معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی پس د ترش (Pass the Trash)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی پس د ترش (Pass the Trash)

در این صفحه با انواع استاد پوکر (Stud Poker) از جمله بازی پس د ترش، و نحوه انجام بازی‌ها و قوانین آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

معرفی بازی

بازی‌های موجود در این صفحه عمدتاً از انواع استاد پوکر (Stud Poker) هستند. در این نسخه‌ها بازیکنان در تلاشند تا با دادن‌ کارت‌های ناخواسته‌ به افراد کناریشان، یا در برخی موارد گرفتن‌ کارت‌ از سایر بازیکنان یا معامله کارت، دست خود را بهبود بخشند. پس د ترش یکی از این بازی‌هاست فرض بر این است که خوانندگان با قوانین کلی پوکر و به طور خاص استاد پوکر پنج کارتی و استاد پوکر هفت کارتی آشنا هستند. همراه بیو کازینو باشید تا در مورد این بازی‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنید.

پس د ترش

این نسخه گاهی مواقع به نام آناکوندا نیز شناخته می‌شود. همچنین گاهی اوقات از عنوان پس د ترش (به معنای پایی دادن‌ زباله) برای بازی سلکشن / رجکشن (Selection / Rejection) استفاده می‌شود. تا حداکثر هفت بازیکن می‌توانند در این بازی حضور پیدا کنند.

پس از قرار دادن‌ آنته، هفت کارت به صورت رو به پایین به هر بازیکن داده‌ می‌شود. بازیکنان به کارت‌های خود نگاه می‌کنند. یک دور شرط بندی توسط بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود.

اکنون هر بازیکن فعال سه کارت ناخواسته خود را به صورت رو به پایین در مقابل خود قرار می‌دهد. وقتی تمامی افراد آماده‌ شدند، هر مجموعه سه کارت در اختیار بازیکن فعال بعدی در سمت چپ قرار می‌گیرد. بازیکنان به کارت‌های جدیدی که دریافت کرده‌اند نگاه کرده و دور دوم شرط بندی انجام می‌شود.

اکنون تمامی افراد دو کارت ناخواسته خود را دور می‌اندازند. در ادامه برای پنج کارت باقیمانده چیدمانی را انتخاب کرده و آن‌ها را به صورت رو به پایین قرار می‌دهند. هر بازیکن اولین کارت انباشت خود را برمی‌گرداند. یک دور شرط بندی توسط بازیکنی که بالاترین دست را نشان داده‌ است آغاز می‌شود. این کار تا زمانی تکرار می‌شود که تمامی افراد حاضر چهار کارت رو به بالا و فقط یک کارت رو به پایین داشته باشند.

پس از انجام دور نهایی شرط بندی، بالاترین دست پنج کارتی برنده مسابقه خواهد شد.

انواع

این بازی اغلب به صورت بالا و پایین (های-لو) انجام می‌شود. پیش از مسابقه، تمامی افراد مابین گزینه‌های بالا، پایین یا هر دو یکی را انتخاب می‌کنند. برنده‌های بالا و پایین پات را مابین خود تقسیم می‌کنند.

برخی با سه مرحله پاس دادن‌ زباله (پس د ترش) بازی را به انجام می‌رسانند. در مرحله اول سه کارت دور انداخته‌ شده‌ و به سمت چپ منتقل می‌شود. مرحله دوم دو کارت به جایگاه دوم در سمت چپ انتقال داده‌ می‌شود. در مرحله سوم یک کارت به جایگاه سوم در سمت چپ انتقال داده‌ می‌شود. بعد از هر مرحله از پاس دادن‌ یک دور شرطبندی انجام خواهد شد.

دیلر (در بازی انتخاب دیلر) می‌تواند به دلخواه الگوهای دیگری از پاس دادن‌ را مشخص کند.

از آنجایی که کارت‌ها معمولاً به سمت چپ انتقال داده‌ می‌شوند، برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن پات بین دست بالا و بازیکن فعال بعدی در سمت راست تقسیم ‌شود. منطق این گزینه‌ در این نهفته‌ است که شما باید در موفقیت بازیکنی که به او کارت داده‌اید سهیم شوید.

هودی دودی (Howdy Doody)

این بازی همان پس د ترش است که به صورت بالا-پایین و با کارت‌های وایلد بازی می‌شود. کارت‌های 3 موجود در دست بازیکنی که بالا را انتخاب کرده است وایلد هستند. کارت‌های شاه برای بازیکنی که پایین را انتخاب کرده است وایلد محسوب می‌شوند. بازیکنی که هر دو گزینه را فراخوانی می‌کند، باید از 3 در بالا و از شاه در پایین بهره ببرد.

پوش (Push)

این یک بازی استاد پنج کارتی است که در آن بازیکنان می‌توانند پس از رد کردن‌ کارتی که به آن‌ها داده‌ می‌شود، کارت بعدی را به عنوان جایگزین از روی دک بردارند. بر سر قیمت انجام این کار پیش از انجام بازی توافق خواهد شد (برای مثال 5 برابر حداقل شرط). بازی را می‌توان با 4 تا 9 بازیکن انجام داد. این گزینه برای 5 تا 7 نفر در بهترین حالت خودش است.

یک کارت (کارت هول) به صورت رو به پایین به هر بازیکن داده‌ می‌شود. در ادامه دیلر یک کارت رو به بالا را به بازیکن سمت چپ خود پیشنهاد می‌کند. بازیکن ممکن است این کارت را بپذیرد یا با پرداخت قیمت توافق شده‌ به پات آن را به کارت “فشار” تبدیل کند. وی در این صورت کارت بعدی دک را به صورت رو به بالا دریافت خواهد کرد. این کارت دوم الزاما باید پذیرفته‌ شود.

کارت پوش (فشار) به بازیکن بعدی در سمت چپ پیشنهاد می‌شود. اگر آن بازیکن کارت رایگان را پذیرفته‌ باشد، یک کارت جدید رو به بالا از دک به وی ارائه می‌شود. بازیکن می‌تواند کارت پیشنهادی را به صورت رایگان بپذیرد یا برای پوش کردن این کارت پول بپردازد. در این صورت کارت بعدی به صورت رو به بالا در اختیار وی قرار می‌گیرد. همه بازیکنان دیگر به نوبه خود انتخابی مشابه در پیش خواهند داشت. اگر آخرین بازیکن برای فشار پول پرداخت کند، کارت پوش شده‌ به صورت رو به پایین دور انداخته‌ می‌شود. اکنون یک دور شرطبندی با بازیکنی که بالاترین کارت رو شده‌ را در اختیار دارد آغاز می‌شود.

دور دیگری از روند پوش انجام می‌شود. اولین کارتی که به اولین بازیکن فعال در سمت چپ دیلر ارائه می‌شود، همواره یک کارت جدید است. این کارت به صورت رو به بالا از دک تقسیم می‌شود. در صورتی که بازیکن قبلی پوش کرده‌ باشد، ابتدا کارت پوش شده‌ به سایر بازیکنان پیشنهاد می‌شود. وقتی تمامی افراد حاضر دو کارت رو به بالا دریافت کردند، دور دوم شرطبندی توسط بازیکنی که بالاترین دست رو شده‌ را در اختیار دارد آغاز خواهد شد.

دو دور دیگر پوش در بازی صورت می‌گیرد که هر کدام با یک دور شرط بندی دنبال می‌شوند. در پایان، بازیکنان فعال پنج کارت خواهند داشت که چهار کارت آن به صورت رو به بالا است. در رونمایی نهایی، بالاترین دست برنده خواهد شد.

انواع

رول یور اون (مال خودت رو رول کن – Roll your own) نسخه دیگری از این بازیست. در این نسخه تمامی کارت‌ها به صورت رو به پایین تقسیم می‌شوند و پوش کردن رایگان است. دیلر یک کارت رو به پایین به بازیکن اول در سمت چپ خود می‌دهد. این بازیکن یا کارت را می‌پذیرد یا آن را پوش کرده و کارت بعدی را دریافت می‌کند. اگر یک کارت پوش شود، به بازیکن بعدی ارائه خواهد شد. در غیر این صورت کارت بالای دک به بازیکن بعدی پیشنهاد می‌شود. هر بازیکن به نوبه خود یا اولین کارت پیشنهادی را می‌پذیرد یا آن را پوش کرده و کارت بعدی دک را دریافت می‌کند. اگر دیلر کارت پوش شده‌ را پوش کند، این کارت به صورت رو به پایین دور انداخته‌ می‌شود. حال که تمامی بازیکنان کارت هول خود را دریافت کرده‌اند یک دور شرط بندی انجام می‌شود.

در چهار دور بعدی، کارت‌ها مانند دور اول تقسیم شده‌ و به صورت رو به پایین پوش می‌شوند. با این حال هر بار که بازیکن کارت جدیدی به دست می‌آورد، یکی از دو کارت رو به پایین وی باید رو به بالا شود. بدین ترتیب بازیکن همیشه یک کارت در هول دارد و در مرحله رونمایی چهار کارت رو به بالا خواهد داشت. این نسخه را می‌توان به صورت بالا، پایین، یا بالا-پایین به انجام رساند.

سابستیتوشن (جایگزین – Substitution) نسخه دیگری از بازی است. در این نسخه پس از دور شرط بندی که در آن هر بازیکن دارای پنج کارت است، بازیکنان فعال می‌توانند برای تعویض یک کارت خود پول پرداخت کنند. این روند به نوبت و با شروع از اولین بازیکن فعال سمت چپ دیلر آغاز می‌شود. افراد حاضر باید مبلغی را که از قبل بر سر آن توافق شده‌ است بپردازند (مثلاً 10 برابر حداقل شرط). بدین ترتیب می‌توانند هر کارتی را تمایل دارند دور انداخته‌ و در ازای آن یک کارت جدید از روی دک دریافت کنند. کارت هول یا کارت رو به بالا را نیز می‌توان دور انداخت. اگر یک کارت بالا دور انداخته‌ شود، بازیکن پس از تعویض تنها سه کارت برای رونمایی خواهد داشت. در ادامه دور نهایی شرط بندی و مرحله رونمایی انجام می‌شود.

سلکشن / ریجشکن (Selection – Rejection)

این نسخه استاد پوکر هفت کارتی برای حداکثر 7 بازیکن طراحی شده‌ است. در برخی مواقع از عنوان “می‌خواهی؟ می‌خواهی؟ گرفتم!” برای این بازی استفاده می‌شود. در برخی مواقع هم به بازی پولیش (Polish به معنای لهستانی) گفته‌ می‌شود.

بازیکنان آنته خود را قرار می‌دهند و دو کارت رو به پایین به هر نفر داده‌ می‌شود. در دورهای بعدی تقسیم کارت یک “لیدر” در بازی وجود دارد. اولین لیدر بازیکن سمت چپ دیلر است. در دورهای بعدی تقسیم کارت جایگاه لیدر به بازیکن فعال بعدی در سمت چپ منتقل می‌شود.

دیلر کارت بالای دک را به صورت رو به بالا به لیدر ارائه می‌کند. لیدر می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند (سلکشن، ریجکشن). در صورتی که کارت رد شود، به بازیکن بعدی سمت چپ پیشنهاد می‌شود. اگر این بازیکن نیز آن را رد کند، بازیکن سوم ملزم به گرفتن‌ آن خواهد شد. در ادامه کارت بعدی به نوبت به بازیکنان بعدی ارائه می‌شود (بازیکنی که در سمت چپ کسی که کارت قبلی را گرفته‌ است قرار دارد).

وی می‌تواند این کارت را پذیرفته‌ یا رد کند. هر کارت را حداکثر دو بار می‌تواند رد کرد. بازیکن سوم باید آن را بپذیرد. در روند ارائه کارت، بازیکنانی که پیش از این یک کارت در آن دور به دست آورده‌اند، حذف می‌شوند. وقتی همه بازیکنان کارت خود را دریافت کردند یک دور شرط بندی انجام می‌شود. مطابق با روند رایج در استاد پوکر، تمام دورهای شرطبندی توسط بازیکنی که بهترین کارت یا دست رو شده‌ را در اختیار دارد آغاز خواهد شد.

این روند سه بار دیگر تکرار می‌شود؛ به نحوی که تمامی افراد حاضر دارای چهار کارت رو به بالا باشند. پس از انجام دور شرط بندی بعدی، کارت هفتم به صورت رو به پایین در اختیار هر بازیکن قرار می‌گیرد. یک دور نهایی شرطبندی انجام شده‌ و پس از آن اعلام بالا، پایین یا هر دو اعلام می‌شود. در نهایت هم مرحله رونمایی صورت خواهد گرفت.

دو یا (Do Ya)

این یک بازی استاد پنج کارتیست که در آن بازیکنان برای هر کدام از کارت‌های رو شده‌ خود سه کارت انتخاب می‌کنند.

پس از قرار دادن‌ آنته، دیلر یک کارت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد. کارت هول هر بازیکن فقط برای همان بازیکن وایلد محسوب می‌شود.

دیلر اکنون یک کارت را به صورت رو به بالا تقسیم کرده و آن را به اولین بازیکنی که در سمت چپش قرار دارد، ارائه می‌دهد. مرسوم است که وی در حین انجام این کار بگوید “آیا؟ (دو یا)”. بازیکن می‌تواند کارت را بپذیرد یا رد کند. اگر کارت رد شود، دیلر کارت دوم را با روندی مشابه به وی ارائه می‌دهد. اگر این کارت نیز رد شود، دیلر یک کارت سوم را به صورت رو به بالا در اختیار وی قرار می‌دهد. بازیکن ملزم به پذیرفتن این کارت است.

اکنون صفر، یک یا دو کارت رد شده به صورت رو به بالا بر روی میز قرار خواهند داشت. بازیکن بعدی حاضر در سمت چپ یک انتخاب از میان این کارت‌های رد شده در اختیار دارد. اگر هیچ یک از آن‌ها پذیرفته نشود، دیلر کارت‌های دیگر را یکی یکی رو کرده و پیشنهاد می‌دهد. حداکثر دو کارت می‌تواند رد شود. کارت سوم باید پذیرفته شود. بنابراین به عنوان مثال اگر بازیکن قبلی دو کارت را رد کرده و بازیکن بعدی نیز آن‌ها نخواهد، این بازیکن ملزم به پذیرفتن کارت بعدی دک است. این کارت‌های رد شده به عنوان دو کارت اول به بازیکن بعدی پیشنهاد می‌شوند.

وقتی تمامی افراد یک کارت خود را به دست آوردند، هر کارتی که توسط آخرین بازیکن (دیلر) رد شده است، به صورت رو به پایین دور انداخته می‌شود. یک دور شرط بندی انجام خواهد شد. تمامی دورهای شرط بندی توسط بازیکنی که بهترین کارت یا دست رو شده را در اختیار دارد آغاز می‌شوند.

روند ارائه، پذیرش و رد کردن کارت‌ها سه بار دیگر تکرار می‌شود؛ به طوری که در نهایت تمامی افراد چهار کارت رو به بالا و یک کارت (وایلد) رو به پایین داشته باشند. پس از انجام دور نهایی شرط بندی، یک رونمایی نهایی برگزار شده و بالاترین دست برنده پات می‌شود.

همچنین با این که چندان رایج نیست اما می‌توان بازی را به صورت بالا-پایین نیز انجام داد.

هو ا هارت (Have a heart)

هو ا هارت یا دل داشته باش نسخه‌ای از استاد هفت کارته است. در این نسخه کارت‌های دل اهمیت خاصی دارند. تقسیم کارت دقیقاً مانند استاد هفت کارته است: دو کارت رو به پایین و یک کارت رو به بالا برای هر بازیکن و در ادامه دور شرط بندی. سه کارت رو به بالا برای هر بازیکن و یک دور شرط بندی. یک کارت رو به پایین به هر بازیکن و یک دور شرط بندی؛ در نهایت هم رونمایی انجام شده و بازیکنی که بالاترین دست را دارد برنده پات خواهد شد.

تفاوت این نسخه با دیگر نسخه‌ها در این است که هرگاه کارت دل به صورت رو به بالا تقسیم شود، بازیکنی که آن را دریافت کرده است یک کارت به انتخاب خود از دیگر بازیکنان می‌گیرد. در این روند می‌توان یک کارت رو به بالا را گرفت و آن را به صورت رو شده باقی نگاه داشت یا این که یک کارت رو به پایین را از کارت‌های هول بازیکن دیگر خارج کرد. اگر یک کارت رو به پایین گرفته شود، بازیکنی که آن را انتخاب می‌کند به آن نگاه کرده و در ادامه به عنوان یک کارت هول اضافی به صورت رو به پایین ذخیره می‌کند.

بازیکنانی که کارت‌هایشان گرفته می‌شود، جایگزینی برای آن نخواهند داشت. بنابراین ممکن است افراد بازی را با کمتر از پنج کارت به پایان برسانند. در این نسخه از قوانین مقایسه دست‌های ناقص در مرحله نهایی رونمایی استفاده می‌شود.

انواع: شما می‌توانید به نحوی بازی را به انجام برسانید که در آن بازیکنی که کارت می‌گیرد باید در ازای آن یک کارت به بازیکن دارنده کارت بدهد. وی باید یک کارت رو به بالا برای کارت رو به بالا، یا کارت رو به پایین برای کارت رو به پایین لحاظ کند. بازیکن دارنده دل خودش انتخاب می‌کند که چه کارتی را جایگزین کند. وی حتی می‌تواند همان کارت گرفته شده را پس بدهد؛ به عنوان مثال در زمانی که یک کارت هول بدون فایده را برداشته است.

بوداز فولی (Buddha’s Folly)

بوداز فولی یا حماقت بودا مشابه با بازی گاتز (Guts) است و با تطابق شرط موجود در پات انجام می‌شود.

بازیکنان قبل از شروع آنته خود را قرار می‌دهند. دیلر پنج کارت به صورت رو به پایین به هر بازیکن می‌دهد. بازیکنان به کارت‌های خود نگاه می‌کنند.

اکنون دیلر کارت بعدی دک را رو به صورت رو به بالا چرخانده و آن را به بازیکن سمت چپ خود پیشنهاد می‌دهد. این بازیکن می‌تواند:

  • کارت را بپذیرد. آن را به دست خود اضافه کند. یک کارت رو به بالا در ازای آن به بازیکن بعدی سمت چپ پیشنهاد دهد،

یا

  • کارت پیشنهادی را رد کرده و آن را به بازیکن بعدی سمت چپ ارائه بدهد.

سپس بازیکن بعدی همین گزینه‌ها را در اختیار دارد. وی باید کارت پیشنهادی را بپذیرید یا آن را رد کند. این روند در طول میز بازی ادامه می‌یابد، احتمالاً برای چندین دور؛ تا زمانی که کارتی توسط تمامی بازیکنان رد شده و به بازیکنی برگردد که در ابتدا با آن مواجه شده است.

اکنون تمامی بازیکنان اعلام می‌کنند که قصد دارند در این دور از بازی حضور داشته باشند یا از آن خارج خواهند شد. این کار را می‌توان به صورت همزمان یا با ترتیبی طبق توافق قبلی با دیلر انجام داد. بازیکنانی که در بازی باقی می‌مانند دست خود را نشان می‌دهند. بهترین دست پوکر پنج کارته برنده پات خواهد شد. هر بازیکن دیگری که در این دور باقی مانده است باید مبلغی معادل با مبلغی که در پات وجود داشته است برای تقسیم کارت بعدی پرداخت کند.

گاهی مواقع در نسخه اعلام همزمان در صورتی که تمامی بازیکنان قصد خروج داشته باشند، همگی دست خود را رو خواهند کرد.  در این روند بازیکنی که بهترین دست را در اختیار دارد باید تمامی آنته‌های تقسیم کارت بعدی را پرداخت کند.

تریز (Trees)

در تریز (به معنای درختان) پس از قرار دادن آنته، پنج کارت رو به پایین به هر بازیکن داده می‌شود. در ادامه یک دور شرط بندی انجام خواهد شد.

سپس بازیکنان فعال می‌توانند آزادانه کارت‌های خود را معامله کنند. بر طبق منابع بازیکن باید همان تعداد کارتی را که دریافت کرده است، واگذار کند؛ با این حال توضیحی در رابطه با این که معاملات چگونه انجام می‌شوند ارائه نشده است. پیشنهاد می‌شود که بعد از اینکه دو بازیکن توافق کردند که قصد مبادله چند کارت را دارند، هر کدام به طور همزمان آن تعداد کارت را از دست خود انتخاب کرده و به صورت رو به پایین بر روی میز قرار دهند. سپس این کارت‌ها بدون اینکه به سایر بازیکنان نشان داده شوند رد و بدل خواهند شد.

معاملات تا زمانی ادامه می‌یابند که بر سر هیچ معامله دیگری توافق صورت نگیرد. سپس یک دور نهایی شرط بندی و رونمایی انجام خواهد شد. بالاترین دست برنده پات است.