت‌های مشابه یا سرباز یا شاه قرمز ایجاد شده است، شات را بلاک می‌کند و به شما امکان می‌دهد در نوبت بعدی خود گل بزنید، اگر با کارت بعدی بازیکن دیگر مطابقت داشته باشید یا کارتی را بازی کنید که فقط یک شماره با رنک آن تفاوت دارد. به عنوان مثال: 10، 10 (شات)، آس پیک(بازی قدرت)، 7، 8 (امتیاز).
9. بی‌بی دل یک شات پنالتی است. می‌توان آن را در پاسخ به یک شات معمولی یا یک بازی قدرتمند رو کرد، آن را مسدود کرد و یک شات ایجاد کرد که به هیچ روشی مسدود نمی‌شود. پس از بازی بی‌بی دل، می‌توانید در نوبت بعدی خود با مطابقت با هر کارتی که حریف بعدی بازی می‌کند، امتیاز کسب کنید، حتی اگر یک سرباز، شاه قرمز یا آس پیک باشد.

استراتژی‌های اصلی

 • مانند همه بازی‌های با ورق، تمام تلاش خود را بکنید تا کارت‌های بازی شده را به خاطر بسپارید. سپس می‌توانید کارت‌هایی را انتخاب کنید که اگر حریف شما برک‌اوی تشکیل داده باشد، امتیازدادن به آن‌ها سخت‌تر است، زیرا تعداد کمتری از آن کارت‌ها باقی می‌ماند. اگر تلاش برای به خاطر سپردن همه کارت‌ها برایتان سخت است، چند کارت تصادفی انتخاب کنید و تعداد کارت‌های بازی شده را در خاطر نگه دارید.
 • اگر‌ یک جفت در دست دارید، زودتر یکی از کارت‌ها را بازی کنید. اگر حریف شما برک‌اوی تشکیل می‌دهد، اکنون می‌توانید کارتی را مطابق با آن بازی کنید، برک‌اوی قبلی را لغو کنید، و یک برک‌اوی جدید برای خود تشکیل دهید. اگر حریف شما برک‌اوی تشکیل نداد، کارت دیگری را که جفت را تشکیل داده‌ است نگه دارید. این یک “کارت ایمن” است. اگر حریف شما یک برک‌اوی می‌گیرد، می‌توانید این کارت را بازی کنید و مطمئن باشید که آنها گل نمی‌زنند (مگر اینکه به نحوی از برک‌اوی که باید قبلاً می‌گرفتند چشم پوشی کنند).
 • اگر دیلر دوره فعلی نباشید، ایده خوبی است که از سرباز خود به عنوان آخرین کارت خود برای بازیاستفاده کنید. در این حالت یک برک‌اوی می‌گیرید و حریف شما کارت نهایی خود را می‌گذارد و نمی‌تواند کارتی را بر اساس کارت‌های قبلی که گذاشته شده انتخاب کند. اکنون شما 5 کارت دارید (اگر دست آخر یک دوره باشد6 کارت)، کارت‌های جدیدی که هر کدام ممکن است امتیازی بگیرند. بازی سرباز در این زمان کمترین احتمال را برای از دست دادن برک‌اوی و بیشترین احتمال گلزنی با آن را در دست بعدی برای شما فراهم می‌کند.
 • اگر‌ از یک لید ضعیف در پایان بازی محافظت می‌کنید، سربازها را به عنوان کارت ایمن نگه دارید. اگر حریف شما برک‌اوی داشت، می‌توانید به طور خودکار آن را با سرباز خود خاتمه دهید، شانس گلزنی او را متوقف کنید و در همان زمان به خودتان یک امتیاز بدهید.
 • اگر متوجه شدید که وقتی حریف در برک‌اوی‌ها گل نمی‌زند یا از کارت‌هایی استفاده می‌کند که در آن‌ها می‌تواند اعلام کند “به پست ضربه زده!”، پس از آن، یک استراتژی خوب هنگام قرار دادن کارت برای شات، استفاده از یکی از مجموعه کارت‌های مجاور است. به این ترتیب اگر حریف شما گل نزند اما به پست ضربه بزند، ممکن است از این کارت برک‌اوی بگیرید.

مثال با کامنت‌ها

هر بازیکن یک تیم هاکی را برای نمایندگی انتخاب می‌کند
دارل برنده کات می شود و دیلر اولین دوره را انتخاب می‌کند
دارل به هر بازیکن یک دست 5 کارتی می‌دهد
کارت‌های جان: 8، آس، شاه، بی‌بی، سرباز
کارت‌های دارل: 3،3،8،10، بی‌بی
جان بازی را آغاز می‌کند.

بازی جانکامنتبازی دارلکامنت
آُسآس3سه
8هشت8برک‌اوی
شاهشوت… / Shootsبی‌بیضربه به پست/ Hits the post
بی‌بیبرک‌اوی3خنثی
سربازبرک‌اوی10ده

دارل به هر بازیکن 5کارت دیگر می‌دهد:
کارت‌های جان: 2، 4، 5، 10، آس
کارت‌های دارل: 3، 4، 7، شاه، شاه
برک‌اوی منتقل می‌شود.
جان بازی را شروع می‌کند.
بازی به شیوه بالایی ادامه می‌یابد…

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی کارتی اسکوپون (Scopone)

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی کارتی وار (War)

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی کارتی روندا (Ronda)