معرفی و بررسی بازی کارتی دیلوتی (Diloti)

معرفی و بررسی بازی کارتی دیلوتی (Diloti)

دیلوتی یک بازی فیشینگ یونانی است که ایده‌های دو بازی یونانی دیگر با نام‌های Kontsina و Xeri را ترکیب می‌کند.

دیلوتی (Diloti) یک بازی فیشینگ یونانی است که ایده‌های دو بازی یونانی دیگر با نام‌های Kontsina و Xeri را ترکیب می‌کند و امکان اعلام را به آن اضافه می‌کند که چیزی شبیه به بیلدینگ در بازی کازینو است. نام دیلوتی به یونانی Δηλωτή از فعل «δηλώνω» به معنای «اعلام کردن‌» گرفته‌ شده‌ است. در ادامه این مقاله به معرفی و بررسی این بازی می‌پردازیم. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان، کارت‌ها و توزیع آنها در بازی دیلوتی

دیلوتی با پک بین‌المللی استاندارد 52 کارتی بازی می‌شود. می‌توان آن را با 2 یا 4 بازیکن در دو تیم ثابت 2نفره بازی کرد. ابتدا بازی دو نفره توضیح داده‌ خواهد شد.
دیلر اول با هر روشی که بازیکنان بخواهند، به راحتی انتخاب می‌شود. به طور کلی دیلر بودن مفید نیست زیرا بازیکن غیر دیلر اولین فرصت برای گرفتن‌ کارت‌های دلخواه را دارد که ممکن است در شروع بازی روی میز باشند. نوبت دیلر بعد از هر دست می‌چرخد.
به هر بازیکن 6 کارت داده‌ می شود: 6 کارت اول را حریف دیلر و شش کارت بعدی را دیلر دریافت می‌کند. چهار کارت بعدی به طور جداگانه رو به بالا روی میز قرار می‌گیرند. در موارد نادری که کارت‌های رو به بالا شامل 3 یا 4 کارت با ارزش مساوی می‌شوند، کارت‌های میز با کارت‌های بسته بر می‌خورند و مجموعه جدیدی از چهار کارت رو به بالا توزیع می‌شود. بقیه بسته رو به پایین کنار گذاشته‌ می‌شود و بعداً در راند توزیع می‌شود.

روش بازی دیلوتی

بازیکن غیر دیلر بعد از هر دور توزیع کارت ابتدا بازی می‌کند و نوبت بازی بین بازیکنان می‌چرخد. در هر نوبت، هر بازیکن باید دقیقاً یک کارت از دست خود بازی کند و یکی از چهار عمل زیر را انجام دهد:

 1. کارتی را با ارزش برابر با یکی از کارت‌های میز بازی کند و آن کارت را جمع کند. اگر دو یا سه کارت با اعداد یکسان روی میز باشد، بازیکن ممکن است با بازی کردن یک کارت به آن ارزش، همه آنها را جمع کند. با این حال، اگر یک پیکچر کارت (شاه، بی‌بی یا سرباز) بازی شود که با کارت دیگری روی میز مطابقت داشته‌ باشد، بازیکن باید دقیقاً و فقط یک کارت مطابق با کارت بازی شده‌ جمع کند.
 2. با بازی کردن یک کارت، می‌توانید کارت‌هایی را جمع کنید که مجموع ارزش آنها با کارت شما برابر باشد. پیکچر کارت‌ها ارزش عددی ندارند. ارزش آس با مقدار یک محاسبه می‌شود. اگر دو یا چند ترکیب جداگانه از کارت‌ها مجموع یکسانی داشته باشند، همه این ترکیب‌ها را می‌توان با بازی کردن یک کارت که مقداری برابر با مجموع دارد، بدست آورد.

مثال‌ها

 • کارت‌های روی میز: 3، 5. یک ورق 8 می‌تواند هر دو کارت را بگیرد.
 • کارت‌های روی میز: آس، 4، 5.  یک ورق 10 می‌تواند هر سه کارت را بگیرد.
 • کارت‌های روی میز: 2، 4، 6. یک ورق 6 می‌تواند هر سه کارت را بگیرد (ورق 6 به تنهایی، و 2+4=6)
 • کارت‌های روی میز: آس، 4، 5، 8. یک ورق 9 می‌تواند هر چهار کارت را بگیرد (1+8=9 و 4+5=9)
 • کارت‌های روی میز: آس، 2، 3،6، 7. یک ورق 10 می‌تواند A+2+7 یا A+3+6 یا 3+7 را بگیرد، هر کدام که بازیکن انتخاب کند، اما کارت‌های دیگر باید روی میز باقی بماند.

3. از یک کارت برای ایجاد یا اضافه کردن یک اعلامیه استفاده کنید.

4. یک اعلامیه را به تنهایی یا همراه با کارت‌های دیگر جمع کنید.‌

5. اگر بازیکن نمی‌تواند یا نمی‌خواهد چیزی را جمع کند، یا اعلامیه‌ای ایجاد یا اضافه کند، باید کارتی را که بازی می‌کند رو به بالا روی میز بگذارد. این حرکت به عنوان “قراردادن‌” کارت روی میز نامیده‌ می‌شود. با این حال، اگر پیکچرکارت دیگری با همان ارزش روی میز وجود داشته‌ باشد، امکان گذاشتن‌ یک پیکچرکارت دیگر وجود ندارد. همانطور که در بالا ذکر شد، بازیکن باید دقیقاً و فقط یکی از ترکیب‌های منطبق را جمع کند.

هر زمان که کارت‌هایی از روی میز جمع می‌شود، این کارت‌ها به همراه کارتی که برای گرفتن‌ آن‌ها بازی می‌شود، به یک ستون کارت پشت‌ورو که جلوی بازیکن قرار دارد اضافه‌ می‌شود. ممکن است تا پایان بازی دوباره به کارت‌های موجود در ستون بازیکنان نگاه نشود.

اعلامیه‌ها

دیلوتی انواع دیگری از اقدامات به نام “اعلامیه” را که در بازی ساده‌تری مانند Kontsina مجاز نیستند، شامل می‌شود. اعلان‌ها در دیلوتی شبیه به بیلدینگ‌ها در کازینو هستند. آنها مشخصه اصلی بازی دیلوتی هستند و نام بازی را به آن داده‌اند. هنگام اعلام، یک بازیکن یک یا چند کارت عددی را به همراه کارت بازی خود از روی میز جمع می‌کند و آنها را به صورت دسته‌ای روی میز قرار می‌دهد و ارزش مجموعه را اعلام می‌کند.

اکنون می‌توان این دسته کارت را با کارتی مطابق با ارزش آن گرفت، اما کارت‌های موجود در این ستون دیگر نمی‌توانند جداگانه جمع شوند. بازیکنی که اعلامیه‌ای را بیان می‌کند باید کارتی را در دست داشته باشد که با ارزش آن مطابقت داشته باشد. و اگر هیچ بازیکن دیگری در این مدت اعلامیه را نگرفت یا ارزش آن را تغییر نداد، مسئولیت این اعلامیه را بر عهده دارد. دو نوع اعلامیه وجود دارد: اعلامیه ساده و اعلامیه گروهی یا خانوادگی. تک کارت‌های روی میز که بخشی از هیچ اعلامیه‌ای نیستند هم به عنوان کارت‌های “آزاد یا لوز/ Loose Cards” شناخته می‌شوند.

اعلامیه‌های ساده

زمانی که یک بازیکن یک کارت عددی را از دست خود بازی می‌کند، آن را با یک یا چند کارت لوز که روی میز هستند در یک دسته ترکیب می‌کند. پایل یا ستون یک “اعلامیه ساده” است و ارزش آن برابر با مجموع ارزش کارت‌های موجود در آن ستون است. معمولاً بازیکن ارزش پایل را به صورت شفاهی اعلام می‌کند. به عنوان مثال، یک آس بازی می‌کند، آن را با 2 و 5 لوز ترکیب می‌کند و “هشت” را اعلام می‌کند، اگرچه این اعلام اجباری نیست. برای اعلامیه ساده، بازیکن باید کارتی با ارزش اعلام شده‌ را در دست داشته باشد.

هر بازیکنی که کارتی را بازی می‌کند که با ارزش اعلامیه مطابقت دارد، می‌تواند یک اعلامیه ساده بگیرد. در همان زمان می‌توان کارت‌های دیگری را که با ارزش اعلامیه مطابقت دارند و همچنین کارت‌هایی که مجموع آنها با ارزش اعلامیه برابر هستند را جمع کرد.
یک اعلامیه ساده ممکن است توسط حریف بازیکنی که آن را اعلام کرده است، بیان شود. یک اعلامیه با اضافه کردن‌ کارتی که بازی شده‌ به پایل بیان می‌شود. این حرکت یک اعلامیه ساده جدید ایجاد می‌کند که ارزش آن برابر با ارزش کل کارت‌های موجود در پایل است.

بازیکنی که اعلامیه‌ای را مطرح می‌کند باید کارتی برابر با ارزش جدید اعلامیه در دست داشته باشد. یک بازیکن مجاز نیست اعلامیه خود را مطرح کند، اما اگر اعلامیه ساده شما توسط حریف شما مطرح شده‌ باشد، می‌توانید آن را دوباره مطرح کنید، مشروط بر اینکه کارتی با ارزش جدید در اختیار داشته باشید. به این ترتیب ممکن است یک اعلان چندین بار مطرح شود، البته نه بیشتر از مقدار 10، زیرا هیچ کارت واحدی با مقدار بالاتر از 10 وجود ندارد.

نمونه‌هایی از اعلامیه‌های ساده

 • روی میز یک کارت لوز 5 وجود دارد. بازیکنی که نوبت اوست یک کارت 3 را روی 5 بازی می‌کند و یک پایل ایجاد می‌کند و ارزش آن را “8” اعلام می‌کند.
 • یک آس لوز و یک 3 لوز روی میز هستند. بازیکن یک ورق 6 را بازی می‌کند و آن را با آس و 3 کنار هم قرار می‌دهد تا یک اعلامیه ساده 10 ایجاد کند.
 • بازیکنی 4 را اعلام کرده است. حریف او اعلامیه را با اضافه کردن یک 5 به پایل بالا می‌برد و آن را “9” اعلام می‌کند.
 • اعلامیه 7 روی میز وجود دارد. یک بازیکن ممکن است با بازی ورق 7 آن را جمع کند.

اعلامیه‌های گروهی (که به آن اعلامیه‌های “خانوادگی” نیز گفته‌ می‌شود)

یک اعلامیه گروهی حداقل از دو جزء تشکیل شده‌ است. هر جزء یک کارت واحد با ارزشی برابر با ارزش گروه یا مجموعه‌ای از کارت‌ها است که مجموعی برابر با ارزش گروه دارند. به عنوان مثال یک اعلامیه گروهی با مقدار 8 می‌تواند شامل دو ورق 8 یا (8، 5، 3، 7، آس) باشد زیرا 5+3=7+1=8؛ یا می‌تواند شامل ورق‌های 5، 3، 6، 2 شود. یک اعلامیه گروهی از بازی کردن یک کارت از دست، ترکیب آن با یک یا چند کارت لوز روی میز و گاهی یک اعلامیه ساده که ارزش آن برابر با اعلامیه گروهی است، تشکیل می‌شود.
یک اعلامیه گروهی از قوانین خاصی پیروی می‌کند. ممکن است بالا نیاید، و تنها راه برای گرفتن‌ آن، بازی کردن کارتی با همان ارزش اعلامیه است. به عنوان مثال، یک گروه 9 و یک آس را نمی‌توان با بازی یک ورق 10 با هم گرفت. با این حال، یک گروه 9 و یک 9 لوز ممکن است توسط یک 9 واحد با هم گرفته‌ شوند. یک گروه 9، یک 4 لوز و یک 5 لوز هم ممکن است با یک ورق 9 گرفته‌ شوند.
هنگام اعلام یک گروه، بازیکن معمولاً ارزش گروه را اعلام می‌کند. به عنوان مثال: با گفتن “دو ورق 9” یا “گروه 9” یا “خانواده 9″؛ البته این معمولاً اجباری نیست، اما در صورت وجود ابهام در مورد نوع اعلامیه، باید انجام شود. به عنوان مثال، یک اعلامیه متشکل از دو ورق 4 ممکن است یک گروه 4 یا یک اعلامیه ساده از 8 باشد. این باید توسط بازیکن به روشنی بیان شود.
همانند یک اعلامیه ساده، بازیکنی که یک اعلامیه گروهی ایجاد می‌کند یا به آن کارتی را اضافه می‌کند، باید کارتی برابر با ارزش اعلامیه در دست داشته باشد.

نمونه‌هایی از اعلامیه‌های گروهی

 • روی میز یک کارت 5 لوز وجود دارد. بازیکن با بازی یک ترکیب دوتایی 5، یک گروه 2تایی تشکیل می‌دهد.
 • روی میز کارت‌های 6، 4 و 2 وجود دارد. بازیکن با بازی کردن یک ورق 6 و جمع کردن آن به همراه 6 دیگر و گروه 4+2 در یک پایل چهار کارتی رو به بالا، گروه 3تایی 6 را تشکیل می‌دهد.
 • روی میز کارت‌های 8 و 2 وجود دارند. بازیکن یک گروه 2تایی 8 را با بازی کردن یک ورق 6 از دست خود، و یک پایل با 2 و 8، تشکیل می‌دهد.
 • یک اعلامیه ساده 8 و یک ورق 9 روی میز وجود دارد. بازیکن اعلامیه 8 را با یک آس بالا می‌برد و اعلامیه افزایش یافته‌ را با 9 ترکیب می‌کند تا یک گروه دوتایی 9 تشکیل دهد.
 • یک بازیکن یک اعلامیه ساده از 7 را تشکیل می‌دهد. سپس حریف او یک اعلامیه ساده 5 را تشکیل می‌دهد. بازیکن اول اعلامیه حریف خود را با یک 2 بالا می‌برد و آن را با اعلامیه خود ترکیب می‌کند تا یک گروه 2تایی 7 ایجاد کند.
 • یک بازیکن یک اعلامیه ساده از 6 تشکیل می‌دهد. در نوبت بعدی، او یک ورق 6 دیگر را به اعلامیه اضافه می‌کند و آن را به یک گروه دوتایی 6 تبدیل می‌کند.
 • یکی از حالت‌های ممکن اما غیرعادی به شرح زیر است: کارت‌های روی میز 2، 3، 4، 8 هستند. بازیکن یک آس بازی می‌کند و یک گروه دوتایی 8 به همراه 3، 4 و 8 روی میز تشکیل می‌دهد. سپس حریف با بازی 4 روی 2 میز، یک اعلامیه ساده 6 را تشکیل می‌دهد. بازیکن اول با بازی یک ورق 2 دیگر، آن اعلامیه را به 8 می‌رساند و آن را به گروه خود اضافه می‌کند و یک گروه 3تایی 8 تشکیل می‌دهد. پس از آن، حریف یک آس روی میز می‌گذارد. بازیکن اول یک 7 را روی آس بازی می‌کند و دو کارت را به گروه خود اضافه می‌کند و آن را به یک گروه چهارتایی 8 تبدیل می‌کند. در نوبت بعدی، آن بازیکن یک ورق 8 از دست خود را به گروه اضافه می‌کند و آن را به یک گروه 5 تایی 8 تبدیل می‌کند. و در نهایت بازیکن در نوبت بعدی خود یک کارت 8 دیگر را بازی می‌کند و کل گروه ده کارتی (A+3+4, 8, 4+2+2, A+7, 8) را به همراه ورق 8 که برای گرفتن آن بازی کرده است می‌گیرد.

قوانین حاکم بر اعلامیه‌ها ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسند، اما پس از چند بار انجام بازی، به سرعت تبدیل به یک عادت همیشگی می‌شود.
توجه داشته باشید که پیکچرکارت‌ها ممکن است بخشی از هیچ اعلامیه‌ای نباشند. پیکچرکارت‌ها را فقط می‌توان به‌طور جداگانه و یکی یکی گرفت. یعنی با تطبیق یک کارت روی میز با کارت بازی شده‌ دیگری از همان رنک.

تعهدات اعلام کننده

هنگامی که بازیکنی اعلامیه‌ای را اعلام می‌کند (یا چیزی به یک اعلامیه موجود اضافه می‌کند و در نتیجه آن را متعلق به خود می‌کند)، متعهد می‌شود که قبل از گذاشتن‌ هر کارتی روی میز و قبل از هر گونه اعلامیه دیگری، اعلامیه قبلی را بگیرند. بنابراین، تا زمانی که اعلامیه آنها توسط بازیکن دیگری گرفته‌، مطرح یا به آن اضافه شود، تنها اقداماتی که در اختیار بازیکن اعلام کننده‌ است به شرح زیر است:

 • با هر یک از روش‌هایی که در بالا توضیح داده‌ شد، کارت یا کارت‌هایی را از میز جمع کند.
 • با بازی کارتی با ارزشی برابر با ارزش اعلامیه، اعلامیه خود را بگیرد.
 • به ارزش اعلامیه چیزی را اضافه کند تا یک اعلامیه گروهی با مقدار جدید تشکیل شود.

همچنین بازیکنی که اعلامیه‌ای را اعلام کرده است باید کارتی داشته باشد که ارزش آن برابر با اعلامیه باشد و مجاز به استفاده از این کارت برای هدفی غیر از گرفتن‌ اعلامیه نیست مگر اینکه این اعلامیه توسط بازیکن دیگری مطرح یا جمع شود.

“Xeri”

بازیکنی که کارتی را بازی می‌کند و تمام کارت‌های رو به بالا را از روی میز جمع می‌کند، گفته‌ می‌شود که کارت‌ها را به عنوان Xeri، خشک یا ساده گرفته‌ است. در این صورت، یکی از کارت‌های گرفته شده‌ رو به بالا در ستون کارت‌های جمع شده‌ بازیکن و عمود بر آن قرار می‌گیرد، به طوری که حدود نیمی از کارت نشان داده‌ می‌شود. این کارت همچنان به عنوان بخشی از کارت‌های جمع شده‌ بازیکن به حساب می‌آید. کارت رو به بالا قرار داده‌ می‌شود تا هر بازیکن تعداد”xeri” های خود را ثبت کند. یک بازیکن ممکن است در طول بازی هر تعداد “xeri” داشته باشد.
توجه کنید که اولین کارتی که در یک دور بازی می‌شود “xeri” به حساب نمی‌آید، حتی اگر هر چهارکارتی را که دیلر روی میز پخش کرده را جمع کند.
وجود “xeri” و ارزش بالای آن، بازی را از نظر استراتژیک بسیار پیچیده‌تر می‌کند. بازیکنان باید از هر فرصتی برای گرفتن‌ امتیاز “xeri” خود استفاده کنند و در عین حال مراقب باشند که به حریف اجازه ندهند هیچ “xeri” را به ثمر برساند. در اینجا چند نمونه از نحوه گرفتن‌ امتیاز یک “xeri” آورده‌ شده‌ است (به غیر از اینکه بازیکنی بدیهی‌ترین اشتباه را با گذاشتن‌ تنها یک کارت روی میز انجام می‌دهد).

 • کارت‌های روی میز 3، 5، 7 هستند. اگر بازیکنی 3 را بگیرد، حریف نمی‌تواند “xeri” بزند (هیچ کارتی با ارزش 12 وجود ندارد). با این حال، اگر بازیکن 5 یا 7 را بگیرد، حریف می‌تواند با داشتن کارت مناسب (به ترتیب 10 یا 8) “xeri” را به دست آورد.
 • کارت‌های روی میز 5، 9 و سرباز هستند. بازیکنی 3 را به 5 اضافه می‌کند و 8 را اعلام می‌کند. حریف او 9 را جمع می‌کند. اعلام کننده اکنون اجازه ندارد کارتی روی میز بگذارد. اگر اعلام کننده یک سرباز برای جمع کردن‌ سرباز میز یا گروه دوتایی 9 نداشته‌ باشد تا بتواند یکی را به اعلامیه اضافه کند تا گروه جدیدی تشکیل دهد، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد گرفتن‌ اعلامیه است. در این مرحله، اگر حریف یک سرباز داشته باشد، تیم او یک “xeri” می‌گیرد.
 • کارت‌های روی میز 10 و سرباز هستند و هر بازیکن فقط یک کارت در دست دارد. اگر بازیکنی که نوبت اوست سرباز داشته باشد، اجازه ندارد آن را بازی کند، چون پیکچرکارت است. او باید سرباز را از روی میز جمع کند و 10 را باقی بگذارد. اگر حریف ورق 10 در دست داشته باشد، امتیاز “xeri” را بدست خواهد آورد.

توزیع کارت‌های جدید و پایان راند بازی

بازیکنان تا زمانی که ورق‌هایشان به پایان برسد، به نوبت ورق جدیدی بازی می‌کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد، دیلر 6 کارت دیگر از قسمت رو نشده‌ بسته‌ را به هر بازیکن می‌دهد تا یک دست جدید را شروع کنند. هیچ کارت دیگری روی میز قرار داده‌ نمی‌شود. بازی مانند قبل ادامه می‌یابد، و پس از هر سری توزیع کارت‌ها، بازی با بازیکنی غیر از دیلر شروع می‌شود. این کار تا زمانی که کل بسته توزیع شود ادامه‌ می‌یابد.
هنگامی که کل کارت‌های بسته و دست هر دو بازیکن تمام شد، هر کارتی که روی میز باقی مانده‌ است به ستون کارت‌های جمع شده‌ بازیکنی که آخرین کارت را از میز جمع کرده‌ اضافه‌ می‌شود. این راند به پایان می‌رسد. گرفتن این آخرین کارت‌ها به‌عنوان «xeri» به حساب نمی‌آید، اما دیلر می‌تواند با آخرین کارت، یک «xeri» به ثمر برساند؛ در صورتی که این کارت بتواند همه کارت‌های میز را جمع‌ کند.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی کارتی هوتوپوسی (Huutopussi)

محاسبه امتیازات در دیلوتی

بازی دیلوتی (Diloti)
بازی دیلوتی (Diloti)

پس از پایان دور، هر بازیکن برای کارت‌هایی که جمع کرده است امتیاز می‌گیرد. در مجموع 11 امتیاز به اضافه امتیاز هر “xeri” وجود دارد. امتیازات به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

 • 4 امتیاز برای “کارت‌ها”: به بازیکنی تعلق می‌گیرد که بیشترین کارت را جمع کرده باشد. در صورتی که هر دو بازیکن دقیقاً 26 کارت را جمع کنند، گفته‌ می‌شود که کارت‌ها “تقسیم” شده‌ و هیچ بازیکنی برای “کارت‌ها” امتیازی نمی‌گیرد.
 • 1 امتیاز برای هر آس که بازیکن جمع کرده باشد. (مجموعا 4امتیاز)
 • 2 امتیاز برای “10 خوب/ The good 10”: به بازیکنی تعلق می‌گیرد که 10خشت را جمع کند.
 • 1 امتیاز برای “2 خوب”: به بازیکنی تعلق می‌گیرد که 2 گشنیز را جمع کند.
 • 10امتیاز برای هر “xeri”

مجموع امتیازهای کسب شده توسط هر بازیکن در طول راند، محاسبه‌ می‌شود.

تارگت معمولاً روی 61 بسته می‌شود. وقتی بازیکنی به آن امتیاز می‌رسد، برنده بازی خواهد بود. اگر هر دو بازیکن در یک دور به 61 برسند، بازیکنی که امتیاز بالاتری دارد برنده خواهد بود. در صورت مساوی بودن امتیازات، یک دور دیگر بازی انجام می‌شود.

بازی چهارنفره دیلوتی

چهار بازیکن دو تیم ثابت دونفره را تشکیل می‌دهند. پارتنرها رو به روی یکدیگر می‌نشینند، به طوری که هر بازیکن بین دو حریف خود نشسته باشد. توزیع کارت‌ها و بازی خلاف جهت عقربه‌های ساعت انجام می‌شوند. نوبت دیلر بعد از هر دور به سمت راست می‌چرخد.
مانند بازی دو نفره، شش کارت به هر بازیکن داده می‌شود: شش کارت اول به بازیکن سمت راست دیلر، سپس شش کارت به پارتنر دیلر، شش کارت به بازیکن سمت چپ دیلر، و سپس شش کارت به دیلر داده می‌شود. پس از آن کارت‌ها رو به بالا روی میز قرار می‌گیرند. بازی هم به همان روشی که در بازی دو نفره انجام می‌شود، از بازیکن سمت راست دیلر شروع می‌شود، و وقتی دست‌ها خالی می‌شوند، شش کارت جدید به هر بازیکن داده می‌شود که بسته را تمام می‌کند.

هر اعلامیه فقط به بازیکنی که آن را اعلام کرده است تعلق دارد. پارتنر او آزاد است که به هر شکلی که می‌خواهد بازی کند. هر گونه اعلامیه ساده‌ای که یک بازیکن بیان می‌کند فقط ممکن است توسط یکی از حریفان مطرح شود، و پارتنر او نمی‌تواند آن را اعلام کند. با این حال، ممکن است هر بازیکنی برای اعلام گروهی با همان ارزش، کارت‌هایی را به یک اعلامیه اضافه کند. بازیکنی که چیزی به اعلامیه اضافه می‌کند مسئولیت نگهداری کارتی را بر عهده می‌گیرد که با آن اعلامیه را جمع می‌کند.
پس از پایان دور، کارت‌هایی که هر تیم گرفته است با هم جمع می‌شوند و امتیازات طبق معمول برای هر تیم محاسبه می‌شود.

ورژن‌های متفاوت دیلوتی

توزیع کارت‌ها

برخی به دیلر اجازه می‌دهند قبل از توزیع کارت‌ها به پایین‌ترین کارت بسته نگاه کند. در این صورت، دیلر از قبل یکی از کارت‌هایی را که در توزیع کارت‌های نهایی راند دریافت می‌کند، دیده است.
برخی به بازیکنی که 5 یا 6 پیکچرکارت را در اولین سری توزیع کارت یک راند دریافت می‌کند، اجازه می‌دهند تا راند را لغو کند و درخواست کند که کارت‌ها دوباره بر بخورند و دوباره توسط همان دیلر پخش شوند. برخی‌ این امتیاز را نه تنها در اولین سری توزیع، بلکه در هر سری مجاز می‌دانند.
برخی زمانی که دقیقاً سه کارت برابر (مثلاً سه بی‌بی) روی میز باشند، توزیع کارت‌ها را تکرار نمی‌کنند. در عوض، در این حالت خاص، بازیکنی که کارت چهارم از این رنک را بازی می‌کند، هر سه پیکچرکارت منطبق را جمع می‌کند.

اجبار در جمع کردن کارت‌ها

در این ورژن، وقتی کارتی بازی می‌شود که می‌تواند کارتی را جمع کند، باید حتما این کار را انجام دهد و بازیکن مجاز نیست هر کارت یا مجموعه‌ای را که می‌توانست توسط کارت بازی گرفته شود را به میز اضافه کند. این لزوماً به این معنا نیست که بازیکن باید تا آنجا که ممکن است کارت‌ها را جمع کند.

به عنوان مثال، اگر کارت‌های روی میز آس، 3، 4، 5، 9 هستند و یک 9 جدید بازی می‌شود، بازیکن می‌تواند انتخاب کند که  (A+3+5, 9)را جمع کند و 4 را رها کند یا (4+5، 9) را جمع کند و آس و 3 را رها کند. اما برای مثال نمی‌تواند فقط(A+3+5)  را جمع کند و 4 و 9 را رها کند تا از خطر xeri جلوگیری کند، یا فقط  کارت 9 را بگیرد. همانطور که این مثال نشان می‌دهد، در این نسخه، احتیاط بیشتری برای جلوگیری از دادن یک xeri به رقیب لازم است.

استفاده از اعلامیه‌های ساده

برخی از گروه‌ها با قوانین آزادتری در مورد استفاده از اعلامیه های ساده بازی می‌کنند و برای اهداف خاصی با آنها مانند کارت‌های تکی رفتار می‌کنند. برخی‌ هنگام تشکیل یا اضافه کردن اعلامیه‌های گروهی با اعلامیه‌های ساده طوری برخورد می‌کنند که گویی کارت‌های واحد هستند. برخی نیز هنگام ارائه یک اعلامیه ساده یا هنگام جمع کردن کارت‌ها، اعلامیه‌های ساده را مانند کارت‌های تکی در نظر می‌گیرند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

اعلامیه‌های ساده هنگام تشکیل اعلامیه‌های گروهی به عنوان کارت‌های واحد در نظر گرفته می‌شوند.

الف) روی میز یک 4+3 وجود دارد که توسط حریف به عنوان 7 اعلام شده و یک آس جداگانه هم روی میز قرار دارد. بازیکن دو ورق هشت در دست دارد. یکی از هشت‌های خود را بازی می‌کند و آن را با 4+3 و آس روی میز ترکیب می‌کند تا “هشت” را اعلام کند.
ب) بازیکنی یک اعلامیه‌ گروهی از ’10’ روی میز دارد، و همچنین یک اعلامیه 5 و یک 2 لوز هم وجود دارد. بازیکن یک ورق 3 را بازی می‌کند، آن را با اعلامیه 5 و ورق 2 ترکیب می‌کند و به اعلامیه 10 اضافه می‌کند.

هنگام ارائه اعلامیه‌های ساده، آنها به عنوان کارت‌های واحد در نظر گرفته می‌شوند.

ج) روی میز یک اعلامیه ساده 6 (4+2) از حریف و یک 3 لوز وجود دارد. بازیکنی که یک آس و یک 10 در دست دارد، آس را بازی می‌کند و آن را با اعلامیه 6 و ورق 3 ترکیب می‌کند تا اعلامیه را تا 10 بالا بیاورد.

اعلامیه‌های ساده به عنوان کارت‌های واحد برای جمع کردن در نظر گرفته می‌شوند.

د) یک اعلامیه 5 و یک آس لوز روی میز وجود دارد. یک بازیکن می‌تواند با بازی کردن یک ورق 6، هم اعلامیه و هم ورق آس را جمع کند.
ه) روی میز یک اعلامیه 7، یک اعلامیه 9 و یک ورق 2 لوز وجود دارد. یک ورق 9 بازی می‌شود که اعلامیه 7 و اعلامیه 9 و ورق 2 را جمع می‌کند.

Soy

برخی از بازیکنان از عبارت “سوی” برای اشاره به هر اعلامیه گروهی استفاده می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد یکی از کتاب‌های یونانی که در سال 1998 درباره دیلوتی نوشته شدعه، “سوی” را نوع خاصی از اعلامیه گروهی می‌داند كه فقط از یك جفت كارت از اعداد مساوی مانند دو عدد 8 تشكیل شده باشد. طبق این کتاب، هیچ کارتی را نمی‌توان به یک اعلامیه “سوی” اضافه کرد و فقط می‌توان توسط کارت دیگری با همان ارزش آن را ضبط کرد.

Xeri

بازی کارتی دیلوتی (Diloti) - Xeri
بازی کارتی دیلوتی (Diloti) – Xeri

در بعضی نسخه‌ها، آخرین کارتی که دیلر بازی می‌کندxeri  به حساب نمی‌آید. حتی اگر بتواند تمام کارت‌های باقی مانده روی میز را جمع کند.
از طرفی، بعضی نسخه‌ها به این صورت هستند که هر زمانی که بازیکنی تمام کارت‌ها را جمع کند، حتی اگر با اولین کارت یک دور باشد، امتیاز xeri را بدست می‌آورد.

تارگت

برای داشتن یک بازی طولانی‌تر، امتیاز تارگت گاهی اوقات به جای 61 یا هر مقدار دیگری که ممکن است بازیکنان از قبل توافق کنند، روی 121 تنظیم می‌شود.

نرم‌افزارهای دیلوتی

می‌توانید نرم‌افزار رایگان دیلوتی را از Thanos Card Games دانلود کنید.

مطالب مرتبط: معرفی و بررسی بازی بوره (Bourré)