رول یور اون

بررسی و آموزش بازی رول یور اون (Roll Your Own)

رول یور اون یک بازی کارتی شبیه به استاد ۷ کارتی است. در این بازی حداقل ۵ و حداکثر ۷ بازیکن می‌توانند حضور داشته باشند.

مقدمه

رول یور اون یک بازی کارتی شبیه به استاد ۷ کارتی است. در این بازی حداقل ۵ و حداکثر ۷ بازیکن می‌توانند حضور داشته باشند. تفاوت این بازی با استاد ۷ کارتی در آن است که کارت‌ها همیشه به پشت به بازیکنان داده می‌شوند. در حالی که در استاد ۷ کارتی بیشتر کارت‌ها به صورت نمایان به بازیکن داده می‌شود. بازیکن پس از دریافت کارت‌های خود تصمیم می‌گیرد کدامیک را قبل از شروع دور شرط بندی نمایان کند. با ادامه این مطلب از بیو کازینو همراه باشید.

نحوه بازی رول یور اون

۱- پس از اینکه بازیکنان شرط آنته (ante) خود را وارد پات (pot) کردند، دیلر به هر بازیکن ۳ کارت به پشت می‌دهد. بازیکنان به انتخاب خود یک کارت را نمایان می‌کنند و سپس دور شرط بندی آغاز می‌شود.

۲- دیلر یک کارت دیگر به بازیکنان می‌دهد. هر بازیکنان یک کارت را نمایان کند. این کارت می‌تواند کارت جدیدی باشد که از دیلر گرفته یا کارت‌های قبلی او. سپس دور بعدی شرط بندی شروع می‌شود.

۳- قدم ۲ آنقدر تکرار می‌شود تا هر بازیکن ۶ کارت داشته باشد: ۴ کارت به صورت نمایان و ۲ کارت به پشت. سپس دور چهارم شرط بندی شروع می‌شود.

۴- دیلر کارت هفتم را به پشت به هر بازیکن می‌دهد. دور پنجم و پایانی شرط بندی انجام می‌شود و مرحله شوداون (showdown) در ادامه آن انجام می‌شود. در پایان بازیکنی که بالاترین دست را داشته باشد برنده است.

نکته

روش‌های دیگری نیز برای نمایان کردن کارت‌ها وجود دارد که در زیر آمده است.

  • هر بازیکن یک کارت انتخاب می‌کند و و آن را رو به پشت پشت نگه می‌دارد. سپس تمام بازیکنان به صورت همزمان کارت مورد نظر خود را نمایان می‌کنند. دیلر از یک تا سه می‌شمارد و بازیکنان کارت‌های خود را نمایان می‌کنند.
  • نوع دوم به این صورت است که هر بازیکن به نوبت یک کارت را انتخاب می‌کند تا نمایان کند. در این روند اگر همه کارت رو به پشت باشند، از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌شود. در غیر این صورت بازیکنی که بالاترین کارت نمایان را دارد شروع کننده است. هر بازیکن می‌تواند قبل از اینکه تصمیم بگیرد کدام کارت خود را نمایان کند، کارت نمایان بازیکن قبلی خود را ببیند.

شکل‌های دیگر رول یور اون

رول یور اون

تقریبا هر نوع از بازی استاد ۷ کارتی را می‌توان به روش رول یور اون بازی کرد. مانند بازی‌های های-لو (High-low)، شیکاگو و بیسبال.

داکوتا (Dakota)

در دیگر شکل‌های بازی داکوتا، پایین ترین کارت رو به پشت بازیکن و دیگر کارت‌های هم رتبه آن به عنوان وایلد کارت (Wild card) و فقط برای همان استفاده می‌شوند. شما می‌توانید یک مبلغ ثابت را وارد پات کنید تا ۷ کارت خود را به جای  به پشت، به صورت نمایان از دیلر دریافت کنید. هدف از این کار آن است که از ریسک دریافت یک کارت پایین جدید جلوگیری شود و به نوعی از وایلد کارت قبلی شما که در دست دارید محافظت شود.

نحوه بازی داکوتا

۱- سه کارت به هر بازیکن داده می‌شود. همه بازیکنان به صورت همزمان ۱ کارت را نمایان می‌کنند. سپس دور شرط بندی آغاز می‌شود.

۲- به همه یک کارت دیگر به پشت داده می‌شود. بازیکنان باید یکی از ۳ کارت رو به پشت خود را نمایان کنند.

۳- مرحله ۲  تا دور چهارم شرط بندی تکرار می‌شود. در این مرحله بازیکنان ۶ کارت دارند: ۲ کارت به پشت و ۴ کارت نمایان.

۴- قبل از اینکه هفتمین و آخرین کارت به بازیکنان داده شود، هر بازیکن باید تصمیم بگیرد که آیا مایل به خریداری “آپشن” (option) است یا خیر. مبلغ خریداری آپشن برابر است با حداکثر مقداری که در بازی می‌توان شرط بست. توجه داشته باشید که این مبلغ، یک شرط نیست و فقط به بزرگتر شدن پات کمک می‌کند. بازیکنانی که آپشن را خریداری کرده‌اند پس از دریافت هفتمین کارت، می‌توانند کارت پنجم خود را نمایان کنند. در حالی که بازیکنانی که آپشن را خریداری نکرده‌اند باید کارت آخر خود را پنهان نگه دارند.

۵- پس از اینکه هر بازیکن اعلام کرد که قسمت بالا (high) یا پایین (low) یا هردو قسمت پات را می‌خواهد، دست خود را نمایان می‌کند و دور آخر شرط بندی شروع می‌شود. پایین ترین کارت رو به پشت هر بازیکن به عنوان وایلد کارت در دست بالا  حساب می‌شود. اما برای دست پایین وایلد کارت وجود ندارد. بالا و پایین ترین دست‌ها پات را باهم تقسیم می‌کنند.

استاد مکزیکی (Mexican Stud)

این بازی گاها با نام “استاد پنج کارتی رول یور اون” نیز شناخته می‌شود.

به هر بازیکن دو کارت به پشت داده می‌شود. سپس بازیکن تصمیم می‌گیرد کدامیک را نمایان کند. بازیکنان به صورت همزمان یا نوبتی کارت مورد نظر خود را نمایان کرده و بعد از دور شرط بندی شروع می‌شود. 

بازیکنان یک کارت دیگر به پشت دریافت می‌کنند و یک کارت از سه کارت پنهان خود را نمایان خواهند کرد. پس از این مرحله دور بعدی شرط بندی آغاز می‌شود.

این روند آنقدر ادامه می‌یابد تا همه بازیکنان ۴ کارت نمایان و ۱ کارت رو به پشت داشته باشند.  سپس دور پایانی شرط بندی و پس از آن شوداون انجام می‌گیرد.

می‌سی‌سی‌پی استاد (Misssipi Stud)

این شکل از رول یور اون به صورت های-لو بازی می‌شود و در دور آخر هر بازیکن باید اعلام کند دست خود را برای دست بالا (high) یا دست پایین (low) می‌سازد. بهترین حالتی که می‌توان این بازی را انجام داد با ۵ تا ۷ بازیکن است.

در این بازی، دیلر در همان ابتدا ۷ کارت رو به پشت به هر بازیکن می‌دهد. هر بازیکن دو کارت را می‌سوزاند و یکی از ۵ کارت باقی مانده را انتخاب می‌کند تا نمایان کند. سپس دور شرط بندی آغاز می‌شود که آن را بازیکنی که بالاترین ورق نمایان را دارد شروع می‌کند.

سپس هر بازیکن یک کارت دیگر را نمایان می‌کند و بعد از آن دور بعدی شرط بندی شروع می‌شود. این روند آنقدر ادامه می‌یابد تا همه بازیکنان ۴ کارت نمایان و ۱ کارت رو به پشت داشته باشند‌. سپس دور آخر شرط بندی شروع می‌شود.

بازیکنان فعال اعلام می‌کنند که برای دست بالا یا دست پایین بازی می‌کنند. سپس آخرین کارت نمایان شده و پات بین دارنده بالا ترین و پایین تر دست تقسیم می‌شود.

Pick a partner

در این بازی تعداد بازیکنان باید زوج باشند. بازیکنان در ابتدای بازی شرط آنته را پرداخته و پنج کارت به پشت دریافت می‌کنند.

بازیکنان به صورت همزمان یک کارت‌ خود را نمایان می‌کنند. بازیکنی که بالاترین کارت نمایان را داشته باشد، یک بازیکن دیگر را به عنوان یار (partner) انتخاب می‌کند. سپس بازیکن بعدی که کارت بالاتری نسبت به بقیه دارد یک بازیکن دیگر را به عنوان یار انتخاب می‌کند. این روند ادامه می‌یابد تا همه بازیکنان یک یار داشته باشند.

هر گروه ۸ کارت باقی مانده خود را ترکیب می‌کنند و ۳ تا از آن‌ها را انتخاب کرده تا با دو کارت نمایان خود یک دست پوکر درست کنند. سپس ۳ دور شرط بندی وجود دارد که در پایان هر دور، هر گروه یکی از ۳ کارت رو به پشت خود را نمایان می‌کند. هر گروه دست خود را به عنوان یک تیم بازی می‌کند اما به صورت انفرادی شرط می‌بندند. اگر یکی از آن‌ها فولد کند، بازیکن دیگر با همان دست می‌تواند ادامه دهد.

در شوداون گروهی که بالاترین دست را داشته باشد برنده و پات بین ‌آن‌ها تقسیم می‌شود. اگر یکی از آن‌ها فولد کرده باشد، دیگری تمام پات را می‌برد.

سایکو (Psycho)

هر بازیکن ۵ کارت به پشت دریافت می‌کند. به ترتیب از بازیکن سمت چپ دیلر، هر بازیکن می‌تواند یک کارت را سوزانده و یک کارت جایگزین دریافت کند.  سپس هر بازیکن ۳ کارت را انتخاب می‌کند تا نمایان کند. همه بازیکنان به صورت همزمان کارت‌های خود را نمایان می‌‌کنند. بازی مانند استاد هفت کارتی ادامه می‌یابد. پس از یک دور شرط بندی بازیکنان ورق ششم را به صورت نمایان به بازیکنان داده می‌شود. یک دور دیگر شرط بندی انجام شده و آخرین کارت به پشت به بازیکنان داده می‌شود. بازیکنان اعلام می‌کنند که برای دست بالا یا دست پایین بازی می‌کنند سپس مرحله شوداون انجام می‌شود.

حتی اگر دریافت کارت جایگزین به ۳ کارت محدود باشد، هر بازیکن به صورت بالقوه به ۱۰ کارت دسترسی دارد. بنابراین اگر ۵ بازیکن در بازی باشند، کارت‌ها تمام می‌شود ‌ باید کارت‌های سوزانده شده دوباره استفاده شوند.