معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی ماریانا (Marianna)

ماریانا (Marianna) یک بازی ایتالیایی چهارنفره است که با یک بسته کارت 40 عددی انجام می‌شود. در این مقاله به آموزش کامل آن می‌پردازیم.

ماریانا (Marianna) یک بازی ایتالیایی چهارنفره است که با یک بسته‌ کارت 40 عددی انجام می‌شود. این بازی با بازی محبوب بریسکولا (Briscola) مرتبط است. ترتیب و ارزش کارت‌ها در هر دو بازی یکسان است، اما در ماریانا امتیازات اضافی برای مریج وجود دارد که برای تعیین خال حکم نیز استفاده می‌شود.

در ادامه این مقاله به معرفی و آموزش بازی ورق ماریانا خواهیم پرداخت. پس همراه بیوکازینو باشید.

بازیکنان و کارت‌ها

ماریانا یک بازی چهار نفره در تیم‌های ثابت است. بازیکنان مقابل هم‌تیمی خود می‌نشینند. توزیع کارت‌ها و بازی خلاف جهت عقربه ساعت است.

در ماریانا از یک بسته‌ 40 کارتی استفاده می‌شود؛ معمولاً یک بسته‌ کارت فرانسوی بدون 8، 9 و 10 با خال‌های دل، خشت، گشنیز و پیک. رتبه کارت‌های هر خال از بالا به پایین و مقادیر آنها به شرح زیر است:

آس11امتیاز
سه10امتیاز
کینگ4امتیاز
کویین3امتیاز
جک2امتیاز
هفتصفر
ششصفر
پنجصفر
چهارصفر
دوصفر

امتیازهای اضافی برای اعلام ماریانا (یا همان مریج)، یعنی ترکیبی متشکل از کینگ و کویین از یک خال مشابه در دست، محاسبه می‌شود. بازی با کارت‌های ایتالیایی هم امکان پذیر است که در این صورت اسب (کاوالو) جایگزین کارت کویین می‌شود و ماریانا از کینگ و اسب خال مشابه تشکیل می‌شود.

توزیع کارت

هر بازیکنی ممکن است اولین دیلر بازی باشد. دیلر کارت‌ها را بر می‌زند و بازیکنی که سمت چپ او نشسته است، کارت‌ها را کات می‌کند. سپس دیلر پنج کارت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد و بقیه را در یک بسته رو به پایین روی میز قرار می‌دهد.

بازی

آموزش بازی کارتی ماریانا (Marianna)
آموزش بازی کارتی ماریانا (Marianna)

بازیکن سمت راست دیلر بازی تریک اول را شروع می‌کند. در ابتدا هیچ حکمی وجود ندارد. هیچ اجباری برای پیروی از خال بازی وجود ندارد: بازیکنان می‌توانند هر کارتی را در هر تریکی بازی کنند، اما یک تریکی را فقط می‌توان با کارتی از خال زمینه برنده شد. هر کس بالاترین کارت خال زمینه را بازی کند، برنده تریک است. با شروع از برنده تریک، هر بازیکن در نوبت خود کارت بالایی را از روی بسته کارت‌های پخش نشده می‌کشد تا همه بازیکنان دوباره پنج کارت داشته باشند. برنده تریک، تریک بعدی را شروع می‌کند.

قوانین اعلام ترکیب ماریانا

اگر کینگ و کویین از یک خال یکسان را در دست دارید، در نوبت بازی کردن خود در هر تریکی، می‌توانید “ماریانا” را اعلام کنید و آنها را نشان دهید. اولین ماریانا 40 امتیاز برای تیم اعلام کننده دارد. خال ترکیب ماریانا از این تریک تا پایان بازی یا تا زمانی که ماریانا دیگری اعلام شود تبدیل به حکم می‌شود. اگر ماریانا دیگری اعلام شود، خال حکم به خال جدیدترین ماریانا تغییر می‌کند. ماریانا دوم 60 امتیاز، سومی 80 امتیاز و چهارمی 100 امتیاز می‌گیرد.

پس از اعلام ماریانا، همچنان هیچ الزامی برای پیروی از خال زمینه وجود ندارد. بازیکنان ممکن است هر کارتی را بازی کنند، اما اگر خال حکم وجود داشته باشد و هر کارتی از این خال بازی شود، این تریک توسط بالاترین کارت حکم برنده می‌شود. به این منظور، تنها خالی که در انتهای تریک همچنان خال حکم است، حساب در نظر گرفته می‌شود.

یک بازیکن مجاز نیست بیش از یک ماریانا را در یک تریک اعلام کند، اما ممکن است در طول یک تریک، دو یا چند بازیکن مختلف هر کدام یک ماریانا را اعلام کنند. در این شرایط، فقط ماریانای هر یک از این بازیکنان که آخرین بازیکن تریک بوده، تعیین کننده حکم در این تریک و تریک‌های بعدی تا اعلام ماریانای بعدی خواهد بود.

پس از برداشت آخرین کارت از بسته استاک، دیگر امکان اعلام ماریانا وجود ندارد. پنج تریک آخر با استفاده از کارت‌هایی که بازیکنان در دست دارند، با همان قوانین بازی اما بدون کشیدن کارت جدید انجام می‌شود.

سایر ترکیب‌های ماریان

اگر بازیکنی به اندازه کافی خوش شانس باشد که یکی از این ترکیب‌ها را داشته باشد، می‌توان دو ترکیب زیر را نیز اعلام کرد.

  • بازیکنی که دارای چهار کویین و یک کینگ است می‌تواند با کسب 250 امتیاز یک ماریانینو را اعلام کند. خال کارت کینگ، خال حکم بازی خواهد بود.
  • بازیکنی که دارای چهار کینگ و یک کویین است می‌تواند یک ماریانون را با کیب 500 امتیاز اعلام کند و برنده کل بازی شود.

این که یک ماریانا و یک ماریانینو را در یک تریک اعلام کنید، قانونی نیست. اما اگر یک ماریانا را اعلام کنید، کارت‌ها را نگه دارید و بعداً تمام کویین‌های دیگر را نیز به دست آورید، می‌توانید یک ماریانینو را اعلام کنید. در غیر این صورت، اگر چهار کویین داشته باشید و یک کینگ را به دست آورید، می‌توانید فوراً ماریانینو را اعلام کنید. و سپس، اگر کینگ و کویین یک خال را در دست دارید، در تریک بعدی یک ماریانا را نیز اعلام کنید و برای همه این ترکیب‌ها امتیاز بگیرید.

محاسبه امتیازات بازی

هر تیم یک امتیاز تجمعی را حفظ می‌کند که از صفر شروع می‌شود. در پایان بازی، هر تیم امتیازهایی را که به دست آورده است (مجموعاً 120امتیاز در یک بسته) به اضافه هر ماریانا یا ترکیب‌های دیگری که اعلام کرده است، می‌شمارد و به امتیاز خود اضافه می‌کند. اگر هر یک از تیم‌ها 501 امتیاز یا بیشتر داشته باشد، بازی به پایان می‌رسد و تیمی که امتیاز بالاتری کسب کرده برنده خواهد شد.

تغییرات

برخی به این شکل بازی می‌کنند که ماریان در شروع تریک اعلام شود، حتی توسط بازیکنی که تریک را شروع نمی‌کند. قبل از شروع هر تریک، بازیکنی که بازی را شروع می‌کند باید چند ثانیه مکث کند تا به هر کسی که می‌خواهد این شانس را بدهد که ماریان خود را اعلام کند. هنگامی که یک کارت بازی شد، تا شروع تریک بعدی، نمی‌توان ماریان را اعلام کرد.

 اگر بیش از یک بازیکن در شروع یک تریک یک ماریانا را اعلام کنند، به ترتیبی که کارت‌ها در تریک بازی می‌شوند، آخرین آنها حکم بازی را تعیین می‌کنند. البته چنین حرکتی یک نوع تنش ایجاد می‌کند؛ زیرا بازیکنی که ماریانا را در دست دارد مکث می‌کند تا بفهمد آیا بازیکن دیگری نیز مایل به اعلام آن است یا خیر.

همچنین تاکتیک “fare morire in mano una marianna” نیز در بازی رایج است که در آن شما سعی می‌کنید با رفتار به گونه‌ای که انگار یک ماریانا دارید که بعداً اعلام خواهید کرد، بازیکن دیگر را از اعلام ماریانا منصرف کنید، حتی اگر در واقع هیچ ترکیبی نداشته باشید.

برخی برای اعلام ماریانا امتیازات کمتری در نظر می‌گیرند: 20 برای اولی، 40 برای دومی، 60 برای سومی، 80 برای چهارمی.

در بعضی از نسخه‌ها ماریانا فقط توسط بازیکنی که بازی تریک را شروع می‌کند می‌تواند اعلام شود. بنابراین، برای اعلام یک ماریانا، یا باید بازیکنی باشید که در تریک اول سمت راست دیلر نشسته است، یا برای شروع تریک بعدی، تریک فعلی را برنده شوید.

در ورژن‌هایی از بازی خال حکم فقط توسط اولین ماریانای اعلام شده تعیین می‌شود. ماریاناهای بعدی بازیکنان، امتیاز کسب می‌کنند اما خال حکم را تغییر نمی‌دهند.

برخی از بازیکنان اجازه می‌دهند که ماریان در پنجمین تریک، و درست پس از کشیدن آخرین کارت‌ها از روی تالون، اعلام شود. اما اعلام دیرتر از این مجاز نیست.

500 (Cinquecento)

500 نسخه‌ای از ماریانا است که در سیسیل بازی می‌شود. قوانین مانند ماریانا است، به جز تفاوت‌های زیر:

  • از کارت‌های ایتالیایی (سیسیلی) در این نسخه استفاده می‌شود.
  • اولین ماریانا (کینگ و اسب از خال مشابه) دارای ارزش 40 امتیاز است و خال حکم را تعیین می‌کند.
  • پس از تعیین حکم بازی، سایر اعلامیه‌های ماریانا تنها 20 امتیاز کسب می‌کنند و خال حکم را تغییر نمی‌دهند.
  • ترکیب mariannino و mariannone وجود ندارد.
  • به اعلام ماریانا «کانتاره» (به معنی آواز خواندن) می‌گویند. یک بازیکن می‌تواند هر زمان که بخواهد ماریانا را اعلام کند، حتی در وسط بازی یک تریک. اگر اولین ماریانای اعلام شده باشد، برای تریک فعلی و تمام تریک‌های بعدی، خال حکم را تعیین می‌کند.
  • بازی زمانی به پایان می‌رسد که امتیاز یک تیم به بیشتر از 500امتیاز برسد.

پوشش یا Covering

این نوع را می‌توان در Marianna یا Cinquecento بازی کرد.

اگر هنوز هیچ خال حکمی وجود نداشته باشد و شروع کننده تریک یک کویین (اسب) یا یک کینگ در دست دارد، قبل از شروع تریک، می‌تواند از شریک خود بپرسد: “Mi copri a …” (“می‌توانی مرا پوشش دهی” در…”) و خال کینگ یا کویین/اسب را نام ببرد – به عنوان مثال ” می‌توانی من را در خشت پوشش دهی؟”

اگر شریک بازیکن کارت دیگری را که برای تکمیل ماریانا در آن خال لازم است را در دست داشته باشد، ممکن است پاسخ دهد “بله”. در این حالت اولین بازیکن باید کینگ یا کویین/اسب را بازی کند و شریک باید کارت دیگر مکمل ماریانا را در تریک بازی کند. اگر آنها این تریک را برنده شوند، 20 امتیاز کسب می‌کنند (به جای 40 امتیاز معمول برای یک ماریانا در یک دست) و خال ترکیب به عنوان حکم تعیین می‌شود. اگر تریک را برنده نشوند، چون حریف آس یا کارت 3خال را بازی می‌کند، امتیازی نمی‌گیرند و هنوز هیچ حکمی برای بازی وجود ندارد.

پس از تعیین حکم، دیگر نمی‌توان ترکیب ارا بین دو هم‌تیمی اعلام کرد.

بریسکولا 151

این نسخه بازی دو نفره با کارت‌های ایتالیایی در صفحه تغییرات Briscola در solitariconlecarte.it توضیح داده شده است. پس از پخش 5 کارت، کارت بعدی رو به بالا برگردانده می شود و در زوایای قائم زیر بسته کارت‌های پخش نشده (تالون) قرار می‌گیرد تا نشان دهنده خال حکم باشد که در طول دست ثابت است.

ترکیب کینگ و اسب از خال یکسان در یک دست، ماتریمونیو هستند که اگر از خال حکم باشند 40 امتیاز و اگر از خال حکم نباشند 20 امتیاز می‌گیرند. با این حال، ماتریمونیو را نمی‌توان در اولین تریک اعلام کرد و به ثمر رساند؛ یا حتی زمانی که آخرین کارت‌ها از روی تالون کشیده شوند.

ارزش کارت‌ها طبق معمول است و برنده اولین بازیکنی است که امتیاز او به 151 برسد.

برخی به این شیوه بازی می‌کنند که اگر کارت نشان دهنده حکم یک کارت کینگ یا اسب باشد، دارنده آس حکم ممکن است در نوبت خود آن را با کارت نشان دهنده حکم عوض کند. تا به این ترتیب بتواند یک ماتریمونیو از خال حکم را با گرفتن 40 امتیاز ثبت کند.

ماریاچیو

این ورژن دو نفره بازی با یک بسته 40 کارتی ایتالیایی-اسپانیایی (یعنی خال‌های لاتین در حالی که سوردها و گشنیزها جدا از هم هستند، مانند الگوهای ناپلی و سایر الگوهای ایتالیای جنوبی) بازی می‌شود. گاهی اوقات با نام‌های ماریاگیا یا ماریاچیا نیز شناخته می‌شود.

پنج کارت به هر بازیکن داده می‌شود و یازدهمین کارت رو به بالا روی میز قرار می‌گیرد تا خال حکم مشخص شود. کارت‌های باقیمانده به صورت رو به پایین روبروی کارت نشان دهنده حکم که رو به بالاست، قرار می‌گیرند. در این بازی امکان مبادله کارت از و برای حکم رو به بالا وجود ندارد. بازیکن غیر دیلر بازی در تریک اول را شروع می‌کند.

تفاوت بازی قبل و بعد از پایان استاک

تا زمانی که استاک تمام نشده باشد، هیچ الزامی برای پیروی از خال بازی، بازی کردن کارت بالاتر یا حکم وجود ندارد – بازیکنی که دومین نوبت برای بازی در تریک را دارد، می‌تواند هر کارتی را بازی کند. برنده تریک، کارت بالایی استاک را بدون نشان دادن آن می‌کشد، بازیکن دیگر کارت بعدی را می‌کشد و سپس برنده تریک، بازی در تریک بعدی را شروع می‌کند. کارت نشان دهنده حکم رو به بالا به عنوان آخرین کارت استاک در نظر گرفته می‌شود. زمانی که هیچ کارتی باقی نمانده است، بازی مانند قبل ادامه می‌یابد، با این تفاوت که بازیکن دوم هر تریک موظف است از خال بازی پیروی کند و در صورت امکان کارت اولی تریک را بزند، و اگر هیچ کارتی از خال بازی را در دست نداشته باشد، در صورت امکان، کارتی از حکم را بازی کند.

بازیکنی که به تازگی یک تریک را برنده شده است، در صورت در دست داشتن کینگ و اسب خال حکم، می‌تواند در ازای 40امتیاز آن را اعلام کند. یا اگر کینگ و اسب از خال دیگری را در دست داشته باشد، آن را در ازای 20 امتیاز اعلام کند و این تعداد امتیاز را به دست آورد.

شمارش امتیازات و برد بازی

پس از بازی کردن همه کارت‌ها، هر بازیکن امتیازات کسب شده برای کارت‌ها را در تریک‌ها و ترکیب‌های اعلام شده خود شمارش می‌کند. هدف این است که اولین کسی باشید که به یک امتیاز تارگت که از قبل توافق شده است، که معمولاً 200 یا 250 امتیاز است، در هر تعداد دست که نیاز باشد، برسید یا آن امتیاز را رد کنید. در پایان بازی، اگر هیچ یک از بازیکنان به امتیاز تارگت نرسیده باشند، دست جدیدی بازی می‌شود که دیلر آن، حریف دیلر قبلی بازی است.

به محض اینکه بازیکنی احساس کرد که به هدف مورد توافق رسیده یا از آن عبور کرده است، می‌تواند ادعا کند که برنده شده و بازی را متوقف کند. اگر ادعا درست باشد، بازیکن برنده می‌شود (بدون توجه به اینکه حریف او چند امتیاز دارد). اگر بازیکنی ادعا کند که برنده شده است اما معلوم شود که به امتیاز مورد نظر نرسیده است، می‌بازد و حریف بدون توجه به امتیازی که تا به حال گرفته برنده می‌شود.

نرم افزار و بازی‌های آنلاین

در Solitari con le carte می توانید یک بازی رایگان ماریانا یا بریسکولا 151 را در یک مرورگر وب در مقابل یک حریف کامپیوتری بازی کنید.

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی سیرولا (Cirulla)

مطالب مرتبط: معرفی، آموزش و بررسی بازی پترانگولا (Petrangola)