معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی امپت ساتو (Empat Satu)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی امپت ساتو (Empat Satu)

امپت ساتو یک بازی اندونزیایی است. هدف این بازی جمع‌آوری چهار کارت از یک خال با حداکثر امتیاز ممکن است و توسط ۲ تا ۴ بازیکن انجام می‌شود.

مقدمه

در این بازی کارت کشیدن و دور انداختن اندونزیایی، هدف جمع‌آوری چهار کارت از یک خال با حداکثر امتیاز ممکن است. حداکثر امتیازی که می‌توان به دست آورد ۴۱ است. این صفحه بر اساس اطلاعات ریزا پوروو نوگروهو گردآوری شده است. همراه بیو کازینو باشید تا درباره بازی امپت ساتو اطلاعات بیشتری کسب کنید.

بازیکنان، کارت‌ها و تقسیم کارت

این بازی معمولاً توسط ۲ تا ۴ بازیکن انجام می‌شود، اگرچه امکان حضور تعدادی بیشتری از افراد نیز وجود دارد. در بازی از یک بسته استاندارد بین المللی ۵۲ کارتی استفاده می‌شود. آس‌ها ۱۱ امتیاز، کارت‌های تصویر (شاه، بی بی و سرباز) و ده‌ها هر کدام ۱۰ امتیاز، و کارت‌های ۲ تا ۹ ارزش اسمی خودشان را دارند.

دیلر اول به طور تصادفی انتخاب می‌شود. متعاقباً بازنده هر دست، تقسیم کارت دست بعدی را بر عهده خواهد داشت. دیلر در جهت عقربه‌های ساعت چهار کارت به هر بازیکن، به صورت یکی یکی، می‌دهد. کارت‌های باقی مانده به صورت رو به پایین در مرکز میز قرار گرفته و انباشت کشیدن را تشکیل می‌دهند.

بازی

در تقسیم کارت اول، دیلر ابتدا بازی می‌کند. متعاقباً برنده هر تقسیم کارت، شروع کننده دست بعدی خواهد بود. نوبت بازی در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد.

در نوبت خود، یا کارت بالایی استوک یا کارتی را که بازیکن قبلی دور انداخته‌ است، می‌کشید. این کارت را به دست خود اضافه کرده و یک کارت را به صورت رو به بالا دور بیندازید.

در نوبت اول، بازیکن تنها می‌تواند از استوک بازی کارت بکشد؛ به این دلیل که هنوز هیچ کارتی دور انداخته‌ نشده‌ است.

و در برخی از نسخه‌ها، کارت‌های دور ریخته‌ شده‌ در یک انباشت رو به بالا در کنار انباشت استوک نگهداری می‌شوند. در دیگر نسخه‌ها، بازیکنان کارت‌های دور ریز خود را در انباشت مقابل خود به صورت رو به بالا نگه می‌دارند. در هر صورت، تنها کارت سوزانده‌ شده‌ که می‌تواند گرفته‌ شود کارتی است که بازیکن پیش از شما دور انداخته‌ است.

برداشتن‌ کارت سوخته‌ بازیکن قبلی و سپس دور انداختن‌ مجدد همان کارت غیرقانونی مجاز است. با این حال، اگر کارتی را از استوک کشیده‌ و آن را نخواهید، آزاد هستید که آن را دور بیندازید.

اگر در ابتدای نوبت خود چهار کارت از یک خال داشته باشید، می‌توانید بازی را متوقف کنید. در این وضعیت بازی بلافاصله به پایان رسیده‌ و تمامی افراد کارت‌های خود را نشان می‌دهند. اگر در نوبت اول خود به اندازه کافی خوش شانس باشید که چهار کارت از یک خال به شما داده‌ شود، می‌توانید بازی را متوقف کنید. بنابراین برخی از بازیکنان ممکن است دیگر نوبتی برای تعویض کارت نداشته باشند.

اگر پس از کشیدن‌ و دور انداختن‌ چهار کارت از یک خال داشته‌ باشید، نمی‌توانید بازی را در آن نقطه متوقف کنید. در این وضعیت باید تا شروع نوبت بعدی خود صبر کنید.

اگر هیچ کارتی در استوک کشیدن‌ باقی نمانده‌ باشد و بازیکنی که نوبت به او رسیده کارت‌های سوخته بازیکن قبلی را نخواهد، بازی به پایان رسیده و دست‌ها به شرح زیر امتیازدهی خواهند شد.

امتیازدهی

هنگامی که بازی متوقف می‌شود (چه توسط یک بازیکن چه به دلیل تمام شدن استوک)، تمامی بازیکنان کارت‌های خود را نشان داه و امتیازات خود را محاسبه می‌کنند. هر بازیکن تنها می‌تواند کارت‌های یک خال را مثبت محسوب کند. کارت‌های سایر خال‌ها دارای امتیاز منفی خواهند بود.

مثال:

شاه پیک، ۳ پیک، ۹ دل، ۸ دل. محاسبه ۴=۹+۸-۱۰-۳

آس گشنیز، ۲ خشت، ۳ خشت، ۵ خشت. محاسبه ۱=۱۱-۲-۳-۵ برای گشیز

امتیازات برای دست‌هایی با سه یا چهار خال می‌تواند منفی شود:

۷ گشنیز، ۹ دل، ۱۰ پیک، ۲ پیک. محاسبه: ۴-=۱۰+۲-۹-۷

امتیاز کامل برابر با ۴۱ است. این امتیاز برای یک دست حاوی (به عنوان مثال) آس-شاه-سرباز-۱۰ از یک خال به وقوع می‌پیوندد. توجه داشته باشید که شما می‌توانید بدون داشتن چهار کارت از یک خال در یک دست برنده شوید. برای مثال بازیکنی بازی را با شاه-۶-۵-۴ گشنیز متوقف می‌کند (۲۵ امتیاز)؛ با این حال شما آس-بی بی-۱۰پیک و ۴ خشت دارید. بدین ترتیب با ۲۷ امتیاز برنده خواهید شد.

بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده و فردی که کم‌ترین امتیاز را کسب کند بازنده خواهد بود. معمولاً هیچ امتیاز مجموعی در بازی ثبت نمی‌شود. بازنده تقسیم کارت کرده و برنده دست بعدی را آغاز می‌کند.

در صورت تساوی، از بدترین کارت‌های بازیکنان برای تصمیم گیری در رابطه با برنده یا بازنده استفاده خواهد شد. به عنوان مثال، سرباز-۱۰-۷-۶ یک خال، آس-شاه-۷-۵ از یک خال دیگر را شکست می‌دهد. بدین صورت که هر دو دارای امتیاز ۳۳ هستند اما ۶ بهتر از ۵ است. سرباز-۱۰-۷ دل همراه با ۴ گشنیز، آس، شاه، هشت پیک و ۶ خشت را شکست می‌دهد. هر دو دارای ۲۳ امتیاز هستند اما ۶ خشت پایین‌تر از ۴ گشنیز است؛ در عین حال هر دو یه صورت امتیاز منفی به حساب می‌آیند.