معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی آمریکانر (Amerikaner)

معرفی، آموزش و بررسی بازی کارتی آمریکانر (Amerikaner)

این بازی به صورت معمول با چهار بازیکن انجام می‌شود. در آمریکانر از یک بسته استاندارد بین‌المللی 52 کارتی استفاده می‌شود.

معرفی بازی

بازی آمریکانر یک بازی نروژی است. اگرچه نام این بازی در لغت به معنای “آمریکایی” است، اما معادل هیچ بازی کارتی آمریکایی که ما تا کنون با آن رو به رو شده‌ایم نمی‌باشد. یک بازی مرتبط با آمریکانر، کانی (Kani) است که در ایسلند انجام می‌شود. این مطلب تا حدی بر اساس اطلاعات بورنار استراند (Bjørnar Strand) گردآوری شده است. همراه بیو کازینو باشید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

بازیکنان و کارت‌ها

بازی به صورت معمول با چهار بازیکن انجام می‌شود. این به طور کلی بهترین نسخه بازیست و در ابتدا توضیح داده خواهد شد. امکان بازی برای 3 یا 5 بازیکن نیز وجود دارد که در ادامه شرح داده می‌شود.

در آمریکانر از یک بسته استاندارد بین‌المللی 52 کارتی استفاده می‌شود. کارت‌های هر خال از بالا تا پایین به صورت A-K-Q-J-10-9-8-7-6-5-4-3-2 رتبه‌بندی می‌شوند. تقسیم کارت و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است.

تقسیم کارت

اولین دیلر با کشیدن کارت انتخاب می‌شود. نوبت تقسیم کارت بعد از هر دست به سمت چپ می‌چرخد. قبل از تقسیم کارت، دیلر کارت‌ها را با هم بر زده و بازیکن سمت راستش آن‌ها را کات می‌کند. کارت‌ها به صورت یکی یکی تا زمانی که هر بازیکن 12 کارت داشته باشد تقسیم می‌شوند. 4 کارت باقی مانده رو به پایین در مرکز میز قرار می‌گیرند. این کارت‌ها کیتی (Kitty) را تشکیل می‌دهند.

مناقصه (پیشنهاد)

بازیکن سمت چپ دیلر در ابتدا صحبت می‌کند. هر بازیکن در نوبت خود می‌تواند پاس داده یا این که یک عدد را پیشنهاد بدهد. پیشنهاد بر اساس حداقل تعداد تریک‌هایی که وی به کمک هم‌تیمی‌اش کسب خواهد کرد مطرح می‌شود. حداقل پیشنهاد ممکن 6 است. هر عدد پیشنهادی باید بالاتر از آخرین گزینه موجود باشد. از آنجایی که 12 تریک در بازی وجود دارد، بالاترین پیشنهاد ممکن 12 خواهد بود؛ با این حال یک پیشنهاد بالاتر با عنوان “آمریکانر” نیز در بازی وجود دارد. این پیشنهاد تعهدیست برای برنده شدن در تمامی تریک‌ها بدون کمک هم‌تیمی.

بخش مناقصه به تعداد دفعات مورد نیاز دور میز ادامه می‌یابد؛ این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که هیچکس حاضر به مطرح کردن پیشنهاد بالاتری نباشد. بازیکنی که پاس داده است اجازه ندارد در نوبت بعدی پیشنهاد دهد. در صورتی که هر چهار بازیکن پاس بدهند، کارت‌ها ریخته می‌شوند و تقسیم کارت جدیدی صورت می‌گیرد. اگر هر یک از اعضا پیشنهادی را مطرح کنند، مناقصه تا زمانی که سه بازیکن پاس بدهند ادامه می‌یابد.

آخرین و بالاترین پیشنهاد دهنده کیتی را بدون نشان دادن آن به سایرین برمی‌دارد. وی به همین تعداد کارت را به صورت رو به پایین دور می‌اندازد. کارت‌های دور ریخته شده می‌توانند شامل کارت‌های برداشته شده باشند.

نحوه انجام بازی

پیشنهاد دهنده هدایت‌گر تریک اول خواهد بود. اگر پیشنهاد یک عدد باشد، خال کارت هدایت شده‌ خال حکم در این دست است. در این روند پیشنهاد دهنده به صورت همزمان کارتی از آن خال را که در دست خود ندارد (معمولا بالاترین) درخواست می‌کند. دارنده کارت باید آن را در اولین تریک بازی کند؛ وی به هم‌تیمی پیشنهاد دهنده در این دست تبدیل خواهد شد.

بازیکنان باید در صورت امکان از خال بازی شده‌ پیروی کنند. بازیکنی که قادر به پیروی از خال نیست می‌تواند هر کارتی را بازی کند. بالاترین حکم، یا اگر هیچ حکمی بازی ‌نشود، بالاترین کارت از خال هدایت شده‌ برنده تریک خواهد بود. برنده هر تریک هدایت‌گر تریک بعدیست.

اگر پیشنهاد آمریکانر باشد، پیشنهاد دهنده هدایت‌گر تریک اول است. در این گزینه هیچ خال حکمی وجود ندارد.

امتیازدهی

اگر پیشنهاد دهنده‌ و هم‌تیمی‌اش حداقل تریک ممکن را به دست آورده‌ باشند، عدد پیشنهادی خود را به عنوان امتیاز کسب می‌کنند (نه تعداد تریک‌هایی که برنده‌ شده‌‌اند). اگر شکست بخورند، همین تعداد امتیاز را از دست می‌دهند. هر یک از بازیکنان دیگر برای هر پیشنهادی که برنده شده‌اند، صرف نظر از موفقیت یا شکست پیشنهاد، یک امتیاز به دست می‌آورند.

مثال 1: شمال 8 را پیشنهاد داده‌ و غرب هم‌تیمی وی است. شمال و غرب 9، شرق 2 و جنوب 1 تریک برنده می‌شوند. شمال امتیاز 8+ را دریافت می‌کند. امتیاز غرب 8+، جنوب 1+ و شرق 2+ خواهد بود.

مثال 2: شمال پیشنهاد 8 را مطرح کرده و جنوب هم‌تیمی وی است. شمال و جنوب در 7 تریک برنده می‌شوند. شرق 2 تریک و غرب 3 تریک برنده می‌شوند. امتیازات در این روند بدین صورت خواهد بود: شمال 8-، غرب 3+، جنوب 8-، شرق 2+.

اگر پیشنهاد نهایی آمریکانر باشد، پیشنهاد دهنده در صورت موفقیت 52+ امتیاز دریافت می‌کند؛ در غیر این صورت 52- امتیاز می‌گیرد. هنگامیکه آمریکانر با شکست مواجه می‌شود، سایر بازیکنان طبق معمول به ازای هر پیشنهادی که به دست آورده‌اند، 1 امتیاز می‌گیرند.

مجموع امتیازات هر بازیکن در برگه امتیازدهی ثبت می‌شود. بازی زمانی به پایان می‌رسد که یک یا چند بازیکن امتیاز 52 یا بیشتر را کسب کرده باشند. بازیکنی که بالاترین امتیاز را به دست آورده‌ است برنده بازی خواهد بود. بدین ترتیب یک پیشنهاد موفق آمریکانر برنده کلی بازیست؛ مگر اینکه بازیکن پیش از مطرح کردن و موفقیت آن دارای امتیاز منفی بوده باشد.

سه یا پنج بازیکن

اگر 3 بازیکن در بازی حضور داشته باشند، به هر کدام 16 کارت داده‌ می‌شود. یک کیتی 4 کارته در این نسخه وجود داشته و حداقل پیشنهاد ممکن 8 است.

در صورت حضور 5 بازیکن به هر نفر 10 کارت داده‌ می‌شود. در این نسخه تنها 2 کارت در کیتی وجود دارد و حداقل پیشنهاد ممکن 5 است.

انواع

برخی از بازیکنان از پیشنهاد دهنده می‌خواهند که قبل از برداشتن، کیتی را نمایان کند. برخی کیتی را به عنوان یک تریک اضافی برای پیشنهاد دهنده محسوب می‌کنند؛ در این صورت حداقل پیشنهاد ممکن باید 1 عدد افزایش یابد.

بعضی‌ها بدون کیتی بازی می‌کنند؛ بنابراین با 52 کارت و چهار بازیکن به هر فرد 13 کارت داده‌ می‌شود. در صورت حضور سه بازیکن یک کارت 2 از دک حذف می‌شود. در صورت حضور 5 بازیکن دو کارت از دک حذف می‌شود تا کارت‌ها به طور مساوی تقسیم شوند. حداقل پیشنهاد در این شرایط نصف تعداد کل تریک‌های ممکن به صورت گرد شده‌ است. بنابراین در صورت حضور چهار بازیکن 7، سه بازیکن 9 و پنج بازیکن، 5 است.

در برخی نسخه‌ها هنگام بازی بدون کیتی در زمانی که تعداد بازیکنان بیشتر یا کمتر از 4 است، به جای حذف کارت‌های 2، جوکرها به دک اضافه می‌شوند: 3 بازیکن، 2 جوکر، 5 بازیکن، 3 جوکر. امکان انجام یک نسخه 6 نفره با 2 جوکر و 9 کارت به هر نفر نیز وجود دارد. هر کارت جوکری که به تریک هدایت شود، به طور خودکار برنده این تریک است. سایر بازیکنان می‌توانند هر کارتی را که تمایل دارند بازی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال هدایت شده‌ ندارد می‌تواند جوکر بازی کند. در این مورد جوکر قدرتی نداشته و نمی‌تواند برنده تریک شود.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در طی آن کارت 2 که به تریک هدایت شده‌ است غیر قابل شکست دادن‌ است. سایر بازیکنان باید در صورت امکان از خال هدایت شده‌ پیروی کنند. با این حال حتی اگر حکم بازی کنند باز هم نمی‌توانند برنده تریک شوند.

برخی به پیشنهاد دهنده اجازه می‌دهند که وقتی کارتی را به اولین تریک هدایت می‌کند، یک خال متفاوت را به عنوان حکم معرفی کند. برخی نیز به پیشنهاد دهنده این امکان را می‌دهند که “گرند – Grand” را فراخوانی کند؛ در این صورت هیچ حکمی در بازی وجود نخواهد داشت. در هر صورت، بازیکن باید کارتی از خال هدایت شده‌ را برای مشخص کردن هم‌تیمی فراخوانی کند. طبق معمول کارت فراخوانده شده‌ باید در اولین تریک بازی شود.

برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن میزان باخت پیشنهاد دهنده دو برابر هم‌تیمی‌اش خواهد بود. دو راه جایگزین برای انجام این کار وجود دارد:

  1. امتیاز پیشنهاد دهنده 2 برابر پیشنهاد مطرح شده‌ است. این در حالیست که هم‌تیمی‌اش همان میزان پیشنهادی را دریافت می‌کند. برای مثال اگر پیشنهاد 9 باشد، پیشنهاد دهنده 18 امتیاز به دست آورده‌ یا از دست می‌دهد؛ این در حالیست که هم‌تیمی وی برنده یا بازنده 9 امتیاز خواهد شد.
  2. پیشنهاد دهنده به میزان پیشنهاد امتیاز می‌گیرد؛ این در حالیست که هم‌تیمی وی نیمی از میزان پیشنهادی را که به عدد بالاتر گرد می‌شود به دست می‌آورد. به عنوان مثال اگر پیشنهاد 9 باشد، پیشنهاد دهنده‌ 9 امتیاز به دست آورده‌ یا از دست می‌دهد. هم تیمی وی برنده یا بازنده 5 امتیاز خواهد بود.

در برخی نسخه‌ها اگر تمامی افراد پاس بدهند، کارت‌ها ریخته‌ نمی‌شوند؛ با این حال دست بدون حکم بازی می‌شود و هر بازیکن به ازای هر پیشنهادی که که کسب کند 1 امتیاز منفی به دست می‌آورد.

کانی (Kani)

توماس آلبرتسون توضیحاتی را در مورد کانی که نسخه ایسلندی بازی محسوب می‌شود به ما ارائه کرده است. این در اصل همان بازی آمریکانر است و عنوان بازی نیز معنای آمریکایی را در بر دارد. با این حال چند تفاوت موجود به شرح زیر است.

  1. چهار بازیکن در بازی حضور داشته  کیتی در این نسخه موجود نیست. به هر نفر 13 کارت داده‌ می‌شود. بسیاری از افراد کارت‌ها را به صورت دسته‌های سیزده تایی، و نه یکی یکی، در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند.
  2. پیشنهاد دهنده و هم‌تیمی وی در صورت موفقیت به میزان پیشنهاد مطرح شده‌ امتیاز کسب می‌کنند. در صورت شکست رقبا همان میزان امتیاز را کسب می‌کنند. بنابراین تمامی رقبای پیشنهاد دهنده به یک اندازه امتیاز می‌گیرند. هیچ امتیاز منفی در این نسخه وجود ندارد. بر سر امتیاز هدف برد در ابتدای بازی توافق می‌شود.
  3. بالاترین پیشنهاد، یعنی 13، به عنوان کانی نیز شناخته می‌شود. امتیاز آن در صورت موفقیت 50 است. در صورت شکست رقبا 50 امتیاز دریافت می‌کنند. برخلاف نسخه نروژی در این نسخه کانی با حکم و به همراه شریک بازی می‌شود.
  4. برخی به نحوی بازی می‌کنند که در آن همه پیشنهادات به غیر از کانی دارای ارزش ثابت 10 امتیاز هستند؛ صرف نظر از تعداد تریک و پیشنهاد مطرح شده‌.