معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی هزاری (Hazari)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی هزاری (Hazari)

بازی هزاری در بنگلادش و بوتان انجام می‌شود. هدف از بازی رسیدن به امتیاز 1000 یا بیشتر است. این بازی با بسته استاندارد 52 کارتی انجام می‌شود.

این صفحه بر اساس اطلاعات حسن ایمتیاز لبیب (Hasan Imtiaz Labib)، پیوی کنگ هو (Pwee Keng Ho) و دیلیپ سنگ‌پنگ (Dilip Sangpang) گردآوری شده است.

معرفی بازی

هزاری که در بنگلادش و بوتان انجام می‌شود مشابه با بازی بریتانیایی 13 کارتی براگ (Brag) یا کراش (Brag) می‌باشد. بازیکنان دست‌های 13 کارتی خود را به مجموعه‌های 3، 3، 3 و 4 کارتی تقسیم می‌کنند. این مجموعه‌ها (ست) به روشی مشابه با دست‌های براگ یا تین پاتی (Teen Patti) مقایسه می‌شوند. با این حال، بر خلاف این بازی‌ها، هزاری بر سر امتیاز بازی می‌شود. هر کارت دارای یک ارزش امتیازیست. برنده هر مقایسه، کارت‌های بازی شده را جمع آوری می‌کند. وی ارزش امتیازی آن‌ها را برای خود محاسبه می‌کند. هزاری به معنای 1000 است. هدف از بازی هزاری رسیدن به امتیاز 1000 یا بیشتر است. همراه بیو کازینو باشید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

بازیکنان و کارت‌ها

هزاری یک بازی برای چهار بازیکن است. این بازی با استفاده از یک بسته استاندارد بین المللی 52 کارتی انجام می‌شود.

رتبه بندی کارت‌ها در هر خال، از بالاترین به پایین‌ترین به صورت A، K، Q، J، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 است.

کارت‌های آس، شاه، بی بی، سرباز و ده هر کدام 10 امتیاز ارزش دارند. کارت‌های اعداد 2 تا 9 نیز هر کدام 5 امتیاز خواهند داشت. ارزش کل کارت‌های موجود در بسته 360 می‌باشد.

تقسیم کارت و بازی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

ترکیبات کارت‌ها

بازی هزاری مبتنی بر مقایسه ترکیب‌های 3 کارته است. انواع ترکیب از بالاترین به پایین عبارتند از:

  1. تروی (Troy)
  2. ران رنگ ( Color Run)
  3. ران (Run)
  4. رنگ (Color)
  5. جفت (Pair)
  6. ایندی (Indi)

ترکیب بالاتر همواره ترکیب پایین‌تر را شکست می‌دهد. برای مثال هر ران رنگ، بر ران معمولی برتری خواهد داشت. در میان دو ترکیب مشابه، گزینه‌ای که کارت‌های بالاتر را دارد برنده است.

تروی

تروی با عنوان تریال (Trial) نیز شناخته می‌شود. سه کارت هم رتبه یک تروی را تشکیل می‌دهند. سه کارت‌ بالاتر کارت‌های پایین‌تر را شکست می‌دهند؛ بنابراین بالاترین تروی A-A-A و پایین‌ترین 2-2-2 است.

ران رنگ

سه کارت متوالی از یک خال ران رنگ را شکل می‌دهند. آس را می‌توان در ران A-K-Q که بالاترین ران است، یا A-2-3 که دومین جایگاه را دارد استفاده کرد. پس از A-2-3، K-Q-J، سپس Q-J-10 و به همین ترتیب تا 4-3-2 که پایین‌ترین ران رنگ است قرار می‌گیرد.

ران

سه کارت متوالی ولی نه از یک خال تشکیل دهنده ران هستند. بالاترین ترکیب در ران A-K-Q، سپس A-2-3، سپس K-Q-J، سپس Q-J-10 است. این روند به همین ترتیب تا 4-3-2، که پایین‌ترین است ادامه می‌یابد.

رنگ

سه کارت از یک خال که ران نیستند تشکیل دهنده رنگ خواهند بود. برای تصمیم گیری در رابطه با اینکه کدام ترکیب رنگ بالاتر است، ابتدا بالاترین کارت‌ها را با هم مقایسه کنید؛ در ادامه اگر این‌ کارت‌ها با هم برابر بودند، کارت دوم را مقایسه کنید. اگر این‌ها نیز برابر بودند، پاییت‌ترین کارت را مقایسه کنید. به عنوان مثال سرباز خشت-9 خشت-2 خشت، سرباز پیک-8پیک-7 پیک را می‌زند. دلیل این امر این است که 9 بالاتر از 8 است. بالاترین رنگ A-K-J و پایین‌ترین 5-3-2 است.

جفت

دو کارت با رتبه مساوی در همراهی با یک کارت از رتبه متفاوت جفت را تشکیل می‌دهند. برای تصمیم گیری در رابطه با اینکه کدام بالاتر است، ابتدا جفت‌های مساوی را مقایسه کنید. اگر دو بازیکن جفت‌هایی با رتبه یکسان داشته باشند، لازم است کارت سوم غیر همسان را مقایسه کنید.

ایندی (یا تکی)

سه کارت که جز هیچ یک از انواع فوق نسیتند، ایندی را تشکیل می‌دهند. هیچ کدام از کارت‌ها در این ترکیب با هم برابر نیستند. هیچ دو کارتی از نظر رتبه برابر نبوده و متوالی نیستند. برای مقایسه دو ترکیب این چنینی، بالاترین کارت‌ها را با هم مقایسه کنید. اگر این دو کارت برابر باشند، کارت دوم، و اگر این‌ها نیز برابر باشند، پایین‌ترین کارت را مقایسه کنید.

نکته: در یک ران یا ران رنگ، آس می‌تواند در مجاورت 2 یا شاه قرار بگیرد؛ با این حال نمی‌تواند هر دو مورد را به صورت همزمان پوشش دهد. برای مثال 2-A-K از یک خال ران رنگ نیست، بلکه فقط رنگ است. این ترکیب پایین‌تر از A-K-3 ولی بالاتر از A-Q-J قرار دارد.

تقسیم و ترتیب کارت‌ها

دیلر تمامی کارت‌ها را به نحوی مابین بازیکنان تقسیم می‌کند که هر بازیکن یک دست 13 کارتی داشته باشد. سپس هر یک از بازیکنان کارت‌های خود را به چهار گروه جداگانه 3، 3، 3 و 4 کارتی تقسیم می‌کنند. گروه‌ها بر اساس رتبه‌بندی ترکیبات توضیح داده‌ شده‌ در بالا به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند. در مجموعه 4 کارتی، بهترین ترکیب 3 کارتی که می‌توان‌ از میان این 4 کارت ایجاد کرد در نظر گرفته‌ می‌شود. این ترکیب باید پایین‌ترین ترکیب در میان چهار ترکیب موجود در دست باشد.

بازیکنی که مرتب کردن‌ کارت‌ها به صورت گروهی را تمام کرد، این وضعیت را با گفتن‌ “بالا” اعلام می‌کند. پس از آن تقسیم کارت‌ به گروه‌ قابلیت تغییر نخواهد داشت. وقتی هر چهار بازیکن “بالا” را اعلام کردند، روند بازی شروع می‌شود.

نحوه انجام بازی

بازیکن سمت راست دیلر بالاترین گروه متشکل از 3 کارت خود را به صورت رو به بالا بر روی میز قرار می‌دهد. هر یک از بازیکنان دیگر به ترتیب و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت همین کار را انجام می‌دهند. هر کسی که بالاترین گروه را بازی کرده است، تمام 12 کارت را جمع می‌کند. وی این کارت‌ها را به صورت رو به پایین ذخیره می‌کند.

در ادامه هم بالاترین گروه 3 کارتی باقی مانده خود را به صورت رو به بالا بازی می‌کند. بازیکنان دیگر به نوبه خود با بازی بالاترین گروه‌های باقی مانده خود به وی پاسخ می‌دهند. بازیکنی که بالاترین گروه را بازی کرده باشد برنده خواهد بود و دور بعدی بازی را آغاز می‌کند. در دور چهارم و آخر، هر بازیکن چهار کارت بازی می‌کند؛ این دور شامل ضعیف‌ترین گروه‌های 3 کارته به اضافه یک کارت یدکی است. برنده دور نهایی تمامی 16 کارت را از آن خود می‌کند. 

اگر دو بازیکن دو گروه کاملا برابر را بازی کرده باشند، آخرین گروه از میان این گروه‌ها، بقیه را شکست می‌دهد. برای مثال فرض کنید چهار گروه به ترتیب زیر بازی می‌شوند:

آس دل، بی بی دل، 9 دل – 7 گشنیز، 6 پیک، 5 پیک – شاه گشنیز، شاه خشت، سرباز خشت – 7 خشت، 6 گشنیز، 5 دل

گروه دو و چهار بهترین هستند، زیرا ران رنگ و یا جفت را شکست می‌دهد. این دو گروه با هم برابر هستند، بنابراین گروه چهارم، یعنی 7 خشت، 6 گشنیز، 5 دل برنده این دور است.

امتیازدهی

هر بازیکن ارزش کارت‌هایی که جمع آوری کرده است را محاسبه می‌کند (مجموع کل برای 4 بازیکن باید 360 باشد). وی این مجموع را به امتیاز کلی خود اضافه می‌کند. در ادامه اگر هنوز هیچ کس به 1000 نرسیده باشد، کارت‌ها با هم بر زده می‌شوند. تقسیم کارت جدیدی توسط دیلر بعدی صورت گرفته و بازی ادامه می‌یابد.

بازی زمانی به پایان می‌رسد که یک یا چند بازیکن امتیاز 1000 یا بیشتر را کسب کنند. در این وضعیت بازیکنی که بیشترین مجموع را داشته باشد برنده خواهد شد.

انواع

در نامه‌ای از دیلیپ سنگ پنگ (Dilip Sangpang) به نسخه کمی متفاوتی که در بوتان بازی می‌شود اشاره شده است. این نسخه با عنوان “هزاری” یا “هزارای” (Hazaray, Hazarey) شناخته می‌شود. تفاوت قوانین با موارد فوق به شرح زیر است.

  • ارزش کل کارت‌ها 380 است. این امتیاز از 11 برای هر آس و 10 برای هر شاه، بی بی یا سرباز تشکیل شده است. کارت‌های اعداد 10 تا 2 ارزش اسمی ‌خود را دارند.
  • در دور چهارم، هنگامیکه هر بازیکن چهار کارت خود را بازی می‌کند، کارت‌های اضافی در صورتی که ترکیبی 4 کارته را تشکیل بدهند (4 کارت از یک خال، توالی 4 کارته و غیره)، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حالت، یک ران 4 کارتی، یک ران 3 کارتی و یک رنگ 4 کارتی، یک رنگ 3 کارتی (و به همین ترتیب) را شکست می‌دهد. احتمالا دو جفت در 4 کارت بهتر از یک جفت در نظر گرفته می‌شود (این موضوع در نامه ذکر نشده است).
  • اگر بازیکنی در هر یک از سه دور اول با استفاده از تریال (تروی) برنده شود، بلافاصله برنده کل بازی محسوب خواهد شد (1000 امتیاز).

چندان مشخص نیست که آیا این نسخه مختص بوتان است یا توسط برخی از علاقمندان در بنگلادش نیز بازی می‌شود. تا جایی که ما می‌دانیم دیگر قوانین این نسخه مشابه با مواردی هستند که در بالا توضیح داده‌اند.