معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی هالیوود گاربج (Hollywood Garbage)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی هالیوود گاربج (Hollywood Garbage)

هالیوود گاربج یک بازی آمریکایی است که با عنوان گاربج نیز در میان طرفداران شناخته می‌شود. گاهی اوقات به این بازی جانک پوکر گفته می‌شود.

معرفی بازی

هالیوود گاربج (زباله هالیوودی) یک بازی آمریکایی است که با عنوان گاربج نیز در میان طرفداران خود شناخته می‌شود. گاهی اوقات به این بازی جانک پوکر (Junk Poker) گفته‌ می‌شود. هر دست از بازی دنباله‌ای از چند فاز است. بیشتر بازی بر اساس شانس بوده و با استفاده از کارت‌های مشابهی انجام می‌شود. این بازی اغلب بر سر یک شرط بسیار کوچک (پنی) انجام می‌شود.

توجه داشته باشید که عنوان گاربج گاهی اوقات برای بازی کودکانه ترش (Trash) نیز استفاده می‌شود. در این گزینه بازیکنان با قرار دادن‌ کارت‌های اعداد در مکان‌های صحیح خود یک چیدمان را تکمیل می‌کنند.

مطالب موجود در این صفحه عمدتاً بر اساس اطلاعات ویلیام پریستر جونیور، بروس بومن و رابرت و کندیس اسنایدر گردآوری شده‌اند. همراه بیو کازینو باشید تا بیشتر با این بازی آشنا شوید.

بازیکنان، کارت‌ها و چیپ‌ها

امکان حضور 3 تا حدود 8 بازیکن یا حتی بیشتر در هالیوود گاربج وجود دارد. بازی با حضور 5 یا 6 بازیکن در بهترین حالت خودش است.

4 یا 5 بازیکن از دو دک استاندارد 52 کارتی استفاده می‌کنند. 6 بازیکن یا بیشتر از سه دک یا بیشتر بهره می‌برند.

هر بازیکن با ارائه تعداد مناسبی از سکه با ارزش کم (پنی) کار خود را آغاز می‌کند (هر کدام حدود 100 عدد). یا این که می‌توان به جای آن از چیپ‌ها یا توکن‌های دیگری استفاده کرد که در شروع بازی در اختیار افراد قرار می‌گیرند.

دیلر اول به هر نحوی که بازیکنان تمایل دارند انتخاب می‌شود. پس از آن نوبت تقسیم کارت پس از انجام تمامی مراحل به سمت چپ می‌چرخد. برای در پی گرفتن‌ رویکردی منصفانه بازی باید تا زمانی ادامه یابد که هر بازیکن به اندازه دیگران مسئولیت دیلر بودن‌ را بر عهده گرفته‌ باشد.

فاز 1 – پوکر

هر فرد تعداد مورد توافق شده‌ از سکه را ارائه می‌کند (برای مثال هر بازیکن 5 سکه). افراد سکه‌های خود را در یک پات مرکزی قرار می‌دهند. دیلر تمامی کارت‌ها را بر زده‌ و آن‌ها را یکی یکی به صورت رو به بالا در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد؛ تا زمانی که تمامی افراد پنج کارت داشته‌ باشند. بازیکنی که بهترین دست پوکر را در دست دارد برنده پات است. اگر در بهترین دست تساوی برقرار باشد، پات بین برندگان تقسیم می‌شود.

فاز 2 – بینگو

بازیکنان دست‌های 5 کارتی خود از فاز 1 را نگه می‌دارند. سپس دیلر کارت‌های موجود در قسمت تقسیم نشده دک را به صورت یکی یکی رو کرده و رتبه‌های آن‌ها را اعلام می‌کند (چهار، سرباز آس، و غیره). هر بازیکنی که کارتی از آن رتبه داشته باشد، یک سکه روی کارت قرار می‌دهد. اگر بازیکن بیش از یک کارت از رتبه مربوطه داشته باشد، روی هر یک از آن‌ها یک سکه می‌گذارد. اگر در ادامه همان رتبه برای بار دیگر فراخوانی شود، بازیکنانی که کارت‌هایی از آن رتبه را در دست دارند روی هر کدام یک سکه دیگر قرار می‌دهند. اولین بازیکنی که بتواند روی هر پنج کارت خود یک سکه بگذارد، “بینگو” را اعلام می‌کند. برنده تمامی سکه‌های قرار داده‌ شده‌ بر روی کارت‌های تمامی افراد را دریافت می‌کند. اگر چند برنده برای یک کارت وجود داشته باشد، سکه‌ها به صورت مساوی تقسیم می‌شوند.

فاز 3 – قرار دادن‌ و گرفتن‌

این بخش با عنوان بالا و پایین رودخانه (Up-and-Down-The-River) نیز شناخته‌ شده‌ است. دیلر کارت‌های خود را به همراه کارت‌هایی که برای اعلام بینگو استفاده ‌شده است در یک انباشت دور ریز کنار می‌گذارد. این کارت‌ها دیگر در این دست استفاده نمی‌شوند. سایر بازیکنان دست پنج کارته خود را حفظ می‌کنند. در ادامه دیلر یک کارت از قسمت تقسیم نشده‌ بسته‌ را برمی‌گرداند. هر بازیکنی که کارتی از این رتبه داشته باشد، 1 سکه برای هر کارت خود در یک پات مرکزی قرار می‌دهد. کارت دوم توسط دیلر رو می‌شود.

برای رتبه این کارت باید 2 سکه در ظرف قرار داده‌ شود. برای کارت سوم، 3 سکه قرار داده‌ می‌شود. این روند تا 10 سکه برای کارت دهم ادامه می‌یابد. سپس دیلر 10 کارت دیگر را به صورت یکی یکی رو کرده و بازیکنان از پات مرکزی سکه دریافت می‌کنند. 1 سکه برای هر کارت مطابق با کارت اول، 2 برای کارت دوم، و به همین ترتیب تا 10 سکه برای کارت دهم. مجدداً، اگر بازیکنی بیش از یک کارت داشته باشد، چند برابر تعداد سکه‌ها را دریافت می‌کند. هر سکه‌ای که بعد از کارت بیستم در پات باقی بماند متعلق به دیلر خواهد بود. اگر سکه‌های موجود در پات پیش از رو شدن کارت بیستم تمام شوند، دیلر از سکه‌های خود به بازیکنان پول می‌پردازد.

فاز 4 – شمارش

دیلر دست تمامی بازیکنان را برداشته و آن‌ها را به بخش دور ریز اضافه می‌کند. سپس 13 کارت از قسمت تقسیم نشده دک را به صورت رو به بالا مابین افراد تقسیم می‌کند. وی در حین انجام این کار بدین صورت شمارش می‌کند: “آس، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سرباز، بی بی، شاه”. اگر رتبه کارت رو شده‌ با رتبه در حال شمارش مطابقت داشته‌ باشد، تمامی افراد تعدادی سکه مطابق با رتبه کارت را به دیلر می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر دیلر کارت دوم را همراه با شمارش 2 رو کند، افراد هر کدام 2 سکه به وی می‌پردازند. برای 7 همراه با کارت هفتم، 7 سکه. سرباز = 11، بی بی = 12 و شاه = 13، بنابراین اگر شاه به عنوان آخرین کارت (13) رو شود، دیللر 13 کارت دریافت می‌کند. این مرحله گاهی اوقات با عنوان تولد شناخته‌ می‌شود؛ شاید به این دلیل که “زدن‌” کارت مناسب و دریافت وجه ارزشی مشابه با هدیه تولد را داراست.

پس از مرحله شمارش، دست تمام می‌شود. تمامی کارت‌ها بر زده‌ شده‌ و بازیکن بعدی تقسیم کارت را انجام می‌دهد.

انواع

تنوع زیادی از بازی هالیوود گاربج وجود دارد.

فاز 1 – پوکر

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در طی آن فلاش چهار (چهار کارت از یک خال)، یک جفت را شکست می‌دهد؛ با این حال در مرحله پوکر به دو جفت می‌بازد.

و برخی به بازیکنان اجازه می‌دهند که در فاز اول یک کارت اضافی را با پرداخت میزان مشخصی سکه خریداری کرده و در عوض یک کارت را دور بیندازند.

برخی این فاز را مانند استاد پنج کارتی بازی می‌کنند؛ به همراه دور شرط‌ بندی پس از تقسیم شدن کارت‌های سوم و چهارم. معمولاً وقتی شرط بندی در بازی گنجانده می‌شود، برای هر بازیکن آنته 2 چیپی وجود خواهد داشت. برخی افراد مانند دراو پوکر به انجام این بازی می‌پردازند. در این حالت هر بازیکن فرصت دارد که چند کارت را دور انداخته‌ و دست خود را دوباره پر کند.

یک دور شرط بندی هم قبل و بعد از این مرحله انجام می‌شود. برخی به دیلر اجازه می‌دهند تا نوع پوکر مد نظر خود برای این فاز را انتخاب کند. این گزینه باید به نحوی باشد که بازیکنان هر کدام با 5 کارت کار خود را به پایان برسانند. اگر از شرط‌ بندی به سبک پوکر استفاده شود، بازیکنانی که کارت‌های خود را به صورت رو به پایین در جلوی خود فولد می‌کنند از آن‌ها برای استفاده در فازهای بعدی بهره خواهند برد.

در برخی از نسخه‌ها به هر نفر هفت کارت داده می‌شود. هر بازیکن بهترین دست پوکر پنج کارته ممکن را از میان آن‌ها تشکیل می‌دهد. سپس بازیکنان هفت کارت را برای بینگو و فاز قرار دادن و گرفتن ذخیره می‌کنند.

فاز 2 – بینگو

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن اگر دو یا چند بازیکن در مرحله بینگو به تساوی برسند، بازیکنی که بیشترین تعداد سکه را روی پنج کارت داشته باشد برنده خواهد شد. اگر در این مورد هم تساوی برقرار باشد پات تقسیم می‌شود.

در برخی نسخه‌ها اگر در مرحله بینگو تساوی برقرا شود هیچ کس برنده نخواهد بود. در این حالت تمامی سکه‌هایی که روی کارت‌ها قرار دارند به کیتی (kitty) بینگو منتقل می‌شوند تا در بینگوی بعدی برنده شوند. این می‌تواند فاز 2 دست بعدی بوده یا فوراً انجام شود. در این حالت دیلر به تقسیم کارت و فراخوانی آن‌ها ادامه می‌دهد.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن، دست دیلر قبل از فاز 2 دور انداخته می‌شود؛ به نحوی که در مرحله بینگو، نقش دیلر فقط تقسیم کردن و فراخوانی کارت‌ها خواهد بود؛ این در حالیست که سایر بازیکنان به انجام بازی می‌پردازند. برخی افراد بینگو را به عنوان فاز 3، بعد از قرار دادن و گرفتن که به عنوان فاز 2 محسوب می‌شود، بازی می‌کنند.

فاز 3 – قرار دادن و گرفتن

در برخی نسخه‌ها تنها 5 کارت در هر بخش برگردانده می‌شود. بنابراین حداکثر میزان قرار دادن یا گرفتن 5 کارت است و نه 10 کارت.

در برخی نسخه‌ها هر کارتی که با رتبه و خال کارت برگردانده شده مطابقت داشته باشد، دو برابر پرداخت کرده یا برداشت می‌کند.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن در فاز قرار دادن و گرفتن، بازیکنی که یک جفت دارد دو برابر پرداخته یا دریافت می‌کند. بازیکن دارای سه گانه هم پرداختی سه برابری خواهد داشت. به عنوان مثال برای تری اف ا کایند در کارت هفتم به جای 21، 63 پرداخت یا دریافت خواهد شد.

فاز 4 – شمارش

برخی در مرحله شمارش به جای 13 کارت، تنها 10 کارت تقسیم می‌کنند.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در طی آن در مرحله شمارش، دیلری که هیچ کارتی نمی‌زند باید به هر بازیکن ۵ سکه به عنوان جریمه بپردازد.

در برخی نسخه‌ها دومین زدن از زدن‌های متوالی کارت، پرداخت دوبرابری خواهد داشت؛ سومی سه برابری و به همین ترتیب.

دنباله‌ای از بازی‌ها

در برخی نسخه‌ها به جای اینکه تقسیم کارت بعد از مرحله نهایی به سمت چپ بچرخد، در اختیار برنده مرحله پوکر قرار خواهد گرفت.

برخی بر سر چیپ بازی می‌کنند. در این حالت فردی که تمامی چیپ‌های خود را از دست بدهد از بازی خارج می‌شود. بازی‌های بعدی تا زمانی که فقط یک بازیکن باقی بماند ادامه خواهد یافت. از آنجایی که ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا این نتیجه به وقوع بپیوندد، ممکن است عاقلانه باشد که یک محدودیت زمانی یا تعداد محدودی از بازی‌ها را تعیین کرده و بازیکنی را که در پایان بیشترین چیپ‌ را در اختیار دارد به عنوان برنده اعلام کنید. مرسوم است که هنگام بازی با کودکان بازیکنی که بیشترین چیپ را دارد 25 چیپ به بازیکنی که چیپ‌هایش تمام می‌شود اهدا می‌کند تا وی بتواند به بازی ادامه دهد.