معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی بروک (Le Brouc)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی بروک (Le Brouc)

بروک یک بازی سبک تریک است که معمولا در سوئیس و بین 4 بازیکن انجام می‌شود. در ادامه این مقاله به معرفی و بررسی کامل این بازی خواهیم پرداخت.

بروک یک بازی سبک تریک است که معمولا در سوئیس و بین 4 بازیکن انجام می‌شود. در ادامه این مقاله به معرفی و بررسی کامل این بازی خواهیم پرداخت. پس همراه بیوکازینو باشید.

مقدمه

بروک (Le Brouc) یک بازی تریکی امتیازی برای چهار بازیکن است که در l’Etivaz در کانتون وو سوئیس بازی می‌شود. این بازی متعلق به گروه بازی‌های کارتی مریج (marriage group) است که در آن نه تنها برای تک کارت‌ها، بلکه برای ترکیب کینگ و کویین از یک خال مشابه نیز امتیاز کسب می‌شود. تفاوت برووک با دیگر بازی‌های گروه در موارد زیر است.

 • برای “مریج‌های طولانی” متشکل از کینگ، کویین و جک یک خال مشابه می‌توان امتیاز اضافی کسب کرد.
 • مریج‌های ساده و مریج‌های طولانی، نه تنها زمانی که در دست بازیکن باشند، بلکه زمانی که کارت‌ها در همان تریک بازی می‌شوند، امتیاز محاسبه می‌شود.

اولین توصیف شناخته‌ شده‌ از بروک مربوط به سال 1802 است و بازی از آن زمان تاکنون تغییر اساسی نکرده‌ است. قوانین معتبر Le Brouc که اکنون طبق آن در l’Etivaz بازی می‌شود به زبان فرانسوی توسط باشگاه l’Homme de Brouc منتشر شده‌ است. شرح زیر بیانگر درک فعلی ما از این قوانین است.

بازیکنان، کارت‌ها و تجهیزات بروک (Le Brouc)

این بازی مناسب چهار بازیکن در دو تیم ثابت است، و اعضای یک تیم مقابل هم نشسته‌اند. در بروک از یک بسته 32 کارتی استفاده‌ می‌شود که با بیرون انداختن‌ کارت‌های 6 از یک بسته‌ استاندارد فرانسوی سوئیس به دست می‌آید. در هر یک از خال‌های دل، خشت، گشنیز و پیک، رتبه کارت‌ها از بالا به پایین و مقدار امتیاز آنها به شرح زیر است:

رنکآس10کینگکویینجک987
امتیازها1110432صفرصفرصفر

مانند بازی ملی جس (Jass)، حین بازی امتیازها روی تخته گچی ثبت می‌شود.

توزیع کارت‌ها و جهت بازی خلاف جهت عقربه ساعت است.

مریج‌ها

ترکیب کینگ-کویین از خال یکسان یک مریج ساده است و ترکیب کینگ-کویین-جک از خال مشابه، یک مریج طولانی است. ارزش مریج در خال غیر حکم 10 امتیاز به ازای هر کارت و در خال حکم 20 امتیاز به ازای هر کارت است. بنابراین مقادیر امتیاز عبارتند از:

نوع مریجخال غیر حکمخال حکم
ساده2040
طولانی3060

دو راه برای کسب امتیاز برای مریج وجود دارد.

 1. بازیکنی که تیمش حداقل یک تریک را برنده شده باشد، می‌تواند در هر زمانی تریکب مریج خود را اعلام کند (ساده یا طولانی). مشروط بر اینکه همچنان هر دو (یا همه) کارت‌های ترکیب مریج را در دست داشته باشد. امتیاز مریج در پایین تخته گچی ثبت می‌شود.
 2. اگر یک تریک حاوی کارت‌هایی باشد که یک ترکیب مریج را تشکیل می‌دهند، تیمی که در این تریک برنده می‌شود برای مریج امتیاز می‌گیرد. و به همین ترتیب بازنده‌های این تریک با شمارش امتیازات کارت، به مقدار مساوی امتیاز از دست خواهند داد. برای نشان دادن این موضوع، تریک باید با کارت کویین از ترکیب مریج ساده یا کارت جک از ترکیب مریج طولانی، رو به بالا، ذخیره شود.

از آنجایی که حاصل بازی مریج در تریک‌ها برای برندگان تریک، مثبت و برای بازنده‌ها منفی است، ارزش آن‌ها در واقع دو برابر یک مریج معادل در دست است؛ که در صورت اعلام فقط برای دارنده آن، امتیاز مثبت محاسبه می‌شود.

کارت‌های مریج موجود در دست که اعلام نشده و روی تخته هم ثبت نشده‌، و مریج‌هایی که در تریک‌های برنده بازی شدند اما با کارت رو به بالا نشان داده‌ نمی‌شود، ارزشی ندارند. بنابراین امتیازی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

توزیع کارت‌ها و انتخاب کارت حکم

دیلر اول با هر روش تصادفی مناسبی انتخاب می‌شود و نوبت دیلر بعد از هر دست به سمت راست می‌چرخد.

دیلر کارت‌ها را بر می‌زند، بازیکنی که سمت چپ دسلر نشسته، کارت‌ها را کات می‌کند. سپس دیلر در خلاف جهت عقربه ساعت، ابتدا به هر بازیکن یک کارت، و سپس به هر کدام یک بسته‌ 3 کارتی و در نهایت یک بسته 4 کارتی به هر کدام می‌دهد. به طوری که در نهایت همه یک دست 8 کارتی داشته باشند.

خال حکم توسط آخرین کارت بسته‌ که متعلق به دیلر است تعیین می‌شود. این کارت نشانگر حکم روی میز رو به بالا قرار می‌گیرد تا برای همه بازیکنان قابل مشاهده باشد.

نحوه بازی بروک (Le Brouc)

بازیکن سمت راست دیلر بازی تریک اول را شروع می‌کند. در شروع تریک هر کارتی ممکن است بازی شود و بازیکنان باید در صورت امکان از آن پیروی کنند. تریکی که حاوی هیچ کارت حکمی نباشد توسط بالاترین کارت خال زمینه برنده می‌شود. اگر هر کارت حکمی بازی شود بالاترین حکم برنده خواهد شد. برنده هر تریک بازی در تریک بعدی را شروع می‌کند.

یک قانون کلی وجود دارد که هنگام بازی حکم، در صورت امکان، باید بالاترین کارت حکمی را که قبلاً بازی شده‌ است، شکست دهید، با این استثنا که، همیشه مجاز به بازی کینگ، کویین یا جک حکم هستید، در صورتی که هر نوع ترکیب مریج را ایجاد کنند. پیامدهای این قانون به شرح زیر است:

 • اگر یک کارت حکم برای شروع تریک بازی شود، سایر بازیکنان باید در صورت امکان خال زمینه یعنی خال حکم را دنبال کنند و در صورت امکان باید بالاترین کارت حکم را در تریک شکست دهند (مگر اینکه ترکیب مریج را کامل کنند). بازیکنی که قادر به شکست دادن بالاترین کارت حکم در تریک نیست، در صورت داشتن یک کارت حکم، باید با حکم پایین‌تر بازی کند.
 • اگر یک کارت غیرحکم برای شروع تریک بازی شود، بازیکنی که هیچ کارتی از آن خال ندارد، آزاد است که کارت حکم یا هر کارتی از خال‌های دیگر را بازی کند. اگر قبلاً در تریک یک کارت حکم بازی شده باشد، بازیکنی که هیچ کارتی از خال زمینه نداشته باشد، ممکن است با یک حکم بالاتر برنده شود یا حکمی را بازی کند که ترکیب مریج را کامل می‌کند. اگر قادر به انجام هر یک از آنها نباشند، باید یک کارت غیرحکم را بازی کند، مگر اینکه چیزی جز حکم در دستشان باقی نمانده باشد.

مثال

در مثال‌های زیر، دل به عنوان حکم در نظر گرفته‌ شده‌ است:

بازیکنان در 4جهت شمال، غرب، جنوب و شرق نشسته‌اند.

 1. بازیکن شرق آس گشنیز را به عنوان اولین کارت بازی می‌کند، شمال کارت کینگ دل را می‌آورد، غرب با 8گشنیز را بازی می‌کند. جنوب با در دست داشتن آس دل و 8دل و در حالی که هیچ کارتی از خال زمینه یعنی گشنیز ندارد، یا باید کارتی از خال دیگری را کنار بگذارد، مثلاً جک خشت، یا با بازی آس دل کارت کینگ دل بازی شده را شکست دهد و تریک را ببرد. اما با در دست داشتن آس و کویین دل، مجاز است کویین دل را بازی کند و ترکیب مریج را با کینگ دل بازی شده توسط هم‌تیمی‌اش تشکیل دهد.
 2. شرق با کویین دل تریک را شروع می‌کند. شمال آن را با 10دل شکست می‌دهد، و غرب 7دل را بازی می‌کند. جنوب با در دست داشتن آس و 8 دل، باید 10 هم‌تیمی خود را با آس دل بزند. اما اگر آس و کینگ دل را در دست داشته باشد، مجاز است کینگ دل را بازی کند تا ترکیب مریج را تشکیل دهد.

محاسبه امتیازات بروک

در پایان بازی، هر تیم امتیازات خود را برای کارت‌های تریک‌هایی که برنده‌ شده‌ می‌شمرد و مجموع را تا نزدیک‌ترین 10 امتیاز گرد می‌کند: اعداد با رقم یکان 5 یا بیشتر به سمت بالا گرد می‌شوند، در حالی که آن‌هایی که یکان 4 یا کمتر دارند به پایین گرد می‌شوند. مجموع امتیاز کارت برای دو تیم، به استثنای مریج‌های اعلام شده‌، 120 است. اما اگر امتیازات به 5 ختم شود (مثلاً 75 در مقابل 45)، امتیازات گرد شده‌ به 130 می‌رسد (80+50).

هر تیم امتیاز مریج‌های اعلام شده ثبت شده در پایین صفحه، و برای مریج‌های تریک‌ها که با کارت‌های رو به بالا مشخص کرده است، را به مجموع اضافه می‌کند. سپس ارزش مریج‌های تریک‌های حریفان که با کارت‌های رو به بالا نشان داده شده‌اند، از مجموع بدست آمده کم می‌کند. این مجموع هم گرد می‌شود. ممکن است تیمی که تریک حاوی مریج را از دست داده است پس از کسر امتیاز این مریج، مجموع امتیاز منفی داشته باشد.

امتیازات تجمعی برای هر تیم بدون صفر نهایی – یعنی تقسیم بر 10 – همانطور که در سایت L’homme de Brouc نشان داده‌ شده‌ است، روی تخته ثبت می‌شود.

برد بازی

برای برنده‌ شدن‌ در بازی، یک تیم به امتیاز “بیشتر از 300” نیاز دارد که توسط بازیکنان به عنوان 30 و 1 توصیف شده‌ است. این بدان معناست که امتیاز گردنشده‌ تیم‌ها برای دست فعلی، که به امتیاز گرد شده‌ در جدول اضافه می‌شود باید حداقل 301 باشد. تیمی که امتیاز کافی برای برنده‌ شدن‌ دارد (از جمله مریج‌های اعلام شده‌‌ و مریج‌های تریک) می‌تواند این را در حین بازی با گفتن‌ ‘dehors’ (خروج) اعلام کند. این اصطلاح بلافاصله بازی را متوقف می‌کند و امتیازها شمرده‌ می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک تیم امتیاز 23 (به نمایندگی از 230) در جدول داشته باشد، و امتیاز کارت آنها در دست فعلی برای کارت‌هایی که تا به حال در تریک‌ها به علاوه مریج‌ها کسب کرده‌اند، 71 یا بیشتر باشد، هر یک از اعضای تیم می‌توانند “خروج” را اعلام کنند. و برنده بازی شوند.

برنده یک “coche” می‌گیرد – یک خط مورب کوتاه که در سمت بازنده‌ها مشخص شده است – به نمونه‌هایی در سایت L’homme de Brouc مراجعه کنید. اگر تیم بازنده کمتر از 15 امتیاز در جدول داشته باشد، برندگان دو ” coche” کسب می‌کنند.

توجه داشته باشید تیمی که با حداقل امتیاز ’30 و 1′ ‘out’ را اعلام می‌کند بدون در نظر گرفتن مجموع امتیازات تیم دیگر برنده می‌شود – حتی اگر حریف در واقع امتیاز بیشتری نسبت به آنها داشته باشند اما نتوانسته‌اند ‘out’ را اعلام کنند. همچنین اگر تیمی ‘out’ را اعلام کند اما امتیاز کافی برای برنده شدن نداشته باشد، حریفان آن‌ها به‌طور خودکار به همان اندازه‌ای که برنده‌ها در صورت درست بودن اعلام امتیاز می‌گرفتند، امتیاز می‌گیرند.

La Cape (برنده شدن در تمام تریک‌ها)

اگر یک تیم برنده هر 8 تریک باشد، این به عنوان یک Cape شناخته می‌شود و آنها دو coche به دست می‌آورند، اما امتیازات تجمعی برای بازی در حال انجام تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. مگر اینکه «cape et dehors» را اعلام کنند – ادامه مطلب را بخوانید. هیچ امتیاز کارتی برای دست به حساب نمی‌آید و هر امتیازی برای مریج‌های اعلام‌شده در جدول باقی می‌ماند و برای دست بعدی حساب می‌شود. امتیازات مریج در تریک‌ها در Cape نادیده گرفته می‌شود.

La Cape et Dehors

تیمی که در شروع یک دست امتیاز 19 یا بیشتر را دارد، با برنده شدن در تمام تریک، این امکان را دارد که هم یک Cape و هم بازی فعلی را با مجموع سه coche برنده شود. Cape و بازی فقط در صورت اعلام قبلی با هم قابل امتیازدهی هستند. یکی از اعضای تیم باید «Je demande la cape et dehors» را اعلام کند! (یعنی تمام تریک‌ها و بیرون رفتن) در بخشی از بازی که آنها هنوز حداقل دو کارت در دست داشته باشند.

اگر آنها موفق شوند 3 coche (1 برای بازی و 2 برای Cape، که در ستون بازندگان روی تخته مشخص شده است) به دست می‌آورند، بازی تمام می‌شود و امتیازات همه مریج‌ها در پایین تخته پاک می‌شود. اگر آنها نتوانند همه تریک‌ها را برنده شوند، حریفان آنها 3 coche (که در ستون اعلام‌کنندگان مشخص شده است) به دست می‌آورند. هر دو تیم امتیازات قبلی خود را حفظ می‌کنند و بازی ادامه می‌یابد. در صورت اعلام نکردن « Cape et Dehors»، برندگان تمام تریک‌ها فقط 2 coche به دست می‌آورند، هر دو تیم امتیازات خود را حفظ می‌کنند و بازی فعلی ادامه می‌یابد.

La Cape، dehors et pas dédoublé

اگر تیمی 19 امتیاز یا بیشتر در جدول داشته باشد و حریفان 14 امتیاز یا کمتر داشته باشند، در صورتی که بتوانند تمام تریک‌ها را برنده شوند، این امکان را دارند که در یک بازی دوبل همراه با Cape برنده شوند که برای آن 4 coche (2 برای بازی به اضافه 2 برای Cape) می‌گیرند. اعلامیه در این مورد “Je demande la cape, dehors et pas dédoublé!” – (به معنای واقعی کلمه “من اعلام می کنم Cape و بیرون، نه دوبل”) توسط بازیکنی که هنوز حداقل دو کارت دارد اعلام می‌شود. مانند Cape et Dehors معمولی در صورت موفقیت، برنده‌ها در پایان بازی 4 coche به دست می‌آورند. اما اگر آنها یک تریک را از دست بدهند، حریفان آنها 4 coche  را کسب می‌کنند و بازی ادامه می‌یابد.

امتیازدهی در مسابقات قهرمانی

در Championnat suisse de Brouc، که در آخرین یکشنبه ماه نوامبر در Maison de l’Etivaz برگزار می‌شود، مسابقاتی انجام می‌شود که شامل یک سری بازی است که در آن اولین تیمی که حداقل 5 coche را به ثمر برسانند، برنده خواهند شد.

قوانین نسخه‌های قدیمی‌تر بروک

Salon des Jeux متعلق به Philippe Lalanne جزئیاتی از L’Homme de Brou، از ریشه‌های بازی Le Brouc، بر اساس Académie universelle des jeux (لیون 1802) ارائه می‌دهد. در آن زمان در مناطق فرانسوی زبان سوئیس و در مناطق مجاور فرانسه به این شکل بازی می‌شد. تفاوت آن با بازی مدرن Le Brouc به شرح زیر است:

به گفته Lalanne، بازیکنی که نمی‌تواند از خال زمینه پیروی کند، می‌تواند هر کارتی را بازی کند: هیچ محدودیتی برای زیر پا گذاشتن ذکر نشده است. آکادمی در مورد قوانین بازی چیزی نمی‌گوید.

 • ترکیب K-Q یا K-Q-J از خال یکسان در یک تریک، دو برابر ترکیب معادل در دست یک بازیکن است. و این مقدار دو برابر به مجموع امتیاز کارت برندگان تریک اضافه می‌شود و از مجموع امتیاز حریفان کم می‌شود. بنابراین در واقع چهار برابر بیشتر از ترکیب مریج در دست یک بازیکن ارزش دارد.
 • امتیازها گرد می‌شوند اما بر 10 تقسیم نمی‌شوند. اولین تیمی که به 301 یا بیشتر برسد، اگر حریفش 150 امتیاز یا بیشتر داشت، 1 پارتی (Partie)، اگر حریفش 0-149 امتیاز داشت، 2 پارتی، یا اگر حریفش امتیاز منفی داشت، 4 پارتی امتیاز کسب می‌کند.
 • 3 پارتی اضافی توسط تیمی به ثمر می‌رسد که هر 8 تریک را در یک دست، که در آن زمان به عنوان la vole شناخته می‌شد، برنده می‌شد. برای کسب امتیاز برای بازی و vole، تیم برنده باید قبل از شروع تریک پنجم، ‘partie et vole’ را اعلام کند.
 • اولین تیمی که به امتیاز تارگت از پیش توافق شده (مثلاً) 10، 12 یا 14 پارتی برسد، برنده مسابقه است.

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی جس سوئیسی (Swiss Jass)

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی سولو آلمانی (German Solo)