بازی کارت میانی

بازی کارت میانی (In Between)

در این مطلب در رابطه با مفهوم‌های به کار رفته در بازی کارت میانی (In Between) و نحوه انجام دادن آن بصورت کامل صحبت خواهیم کرد.

در این مطلب در رابطه با مفهوم‌های به کار رفته در بازی کارت میانی (In Between) و نحوه انجام دادن آن بصورت کامل صحبت خواهیم کرد.

بازی کارتی کارت میانی، به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. در این مطلب ما یکی از این انواع را توضیح خواهیم داد. در ادامه در رابطه با جزئیات این بازی بیشتر صحبت خواهیم کرد.

این بازی با 2 بازیکن یا بیشتر انجام می‌شود. برای انجام این بازی، به یک دسته کارت 52تایی استاندارد نیاز خواهیم داشت. همچنین یک سری چیپ همچون چیپ‌های پوکر نیز برای شرط بندی نیاز است.

برای شروع بازی، هر بازیکن باید یک تعداد مشخص چیپ را بعنوان اَنتی در وسط میز بگذارد. به این چیپ‌ها که از انتی‌های بازیکنان تشکیل شده است، پات می‌گویند. در این بازی، انتی، یک چیپ است.

هدف از بازی

هدف از انجام این بازی، برنده شدن چیپ که در واقع برنده شدن شرط بندی است، می‌باشد. هر زمان که نوبت یک بازیکن است، دیلر دو کارت از بین کارت‌ها را رو به بالا می‌کند. بازیکن یک تعداد مشخصی چیپ را بر روی اینکه مقدار کارت بعدی که دیلر رو به بالا می‌کند چقدر است، شرط بندی می‌کند. بازیکن در واقع شرط بندی می‌کند که آیا کارت بعدی که دیلر رو به بالا می‌کند، رتبه‌اش بین رتبه دو کارت قرار دارد یا خیر.

اگر کارت رو به بالا شده‌ی بعدی، رتبه‌اش بین دو کارت قبلی که رو به بالا شده‌اند باشد، بازیکن به تعداد چیپی که شرط بسته است، از پات چیپ برنده می‌شود. در غیر اینصورت، به تعداد چیپی که شرط بسته است، چیپ از دست می‌دهد و چیپ‌ها را داخل پات قرار می‌دهد.

رنک این کارت‌ها بدین صورت است که آس بالاترین رتبه را دارد، پس از آن شاه، سپس بی بی، سپس سرباز و پس از آن به ترتیب کارت‌های شماره 10 تا 2.

انجام بازی

از ابتدای بازی شروع کنیم. هر بازیکن انتی خود را باید داخل پات در وسط میز بگذارد. یکی از بازیکنان دیلر بازی خواهد شد. برای مثال فرض کنید بازیکن شماره 1، دیلر بازی است.

اولین بازیکنی که نوبت خود را باید در این بازی، بازی کند، بازیکنی است که در سمت چپ دیلر نشسته است.

دیلر بازی را با برعکس (رو به بالا) کردن دو کارت و قرار دادن آن‌ها در کنار هم بر روی میز شروع می‌کند.

مثال

 برای مثال فرض کنید این دو کارت، کارت‌های شماره 2 و شماره 9 خشت باشند. بازیکنی که نوبتش است که بازی کند، بر روی یک تعداد چیپ شرط بندی می‌کند که کارت بعدی آیا رتبه‌ای بین 2 و 9 دارد یا نه.

بازیکنان حداقل باید 1 چیپ شرط بندی کنند و امکان اینکه هیچ چیپی را شرط بندی نکنند، وجود ندارد. و حداکثر به تعداد چیپ‌های داخل پات می‌توانند شرط بندی کنند.

به مثال برگردیم: حال فرض کنید بازیکن شماره 2، بر روی 2 چیپ شرط می‌بندد که کارت بعدی رتبه‌ای بین کارت 2 و 9 خواهد داشت. کارت بعدی را دیلر رو به بالا خواهد کرد، این کارت شماره 7 خواهد بود. بنابراین بازیکن شماره 2، 2 چیپ را از پات برنده خواهد شد.

بازی سپس به بازیکن بعدی می‌رسد، دیلر دوباره 2 کارت با رتبه‌های 4 دل و سرباز گشنیز را رو به بالا می‌کند و بر روی میز قرار می‌دهد. بازیکن شماره 3، 2 چیپ شرط می‌بندد که کارت بعدی دارای رتبه‌ای بین دو کارت 4 دل و سرباز گشنیز باشد. کارت بعدی را دیلر رو به بالا می‌کند و 3 خشت است. بنابراین رتبه‌اش بین 2 کارت 4 دل و سرباز گشنیز نیست. از این رو بازیکن شماره 3، شرط را می‌بازد و دو چیپش را داخل پات قرار می‌دهد.

نوبت به بازیکن شماره 4 می‌رسد. دیلر دوباره 2 کارت با رتبه‌های 5 خشت و 6 دل را رو به بالا می‌کند و بر روی میز می‌گذارد.

زمانی که دو کارتی که دیلر رو به بالا کرده است، پشت سر هم باشند، بازیکنی که نوبتش است، یک چیپ را می‌بازد. بنابراین بازیکن 1 چیپ را در پات وسط میز قرار می‌دهد. در چنین حالتی دیگر نیاز نیست دیلر کارت سوم را رو به بالا کند.

برنده شدن در بازی کارت میانی

زمانی که تمامی بازیکنان یک نوبت بازی کردند، یک دور بازی تمام خواهد شد. بازیکنان در ابتدای بازی باید بر سر اینکه چه تعداد دور می‌خواهند بازی کنند، به توافق برسند. زمانی که تعداد دورهای توافق شده تمام شدند، بازی به اتمام می‌رسد. بازیکنی که پس از این دورها، بیشترین تعداد چیپ را داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

بررسی قوانین بازی‌ها

کارت‌هایی که دیلر وسط می‌گذارد بر روی هم در گوشه‌ای از میز جمع می‌شوند، بعنوان کارت‌های دور انداخته شده. پیش از اینکه بازی شروع شود، بازیکنان بر سر این موضوع که چند دور بازی انجام شود تا کارت‌های دور انداخته شده و کارت‌های باقیمانده در دست دیلر با یکدیگر بر زده شوند، باید تصمیم گیری نمایند.

زمانی که نوبت به خود دیلر برسد، دیلر همانند دیگر بازیکنان شرط بندی می‌کند و تنها تفاوتش این است که خودش کارت‌ها را به بالا خواهد کرد.

اگر یک بازیکن، به تعداد تمام چیپ‌های داخل پات، چیپ شرط بندی کند و برنده شود، هر بازیکن، دوباره باید یک انتی را برای پات وسط میز بگذارد.

اگر دو کارتی که دیلر رو به بالا می‌کند، هم رتبه باشند، بازیکنی که نوبتش است که شرط بندی کند، دو چیپ را از پایل برخواهد داشت. و نوبت بازیکن بعدی خواهد رسید.

اگر کارت سومی که رو به بالا می‌شود، با یکی از دو کارتی که پیش از آن رو به بالا شده‌اند، هم‌رتبه باشد، بازیکن شرط را خواهد باخت.