معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی پاندوئرن (Pandoeren)

معرفی، بررسی و آموزش بازی کارتی پاندوئرن (Pandoeren)

پاندوئرن (Pandoeren) یک بازی کارتی سبک جس برای چهار بازیکن است که در گذشته در کشور هلند محبوبیت زیادی داشته است.

پاندوئرن (Pandoeren) یک بازی کارتی برای چهار بازیکن است که در گذشته در کشور هلند محبوبیت زیادی داشته است. این بازی هم‌اکنون در برخی مناطق نیز انجام می‌شود که در ادامه این مقاله به آموزش کامل آن خواهیم پرداخت. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان، کارت‌ها و تقسیم کارت    

در پاندوئرن از یک بسته 33 کارتی، متشکل از آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7 در چهار خال استفاده‌ می‌شود. کارت سی و سوم، کارت 6 دل است.

کارت‌ها در جهت عقربه‌های ساعت به بازیکنان داده‌ می‌شوند. به هر بازیکن چهار کارت داده‌ می‌شود. سپس یک کارت رو به بالا در وسط میز قرار می‌گیرد. در ادامه‌ چهار کارت دیگر به هر بازیکن داده‌ می‌شود. در دست‌های بعدی، دیل در دور میز خواهد چرخید.

پیشنهاد (Bidding)

پس از تقسیم کارت، مناقصه یا بخش پیشنهاد شروع می‌شود. با شروع از فورهند، هر بازیکن می‌تواند یکی از پیشنهادات ذکر شده‌ در ادامه را ارائه‌ دهد، یا این که پاس بدهد. برخی از قراردادها، قرارداد “تعداد” هستند. در این گزینه‌ها هدف گرفتن‌ حداقل تعداد امتیاز کارت است. دیگر افراد اهداف متفاوتی مانند بردن‌ یا از دست دادن‌ ‌تمام تریک‌ها را دارند.

پس از داده شدن یک پیشنهاد، فقط ارائه پیشنهادهای بالاتر امکان پذیر است. پیشنهاد بالاتر، پیشنهادی مشابه اما با امتیاز بیشتر است (مثلاً 180 پیشنهاد برتری نسبت به 170 است)، یا پیشنهادی از بخش پایین‌تر فهرست. توجه داشته باشید که پیشنهادهای پایین‌تر فهرست همیشه دشوارتر نیستند و لزوما ارزش بیشتری ندارند. اگر هر چهار بازیکن پاس بدهند، کارت‌ها ریخته‌ شده‌ و بازیکن بعدی دیل را انجام می‌دهد. اگر فردی از میان بازیکنان پیشنهادی را مطرح کند، مناقصه در دور میز برای هر تعداد بار لازم ادامه می‌یابد؛ تا زمانی که پیشنهاد دهنده نهایی مشخص شود یا در واقع سه پاس متوالی انجام شود.

اعلام کننده باید قراردادی را که در آخرین پیشنهاد خود ذکر شده‌، اجرا کند. وی کارت وسط میز برمی دارد و در دستش قرار می‌دهد. در عین حال یک کارت (شاید همان کارت) را از دستش خارج کرده و رو به پایین دور می‌اندازد. در ادامه او خال حکم را مشخص می‌کند (در صورت وجود)، یک شریک (در صورت امکان پذیر بودن بر اساس قرارداد) را برای خود انتخاب کرده و اولین تریک را هدایت می‌کند.

قوانین بازی پاندوئرن (Pandoeren)

اعلام کننده، هدایت‌گر تریک اول خواهد بود. برنده تریک هم هدایت‌گر تریک بعدی می‌شود.

اگر خال حکم وجود نداشته‌ باشد، بازیکن باید در صورت امکان از خال هدایت شده‌ پیروی کند. در غیر این صورت می‌تواند هر کارتی را بازی کند.

اگر خال حکم در بازی وجود داشته‌ باشد، بازیکنی که می‌تواند از کارت هدایت شده‌ پیروی کند باید یا از آن پیروی کند یا در صورت تمایل یک حکم بازی کند. بازیکنی که نمی‌تواند دنباله روی کارت هدایت شده‌ باشد، می‌تواند با بازی یک خال دیگر، کارت خود را رد کند یا حکم بازی کند. اما اگر یک خال غیر حکم به بازی هدایت شده‌ باشد و روی آن حکم زده شود، بازیکن بعدی نمی‌تواند حکم پایین‌تر بازی کند، مگر این که چاره دیگری نداشته‌ باشد. بازی سرباز حکم، معروف به جس (jass)، هرگز اجباری نیست. بازیکنی که این کارت را در دست دارد همیشه می‌تواند طوری بازی کند که گویی آن را در پیش خود نگه نداشته است (البته به جز در آخرین تریک).

برای اهداف مربوط به گرفتن‌ تریک در بازی، کارت‌هایی با خال‌های غیر حکم از بالا به پایین به این صورت رتبه بندی می‌شوند: آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، (6). هنگامی که خال حکم وجود دارد، سرباز حکم و 9 به عنوان بهترین کارت ارتقا می‌‌یابند: رتبه بندی خال حکم از بالا به پایین به صورت سرباز، 9، آس، شاه، بی بی، 10، 8، 7، (6) است.

یک تریک توسط بالاترین حکم موجود در آن برنده می‌شود. اگر هیچ حکمی بازی نشده‌ باشد، بالاترین کارت در خال هدایت شده‌ برنده تریک خواهد بود. رتبه بندی کارت‌ها در قسمت بعدی آورده‌ شده‌ است.

شمارش امتیازات

در قرارداد اعداد، سه راه برای کسب امتیاز کارت وجود دارد: تریک، روئم (roem) و استاک (stuck). این‌ گزینه‌ها در ادامه به ترتیب شرح داده‌ شده‌اند.

تریک‌

در خال حکم، در صورت وجود، کارت‌ها به این ترتیب رتبه بندی می‌شوند (به دنبال مقادیر امتیاز کارت آن‌ها):
سرباز (20)، 9 (14)، آس (11)، شاه (3)، بی بی (2)، 10 (10)، 8 (0)، 7 (0)، 6 (0)

در خال‌های دیگر، ارزش گذاری و امتیاز به صورت زیر است:
آس (11)، شاه (3)، بی بی (2)، سرباز (1)، 10 (10)، 9 (0)، 8 (0)، 7 (0)، 6 (0)

اعلام کننده امتیازهای کارت را در تریک‌هایی که برنده شده‌ است می‌شمارد. او ارزش کارتی را که دور انداخته حساب نمی‌کند. علاوه بر این، 5 امتیاز هم برای برنده شدن آخرین تریک وجود دارد. بنابراین مجموع 146 امتیاز کارت در بازی هر دست وجود خواهد داشت.

روئم

منبع دیگر امتیاز در بازی روئم است: روئم ترکیب خاصی از کارت‌هایی است که در دست بازیکن نگه داشته می‌شوند. روئم‌ها به ترتیب صعودی عبارتند از:

دنباله 3 کارت در خال: 20
دنباله 4 کارت در خال: 50
دنباله‌ 5 کارت در خال: 100
4 بی بی: 100
4‌ شاه: 100
4 آس: 100
دنباله 6 کارت در خال: 120
دنباله‌ 7 کارت در خال: 140
دنباله 8 کارت در خال: 160
4 سرباز: 200

به منظور تشکیل و مقایسه دنباله‌ها، کارت‌ها از بالا به پایین به ترتیب آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6 رتبه‌بندی می‌شوند، خواه خال حکم باشد یا نباشد. کسب روئم‌های پایینی در لیست بالا بهتر است. برای رفع تساوی در بین دنباله‌هایی با طول یکسان، دنباله حاوی کارت بالاتر (به ترتیب ارائه شده در اینجا) به عنوان گزینه برتر شناخته خواهد شد. اگر این مورد هم تساوی را از بین نبرد، دنباله حاوی خال بالاتر برنده می‌شود. خال‌ها به ترتیب ارزش عبارتند از: پیک (بالاترین)، دل، خشت و گشنیز.

بلافاصله پس از هدایت کارت به اولین تریک، اگر قراردادی که در حال بازی است شامل امتیاز باشد، اعلام کننده می‌تواند ارزش کل روئم خود را (در صورت وجود) اعلام کند. این امتیازات، به اضافه ارزش هر روئم در دست شریک اعلام کننده، به مجموع امتیازات کارتی که تیم اعلام کننده به دست آورده است اضافه می‌شوند؛ مگر این که با موفقیت توسط حریف انکار شوند. هر رقیب اعلام کننده که در مناقصه شرکت کرده باشد (یعنی در فرصت خود تنها پاس نداده باشد) و روئم داشته باشد، می‌تواند اقدام به انکار روئم اعلام کننده کند. این کار با درخواست از اعلان کننده برای مشخص کردن بالاترین کارت در دنباله روئم انجام می‌شود. پاسخ می‌تواند “چهار از بی بی” (یعنی بی بی، سرباز، 10 و 9) یا “چهار بی بی” باشد.

اگر حریف گزینه بالاتری از روئم داشته باشد، آن را اعلام می‌کند. وی با این کار روئم اعلام کننده را انکار می‌کند. تیم اعلام کننده هیچ امتیازی برای روئم در چنین وضعیتی دریافت نخواهد کرد. اگر روئم اعلان کننده با موفقیت انکار نشود، تیم اعلام کننده امتیاز آن را به امتیاز کارتی که در تریک‌ها به دست می‌آورد، اضافه می‌کند.

شریک اعلام کننده نیز می‌تواند اعلام روئم کند. این کار به محض اینکه مشخص شود شریک وی چه کسی است، انجام می‌شود. اگر اعلان کننده قبل‌تر روئم را اعلام کرده باشد و انکار نشده باشد، روئم اعلام شده توسط شریک به امتیازات تیم اعلام کننده اضافه می‌شود. در صورتی که اعلام کننده روئم را اعلام نکرده باشد، شریک وی همچنان می‌تواند با مشخص شدن شراکت، روئم را اعلام کند. هر رقیبی که در مناقصه شرکت کرده باشد و دارای روئم بالاتر از شریک باشد، می‌تواند آن را انکار کند. در صورت عدم پذیرش انکار، روئم به امتیازات تیم اعلام کننده اضافه می‌شود.

همچنین اگر روئم اعلام کننده انکار شده باشد، اما شریک وی گزینه بهتری از روئم را دارد، شریک می‌تواند با مشخص شدن وضعیت شراکت آن را اعلام کند؛ اگرچه این امری غیر عادی است. اگر رقبایی که در مناقصه شرکت داشته‌اند نتوانند آن را انکار کنند، روئم اعلام کننده و شریک، پذیرفته شده و به امتیاز تیم اعلام کننده اضافه می‌شود.

استوک

استوک مستقل از روئم است. این وضعیت می‌تواند توسط اعلان کننده یا شریک وی که شاه و بی بی حکم را در دست دارد، در هر زمانی قبل از بازی دومین کارت، اعلام شود. استوک را نمی‌توان انکار کرد و ارزش آن 20 امتیاز است.

قراردادها در پاندوئرن

پیشنهادات احتمالی به شرح زیر است:

امتیازقراردادشرحشریک؟حکم؟
1120، 130، 140کال کردن آسبلهبله
3پیکولو (Piccolo)تنها برنده شدن اولین تریکخیربله
3میزره (Misere)از دست دادن تمامی تریک‌هاخیربله
2150، 160کال کردن آسبلهبله
2کرلته (Kereltje)کال کردن جس، بردن تمامی تریک‌هابلهبله
2زوابر (Zwabber)کال کردن آس، بردن 4+تمامی تریک‌هابلهخیر
3170،180،190کال کردن آسبلهبله
5زوابر تکیبردن تمامی تریک‌هاخیرخیر
6اوورت پیکولوبردن تریک اول، از دست دادن بقیه، در معرض نمایشخیربله
4200،210،220 و غیرهکال کردن آسبلهبله
6اوورت میزرهاز دست دادن تمامی تریک‌ها، در معرض نمایشخیربله
9استیل پراته (Stil Praatje)از دست دادن تمامی تریک‌ها، همه در معرض نمایشخیربله
5پاندوئر (Pandoer)کال کردن آس، بردن تمامی تریک‌هابلهبله
5پاندوئر+20+40 و غیرهبه عنوان پاندوئر، با روئم/استوکبلهبله
9پراتهبه عنوان استیل پراته با صحبتخیربله
10پریوه (Prive)بردن تمامی تریک‌هاخیربله

در قراردادهای اعداد، 120، 130،… 220 و غیره، اعلام کننده حکم را نام می‌برد و آس خال را کال می‌کند (مثلاً می‌تواند بگوید خشت حکم است و آس پیک باید به همراهش بیاید). کال کردن آس حکم مجاز است. اگر اعلام کننده هر چهار آس را در دست داشته باشد (یا 3 تا را نگه دارد و چهارمی را کنار بگذارد) در عوض شاه را کال می‌کند. دارنده کارت فراخوانی شده، شریک اعلام کننده است. شریک بلافاصله هویت خود را فاش نمی‌کند، بلکه تریک‌های طرف اعلام کننده را جمع آوری می‌کند. بنابراین، به محض این که اعلام کننده یک تریک را برنده شد، شریک او آن را برمی‌دارد. در زمانی که کارت فراخوانده شده زود بازی ‌شود، شراکت‌ها خود به خود مشخص می‌شوند. اگر اعلان کننده و شریک او حداقل تعداد امتیازات کارت در تریک‌ها، روئم و استوک را به دست آورند، موفق شده‌اند، در غیر این صورت شکست می‌خورند.

پیکولو قراردادی برای بردن اولین تریک و از دست دادن بقیه تریک‌ها و بازی به صورت انفرادی است. اوورت پیکلو (Piccolo Ouvert) هم همینطور است. با این حال، در این گزینه دست اعلام کننده هنگام بازی تریک دوم آشکار می‌شود. برخی از افراد هدف پیکولو و اوورت پیکولو را برنده شدن در هر تریکی می‌دانند، اما این روند به ثمر رسیدن این قرارداد را بسیار آسان می‌کند. طیف وسیعی از دست‌های حاوی سرباز شانس بالایی برای ساخت پیکولو خواهند داشت.

میزره (Misère) قراردادی برای برنده نشدن در هیچ تریکی است. اوورت میزره (Misère Ouvert) هم همینطور است، با این تفاوت که دست اعلان کننده هنگام بازی تریک دوم آشکار می‌شود.

در کرلته (Kereltje)، اعلان کننده حکم را نام می‌برد و دارنده جس شریک اعلام کننده است. شریک وی بلافاصله به این امر اعتراف نمی‌کند، بلکه هویت خود را با جمع آوری تریک برای طرف اعلام کننده آشکار می‌کند. این دو باید تمام تریک‌ها را برنده شوند.

در زوابر (Zwabber) هیچ حکمی وجود ندارد. اعلام کننده یک آس را کال می کند؛ در صورتی که 4 آس در دست خود او باشد، مانند قراردادهای اعداد، یک شاه را کال می‌کند. دارنده کارت کال شده شریک وی در طول بازی خواهد بود. شریک بلافاصله به این امر اعتراف نمی‌کند، بلکه هویت خود را با جمع آوری تریک برای طرف اعلام کننده آشکار می‌کند. اعلام کننده باید خودش چهار تریک اول را برنده شود. او و شریکش باید تمام تریک‌ها را برنده شوند. اگر اعلام کننده نتواند در چهار تریک اول برنده شود، حتی اگر تیم اعلام کننده بتواند هر 8 تریک را ببرد، قرارداد از بین می‌رود. در این حالت هم اعلام کننده و هم شریک وی بازنده خواهند شد.

دیگر قراردادها

در زوار تکی (Solo-zwabber) هیچ حکمی وجود ندارد. اعلام کننده باید تمام تریک‌ها را برنده شود.

در استیل پراته (Stil Praatje)، اعلان کننده حکم‌ را نام می‌برد و تمام دستش در معرض نمایش قرار می‌دهد. وی هدایت‌گر تریک اول خواهد بود. او باید تمام تریک‌ها را از دست بدهد.

در پاندوئر (Pandoer)، اعلان کننده حکم را نام می‌برد و یک آس را کال می‌کند. در صورتی که 4 آس در دست خود او باشد، مانند قراردادهای اعداد، یک شاه را کال می‌کند. دارنده کارت کال شده شریک وی در طول بازی خواهد بود. شریک بلافاصله به این امر اعتراف نمی‌کند، بلکه هویت خود را با جمع آوری تریک برای طرف اعلام کننده آشکار می‌کند. اعلام کننده و شریک او باید تمام تریک‌ها را برنده شوند.

پاندوئر + ان (Pandoer + n) همان پاندوئر است، با این تفاوت که اعلام کننده و شریک او باید به n امتیاز اضافی از روئم و استوک برسند که به روش معمول اعلام و انکار می‌شود.

پراتجه (Praatje) شبیه استیل پراتجه است، اما استیل (ساکت) نیست. اعلان کننده حکم را نام می‌برد و تریک اول را هدایت می‌کند. در ادامه تمام کارت‌های چهار بازیکن نمایان می‌شوند. هدف اعلام کننده از دست دادن تمامی تریک‌ها است و از این زمان به بعد بحث مجاز است. رقبا می‌توانند در مورد این که چگونه برنامه ریزی کرده تا اعلام کننده را برنده تریک کنند، صحبت کنند. آن‌ها می‌توانند به یکدیگر بگویند که کدام کارت‌ها را بازی کنند. آن‌ها مجاز به لمس کارت‌ها، مگر کارت‌های دست خود و یادداشت برداری نیستند. تنها فعالیت قابل انجام صحبت کردن (پراتجه به معنای صحبت یا چت) است. گاهی اوقات تصمیم گیری در رابطه با بهترین نحوه دفاع در پراتجه به طرز شگفت انگیزی دشوار است. توانایی حکم زدن در عین پیروی کردن از خال، احتمالات زیادی را بر سر راه بازیکنان قرار می‌دهد. بنابراین بحث می‌تواند برای مدت زمانی طولانی ادامه پیدا کند.

در پریوه (Prive) اعلام کننده به تنهایی و با خال حکم بازی می‌کند. وی باید تمامی تریک‌ها را برنده شود.

امتیاز دهی در پاندوئرن

در قراردادهای مشارکتی، اگر اعلام کننده و شریک او در قرارداد خود موفق شوند، هر یک امتیاز آن قرارداد را (که در ستون سمت چپ جدول آورده شده است) به امتیازات خود اضافه می‌کنند. اگر شکست بخورند، هر کدام امتیاز قرارداد را از امتیازات خود کسر می‌کنند. در قراردادهای غیر مشارکتی، اعلام کننده به تنهایی امتیاز قرارداد را به امتیاز خودش اضافه و یا از آن کم می‌کند.

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی کلاورجاسن (Klaverjassen)

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی جس سوئیسی (Swiss Jass)