قوانین بازی آگرام Agram

قوانین بازی آگرام Agram

نوع بازی آگرام: فکری

محدودیت سنی: 13 سال به بالا

تعداد بازیکنان: 2 ، 3 ، 4  و 5 نفره به بالا

وسایل مورد نیاز و ارزش کارت‌ها

برای انجام بازی آگرام باید تمامی کارت‌های شاه، بی‌بی، تمامی کارت‌های 2 و تک خال‎ خشت از دسته کارت‎ها برداشته شود. ارزش بندی کارت‌ها هم از زیاد به کم به این صورت A, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 است. به کارت  A هم در بازی Chief یا رئیس گفته میشود. بالاترین کارت از نظر ارزش هم کارت 10 است.

قوانین بازی آگرام Agram
قوانین بازی آگرام Agram

قانون اصلی باز آگرام بازی

دیلر یا کارت پخش‌کن در بازی باید به هر بازیکن 6 کارت بدهد. در هر دو سری و در هر سری هم سه کارت باید داده شود.

روش انجام بازی آگرام

بازیکنی که در سمت چپ دیلر یا فروشنده نشسته است، باید بازی را شروع کند. او باید کارتی که مد نظرش است را به زمین بیندازد. بازیکنان بعدی اگر کارتی مطابق کارتی که روی زمین افتاده است را داشته باشد باید بازی را بر اساس همان کارت ادامه دهد و از همان الگو پیروی کنند.

با این حال اگر آنها کارتی که با آن کارت تطابق دارد را در دست خود نداشتند، باید با هر کارتی که دوست داشتند بازی را ادامه دهند.

اگر کارتی که بازی شده است به  همان کارتی که در وسط زمین است تعلق نداشته باشد. آن کارت هیچ ارزشی نخواهد داشت.

بعد از اینکه همه بازیکنان با تمام کارت‎های خود را بازی کردند، بازیکنی که بالاترین کارت در دست را داشته باشند، برنده بازی و همان دست خواهد بود.

برنده بازی آگرام

برنده این بازی کسی است که بتواند تمامی کارت‌ها را جمع کند و بتواند دست را برنده شود. بازیکن برنده باید بتواند کاری کند که تمامی کارت‌های بازیکنان دیگر را تا جایی که می‌تواند از آن خود کند. همان‌طور که در بالا گفته شد اگر هر بازیکن نتوانست با کارتی که روی زمین است بازی کند، باید با هر کارت دیگری با همان ارزش عددی و حتی بیشتر بازی کند.

اگر بازیکنی بتواند در شش دور برنده شود، برنده بازی خواهد بود.

بیو کازینو

لینک اصلی مقاله آگرام Agram