بازی سولیتیر

معرفی بازی سولیتیر (Solitaire)

سولیتیر(Solitaire) یا بازی صبر یکی از بازی‌های ورق است که با هدف مرتب کردن کارت‌ها به صورت ترتیب متقارن انجام می‌شود. این بازی بیشتر به صورت یک نفره است، اما انواع خوبی از این بازی هم برای بازی بین دو یا سه نفر وجود دارد.

معرفی

معمولا بازی سولیتیر با یک یا چند دسته کارت 52 تایی استاندارد انجام می‌شود. بازی استاندارد سولیتیر تنها از یک دسته کارت 52 تایی استفاده می‌کند.
هدف اصلی و اولیه در این بازی این است که بتوانید کارت‌ها را در فرم‌های مختلف مرتبط کنید، مثلا کارت‌های هم نوع، یا ترتیبی از کارت‌ها را پیدا کنید.
هدف نهایی بازی هم این است که تمام این فرم‌های مختلف را در نهایت به یک فرم واحد تبدیل کنید. در این بازی ورق شاه بالاترین رتبه را دارد و ورق A پایین ترین رتبه را.

صفحه بازی


چهار نوع ردیف در بازی سولیتیر وجود دارد:
• Tableau: شامل هفت ردیف می‌شود که میز اصلی را تشکیل می‌دهد.
• Foundations: چهار ردیف است که در هر کدام یک نوع از کارت‌ها و یا توالی از کارت‌ها باید قرار بگیرد. در بسیاری از بازی‌های سولیتیر 4 کارت آس شروع کننده ردیف‌ها هستند و این 4 ردیف شامل: دل، خاج، گشنیز و خشت است.
• ردیف Stock یا Hand: کارت‌های اضافی که در Tableau قرار نگرفته اند، در این ردیف قرار می‌گیرند تا با توجه به قوانین بازی، به بازی گرفته شوند.
• ردیف Talon یا Waste: کارت‌هایی که در ردیف Stock قرار دارد و نه در ردیف Tableau و نه در ردیف Foundations می‌تواند قرار بگیرد به جمع کارت‌های اضافی یا Waste اضافه می‌شود.
برای تشکیل Tableau باید هفت ردیف تشکیل شود. از چپ به راست کارت اول به رو قرار می‌گیرد تا ردیف تشکیل شود. برای شش ردیف بعدی باید کارت‌ها به پشت قرار گیرد.
دوباره از سمت چپ به راست یک کارت در ردیف دوم رو می‌شود و در ردیف‌های سوم و تا هفتم کارت‌ها به پشت دیل می‌شوند. این الگو انجام می‌شود تا زمانی که ردیف هفتم یک کارت رو شده داشته باشد.
مابقی کارت‌ها در ردیف Hand یا Stock بالاتر از Tableau قرارمی‌گیرد. در زمان شروع بازی، ردیف‌های Foundations و Waste کارتی ندارند.

نحوه انجام بازی


برای شروع ابتدا نگاهی به کارت‌های رو شده در Tableau می‌اندازیم به عنوان مثال اگر یک 9 و 10 را دیدیم، ورق 9 را بر می‌داریم و روی 10 قرار می‌دهیم تا بتوانیم یک Building را تشکیل دهیم. از آنجایی که کارت 9 را از یک ردیف برداشته ایم باید یک کارت را در آن ردیف رو کنیم و کارت رو شده در جریان بازی قرار می‌گیرد.

tableau در سولیتیر


در جریان رو کردن کارت‌ها، اگر کارت ace را پیدا کردید باید این کارت را در ابتدای یکی از ردیف‌های Foundation قرار دهید. ردیف Foundation به ترتیب با کارت‌های یک نوع از آس تا شاه به ترتیب تشکیل می‌شود.
در صورتی که دیگر نتوانید کارتی را جابجا کنید و یا کارتی را رو کنید، باید از ردیف Stock بهره برداری کنید و اولین کارت را رو کنید. این کارت را می‌توانید در Foundation و یا Tableau استفاده کنید. اگر نتوانید از آن کارت استفاده کنید، آن را باید به ردیف Waste بیاندازید و یک کارت دیگر را از ردیف Stock رو کنید.
فضای خالی که از برداشتن یک کارت در Tableau ایجاد می‌شود، Space نام دارد. هر فضای خالی فقط می‌تواند با کارت شاه پر شود. پر کردن هر فضای خالی با شاه، امکان رو کردن یکی از کارت‌های Tableau را فراهم می‌کند.
تا زمانی که بتوانید کارت‌ها را جابجا کنید، باید بازی را ادامه دهید تا با تشکیل دنباله کارت‌ها و ردیف Foundation بازی را برنده شوید.

بازی کامپیوتری سولیتیر (Solitaire)

بازی سولیتیر از قدیمی ترین بازی‌های موجود در حوزه نرم افزار است. این بازی یکی از بازی‌های پیش فرض ویندوزهای مایکروسافت محسوب می‌شود. از سال 1990 تاکنون مایکروسافت در تمام محصولات خود این بازی را به صورت پیش فرض قرار داده است. این بازی با نام Klodnike هم در مایکروسافت شناخته می‌شود.

بازی پاسور آرزو یا Wish Solitaire